عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
خەلكی داد نەكەن 
1
دادكرنێ نەكەن، دا هوین نەهێنە دادكرن،
2
چنكو ب وێ دادكرنا هوین خەلكی پێ داد دكەن، هوین ژی دێ پێ هێنە دادكرن و ب وی پیڤەرێ هوین دپیڤن، دێ بۆ هەوە ژی ب وی هێتە پیڤان.
3
بۆچی تۆ زلكی د چاڤێ برایێ خۆ دا دبینی، لێ تۆ گاریتەی د چاڤێ خۆ دا نابینی؟
4
یان چەوا تۆ دشێی بێژییە برایێ خۆ: ‹بهێلە ئەز زلكی ژ چاڤێ تە بینمە دەرێ،› لێ ئەڤە گاریتە یێ د چاڤێ تە دا!
5
هەی دووڕوی، ل پێشیێ گاریتەی ژ چاڤێ خۆ بینە دەرێ، هنگی دێ باش بینی كو زلكی ژ چاڤێ برایێ خۆ بینیە دەرێ.
6
تشتێ پیرۆز نەدەنە سەیان و مراریێن[a] خۆ نەهاڤێژنە بەر پێیێن بەرازان، نەكو بەراز پێ لێ بدانن و سە ژی ڤەگەڕیێن و هەوە بدڕینن.
بخوازن، لێ بگەڕن، دەرگەهی بقوتن 
7
بخوازن، دێ بۆ هەوە هێتە دان. لێ بگەڕن، دێ بینن. دەرگەهی بقوتن، دێ بۆ هەوە هێتە ڤەكرن.
8
چنكو هەر كەسێ بخوازیت دێ وەرگریت و یێ لێ بگەڕیێت دێ بینیت و یێ دەرگەهی بقوتیت دێ بۆ وی هێتە ڤەكرن.
9
كی ژ هەوە، كوڕێ وی نانی ژێ بخوازیت، دێ بەرەكی دەتێ؟
10
یان ماسیەكێ ژێ بخوازیت، دێ مارەكی دەتێ؟
11
ئەڤجا ئەگەر هوینێن خراب دزانن دیاریێن باش بدەنە زاڕۆكێن خۆ، پا چەند مسۆگەرتر بابێ هەوە یێ ل ئەسمانان دێ تشتێن باش دەتە وان كەسێن ژێ دخوازن!
12
ئەوا هەوە دڤێت مرۆڤ بۆ هەوە بكەن، هوین ژی وێ بۆ وان بكەن، چنكو ئەڤەیە رامانا دەستووری و پەیاما پێغەمبەران.
دەرگەهێ تەنگ 
13
د دەرگەهێ تەنگ را هەڕنە ژۆر! چنكو ئەو دەرگەهێ دچیتە وێرانكرنێ یێ فرەهە و رێكا وی یا خۆشە و گەلەكن ئەوێن تێڕا دچنە ژۆر،
14
لێ دەرگەهێ دچیتە ژیانێ گەلەك یێ تەنگە و رێكا وێ ژی گەلەك یا ب زەحمەتە و كێمن ئەوێن بسەرهەلدبن.
دار ب بەرهەمێ وێ دهێتە نیاسین 
15
هشیاری پێغەمبەرێن درەوین بن، ئەوێن د كەڤلێن میهان دا دهێنە نك هەوە، لێ ئەو ژ ناڤ دا گورگێن هارن!
16
دێ وان ژ بەرهەمێ وان نیاسن. ئەرێ ما مرۆڤ ژ ستریان تری دچنن، یان ژ قیڤاران هژیران دچنن؟
17
هۆسا هەر دارەكا باش دێ بەرهەمەكێ باش دەت، لێ دارا خراب دێ بەرهەمەكێ خراب دەت.
18
دارەكا باش نەشێت بەرهەمەكێ خراب بدەت و دارەكا خراب ژی نەشێت بەرهەمەكێ باش بدەت.
19
هەر دارەكا بەرهەمەكێ باش نەدەت، دێ هێتە بڕین و بۆ ناڤ ئاگری هێتە هاڤێتن.
20
ئەڤجا هوین دێ وان ژ بەرهەمێ وان نیاسن.
كی دێ چیتە د پاشایەتیا ئەسمانان دا؟ 
21
نە هەر كەسەكێ بێژیتە من ‹خودان، خودان!› دێ چیتە د پاشایەتیا ئەسمانان دا، لێ ئەو دێ چیت یێ حەزا بابێ من یێ ل ئەسمانان ب جهـ دئینیت.
22
د وێ رۆژێ دا گەلەك دێ بێژنە من: ‹خودان، خودان! ما مە ب ناڤێ تە پەیاما خودێ نە راگەهاند؟ و ب ناڤێ تە مە ئەجنە نە دەرئێخستن؟ و مە گەلەك حنێر[b] ب ناڤێ تە نەكرن؟›
23
هنگی ئەز دێ ب ئاشكرایی بێژمە وان: ‹من چ جاران هوین نەنیاسینە. ژ من دویر بكەڤن، هەی خودانێن كارێن خراب!›
یێ ئاقلمەند و یێ دەبەنگ 
24
ئەڤجا هەر كەسێ گوهێ خۆ بدەتە گۆتنێن من و كار پێ بكەت، ئەو وەكو مرۆڤەكێ ئاقلمەندە یێ خانیێ خۆ ل سەر كەڤری ئاڤا كری،
25
پشتی هنگی باران بارین و لافاو رابوون و باڕۆڤە هاتن و ب وی خانی كەفتن، لێ نەكەفت، چنكو بنیاتێ وی ل سەر كەڤری هاتبوو دانان.
26
لێ هەر كەسێ گوهـ بدەتە ڤان ئاخفتنێن من و كار پێ نەكەت، ئەو وەكو مرۆڤەكێ دەبەنگە كو خانیێ خۆ ل سەر خیزی ئاڤا كری.
27
ئەڤجا باران بارین و لافاو رابوون و باڕۆڤە هاتن و ب وی خانی كەفتن و خانی كەفت و كەفتنا وی یا مەزن بوو.»
28
دەمێ عیسای ئەڤ گۆتنێن خۆ تەمام كرین، خڕڤەبووی ژ فێركرنا وی حێبەتی بوون،
29
چنكو وی وەكو مرۆڤەكێ خودان دەستهەلات ئەو فێر دكرن، نە وەكو مامۆستایێن وان یێن دەستووری.
  1. a. 7‏:6 q مراری: ئانكو ‹لولو›
  2. b. 7‏:22 q حنێر: ب عەرەبی ‹معجزة›