عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
پیلانا كوشتنا عیسای 
1
دەمێ عیسای ئەڤ هەمی ئاخفتنە ب دویماهی ئیناین، گۆتە شاگردێن خۆ:
2
«هوین دزانن پشتی دوو رۆژێن دی جەژنا دەربازبوونێیە[a] و دێ كوڕێ مرۆڤ رادەست كەن، دا بهێتە خاچدان.»
3
هنگی سەرۆكێن كاهنان و ریهسپیێن مللەتی ل كۆچكا سەرۆككاهنی، كو ناڤێ وی قەیافا بوو، كۆمبوون
4
و پیلانەك دانا، كو عیسای ب فێلبازی بگرن و بكوژن.
5
لێ وان دگۆت: «ئەم ل جەژنێ وی ناگرین، دا تێكدان د ناڤ خەلكی دا چێنەبیت.»
ژنەك گولاڤێ ب سەرێ عیسای دا دكەت 
6
دەمێ عیسا ل بێت‌عەنیا، ل مالا شەمعونێ گوڕی،
7
ژنكەكێ گولاڤدانكەكا[b] روینێ بێهنخۆش یێ بهاگران ڤێ بوو، هاتە نك و دەمێ ل سەر سفرێ یێ روینشتی، وێ هەمی ب سەرێ وی دا كر.
8
گاڤا شاگردێن وی ئەڤ چەندە دیتی، دلتەنگ بوون و گۆتن: «بۆچی ئەڤ زەعێكرنە؟
9
چێدبوو ئەڤ گولاڤە ب بهایەكێ باش هاتبا فرۆتن و دابا هەژاران.»
10
لێ عیسای ب ڤێ چەندێ زانی و گۆتە وان: «بۆچی هوین ڤێ ژنكێ تەنگاڤ دكەن؟ وێ كارەكێ باش بۆ من كر.
11
هەژار هەمی دەمان یێن ل نك هەوە هەین، لێ ئەز هەمی دەمان ل نك هەوە نابم.
12
دەمێ وێ گولاڤ ب لەشێ من دا كری، وێ ئەز بۆ ڤەشارتنێ ئامادە كرم.
13
راستیێ دبێژمە هەوە: ئەڤ مزگینیە ل هەر جهەكی ل سەرانسەری جیهانێ بهێتە راگەهاندن، دێ بەحسێ ئەوا ڤێ ژنكێ كری ژی ژ بۆ بیرهاتنا وێ هێتە كرن.»
بێبەختیا یەهودایێ ئەسخەریوتی 
14
هنگی ئێك ژ دوازدە شاگردان، ئەوێ ناڤێ وی یەهودایێ ئەسخەریوتی، چوو نك سەرۆكێن كاهنان
15
و گۆت: «دێ چ دەنە من، ئەز وی رادەستی هەوە بكەم؟» ئینا وان سۆزا سیهـ زیڤان دایێ.
16
ئێدی ژ وی دەمی وەرە، یەهودا ل دەلیڤەیەكێ دگەڕیا، دا وی رادەستی وان بكەت.
شیڤا جەژنا دەربازبوونێ ل گەل شاگردان 
17
ل رۆژا ئێكێ ژ جەژنا نانێ شكەڤا[c] ، شاگرد هاتنە نك عیسای و گۆتنێ: «تە دڤێت ئەم ل كیرێ شیڤا جەژنا دەربازبوونێ ئامادە بكەین، دا تۆ بخۆی؟»
18
ئینا گۆتە وان: «هەڕنە باژێڕی ل نك فلان كەسی و بێژنێ: ‹مامۆستا دبێژیت: دەمێ من یێ نێزیك بووی و دێ جەژنا دەربازبوونێ ل گەل شاگردێن خۆ ل نك تە كەم.›»
19
شاگردان ئەو كر یا عیسای فەرمان پێ دای و ل وێرێ شیڤا دەربازبوونێ ئامادە كر.
20
دەمێ بوویە شەڤ، ل گەل هەر دوازدان ل سەر سفرێ روینشت.
21
د بەر خوارنێ را عیسای گۆت: «ب راستی دبێژمە هەوە: ئێك ژ هەوە دێ بێبەختیێ ل من كەت.»
22
ئەو گەلەك دلتەنگ بوون و دەست پێ كر ئێك ئێكە پرسیار ژێ كر: «خودان، ئەرێ ئەو ئەزم؟»
23
بەرسڤا وان دا: «ئەوێ پاریێ خۆ ل گەل من د سێنیكێ هەلاندی، ئەو دێ من دەتە دەست.
24
كوڕێ مرۆڤ دێ وەسا چیت، هەروەكو دەربارەی وی هاتیە نڤیسین، لێ نەخوزیكێن وی كەسی یێ كوڕێ مرۆڤ رادەست بكەت. بۆ وی كەسی باشتر بوو ئەو ژ دایك نەببا.»
25
ئەڤجا یەهودا، ئەوێ دێ بێبەختیێ ل وی كەت، بەرسڤ دا و گۆت: «مامۆستا، ئەرێ ئەو ئەزم؟» عیسای بەرسڤا وی دا: «تە گۆت.»
شیڤا خودانی 
26
دەمێ وان خوارن دخوار، عیسای نان هەلگرت و سوپاسی كر و كەر كر و دا شاگردان و گۆت: «وەرگرن، بخۆن، ئەڤە لەشێ منە!»
27
پاشی پەرداغ هەلگرت و سوپاسی كر و دا وان و گۆتێ: «هوین هەمی ژێ ڤەخۆن،
28
چنكو ئەڤە خوینا منە، خوینا پەیمانێ، ئەوا ژ پێخەمەتی گەلەكان بۆ لێبورینا گونەهان دێ هێتە رشتن.
29
ئەز دبێژمە هەوە: ئێدی ئەز ژ ڤی بەرهەمێ مێوێ ڤەناخۆم، تا وێ رۆژا ئەز ل گەل هەوە ل پاشایەتیا بابێ خۆ ژ یا نوی ڤەدخۆم.»
30
پشتی وان سروودەك[d] بۆ پەسنا[e] خودێ گۆتی، چوونە چیایێ زەیتوونان.
عیسا پێشوەخت بەحسێ ماندەلكرنا پەترۆسی دكەت 
31
پشتی هنگی گۆتە وان «ئەڤ شەڤە هوین هەمی دێ ژ بەر من هەلنگڤن، چنكو یا هاتیە نڤیسین:
‹ئەز دێ ل شڤانی دەم،
كەرێ پەزی دێ بژاڵە بیت.›[f]
32
لێ پشتی رابوونا من، ئەز دێ بەراهیا هەوە چمە جەلیل.»
33
پەترۆسی بەرسڤا وی دا و گۆتێ: «ئەگەر هەمی ژی ژ بەر تە بهەلنگڤن، ئەز چ جاران ناهەلنگڤم!»
34
عیسای گۆتێ: «ب راستی دبێژمە تە: ئەڤ شەڤە بەری دیكل بانگ بدەت، تۆ دێ سێ جاران من ماندەل[g] كەی.»
35
پەترۆسی گۆتێ: «خۆ ئەگەر یا پێدڤی بیت ئەز ل گەل تە بمرم ژی، ئەز تە ماندەل ناكەم!» هەمی شاگردان ژی وە گۆت.
عیسا نڤێژێ ل باغێ گەتسێمانیێ دكەت 
36
پاشی عیسا و شاگردێن خۆ چوونە وی جهێ دبێژنێ گەتسێمانی و گۆتە وان: «ل ڤێرێ روینن، تا ئەز بچمە وێراهە نڤێژێ بكەم.»
37
پەترۆس و هەردوو كوڕێن زەبەدی ل گەل خۆ برن و خەمگینیێ و دلتەنگیێ ب سەر وی دا گرت.
38
هنگی گۆتە وان: «دلێ من تا رادەیێ مرنێ یێ ب خەمە! ل ڤێرێ بن و ل گەل من هشیار بمینن.»
39
پاشی پیچەكێ پێشڤە چوو و خۆ دەڤ و دەڤ هاڤێتە ئەردی و نڤێژ كر و گۆت: «بابێ من، ئەگەر چێببیت، بلا ئەڤ پەرداغە ژ من دەرباز ببیت. لێ نە وەكو من دڤێت، بەلكو وەكو تە دڤێت.»
40
پشتی هنگی ڤەگەڕیا نك شاگردان و دیت د نڤستینە، ئینا گۆتە پەترۆسی: «ما هوین نەشیان دەمژمێرەكێ ژی ل گەل من هشیار بمینن؟
41
هشیار بمینن و نڤێژان بكەن، دا هوین نەكەڤنە د تاقیكرنێ دا. گیان یێ ئامادەیە، لێ لەش یێ لاوازە.»
42
دیسان بۆ جارا دوویێ چوو و نڤێژ كر و گۆت: «بابێ من، ئەگەر چێ نەبیت ئەڤە ژ من دەرباز ببیت، تاكو ئەز وێ ڤەنەخۆم، بلا ب حەزا تە بیت.»
43
ڤەگەڕیاڤە نك شاگردان، دیسان دیت د نڤستینە، چنكو خەوێ چاڤێن وان گران كربوون.
44
ئەو هێلان و زڤڕی بۆ جارا سێیێ نڤێژ كر و هەر ئەو ئاخفتن دووبارە كر.
45
پاشی هاتە نك شاگردێن خۆ و گۆتە وان: «ئەڤە هێشتا هوین د نڤستینە و بێهنا خۆ ڤەددەن؟ ئەڤە ئەو دەم هات و كوڕێ مرۆڤ رادەستی گونەهكاران دهێتە كرن.
46
رابن دا بچین، ئها ئەڤە ئەوێ من رادەست دكەت، نێزیك بوو!»
گرتنا عیسای 
47
دەمێ ئەو دئاخفت، وەسا چێبوو یەهودا، كو ئێك ژ هەر دوازدان بوو، گەهشت و كۆمەكا مەزن یا مرۆڤان ب شیر و دار ڤە ل گەل بوون. ئەو ژ لایێ سەرۆكێن كاهنان و ریهسپیێن مللەتی ڤە هاتبوونە هنارتن.
48
ئەوێ وی رادەست دكەت نیشانەك دابوو وان و گۆتبوویێ: «ئەوێ ئەز ماچی بكەم، ئەو ئەوە. وی بگرن.»
49
یەهودا ئێكسەر هاتە نك عیسای و گۆت: «سڵاڤ، مامۆستا!» و ماچی كر.
50
عیسای گۆتێ: «هەڤال، تۆ بۆ چ هاتی، وێ بكە.» ئەوێن د گەل یەهودای دا، هاتنە پێش و عیسا دەستەسەر كر و گرت.
51
وەسا چێبوو ئێك ژ ئەوێن ل گەل عیسای دەست دا شیرێ خۆ و ئینا دەرێ و ڤەوەشاندە بەنیێ سەرۆككاهنی و گوهێ وی ژێڤە كر.
52
ئینا عیسای گۆتێ: «شیرێ خۆ بزڤڕینە جهێ وی! یێ دەست بهاڤێژیتە شیری، دێ ب شیری ژ ناڤ چیت.
53
ما تۆ هزر دكەی، ئەز نەشێم داخوازێ ژ بابێ خۆ بكەم و ئەو د جهـ دا پتر ژ دوازدە سوپایێن فریشتەیان بۆ من نەهنێریت؟
54
لێ ئێدی دا چەوا نڤیسار ب جهـ هێن، كو دبێژن پێدڤیە هۆسا روی بدەت؟»
55
وێ گاڤێ عیسای گۆتە وێ كۆمێ: «دێ بێژی هوین بۆ ب سەرداگرتنا قاچاخەكی ب شیر و داران دەركەفتین، دا من بگرن؟ هەر رۆژ ئەز ل پەرستگەهێ یێ روینشتی بووم و من فێركرن دكر و هەوە ئەز نەدگرتم.
56
لێ ئەڤێ هەمیێ روی دا، دا نڤیسارێن پێغەمبەران ب جهـ بهێن.» ل وی دەمی هەمی شاگردان ئەو هێلا و رەڤین.
دادكرنا عیسای ژ لایێ جڤاتا بلند ڤە 
57
ئەوێن عیسا گرتی، ئەو برە نك قەیافایێ سەرۆككاهن. ل وێرێ مامۆستایێن دەستووری و ریهسپی كۆم ببوون.
58
پەترۆس ژ دویر ڤە ب دویڤ را تا حەوشا سەرۆككاهنی چوو، قەستا ژۆر كر و ل گەل زێرەڤانان روینشت، دا ئەنجامی ببینیت.
59
سەرۆكێن كاهنان و جڤاتا بلند هەمی ل شاهدەییا ب درەو دەربارەی عیسای دگەڕیان، دا وی بدەنە كوشتن،
60
لێ وان نەدیت، سەرەڕای كو گەلەك شاهدێن درەوین خۆ دیار كر. ل دویماهیێ دوو هاتنە پێش
61
و گۆتن: «ڤی مرۆڤی گۆت: ‹ئەز دشێم پەرستگەها خودێ بهەڕفینم و د سێ رۆژان دا ئاڤا بكەم.›»
62
سەرۆككاهن رابوو و گۆتێ: «ما تۆ چ بەرسڤان نادەی؟ ئەڤە چ شاهدەییە ئەڤ كەسە ل سەر تە ددەن؟»
63
لێ عیسا بێدەنگ ما. سەرۆككاهنی گۆتێ: «ئەز تە ب خودایێ زیندی ددەمە سویندێ، بێژە مە: ئەرێ تۆی مەسیحێ كوڕێ خودێ؟»
64
عیسای بەرسڤا وی دا: «تە گۆت! و ئەز دبێژمە هەوە:
ژ نوكە پێڤە هوین دێ كوڕێ مرۆڤ بینن، ل دەستێ راستێ یێ هێزداری[h] یێ روینشتی[i] و ل سەر عەورێن ئەسمانی یێ دهێت[j]
65
هنگی سەرۆككاهنی جلكێن خۆ دڕاندن و گۆت: «وی كوفری كر! ما ئێدی مە چ پێدڤی ب شاهدان هەیە؟ ئها ئەڤە هەوە كوفریا وی بهیست!
66
ئەڤجا هوین چ دبێژن؟» وان بەرسڤ دا و گۆت: «ئەو یێ هەژی مرنێیە!»
67
ل وی دەمی وان تف كرنە دێمێ وی و دا بەر كولمان و هندەكێن دی زللەهـ لێدان
68
و گۆتن: «هەی مەسیح، ئەگەر تۆ پێغەمبەر بی، بۆ مە بێژە كی بوو دانایە تە؟»
پەترۆس عیسای ماندەل دكەت 
69
ل وی دەمی پەترۆس د حەوشێ دا یێ روینشتی بوو، ئینا كچكەكا خزمەتكار هاتە نك و گۆتێ: «تۆ ژی ل گەل عیسایێ جەلیلی بووی.»
70
ئینا پەترۆسی بەرامبەری هەمیان ماندەل كر و گۆت: «ئەز نزانم تۆ چ دبێژی.»
71
دەمێ دەركەفتیە بەر دەرگەهێ حەوشێ، خزمەتكارەكا دی ئەو دیت و گۆتە ئامادەبوویان: «ئەڤە ژی ل گەل عیسایێ ناسیرەیی بوو.»
72
پەترۆسی دیسان ماندەل كر و سویند خوار، گۆت: «ئەز وی زەڵامی نانیاسم!»
73
پشتی دەمەكێ كورت، ئەوێن كو ل وێرێ بوون، چوونە نك پەترۆسی و گۆتێ: «ب راستی تۆ ژی ئێك ژ وانی، چنكو ژ زاراڤێ تە یا دیارە.»
74
هنگی وی دەست ب نفرین و سویندخوارنێ كر و گۆت: «ئەز وی زەڵامی نانیاسم!» ئینا د جهـ دا دیكلی بانگ دا.
75
ئینا ئاخفتنا عیسای هاتە بیرا پەترۆسی دەمێ گۆتیێ: «بەری دیكل بانگ بدەت، تۆ دێ سێ جاران من ماندەل كەی.» پەترۆس دەركەفتە ژ دەرڤە و گریەكا تەحل كر.
  1. a. 26‏:2 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە جەژنا دەربازبوونێ*.
  2. b. 26‏:7 q گولاڤدانك: ب یونانی ‹ئەلەباستر›ە، ئامانەكە ژ مەرمەری دهاتە دروستكرن.
  3. c. 26‏:17 q جەژنا نانێ شكەڤا: ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  4. d. 26‏:30 خواندنا پارچەیەكا زەبوورێ ب شێوەیێ سترانێ. ل دویڤ نەریتێن جوهیان ل وی دەمی ژ پشكا 113 تاكو 118 دهاتە ستراندن.
  5. e. 26‏:30 q پەسن: مەدح و سەنا
  6. f. 26‏:31 زەكەریا 13‏:7
  7. g. 26‏:34 q ماندەل: ئینكار
  8. h. 26‏:64 q یێ هێزدار: ئاماژەیە بۆ خودێ.
  9. i. 26‏:64 زەبوور 110‏:1
  10. j. 26‏:64 دانیێل 7‏:13