عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
عیسا نەخۆشەكی ل مالا فەریسیەكی ساخ دكەت 
1
ل رۆژەكا شەمبی، عیسا بۆ نان خوارنێ چوو مالا ئێك ژ سەرۆكێن فەریسیان و ئەوان ب هویری بەرێ خۆ ددایێ.
2
ل وێرێ، ل بەرامبەری وی مرۆڤەك هەبوو ئاڤبەند[a] لێ بوو.
3
عیسای پرسیار ژ زانایێن دەستووری و فەریسیان كر و گۆت: «ئەرێ ل رۆژا شەمبیێ، ساخكرن ژ نەخۆشیێ رەوایە یان نە؟»
4
ئەو بێدەنگ مان. ئینا عیسای ئەو مرۆڤ گرت و ساخ كر و ب رێ ئێخست.
5
پاشی گۆتە وان: «كی ژ هەوەیە كوڕێ وی یان گایێ وی ل رۆژا شەمبیێ بكەڤیتە د بیرێ دا، ئەو د گاڤێ دا دەرنائێخیت؟»
6
ئەو نەشیان بەرسڤا وی بدەن.
خۆ مەزن نەكە 
7
پشتی دیتی كا چەوا مێڤان یێ سەرێ دیوانێ هەلدبژێرن، نموونەیەك بۆ وان ئینا و گۆت:
8
«دەمێ ئێك تە داخواز دكەتە داوەتێ، تۆ ل سەرێ دیوانێ نەروینە، چنكو دبیت وی ئێكێ ژ تە رێزدارتر داخواز كربیت
9
و ئەوێ تۆ و ئەو داخواز كرین، دێ هێت و بێژیتە تە: ‹تۆ جهێ خۆ بدە ڤی مرۆڤی،› د وێ گاڤێ دا، تۆ دێ ب شەرمینی زڤڕی و چیە بنێ دیوانێ.
10
لێ دەمێ تۆ دهێیە داخوازكرن، هەڕە بنێ دیوانێ روینە، داكو دەمێ ئەوێ تۆ داخوازكری دهێت، دێ بێژیتە تە: ‹هەڤال، رابە وەرە پێشیێ،› د وی دەمی دا دێ رێزا تە د ناڤ روینشتیان دا بلندتر بیت.
11
چنكو هەر كەسێ خۆ بلند بكەت دێ هێتە نزمكرن و یێ خۆ نزم بكەت دێ هێتە بلندكرن.»
12
پاشی گۆتە وی كەسێ ئەو داخوازكری: «دەمێ تۆ فراڤینەكێ یان شیڤەكێ چێدكەی، تۆ گازی هەڤال، برا، كەسێن خۆ، هەروەسا هەڤسویێن[b] دەولەمەند نەكە، نەكو ئەو ژی تە داخواز بكەن و چاكیا تە ل تە ڤەگەڕینن،
13
لێ دەمێ تۆ خوارنێ چێدكەی، گازی هەژار، فاڵنجی، لەنگ و كۆرەیان بكە.
14
هنگی تۆ دێ بەختەوەر بی، ژ بەر كو ئەو نەشێن قەنجیێ ل تە ڤەگەڕینن، چنكو د رۆژا رابوونا راستداران دا، دێ هێیە پاداشتكرن.»
نموونەیا مێڤانداریا مەزن 
15
دەمێ ئێك ژ روینشتیان گوهـ ل ڤێ چەندێ بووی، گۆتە عیسای: «خوزیكێن وی یێ خوارنێ ل پاشایەتیا خودێ بخۆت.»
16
ئینا گۆتە وی: «مرۆڤەكی شیڤەكا بەرفرەهـ چێكر و گەلەك كەس داخواز كرن.
17
ل دەمێ خوارنێ، بەنیێ خۆ هنارتە ب دویڤ داخوازكریان را، دا بێژیتە وان: ‹فەرموون، هەمی تشت د ئامادەنە.›
18
لێ ئێك ل دویڤ ئێكی بەهانە گرتن، یێ ئێكێ گۆت: ‹من زەڤیەكا كڕی، دڤێت ئەز بچم ببینم. هیڤیدارم ل من ببوری.›
19
یێ دی گۆت: ‹من پێنج جۆتێن گایان یێن كڕین و ئەز دێ چم وان تاقی كەم. هیڤیدارم تۆ ل من ببوری.›
20
یێ دی گۆت: ‹من ژنەكا ئینای، لەوما ئەز نەشێم ئامادە ببم.›
21
بەنیێ وی ڤەگەڕیا و ئەو چەند گۆتە خودانێ خۆ. هنگی خودانێ مالێ تۆڕە بوو و گۆتە بەنیێ خۆ: ‹ب لەز دەركەڤە جادە و كۆلانێن باژێڕی، تۆ هەژار، فاڵنجی، لەنگ و كۆرەیان ل ڤێرێ ئامادە بكە.›
22
پشتی هنگی بەنی گۆتێ: ‹ئەزبەنی، ئەوا تە فەرمان پێ دای، هاتە بجهئینان و هێشتا جهێ مای.›
23
ئینا خودانێ وی بەرسڤ دا و گۆت: ‹دەركەڤە د رێك و كۆلانان دا و مرۆڤان ب خورتی بینە ژۆر، تا مالا من تژی ببیت.
24
ئەز دبێژمە هەوە: ئێك ژ وان زەڵامێن داخوازكری تام ناكەتە شیڤا من.›»
بهایێ ب دویڤ كەفتنا عیسای 
25
كۆمەكا مەزن ل گەل عیسای دچوون، ئەو ل خۆ زڤڕی و گۆتە وان:
26
«ئەگەر ئێك ل دویڤ من بهێت و وی ئەز ژ باب، دایك، ژن، زاڕۆك، خویشك و برایێن خۆ، هەروەسا خۆ ژی، گەلەك زێدەتر نەڤێم، ئەو نەشێت ببیتە شاگردێ من.
27
ئەو كەسێ خاچا خۆ هەلنەگریت و ل دویڤ من نەهێت، نەشێت ببیتە شاگردێ من.
28
كی ژ هەوە ئەگەر بڤێت بورجەكێ ئاڤا بكەت، ل بەراهیێ ناڕوینیت و ژمێریاریا بودجا وێ ناكەت، كا وی تێرا تەمامكرنا وێ هەیە؟
29
نەكو بنیاتێ وێ دانیت و پاشی نەشێت ب دویماهی بینیت. ئەڤجا هەمی تەماشەڤان تڕانەیێن خۆ پێ بكەن
30
و بێژن: ‹ئەڤی مرۆڤی دەست ب ئاڤاكرنێ كر و نەشیا ب دویماهی بینیت.›
31
یان كیژ پاشایە ئەگەر بچیتە شەڕێ پاشایەكێ دی، ل بەراهیێ ناڕوینیت و هزرا خۆ ناكەت، كا دێ شێت ب دەهـ هزاران ل بەرامبەری وی راوەستیت یێ كو ب بیست هزاران ب سەر وی دا دگریت؟
32
ئەگەر نەشێت، هێشتا دوژمنێ وی یێ دویر، شاندەكی دهنێریتە نك وی و داخوازا ئاشتیێ دكەت.
33
لەوما هەر كەسێ ژ هەوە هەمی تشتێ هەیی نەهێلیت، ئەو نەشێت ببیتە شاگردێ من.
نموونەیا خوێ 
34
خوێ یا باشە، لێ ئەگەر خوێ سویراتیا خۆ بەردا، دێ جارەكا دی ب چ هێتە سویركرن؟
35
ئەو نە ب كێر ئاخێ و نە ژی زبلی دهێت، دهاڤێژنە ژ دەرڤە. ئەوێ گوهـ بۆ بهیستنێ هەبن، بلا ببهیسیت.»
  1. a. 14‏:2 q ئاڤبەند: نەساخیا كۆمبوونا ئاڤێیە د هناڤان دا
  2. b. 14‏:12 جیران