عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
هندەك گۆتنێن عیسای دەربارەی گونەه، لێبورین و باوەریێ 
1
عیسای گۆتە شاگردێن خۆ: «مەحالە هەلنگافتن نەهێن، لێ نەخوزیكێن وی كەسی یێ دبیتە ئەگەرێ هەلنگفتنێ.
2
بۆ وی باشترە بەرئاشەك ب ستۆیێ وی ڤە بهێتە گرێدان و بهاڤێژنە د دەریایێ دا، كو ئەو ئێك ژ ڤان بچویكان[a] بهەلنگێڤیت.
3
هشیاری خۆ بن: ئەگەر برایێ تە گونەهەك كر، لێ بحەیتینە و ئەگەر ل خۆ زڤڕی، لێ ببورە.
4
ئەگەر رۆژێ حەفت جاران گونەهـ دژی تە كرن و هەر حەفت جاران ل تە زڤڕی و گۆت: ‹ئەز یێ پەشیمانم› دڤێت تۆ ل وی ببوری.»
5
ئینا هنارتیان گۆتە خودانی: «باوەریا مە پتر لێ بكە.»
6
خودانی گۆت: «ئەگەر هەوە تەمەت دندكەكا خەردەلێ باوەری هەبا، هەوە گۆتبا ئەڤێ دارا تویێ: ‹وەرە هەلكێشان و د دەریایێ دا وەرە چاندن،› دا ئەو ب گۆتنا هەوە كەت.
7
كی ژ هەوە بەنیەك هەیە كێلانێ یان شڤانیێ دكەت و دەمێ ژ ئاقاری ڤەدگەڕیێت، دبێژیتێ: ‹فەرموو وەرە سەر سفرێ.›
8
ل شوینا ڤێ، ئەرێ ما نابێژیتێ: ‹خوارنەكێ بۆ من ئامادە بكە داكو ئەز شیڤێ بخۆم و ناڤتەنگا خۆ گرێ بدە و خزمەتا من بكە تاكو ئەز دخۆم و ڤەدخۆم، پاشی تۆ بخۆ و ڤەخۆ.›
9
ئەرێ ما دێ سوپاسیا بەنی كەت چنكو ب فەرمانا وی كر؟
10
هەروەسا هوین ژی، دەمێ فەرمان ل هەوە بهێنە كرن و هوین هەمیان ب جهـ دئینن، بێژن: ‹ئەم بەنیێن ب كێرنەهاتینە، مە ئەو كر ئەوا ل سەر مە پێدڤی بوو بكەین.›»
ساخكرنا دەهێن گوڕی 
11
دەمێ عیسا بەرەڤ ئورشەلیمێ دچوو، د ناڤبەرا سامەریایێ و جەلیلێ را بوری.
12
دەمێ ئەو ب ژۆر دكەفتە گوندەكی، دەهـ زەڵامێن گوڕی كەفتنە پێشیا وی و ل دویر راوەستیان.
13
وان دەنگێ خۆ بلند كر و گۆتن: «عیسا، مامۆستا دلۆڤانیێ ب مە ببە.»
14
گاڤا عیسای ئەو دیتین، گۆتە وان: «هەڕن خۆ نیشا كاهنان بدەن.» دەمێ ئەو دچوون، ئەو پاقژ بوون.
15
ئێك ژ وان، دەمێ خۆ دیتی یێ ساخ بووی، ڤەگەڕیاڤە و ب دەنگەكێ بلند پەسنا[b] خودێ كر
16
و خۆ دەڤ و دەڤ هاڤێتە بەر پێیێن عیسای و سوپاسیا وی كر. ئەو مرۆڤ یێ سامەری بوو.
17
ئینا عیسای بەرسڤ دا و گۆت: «ئەرێ ما هەر دەهـ پاقژ نەبوون؟ پا كا نەهێن دی؟
18
ما كەس ژ ڤی بیانی پێڤەتر نینە ڤەگەڕیێت و پەسنا خودێ بكەت؟»
19
پاشی گۆتە وی: «رابە و هەڕە، باوەریا تە تۆ ساخ كری.»
هاتنا پاشایەتیا خودێ 
20
دەمێ فەریسیان پرسیار ژێ كری: «كەنگی دێ پاشایەتیا خودێ هێت؟» گۆتە وان: «پاشایەتیا خودێ ب نیشانەكا بەرچاڤ ناهێت
21
و نابێژن: ‹ئەڤە یا ل ڤێرێ› یان ‹یا ل وێراهە،› چنكو پاشایەتیا خودێ د ناڤ هەوە دایە.»
22
پاشی گۆتە شاگردێن خۆ: «دەمەك دێ هێت هوین دێ خوزیان راهێلن كو رۆژەكێ ب تنێ ژی ژ رۆژێن كوڕێ مرۆڤ ببینن و هوین نابینن.
23
دێ بێژنە هەوە: ‹یێ ل وێراهە› یان ‹ئەڤە یێ ل ڤێرێ،› هوین نەچن و ب دویڤ نەكەڤن.
24
چنكو كا چەوا برویسی ل رەخەكێ ئەسمانی ڤەددەت و رۆناهیێ ددەتە رەخێ دی، كوڕێ مرۆڤ ژی د رۆژا خۆ دا، دێ یێ وەسا بیت.
25
لێ دڤێت ل بەراهیێ ئەو گەلەك ئازارێ بكێشیت و ژ لایێ ڤی نفشی ڤە بهێتە رەتكرن.
26
ل دەمێ نوحی كا چەوا بوو، ل دەمێ كوڕێ مرۆڤ ژی دێ یا وەسا بیت.
27
مرۆڤان دخوار، ڤەدخوار، ژن دئینا و شوی دكر، تا وێ رۆژا نوح چوویە د گەمیێ دا و تووفان رابووی و هەمی ژ ناڤ چووین.[c]
28
هەروەسا ل دەمێ ڵۆتی ژی كا چەوا بوو: مرۆڤان دخوار، ڤەدخوار، دكڕی، دفرۆت، دچاند و ئاڤا دكر.
29
لێ ل رۆژا ڵۆت ژ سەدۆمێ دەركەفتی، ئاگر و كپریت ژ ئەسمانی بارین و هەمی ژناڤبرن.
30
ل رۆژا كوڕێ مرۆڤ ژی دیار دبیت، دێ یا وەسا بیت.
31
ل وێ رۆژێ، ئەوێ ل سەر بانی بیت و تشتێن وی ل خوارێ بن، بلا نەهێتە خوارێ دا ببەت و ئەوێ ل ناڤ زەڤیێ بیت، بلا ژێ نەزڤڕیتەڤە.
32
هەڤژینا ڵۆتی بیننە بیرا خۆ.[d]
33
هەر كەسێ بزاڤێ بكەت ژیانا خۆ بپارێزیت، دێ وێ ژ دەست دەت، لێ هەر كەسێ ژیانا خۆ ژ دەست بدەت، دێ وێ پارێزیت.
34
ئەز دبێژمە هەوە: د وێ شەڤێ دا، دوو كەس دێ ل سەر تەختەكی بن، ئێك دێ هێتە برن و یێ دی دێ هێتە هێلان.
35
دوو ژنك دێ پێكڤە دستاڕەكی هێرن، ئێك دێ هێتە برن و یا دی دێ هێتە هێلان.
36
دوو دێ ل ناڤ زەڤیێ بن، ئێك دێ هێتە برن و یێ دی دێ هێتە هێلان.»
37
ئینا ئەوان پرسیار ژێ كر: «ل كیڤە، خودان؟» گۆتە وان: «كەلەخ ل كیرێ بیت، باڵندەیێن كەلەخان ژی دێ ل وێرێ خڕڤە بن.»
  1. a. 17‏:2 مەبەست پێ باوەردارێن مەسیحی یێن پێنەگەهشتی د باوەریێ دا.
  2. b. 17‏:15 q پەسن: مەدح و سەنا
  3. c. 17‏:27 دەستپێكرن 6‏:1‏ تاكو 8‏:19
  4. d. 17‏:32 دەستپێكرن 19‏:23‏-26