عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
عیسا پێشوەخت بەحسێ هەڕفاندنا پەرستگەهێ دكەت 
1
عیسا ژ پەرستگەهێ دەركەفت و دچوو، ئینا شاگردێن وی خۆ گەهاندێ، دا ئاڤاهیێن پەرستگەهێ نیشا وی بدەن.
2
وی گۆتە وان: «ما هوین ڤان هەمیان نابینن؟ ئەز راستیێ دبێژمە هەوە: ل ڤێرێ بەر ل سەر بەری نامینیت هەمی دێ هێنە هەڕفاندن.»
نیشانێن دویماهیا سەردەمی 
3
دەمێ ئەو ل سەر چیایێ زەیتوونان یێ روینشتی، شاگردێن وی ب تنێ هاتنە نك و گۆتێ: «بێژە مە، ئەڤ چەندە دێ كەنگی چێبن؟ و نیشانا هاتنا تە و دویماهیا سەردەمی چیە؟»
4
عیسای بەرسڤا وان دا: «هشیار بن كەس هەوە د سەردا نەبەت،
5
چنكو گەلەك دێ ب ناڤێ من هێن و دێ بێژن: ‹ئەزم مەسیح!› و دێ گەلەكان د سەردا بەن.
6
دێ هەوە گوهـ ل جەنگ و دەنگوباسێن جەنگان بیت. هشیار بن نەڤەجنقن، چنكو دڤێت ئەڤ تشتە روی بدەن. لێ ئەڤە هێشتا نە دویماهیە.
7
چنكو دێ مللەتەك دژی مللەتەكی و پاشایەتیەك دژی پاشایەتیەكێ رابیت و دێ ل گەلەك جهان كولب و بیڤەلەرز پەیدا بن،
8
لێ ئەڤە هەمی دەستپێكا ژانێن زاڕۆكبوونێنە.
9
هنگی دێ هەوە رادەستی تەنگاڤیێ كەن و كوژن و دێ ژ بەر ناڤێ من كەربێن هەمی مللەتان ژ هەوە ڤەبن،
10
وی دەمی دێ گەلەك هەلنگڤن و ئێكودوو دەنە گرتن و كەربێ ژ ئێكودوو هەلگرن.
11
دێ گەلەك پێغەمبەرێن درەوین پەیدا بن و دێ گەلەكان د سەردا بەن.
12
ژ بەر زێدەبوونا كارێن خراب، دێ ڤیانا گەلەك مرۆڤان سار بیت،
13
لێ ئەوێ تا دویماهیێ خۆ راگریت ئەو دێ قورتال بیت
14
و ئەڤ مزگینیا پاشایەتیێ دێ ل هەمی جیهانێ هێتە بەڵاڤكرن، كو بۆ هەمی مللەتان ببیتە شاهدەیی و پاشی دێ ب دویماهی هێت.
مەزنترین تەنگاڤی 
15
ئەڤجا دەمێ هوین ‹پیساتیا وێرانكرنێ› ئەوا ل سەر زارێ دانیێل پێغەمبەری هاتی،[a] دبینن ل جهێ پیرۆز یا ئامادەیە» (بلا خواندەڤان تێبگەهیت)
16
«هنگی بلا ئەوێن ل دەڤەرا یەهودیایێ بڕەڤنە چیایان
17
و ئەوێ ل سەر بانی بیت، بلا نەهێتە خوارێ دا تشتەكی ژ مالا خۆ ببەت
18
و ئەوێ ل ناڤ زەڤیێ بیت، بلا ڤەنەگەڕیێت دا كوركێ خۆ ببەت.
19
لێ ل وان رۆژان، نەخوزیكێن ژنكێن دووگیان و شیردەران!
20
نڤێژان بكەن داكو رەڤینا هەوە نەكەڤیتە زڤستانێ یان رۆژا شەمبیێ.
21
چنكو هنگی دێ تەنگاڤیەكا مەزن روی دەت، كو وەكو وێ هەر ژ دەستپێكا جیهانێ هەتا نوكە روی نەدایە و چ جاران روی نادەت ژی.
22
ئەگەر ئەو رۆژ نەهاتبانە كورتكرن، كەس قورتال نەدبوو، لێ ژ بەر هەلبژارتیان ئەو رۆژ دێ هێنە كورتكرن.
23
هنگی ئەگەر ئێكی گۆتە هەوە: ‹ئها ئەڤە مەسیح یێ ل ڤێرێ!› یان ژی ‹یێ ل وێراهە!›، باوەر نەكەن.
24
چنكو دێ مەسیحێن درەوین و پێغەمبەرێن درەوین دیار بن و دێ نیشانێن مەزن دیار كەن و مەندەهۆشیان كەن، داكو، ئەگەر د شیان دا با، خۆ هەلبژارتیێن خودێ ژی د سەر دا ببەن.
25
ئەڤە من پێشوەخت گۆتە هەوە،
26
ئەڤجا ئەگەر وان گۆتە هەوە: ‹وێهە مەسیح یێ ل چۆلی› هوین دەرنەكەڤن. یان ژی ئەگەر گۆتن: ‹یێ د ژۆرڤە› هوین باوەر نەكەن.
27
چنكو كا چەوا برویسی ل رۆژهەلاتێ ڤەددەت و ل رۆژئاڤایێ دیار دبیت، هاتنا كوڕێ مرۆڤ ژی دێ یا وەسا بیت.
28
مرار ل كیرێ بیت، باڵندەیێن كەلەخان دێ ل وێرێ خڕڤە بن.
هاتنا كوڕێ مرۆڤ 
29
ئێكسەر پشتی تەنگاڤیا وان رۆژان،
رۆژ دێ هێتە تاری كرن
و هەیڤ رۆناهیا خۆ نادەت،
ستێر دێ ژ ئەسمانی رژیێن
و ئەختەرێن ئەسمانان[b] دێ هێنە تێكهەژاندن.[c]
30
هنگی دێ نیشانا كوڕێ مرۆڤ ل ئەسمانی دیار بیت و دێ هۆزێن ئەردی هەمی شینیێ دانن و دێ بینن كوڕێ مرۆڤ ب هێز و گەلەك مەزناهی ل سەر عەورێن ئەسمانی یێ دهێت.[d]
31
ئەڤجا دێ فریشتەیێن خۆ ب لێدانا بۆڕیزانەكا[e] دەنگ مەزن هنێریت، دێ هەلبژارتیێن وی ژ هەر چوار كوژیێن جیهانێ[f] ، ژ ڤی لایێ ئەسمانان هەتا لایێ دی، خڕڤە كەن.
نموونەیا دارهژیرێ 
32
ژ دارهژیرێ فێری ڤێ نموونەیێ ببن: دەمێ چەقێن وێ دبشكڤن و بەلگ پێڤە دهێن، هوین دزانن هاڤین یا نێزیكە.
33
وەسا هوین ژی، دەمێ ڤان هەمی تشتان دبینن، بزانن یا نێزیكە و ل بەر دەرگەهیە.
34
راستیێ دبێژمە هەوە: ئەڤ نفشە ژ ناڤ ناچیت، تا ئەڤ تشتە هەمی روی نەدەن.
35
ئەرد و ئەسمان دێ ژ ناڤ چن، لێ پەیڤێن من چ جاران ژ ناڤ ناچن.
كەس وێ رۆژێ و وێ دەمژمێرێ نزانیت 
36
لێ سەبارەت وێ رۆژێ و وێ دەمژمێرێ كەس نزانیت، نە فریشتەیێن ئەسمانان و نە ژی كوڕ، لێ ب تنێ باب دزانیت.
37
ل دەمێ نوحی كا چەوا بوو، هاتنا كوڕێ مرۆڤ ژی دێ یا وەسا بیت.
38
ل رۆژێن بەری تووفانێ، مرۆڤان دخوار و ڤەدخوار، ژن دئینا و شوی دكر، تا وێ رۆژا نوح چوویە د گەمیێ دا،[g]
39
وان هەست پێ نەدكر هەتا تووفان رابووی و هەمی ژناڤبرین. هاتنا كوڕێ مرۆڤ ژی دێ یا وەسا بیت.
40
هنگی دوو زەڵام دێ ل ناڤ زەڤیێ بن، ئێك دێ هێتە برن و یێ دی دێ هێتە هێلان.
41
دوو ژنك دێ دستاڕەكی هێرن، ئێك دێ هێتە برن و یا دی دێ هێتە هێلان.
42
ئەڤجا هشیار بمینن، چنكو هوین نزانن كیژ رۆژێ دێ خودانێ هەوە هێت،
43
لێ هوین ڤێ بزانن: ئەگەر خودانێ مالێ زانیبا كیژ دەمێ شەڤێ دێ دز هێت، دا هشیار مینیت و نەدهێلا بكەڤیتە مالا وی.
44
ئەڤجا هوین ژی د ئامادە بن، چنكو كوڕێ مرۆڤ دێ د دەمەكێ وەسا دا هێت، كو هوین هزر نەكەن.
نموونەیا بەنیێ دلسۆز (وەفادار) 
45
ئەڤجا ئەو بەنیێ دلسۆز و ئاقلمەند كیە، ئەوێ خودان وی بكەتە بەرپرسێ خزمەتكارێن خۆ، دا خوارنێ د دەمێ وێ دا بدەتێ؟
46
خوزیكێن وی بەنی یێ كو دەمێ خودانێ وی دهێت، وی ببینیت ئەو یێ وە دكەت.
47
راستیێ دبێژمە هەوە: ئەو دێ وی كەتە بەرپرسێ هەمی مالێ خۆ.
48
لێ ئەگەر ئەوی بەنیێ خراب د دلێ خۆ دا گۆت: ‹خودانێ من دێ گیرۆ بیت›
49
و دەست ب قوتانا بەنیێن دی بكەت و ل گەل سەرخۆشان بخۆت و ڤەخۆت،
50
خودانێ وی بەنی دێ ل رۆژەكێ هێت كو ئەو چاڤەڕێ نەبیت و ل دەمژمێرەكێ كو ئەو نەزانیت.
51
ئەڤجا دێ وی پارچە پارچە كەت و چارەنڤیسێ وی كەتە ل گەل دووڕویان. ل وێرێ گری و گڤاشتنا ددانانە[h]
  1. a. 24‏:15 دانیێل 9‏:27‏؛ 11‏:31؛ 12‏:11
  2. b. 24‏:29 q ئەختەر: ئانكو ‹كوكب›. دەقێ یونانی دبێژیت: ‹هێزێن ئەسمانان›.
  3. c. 24‏:29 ئیشایا 13‏:10‏؛ 34‏:4
  4. d. 24‏:30 دانیێل 7‏:13
  5. e. 24‏:31 q بۆڕیزان: ب عەرەبی دبێژنێ ‹بوق›.
  6. f. 24‏:31 دەق و دەق: ‹هەر چوار بایان›.
  7. g. 24‏:38 دەستپێكرن 6‏:1‏ تاكو 8‏:19
  8. h. 24‏:51 گڤاشتنا ددانان نیشانە كو ژانا وان كەسان گەلەك یا مەزنە.