عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
عیسا و زەككایێ باجگر 
1
پاشی چوو ئەریحا و د ناڤ را دەرباز دبوو.
2
زەڵامەك ل وێرێ بوو دگۆتنێ زەككا، سەرۆكێ باجگران بوو و یێ دەولەمەند بوو.
3
وی بزاڤ دكر عیسای ببینیت، كا ئەو كیە، لێ ژ بەر بۆشاتیێ نەدشیا، چنكو یێ بەژن كورت بوو،
4
ئینا كرە غار و چوو سەر دارهژیرەكێ، داكو عیسای ببینیت، چنكو ل بەر بوو د وێرێ را دەرباز ببیت.
5
دەمێ عیسا گەهشتیە وی جهی، بەرێ خۆ دا سڵال و زەككا دیت و گۆتێ: «زەككا، لەزێ بكە وەرە خوارێ، چنكو دڤێت ئەڤرۆ ئەز ل مالا تە بمینم.»
6
ئینا ب لەز هاتە خوارێ و ب دلخۆشی پێشوازیا وی كر.
7
هەمیێن ئەڤ چەندە دیتی، نەرازی بوون و گۆتن: «ئەو ل نك مرۆڤەكێ گونەهكار بوو مێڤان.»
8
لێ زەككا راوەستیا و گۆتە خودانی: «خودان، ئەڤە ئەز یێ نیڤا سامانێ خۆ ددەمە هەژاران و ئەگەر من تشتەك ب زۆری ژ ئێكی ستاندبیت، ئەز یێ چوار جاركی ددەمێ.»
9
ئینا عیسای گۆتێ: «ئەڤرۆ قورتالبوون بۆ ڤێ مالێ هات، چنكو ئەو ژی كوڕێ ئیبراهیمیە.
10
كوڕێ مرۆڤ یێ هاتی، دا ل مرۆڤێن بەرزە بگەڕیێت و قورتال بكەت.»
نموونەیا دەه زێڕان 
11
دەمێ ئەوان گوهێ خۆ ددا ڤێ ئاخفتنێ، عیسا بەردەوام بوو و نموونەیەك بۆ وان ئینا. چنكو ئەو نێزیكی ئورشەلیمێ ببوو و وان هزردكر كو پاشایەتیا خودێ نوكە دێ دیار بیت.
12
ئینا گۆت: «مرۆڤەك ژ مالەكا مەزن چوو وەڵاتەكێ دویر، داكو پاشایەتیەكێ بۆ خۆ وەرگریت و ڤەگەڕیتەڤە.
13
ئینا گازی هەر دەهـ بەنیێن خۆ كر و دەهـ زێڕ[a] دانە وان و گۆت: ‹بازرگانیێ پێ بكەن تاكو ئەز ڤەدگەڕیێمەڤە.›
14
لێ هەڤوەڵاتیێن وی حەز ژ وی نەدكر، ئینا هندەك د دویڤ دا هنارتن، داكو بێژنێ: ‹مە نەڤێت ئەو پاشایەتیێ ل مە بكەت.›
15
دەمێ پاشایەتی وەرگرتی و ڤەگەڕیای، فەرمان دا كو گازی هەر دەهـ بەنیان بكەن، ئەوێن دەهـ زێڕ داینە وان، داكو بزانیت كا هەر ئێكێ ژ وان چ قازانج ژ بازرگانیا خۆ كریە.
16
یێ ئێكێ هات و گۆت: ‹ئەزبەنی، زێڕێ تە دەهـ زێڕ قازانج كرن.›
17
ئینا گۆتێ: ‹دەستخۆش، بەنیێ قەنج! ئەڤجا چنكو تۆ ل سەر پیچەكێ یێ دلسۆز بووی، هەڕە سەروەریێ ل دەهـ باژێڕان بكە.›
18
پاشی یێ دوویێ هات و گۆت: ‹ئەزبەنی، زێڕێ تە پێنج زێڕ قازانج كرن.›
19
ئینا گۆتە وی ژی: ‹تۆ سەروەریێ ل پێنج باژێڕان بكە.›
20
پاشی بەنیێ دی هات و گۆت: ‹ئەزبەنی، ئەڤە زێڕێ تەیە، من یێ د ناڤ دەستمالەكێ دا پێچای.
21
ئەز ژ تە دترسیام، چنكو تۆ مرۆڤەكێ دلڕەقی، تۆ وی دبەی یێ تە نەدانای و تۆ وی ددروی یێ تە نەچاندی.›
22
ئینا گۆتە وی: ‹ژ دەڤێ تە ئەز دێ تە گونەهبار كەم، هەی بەنیێ خراب: مادەم تە دزانی ئەز مرۆڤەكێ دلڕەقم، ئەز وی دبەم یێ من نەدانای و وی ددرویم یێ من نەچاندی،
23
پا بۆچی تە پارەیێ من نەددانا نك پارەگوهۆڕان، دا هەر دەمێ ئەز هاتبام، من ئەو ل گەل ریبایێ وەرگرتبا؟›
24
پاشی گۆتە ئەوێن ل وێرێ راوەستیای: ‹زێڕی ژێ بستینن و بدەنە خودانێ دەهـ زێڕان.›
25
ئینا گۆتنێ: ‹ئەزبەنی، ئەوی دەهـ زێڕێن هەین.›
26
ئینا گۆت: ‹ئەز دبێژمە هەوە: هەر كەسێ هەیی دێ پتر بۆ وی هێتە دان، لێ ئەوێ نەیی، خۆ یێ هەی ژی دێ ژێ هێتە ستاندن.
27
لێ دوژمنێن من ئەوێن نەدڤیان ئەز پاشایەتیێ ل وان بكەم، ل ڤێرێ بۆ من ئامادە بكەن و ل بەر چاڤێن من ڤەكوژن.›»
عیسا ب رێزگرتن دچیتە د ئورشەلیمێ ڤە 
28
پشتی ئەڤ چەندە گۆتی، بەرەڤ ئورشەلیمێ چوو.
29
دەمێ نێزیكی گوندێن بێت‌فاجی و بێت‌عەنیا بووی ل نك چیایێ دگۆتنێ چیایێ زەیتوونان، دوو شاگردێن خۆ هنارتن
30
و گۆتە وان: «هەڕنە ڤی گوندێ بەرامبەری هەوە، دەمێ هوین دچنە ناڤ گوندی، دێ جانەكەرەكێ گرێدای بینن كو چ جاران كەس لێ سیار نەبوویە. وی ڤەكەن و بینن.
31
ئەگەر ئێكی پرسیار ژ هەوە كر: ‹بۆچی هوین وی ڤەدكەن؟› هۆسا بەرسڤا وی بدەن: ‹خودانی پێدڤی یا پێ هەی.›»
32
ئەوێن هاتینە هنارتن چوون و وەكو خودانی گۆتیە وان دیت.
33
دەمێ ئەوان جانەكەر ڤەدكر، خودانێن وی پرسیار ژ وان كر: «بۆچی هوین وی ڤەدكەن؟»
34
ئینا وان گۆت: «خودانی پێدڤی یا پێ هەی.»
35
پاشی بۆ عیسای ئینا و جلكێن خۆ دانانە سەر جانەكەری و عیسا لێ سیار كر.
36
دەمێ ئەو ب رێ دچوو، خەلكی جلكێن خۆ ل سەر رێكێ رادئێخستن.
37
دەمێ نێزیكی نشیڤیا چیایێ زەیتوونان بووی، هەمی جەماوەرێ شاگردان ژ بۆ هەمی ئەو حنێرێن وان دیتین، دەست پێ كر ب دلخۆشی و ب دەنگەكێ بلند پەسنا[b] خودێ كرن.
38
دگۆتن:
«‹یێ بەرەكەتدارە ئەو پاشایێ ب ناڤێ خودانی دهێت!›[c]
ئاشتی ل ئەسمانی و مەزناهی ل بلنداهیان.»
39
لێ هندەك ژ فەریسیان ژ كۆمێ گۆت: «مامۆستا، ل شاگردێن خۆ بحەیتینە.»
40
ئینا ئەوی بەرسڤا وان دا و گۆت: «ئەز دبێژمە هەوە: ئەگەر ئەڤێن هەنێ بێدەنگ ببن، بەر دێ گازی كەن.»
عیسا بۆ ئورشەلیمێ دكەتە گری 
41
دەمێ نێزیك بووی و باژێڕ دیتی، بۆ كرە گری
42
و گۆت: «خوزی تە د ڤێ رۆژێ دا زانیبا كا چ تشت بۆ ئاشتیا تەنە! لێ نوكە ئەو ژ بەر چاڤێن تە هاتنە ڤەشارتن.
43
رۆژ دێ ب سەر تە دا هێن، دوژمنێن تە دێ ل دۆرێن تە چەپەری چێكەن و دێ تە دۆرپێچ كەن و دێ تە ژ هەمی رەخان ڤە ئاسێ كەن.
44
دێ تە ب سەر زاڕۆكێن تە دا هەڕفینن و بەری ل سەر بەری ناهێلن، چنكو دەمێ خودێ سەرەدانا تە كری تۆ ب خۆ نەحەسیای.»
عیسا پەرستگەهێ پاقژ دكەت 
45
چوو د حەوشا پەرستگەهێ دا و دەست ب دەرئێخستنا وان كر یێن فرۆتن دكر
46
و گۆتە وان «یا هاتیە نڤیسین: ‹مالا من دێ مالا نڤێژێ بیت،[d] › لێ هەوە یا كریە ‹كونجا رێگران›[e]
47
ئەوی هەر رۆژ ل پەرستگەهێ فێركرن دكر. سەرۆكێن كاهنان و مامۆستایێن دەستووری و ریهسپیێن مللەتی ژی بزاڤ دكر وی بكوژن.
48
لێ وان رێكا خۆ نە ددیت، چنكو هەمی خەلك گرێدایی گۆتنێن وی بوو.
  1. a. 19‏:13 q دەهـ زێڕ: ب یونانی دبێژیت: ‹دەهـ مینا›. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە مینا*.
  2. b. 19‏:37 q پەسن: مەدح و سەنا
  3. c. 19‏:38 زەبوور 118‏:26
  4. d. 19‏:46 ئیشایا 56‏:7
  5. e. 19‏:46 یەرمیا 7‏:11