عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
گۆتارا ل سەرێ چیای 
1
دەمێ عیسای جەماوەرێ خڕڤەبووی دیتی، سەركەفتە چیای و روینشت. شاگردێن وی خۆ نێزیكی وی كر
2
و وی دەست ب فێركرنا وان كر و گۆت:
3
«خوزیكێن وان یێن ب گیانی د هەژار،
چنكو پاشایەتیا ئەسمانان یا وانە.
4
خوزیكێن خەمباران،
چنكو دێ هێنە دلشادكرن.
5
خوزیكێن دەروونبچویكان،
چنكو ئەو دێ بنە میراتگرێن ئەردی.
6
خوزیكێن برسی و تێهنیێن راستداریێ،
چنكو ئەو دێ هێنە تێركرن.
7
خوزیكێن دلۆڤانان،
چنكو دێ دلۆڤانی پێ هێتە برن.
8
خوزیكێن دلپاقژان،
چنكو ئەو دێ خودێ بینن.
9
خوزیكێن ئاشتیخوازان،
چنكو دێ بێژنە وان كوڕێن خودێ.
10
خوزیكێن وان یێن ژ بەر راستداریێ تەپەسەر دبن،
چنكو پاشایەتیا ئەسمانان یا وانە.
11
خوزیكێن هەوە، دەمێ ژ بەر من هەوە فهێت دكەن و تەپەسەر دكەن و ژ درەو ڤە هەمی جۆرێن پەیڤێن خراب دژی هەوە دبێژن.
12
دلخۆش و دلشاد ببن! ژ بەر كو خەلاتێ هەوە ل ئەسمانان یێ مەزنە، چنكو وان بەری هەوە پێغەمبەر ژی هۆسا تەپەسەر دكرن.
خوێ و رۆناهی 
13
هوین خوێیا ئەردینە. لێ ئەگەر خوێ سویراتیا خۆ بەردا، دێ جارەكا دی ب چ هێتە سویركرن؟ ئێدی ب كێر چ ناهێت ژبلی كو بۆ ژ دەرڤە بهێتە هاڤێتن و مرۆڤ پێ لێ دانن.
14
هوین رۆناهیا جیهانێنە. ئەو باژێڕێ ل سەر چیای بیت ناهێتە ڤەشارتن،
15
هەروەسا كەس چرایەكی هەلناكەت و ل بن ئامانەكی بنخێڤیت، لێ ددانیتە سەر چرادانكێ، دا رۆناهیێ بدەتە هەمی كەسێن د مالێ ڤە.
16
بلا ب ڤی رەنگی رۆناهیا هەوە بەرامبەری خەلكی شەوقێ بدەت، دا كارێن چاك یێن هەوە ببینن و بابێ هەوە یێ ل ئەسمانان[a] مەزن بكەن.
عیسا فێركرنێ دەربارەی دەستووری دكەت 
17
هزر نەكەن ئەز یێ هاتیم دەستووری یان نڤیسارێن پێغەمبەران ژ كار بئێخم، نەخێر، ئەز یێ هاتیم دا تەمام كەم.
18
ئەز راستیێ دبێژمە هەوە: هەتا ئەرد و ئەسمان ژ ناڤ نەچن، پیتەك یان خالەك ژ دەستووری ژ ناڤ ناچیت، هەتا هەمی ب جهـ نەهێت.
19
لەوما هەر كەسێ بچویكترین فەرمان ژ ڤان فەرمانان ب جهـ نەئینیت و خەلك وەسا فێر كر، دێ ل پاشایەتیا ئەسمانان ب بچویكترین هێتە بناڤكرن، لێ ئەوێ ب جهـ بینیت و خەلك فێر كریێ، دێ د پاشایەتیا ئەسمانان دا بێژنێ مەزن.
20
ئەڤجا ئەز دبێژمە هەوە: ئەگەر راستداریا هەوە ژ یا فەریسیان و مامۆستایێن دەستووری پتر نەبیت، چ جاران هوین ناچنە د ناڤ پاشایەتیا ئەسمانان دا.
فێركرن دەربارەی تۆڕەیی و كوشتنێ 
21
هەوە یا بهیستی كو یا گۆتیە خەلكێ بەرێ: ‹كوشتنێ نەكە[b] و هەر كەسێ كوشتنێ بكەت، دێ هێتە حوكمكرن،›
22
لێ ئەز دبێژمە هەوە: هەر كەسێ ژ برایێ خۆ تۆڕە ببیت، هەژی حوكمكرنێیە و هەر كەسێ برایێ خۆ بێڕێز بكەت، هەژیە ل بەر جڤاتا بلند بهێتە دادگەهكرن و هەر كەسێ بێژیت ‹هەی دەبەنگ[c] !› هەژی ئاگرێ دۆزەخێیە.
23
ئەڤجا ئەگەر تە پێشكێشیێ خۆ ئینا قوربانگەهێ و ل وێرێ هاتە بیرا تە، كو برایێ تە تشتەكێ ل سەر تە هەی،
24
پێشكێشیێ خۆ ل بەر قوربانگەهێ بهێلە و هەڕە برایێ خۆ ئاشت بكە و پاشی وەرە پێشكێشیێ خۆ بدە.
25
لەزێ بكە هێشتا هوین د رێكا دادگەهێ دا ل گەل هەڤڕكێ خۆ پێك وەرە، نەكو ئەو تە رادەستی دادوەری بكەت و دادوەر تە رادەستی زێرەڤانی بكەت و ئەو تە بهاڤێتە د زیندانێ دا.
26
ئەز راستیێ دبێژمە تە: تۆ چ جاران ژ وێرێ دەرناكەڤی، تاكو تۆ فلسێ دویماهیێ نەدەی.
فێركرن دەربارەی دەهمەنپیسی 
27
هەوە یا بهیستی كو یا گۆتی: ‹دەهمەنپیسیێ نەكە،›[d]
28
لێ ئەز دبێژمە هەوە: هەر كەسێ ب چاڤەكێ خراب بەرێ خۆ بدەتە ژنكەكێ، ئەوی د دلێ خۆ دا دەهمەنپیسی ل گەل وێ كر.
29
ئەگەر چاڤێ تە یێ راستێ ببیتە ئەگەرێ هەلنگفتنا تە، بینە دەرێ و بهاڤێژە. بۆ تە چێترە ئێك ژ ئەندامێن لەشێ تە ژ ناڤ بچیت، نەكو هەمی لەشێ تە بۆ دۆزەخێ بهێتە هاڤێتن.
30
ئەگەر دەستێ تە یێ راستێ ببیتە ئەگەرێ هەلنگفتنا تە، ببڕە و بهاڤێژە. بۆ تە چێترە ئێك ژ ئەندامێن لەشێ تە ژ ناڤ بچیت، نەكو هەمی لەشێ تە بچیتە د دۆزەخێ دا.
فێركرن دەربارەی ژن بەردانێ 
31
یا هاتیە گۆتن: ‹هەر كەسێ ژنا خۆ بەردەت، پێدڤیە بەلگەنامەیا بەردانێ بدەتێ.›[e]
32
لێ ئەز دبێژمە هەوە: هەر كەسێ نە ژ بەر دەهمەنپیسیێ ژنا خۆ بەردەت، دبیتە ئەگەرێ هندێ كو ئەو ژن ببیتە دەهمەنپیس[f] ، هەروەسا هەر كەسێ ژنكەكا بەردای بۆ خۆ بینیت، دەهمەنپیسیێ دكەت.[g]
فێركرن دەربارەی سویندێ 
33
هەروەسا، هەوە یا بهیستی كو یا گۆتیە خەلكێ بەرێ: ‹سویندا خۆ نەشكێنە، لێ ئەو سۆزا تە بۆ خودانی دای، ب جهـ بینە.›[h]
34
لێ ئەز دبێژمە هەوە: قەت سویند نەخۆن، نە ب ئەسمانی، چنكو ئەو تەختێ خودێیە،
35
نە ب ئەردی ژی، چنكو ئەو جهێ پێیێن ویە، نە ب ئورشەلیمێ ژی، چنكو ئەو باژێڕێ پاشایێ مەزنە.
36
ب سەرێ خۆ ژی سویند نەخۆ، چنكو تۆ نەشێی مویەكێ ب تنێ، سپی بكەی یان رەش بكەی.
37
بلا ‹بەلێ› یا هەوە ‹بەلێ› بیت و ‹نە› یا هەوە ‹نە› بیت و ژ ڤێ پێڤەتر، ژ خرابیێیە[i] .
فێركرن دەربارەی تۆلڤەكرنێ 
38
هەوە یا بهیستی، كو یا گۆتی: ‹چاڤ ب چاڤیە و ددان ب ددانی.›[j]
39
لێ ئەز دبێژمە هەوە: بەرهنگاریا كەسەكێ خراب نەكەن. لێ ئەوێ شەقەك ل رویێ تە یێ راستێ دا، رویێ خۆ یێ دی ژی بدە بەر.
40
ئەوێ بڤێت تە ببەتە دادگەهێ داكو كراسێ تە ژ تە بستینیت، كوركێ خۆ ژی بۆ بهێلە.
41
ئەگەر ئێكی تۆ نەچار كری میلەكی ل گەل بچی[k] ، تۆ دوو میلان ل گەل هەڕە.
42
ئەوێ ژ تە بخوازیت تۆ بدێ و ئەوێ قەرەك ژ تە بڤێت بێ هیڤی ڤەنەگێڕە.
حەز ژ دوژمنێن خۆ بكەن 
43
هەوە یا بهیستی، كو یا گۆتی: ‹حەز ژ نێزیكێ خۆ بكە[l] و كەربێن خۆ ژ دوژمنێ خۆ ڤەكە.›
44
لێ ئەز دبێژمە هەوە: حەز ژ دوژمنێن خۆ بكەن و نڤێژان بكەن بۆ ئەوێن هەوە تەپەسەر دكەن،
45
دا ببنە كوڕێن بابێ خۆ ئەوێ ل ئەسمانی، ئەوێ رۆژا خۆ ل سەر باش و خرابان دهەلینیت و بارانێ ل سەر بێگونەهـ و گونەهباران دبارینیت.
46
ما چ پاداشت[m] د هندێ دایە كو هوین حەز ژ وان بكەن یێن حەز ژ هەوە دكەن؟ ما باجگر ژی ڤێ چەندێ ناكەن؟
47
و ئەگەر هەوە ب تنێ سڵاڤی برایێن خۆ كر، ئەرێ ما هەوە قەنجیەك كر؟ ما پووتپەرێس[n] ژی وێ ناكەن؟
48
ئەڤجا د بێكێماسی بن هەروەكو بابێ هەوە یێ ئەسمانی یێ بێكێماسیە.
 1. a. 5‏:16 q بابێ هەوە یێ ل ئەسمانان: مەبەست پێ خودێیە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە باب*.
 2. b. 5‏:21 دەركەفتن 20‏:13؛ گۆتارا مووسای 5‏:17
 3. c. 5‏:22 q دەبەنگ: ئەحمەق
 4. d. 5‏:27 دەركەفتن 20‏:14؛ گۆتارا مووسای 5‏:18
 5. e. 5‏:31 گۆتارا مووسای 24‏:1
 6. f. 5‏:32 ژ بەر كو ئەو بۆ ژیارا خۆ نەچارە شوی ب ئێكێ دی بكەت، ئەڤە ب خۆ ژی، ل دویڤ فێركرنا مەسیحی، دەهمەنپیسیە.
 7. g. 5‏:32 مەتتا 19‏:9؛ مەرقۆس 10‏:11‏-12؛ لوقا 16‏:18‏
 8. h. 5‏:33 پەرستن و پیرۆزی 19‏:12؛ سەرژمێری 30‏:2؛ گۆتارا مووسای 23‏:21
 9. i. 5‏:37 q ژ خرابیێیە: ئانكو ‹ژ یێ خراب دهێت›.
 10. j. 5‏:38 دەركەفتن 21‏:24؛ پەرستن و پیرۆزی 24‏:20؛ گۆتارا مووسای 19‏:21
 11. k. 5‏:41 ل وی سەردەمی، ئەردێ ئیسرائیلێ ژ لایێ رۆماییان ڤە یێ داگیركری بوو. چەكدارێن رۆمایی ماف هەبوو خەلكی نەچار بكەن كو بارێ وان هەلگرن و هەتا میلەكی ل گەل بچن، ئانكو نێزیكی 1,5 كیلۆمەتران بوو.
 12. l. 5‏:43 پەرستن و پیرۆزی 19‏:18
 13. m. 5‏:46 مەبەست پێ ئەو پاداشتە یێ خودێ ددەتە مرۆڤان.
 14. n. 5‏:47 q پووتپەرێس: صەنەمپەرێس