عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
نموونەیا بیژنێ و دادوەری 
1
نموونەیەك بۆ وان ئینا كو پێدڤیە هەردەم نڤێژێ بكەن و بێ ئومێد نەبن
2
و گۆت: «ل باژێڕەكی دادوەرەك هەبوو، نە ژ خودێ دترسیا و نە شەرم ژ مرۆڤان دكر.
3
ل وی باژێڕی بیژنەك ژی هەبوو، دهاتە نك وی و دگۆتێ: ‹مافێ من ژ هەڤڕكێ من بستینە.›
4
دادوەر بۆ دەمەكی رازی نەبوو، لێ پشتی هنگی گۆتە خۆ: ‹هەر چەندە ئەز ژ خودێ ناترسم و شەرمێ ژ مرۆڤان ناكەم،
5
لێ چنكو ئەڤ بیژنە سەرگێژیێ بۆ من چێدكەت، ئەز دێ مافێ وێ بۆ وێ وەرگرم، نەكو ئەو ب هاتنا خۆ من بوەستینیت.›»
6
پاشی خودانی گۆت: «گوهێ خۆ بدەنێ دادوەرێ بێداد چ دبێژیت.
7
ئەرێ ما خودێ مافێ هەلبژارتیێن خۆ، ئەوێن ب شەڤ و رۆژ هەوارا خۆ دگەهیننێ، وەرناگریت؟ ئەرێ دێ بەرسڤا وان گیرۆ كەت؟
8
ئەز دبێژمە هەوە: ئەو دێ زوی مافێ وان بۆ وەرگریت. لێ دەمێ كوڕێ مرۆڤ دهێت، ما دێ باوەریێ ل سەر رویێ ئەردی بینیت؟»
نموونەیا فەریسی و باجگری 
9
ئەڤ نموونە ژی بۆ هندەك كەسان ئینا، ئەوێن ژ راستداریا خۆ دپشتڕاست و مرۆڤێن دی ژ خۆ نزمتر ددیتن:
10
«دوو مرۆڤ چوونە پەرستگەهێ، دا نڤێژێ بكەن، ئێك فەریسی بوو و یێ دی باجگر.
11
یێ فەریسی راوەستیا و بۆ خۆ هۆسا نڤێژ كر: ‹خودێ، ئەز سوپاسیا تە دكەم، كو ئەز نە وەكو مرۆڤێن دی یێن رێگر و خرابكار و دەهمەنپیسم، نە ژی وەكو ڤی باجگریمە.
12
حەفتیێ دوو جاران رۆژیێ دگرم و تشتێ ب دەست من دكەڤیت، ئەز دەهێكێ ژێ ددەم.›
13
لێ یێ باجگر دویر راوەستیا و شەرم دكر خۆ بەرێ خۆ ژی بدەتە ئەسمانی، ل سینگێ خۆ ددا و دگۆت: ‹خودێ، دلۆڤانیا خۆ ب من ببە، ئەز گونەهكارم.›
14
ئەز دبێژمە هەوە: ئەڤ مرۆڤێ باجگر بێگونەهـ ڤەگەڕیا مالا خۆ و نە یێ دی، چنكو هەر كەسێ خۆ بلند بكەت دێ هێتە نزمكرن و یێ خۆ نزم بكەت دێ هێتە بلندكرن.»
عیسا زاڕۆكان بەرەكەتدار دكەت 
15
هندەك زاڕۆكێن ساڤا ژی ئینانە نك عیسای، دا دەستێ خۆ بدانیتە سەر وان. دەمێ شاگردان ئەڤە دیتی، ل وان حەیتاند.
16
لێ عیسای گازی وان كر و گۆت: «بهێلن زاڕۆك بهێنە نك من و رێ لێ نەگرن، چنكو پاشایەتیا خودێ بۆ یێن وەكو وانە.
17
ب راستی دبێژمە هەوە: هەر كەسێ وەكو زاڕۆكەكی پاشایەتیا خودێ قەبیل نەكەت، ئەو ناچیتە د وێ دا.»
سەرۆكێ دەولەمەند 
18
سەرۆكەكی پرسیار ژێ كر و گۆتێ: «مامۆستایێ چاك، ئەز چ بكەم، دا ببمە میراتگرێ ژیانا هەروهەر؟»
19
ئینا عیسای گۆتێ: «بۆچی تۆ دبێژیە من چاك؟ كەسێ چاك نینە ژبلی ئێكی، ئەو ژی خودێیە.
20
تۆ فەرمانان دزانی: ‹دەهمەنپیسیێ نەكە، كوشتنێ نەكە، دزیێ نەكە، شاهدەییا ب درەو نەدە، رێزێ ل دایك و بابێن خۆ بگرە.›[a] »
21
ئینا گۆت: «من هەر ژ لاوینیێ ئەڤە هەمی ب جهـ ئیناینە.»
22
دەمێ عیسای ئەڤ چەندە بهیستی، گۆتە وی: «هێشتا تشتەكێ ژ تە كێمە: هەمی تشتێ تە هەی بفرۆشە و ل سەر هەژاران بەڵاڤ بكە، دێ تە گەنجینەیەك ل ئەسمانان هەبیت، پاشی وەرە ب دویڤ من بكەڤە.»
23
گاڤا وی ئەڤ چەندە بهیستی دلگران بوو، چنكو گەلەك یێ دەولەمەند بوو.
24
عیسای دیت كو ئەو خەمگرتی بوو، گۆت: «چەند یا ب زەحمەتە دەولەمەند بچنە د پاشایەتیا خودێ دا.
25
چوونا حێشترێ د كونا دەرزیكێ را ب ساناهیترە ژ ب ژۆركەفتنا دەولەمەندەكی بۆ پاشایەتیا خودێ.»
26
ئینا ئەوێن ئەڤ گۆتنە بهیستی، گۆتن: «ئەڤجا كی دشێت قورتال ببیت؟»
27
عیسای گۆت: «تشتێن ل نك مرۆڤان مەحالن، ئەو ل نك خودێ د شیان دانە.»
28
پەترۆسی گۆت: «ئەڤە مە هەمی تشتێن خۆ یێن هێلاین و ئەم یێ ب دویڤ تە كەفتین.»
29
ئینا گۆتە وان: «راستیێ دبێژمە هەوە: هەر كەسێ مال، یان هەڤژین، یان برا، یان دایك و باب، یان زاڕۆك ژ پێخەمەت پاشایەتیا خودێ هێلا بیت،
30
دێ د ڤی سەردەمی دا، گەلەك پترێ ب دەست خۆ ڤە ئینیت و د سەردەمێ داهاتی ژی دا، ژیانا هەروهەر وەرگریت.»
عیسا جارەكا دی بەحسێ مرن و رابوونا خۆ دكەت 
31
پاشی عیسای هەر دوازدە شاگرد ڤەدەر كرن و گۆتە وان: «ئەڤە ئەم یێ بەرەڤ ئورشەلیمێ ب سەر دكەڤین و هەر تشتێ دەربارەی كوڕێ مرۆڤ ب رێیا پێغەمبەران هاتیە نڤیسین، دێ ب جهـ هێت.
32
دێ رادەستی نەجوهیان هێتە كرن و تڕانە پێ هێنە كرن و جڤین پێ هێنە دان و دێ تف لێ هێنە كرن
33
و دێ وی دەنە بەر قامچیان و كوژن و ل رۆژا سێیێ دێ رابیتەڤە.»
34
لێ ئەو د چ ژ وان تشتان نەگەهشتن. ئەو ئاخفتن ل وان یا ڤەشارتی بوو و وان نەزانی وی چ گۆت.
عیسا خوازۆكەكێ كۆرە ساخ دكەت 
35
دەمێ عیسا نێزیكی ئەریحا دبوو، ئێكێ كۆرە ل رەخێ رێكێ یێ روینشتی بوو، خوازۆكی دكر.
36
گاڤا گوهـ ل بورینا كۆمێ بووی، پرسیار كر: «ئەڤە چیە؟»
37
گۆتنێ «عیسایێ ناسیرەیی د ڤێرێ را یێ دبوریت.»
38
ئینا گازی كر: «عیسایێ كوڕێ داوودی، دلۆڤانیێ ب من ببە!»
39
ئینا ئەوێن ل پێشیێ، كۆرە پاشڤە بر دا بێدەنگ ببیت. لێ ئەوی گەلەك پتر كرە هەوار: «كوڕێ داوودی دلۆڤانیێ ب من ببە!»
40
عیسا راوەستیا و فەرمان دا كو وی مرۆڤی بیننە نك وی. دەمێ نێزیك بووی، پرسیار ژێ كر:
41
«تە چ دڤێت ئەز بۆ تە بكەم؟» گۆتێ: «خودان، بیناهیێ بكەم.»
42
عیسای گۆتێ: «بیناهیێ بكە. باوەریا تە تۆ ساخ كری.»
43
د جهـ دا بیناهی كر و ب دویڤ كەفت و پەسنا خودێ كر. دەمێ خەلكی هەمیان ئەڤ چەندە دیتی، پەسنا[b] خودێ كرن.
  1. a. 18‏:20 دەركەفتن 20‏:12‏-16؛ گۆتارا مووسای 5‏:16‏-20؛ ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە دەهـ فەرمان*.
  2. b. 18‏:43 q پەسن: مەدح و سەنا