عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
نموونەیا دەه كچكان 
1
«هنگی دێ پاشایەتیا ئەسمانان وەكو ڤێ چەندێ بیت: دەهـ كچكان چرایێن خۆ هەلگرتن و چوونە پێشوازیا زاڤای.
2
پێنج ژ وان د ئاقلمەند بوون و پێنج د دەبەنگ بوون.
3
یێن دەبەنگ چرایێن خۆ برن، لێ زەیت ل گەل خۆ نەبر،
4
لێ یێن ئاقلمەند ئامانێن زەیتێ ژی ل گەل چرایێن خۆ برن.
5
زاڤا گیرۆ بوو و خەوا وان هات و هەمی نڤستن.
6
ل نیڤ شەڤ، گازی بلند بوون: ‹ئەڤە زاڤا هات، هەڕنە پێشوازیا وی!›
7
ئینا هەمی كچك ژ خەو رابوون و چرایێن خۆ ئامادە كرن.
8
یێن دەبەنگ گۆتە یێن ئاقلمەند: ‹هندەكێ ژ زەیتا خۆ بدەنە مە، چنكو چرایێن مە یێن ڤەدمرن!›
9
ئینا یێن ئاقلمەند بەرسڤ دا و گۆتن: ‹نەخێر، ئەو تێرا مە و هەوە ناكەت. ئەڤجا هەڕنە نك زەیت فرۆشان و بۆ خۆ بكڕن.›
10
دەمێ ئەو چووین دا بكڕن، زاڤا هات، ئینا یێن ئامادە ل گەل زاڤای چوونە د ژۆرڤە و دەرگەهـ هاتە گرتن.
11
پاشی كچكێن دی ژی ڤەگەڕیان و گۆتن: ‹ئەزبەنی، ئەزبەنی، دەرگەهی ل مە ڤەكە.›
12
لێ زاڤای بەرسڤ دا: ‹ب راستی دبێژمە هەوە: ئەز هەوە نانیاسم.›
13
ئەڤجا هشیار بمینن، چنكو هوین وێ رۆژێ و وێ دەمژمێرێ ژی نزانن.
نموونەیا تالانتان 
14
دیسان پاشایەتیا ئەسمانان وەكو مرۆڤەكێ ل بەر گەشتێیە. بەنیێن خۆ داخوازكرن و سامانێ خۆ دا دەستێ وان.
15
پێنج تالانتێن[a] زیڤی دانە ئێك ژ وان و دوو دانە یێ دی و یێ سێیێ تالانتەك دایێ، هەر ئێك ل دویڤ شیانا وی و پاشی گەشت كر.
16
یێ پێنج تالانت وەرگرتین ئێكسەر چوو و بازرگانی پێ كر، ئینا پێنج تالانتێن دی قازانج كرن.
17
هەروەسا یێ دوو تالانت برین، ئەوی ژی دوو قازانج كرن.
18
لێ یێ تالانتەك بری، چوو و كووركەك د ئەردی دا كۆلا و پارەیێ خودانێ خۆ تێدا ڤەشارت.
19
پشتی دەمەكێ درێژ، خودانێ وان بەنیان ڤەگەڕیا و ژمێریاری ل گەل وان كر.
20
ئەوێ كو پێنج تالانت وەرگرتین، پێنج تالانتێن دی ژی ئینان و گۆت: ‹ئەزبەنی، تە پێنج تالانت دابوونە من، ئەڤە ژبلی وان، من پێنج تالانتێن دی قازانج كرن.›
21
ئینا خودانێ وی گۆتێ: ‹دەستخۆش، بەنیێ قەنج و دلسۆز! تۆ ل سەر پیچەكێ یێ دلسۆز بووی، ئەڤجا ئەز دێ تە دانمە سەر گەلەكێ. وەرە پشكداری بەختەوەریا خودانێ خۆ ببە!›
22
پاشی یێ دوو تالانت وەرگرتین هات و گۆت: ‹ئەزبەنی، تە دوو تالانت دابوونە من، ئەڤە ژبلی وان، من دوو تالانتێن دی قازانج كرن!›
23
ئینا خودانێ وی گۆتێ: ‹دەستخۆش، بەنیێ قەنج و دلسۆز! تۆ ل سەر پیچەكێ یێ دلسۆز بووی، ئەڤجا ئەز دێ تە دانمە سەر گەلەكێ. وەرە پشكداری بەختەوەریا خودانێ خۆ ببە.›
24
پاشی یێ ئێك تالانت وەرگرتی هات و گۆت: ‹ئەزبەنی، من دزانی تۆ مرۆڤەكێ زۆرداری، تۆ ژ وی ئەردی ددروی یێ تە نەچاندی و ژ وی ئەردی كۆم دكەی یێ تە تۆڤ نەهاڤێتیێ.
25
ئینا ئەز ترسیام و ئەز چووم و من تالانتێ تە د ئەردی دا ڤەشارت. ئەڤجا ئەڤە پارەیێ تە!›
26
ئینا خودانێ وی بەرسڤ دا: ‹هەی بەنیێ خراب و تەمبەل! تە دزانی ئەز ژ ئەردێ من نەچاندی ددوریم و ژ ئەردێ من تۆڤ نەهاڤێتیێ كۆم دكەم.
27
ئەڤجا پێدڤی بوو، تە پارەیێ من دانابا نك پارەگوهۆڕان، دا هەر دەمێ ئەز هاتبام، من پارەیێ خۆ ل گەل ریبایێ وەرگرتبا!
28
ئەڤجا تالانتی ژێ بستینن و بدەنە خودانێ دەهـ تالانتان.
29
چنكو هەر كەسێ هەیی دێ پتر بۆ وی هێتە دان، تاكو د سەردا دچیت، لێ ئەوێ نەیی، خۆ یێ هەی ژی دێ ژێ هێتە ستاندن،
30
لێ ڤی بەنیێ بكێرنەهاتی بهاڤێژنە د تاریا ژ دەرڤە دا. ل وێرێ گری و گڤاشتنا ددانانە[b] .›
مەسیح جیهانێ هەمیێ داد دكەت 
31
دەمێ كوڕێ مرۆڤ ب مەزناهیا خۆ ڤە دهێت و هەمی فریشتە یێن د گەل دا، دێ ل سەر تەختێ مەزناهیا خۆ روینیت.
32
ل بەرامبەر وی هەمی مللەت دێ هێنە كۆمكرن و دێ وان ژ ئێك جودا كەت هەروەكو شڤان پەزێ سپی ژ پەزێ رەش جودا دكەت.
33
ئەو دێ پەزێ سپی ل دەستێ خۆ یێ راستێ راوەستینیت و ل دەستێ چەپێ پەزێ رەش.
34
پاشی دێ پاشا بێژیتە یێن ل دەستێ خۆ یێ راستێ: ‹وەرن هەی ئەوێن بەرەكەتا بابێ من ل سەر، ببنە میراتگرێن وێ پاشایەتیا هەر ژ دامەزراندنا جیهانێ بۆ هەوە هاتیە ئامادەكرن،
35
چنكو ئەز برسی بووم، هەوە ئەز تێر كرم، ئەز تێهنی بووم، هەوە ئاڤ دا من، ئەز یێ بیانی بووم، هەوە ئەز حەواندم،
36
یێ رویس بووم، هەوە ئەز ب جلك ئێخستم، نەساخ بووم، هەوە سەرەدانا من كر، زیندانی بووم، هوین هاتنە نك من.›
37
ل وی دەمی دێ یێن راستدار بەرسڤێ دەن و بێژن: ‹خودان، كەنگی مە تۆ برسی دیتی و خوارن دایە تە، یان ژی تێهنی و ئاڤ دایە تە؟
38
كەنگی مە تۆ بیانی دیتی و تۆ حەواندی، یان ژی رویس و تۆ ب جلك ئێخستی؟
39
كەنگی مە تۆ نەساخ یان زیندانی دیتی و ئەم هاتینە سەرەدانا تە؟›
40
ئەڤجا پاشا دێ بەرسڤا وان دەت: ‹ب راستی دبێژمە هەوە: چنكو هەوە ئەڤ چەندە یا ل گەل ئێك ژ ڤان بچویكترین برایێن من كری، هەوە ئەو یا ل گەل من كری.›
41
پاشی دێ بێژیتە ئەوێن ل دەستێ چەپێ: ‹ژ من دویر بكەڤن، هەی ئەوێن تۆڕەبوونا بابێ من ل سەر، بەرەڤ ئاگرێ هەروهەر، ئەوێ بۆ ئبلیسی و فریشتەیێن وی هاتیە ئامادەكرن،[c]
42
چنكو ئەز برسی بووم و هەوە خوارن نەدا من و ئەز تێهنی بووم و هەوە ئاڤ نەدا من،
43
ئەز یێ بیانی بووم، هەوە ئەز نەحەواندم، رویس بووم و هەوە ئەز ب جلك نە ئێخستم، نەساخ و زیندانی بووم و هەوە سەرەدانا من نەكر.›
44
ئەڤجا ئەڤە دێ بەرسڤێ دەن و بێژن: ‹خودان، كەنگی مە تۆ برسی، یان تێهنی، یان بیانی، یان رویس، یان ژی نەساخ، یان زیندانی دیتی و ئەم د هانا تە نەهاتین؟›
45
دێ هنگی بەرسڤا وان دەت و بێژیت: ‹ب راستی دبێژمە هەوە: چنكو هەوە ئەڤ چەندە ل گەل ئێك ژ ڤان بچویكترین برایێن من نەكر، هەوە ل گەل من ژی نەكر.›
46
ئەڤجا ئەڤێن هەنێ دێ چنە سزایێ هەروهەر، لێ یێن راستدار دێ چنە ژیانا هەروهەر.»
  1. a. 25‏:15 q تالانت: نێزیكی سیهـ و چوار كیلۆگرامانە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  2. b. 25‏:30 گڤاشتنا ددانان نیشانە كو ژانا وان كەسان گەلەك یا مەزنە.
  3. c. 25‏:41 ئاشكراكرن 20‏:10