عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
هاریكاریا هەژاران 
1
هشیار بن ئایینداریا خۆ ل پێش چاڤێن خەلكی نەكەن داكو ژ لایێ وان ڤە بهێنە دیتن، چنكو هنگی هەوە ل نك بابێ خۆ یێ ل ئەسمانان پاداشت نابیت.
2
لەوما هەر دەمێ تۆ خێرەكێ دكەی، دەنگی ژێ نەئینە[a] ، هەروەكو مرۆڤێن دووڕوی ل جادە و كنیشتەیان دكەن، دا ژ لایێ مرۆڤان ڤە بهێنە مەزن كرن. ب راستی دبێژمە هەوە: وان پاداشتێ خۆ وەرگرتییە.
3
لێ دەمێ تۆ خێرەكێ دكەی، نەهێلە دەستێ تە یێ چەپێ بزانیت كا دەستێ تە یێ راستێ چ دكەت،
4
داكو خێرا تە یا نەپەنی بیت و بابێ تە، ئەوێ نەپەنیان دبینیت، دێ پاداشتێ تە دەتە تە.
نڤێژكرن 
5
دەمێ هوین نڤێژێ دكەن، وەكو مرۆڤێن دووڕوی نەبن، ئەوێن حەز دكەن ل كنیشتەیان و دووڕیانێن جادەیان بڕاوەستن و نڤێژان بكەن داكو مرۆڤ وان ببینن. ب راستی دبێژمە هەوە: وان پاداشتێ خۆ وەرگرتییە.
6
لێ دەمێ تۆ نڤێژێ دكەی، هەڕە د ژۆرا خۆ ڤە و دەرگەهی بگرە و بۆ بابێ خۆ، ئەوێ نەبەرچاڤ، نڤێژان بكە و بابێ تە، ئەوێ نەپەنیان دبینیت، دێ پاداشتێ تە دەتە تە.
7
دەمێ هوین نڤێژان دكەن، وەكو پووتپەرێسان[b] دپڕبێژ نەبن، چنكو یا ژ وان ڤە چەند زێدە بئاخڤن دێ پتر هێنە بهیستن.
8
ئەڤجا وەكو وان نەبن، چنكو بابێ هەوە دزانیت كا هەوە چ دڤێت بەری هوین داخوازێ ژێ بكەن.
9
ئەڤجا هوین نڤێژان هۆسا بكەن:
بابێ مە یێ ل ئەسمانان،
بلا ناڤێ تە پیرۆز بیت،[c]
10
بلا پاشایەتیا تە بهێت،
بلا حەزا تە ب جهـ بهێت،
كا چەوا ل ئەسمانی،
هەروەسا ل سەر ئەردی ژی.
11
نانی تێرا مە، ئەڤرۆ بدە مە.
12
ل قەرێن مە ببورە[d] ، هەروەكو ئەم ل قەردارێن خۆ دبورین.
13
مە نەئێخە د تاقیكرنێ دا، لێ مە ژ خرابكاری[e] قورتال بكە، چنكو پاشایەتی و هێز و مەزناهی هەروهەر یێن تەنە.
ئامین.[f]
14
ئەگەر هوین ل گونەهێن خەلكی یێن د دەرهەقا هەوە دا دهێنە كرن ببورن، بابێ هەوە یێ ئەسمانی ژی دێ ل گونەهێن هەوە بوریت،
15
لێ ئەگەر هوین ل گونەهێن خەلكی نەبورن، بابێ هەوە ژی ل گونەهێن هەوە نابوریت.
رۆژیگرتن 
16
دەمێ هوین رۆژیان دگرن، ناڤ چاڤێن خۆ تێك نەدەن، هەروەكو دووڕوی دكەن، چنكو ئەو ناڤ چاڤێن خۆ تێك ددەن دا بۆ خەلكی دیار بكەن كو ئەو ب رۆژینە. ب راستی دبێژمە هەوە: وان پاداشتێ خۆ وەرگرتیە.
17
لێ دەمێ تۆ رۆژیێ دگری، دێمێ خۆ بشوو و سەرێ خۆ چەور بكە،
18
دا نە بۆ خەلكی، لێ بۆ بابێ تە یێ نەهێتە دیتن، دیار ببیت كو تۆ یێ ب رۆژی. ئەڤجا بابێ تە، ئەوێ نەپەنیان دبینیت، دێ پاداشتێ تە دەتە تە.
گەنجینەیێن ل ئەسمانی 
19
گەنجینەیان بۆ خۆ ل سەر ئەردی كۆم نەكەن، ل وی جهێ دێ ژەنگ و خویرك پویچ كەن و دێ دزیكەر كونكەن و دزن.
20
لێ گەنجینەیان بۆ خۆ ل ئەسمانی كۆم كەن، ل وی جهێ نە ژەنگ و خویرك پویچ دكەن و نە دزیكەر كون دكەن و ددزن.
21
چنكو گەنجینەیا تە ل كیرێ بیت، دلێ تە ژی دێ ل وێرێ بیت!
چرایێ لەشی 
22
چرایێ لەشی چاڤە. ئەڤجا ئەگەر چاڤێ تە یێ ساخلەم بیت، لەشێ تە هەمی دێ یێ ب رۆناهی بیت.
23
ئەگەر چاڤێ تە یێ خراب بیت، لەشێ تە هەمی دێ یێ تاری بیت. ئەگەر ئەو رۆناهیا د ناڤ تە دا تاریاتی بیت، تاریاتیەكا چەندا دژوارە!
دوو خودان 
24
كەس نەشێت خزمەتا دوو خودانان بكەت، چنكو یان دێ كەرب ژ ئێكی ڤەبن و حەز ژ یێ دی كەت، یان ژی دێ گەهیتە ئێك ژ وان و یێ دی پشت گوهـ ڤە هاڤێت. هوین نەشێن خزمەتا خودێ و پارەی بكەن.
خودێ چاڤێ خۆ ل مە دكەت 
25
ژ بەر ڤی ئەگەری ئەز دبێژمە هەوە: خەما ژیانا خۆ هەلنەگرن كا دێ چ خۆن و چ ڤەخۆن، یان لەشێ خۆ كا دێ چ كەنە بەر خۆ. ما ژیان ب تنێ خوارنە؟ و لەش ژی ب تنێ جل و بەرگە؟
26
بەرێ خۆ بدەنە باڵندەیێن ئەسمانی: ئەو نە دچینن و نە ددروین و نە ژی د عومباران دا كۆم دكەن و بابێ هەوە یێ ئەسمانی خوارنێ ددەتێ. ئەرێ ما هوین گەلەك ژ وان ب بهاتر نینن؟
27
ما كی ژ هەوە ب خەمخوارنێ دشێت دەمژمێرەكا ب تنێ ل سەر ژیێ خۆ زێدە بكەت؟
28
هەروەسا بۆچی ژ بەر جلكان هوین خەمان دخۆن؟ بەرێ خۆ بدەنە سیسنێن ئاقاری چەوا وەرارێ دكەن، نە خۆ دوەستینن و نە رستنێ دكەن،
29
لێ ئەز دبێژمە هەوە: خۆ سلێمانی ژی، د هەمی مەزناهیا خۆ دا، وەكو ئێك ژ ڤان جلێن جوان ل بەر خۆ نەكرینە!
30
ئەگەر خودێ گول و گیایێ ئاقاری، ئەوێ ئەڤرۆ هەی و سوبەهی دهاڤێژنە د تەنویرێ دا، هۆسا ب جلك بئێخیت، ئەرێ گەلی كێمباوەران، ما نە گەلەك مسۆگەرترە ئەو هەوە ب جلك بئێخیت؟
31
ئەڤجا خەمێ نەخۆن و بێژن: ‹ئەم دێ چ خۆین؟› یان ‹ئەم دێ چ ڤەخۆین؟› یان ‹ئەم دێ چ كەینە بەر خۆ؟›.
32
مللەتێن پووتپەرێس بزاڤێ بۆ ڤان هەمیان دكەن. بابێ هەوە یێ ئەسمانی دزانیت كو هەوە پێدڤی یا ب ڤان هەمیان هەی.
33
لێ هوین ل پێشیێ بزاڤێ بۆ پاشایەتیا خودێ و راستداریا وی بكەن، ئەڤە هەمی ژی بۆ هەوە دێ هێنە دان.
34
ژ بەر ڤێ چەندێ خەما سوبەهی نەخۆن، چنكو سوبەهی دێ خەمێ ژ خۆ خۆت. دەردێن هەر رۆژەكێ تێرا وێ هەنە!
  1. a. 6‏:2 ئانكو رانەگەهینە. دەق و دەق: ‹ل پێشیا خۆ بۆڕیزانێ لێ نەدە.›
  2. b. 6‏:7 q پووتپەرێس: صەنەمپەرێس
  3. c. 6‏:9 ئانكو بلا ژ لایێ ئافراندیان ڤە رێز ل ناڤێ تە یێ پیرۆز بهێتە گرتن.
  4. d. 6‏:12 ئانكو ل گونەهێن مە ببورە.
  5. e. 6‏:13 مەبەست پێ ئبلیسە.
  6. f. 6‏:13 د هندەك دەستنڤیسێن كەڤن دا، ئەڤ پارچەیا ئایەتێ نینە: «چنكو پاشایەتی و هێز و مەزناهی هەروهەر یێن تەنە، ئامین».