عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
نموونەیا پەزێ بەرزە 
1
هەمی باجگر و گونەهكاران خۆ نێزیكی عیسای دكر دا گوهێ خۆ بدەنێ،
2
ئینا فەریسی و مامۆستایێن دەستووری پتەپت كر و گۆتن: «ئەڤ مرۆڤە گونەهكاران وەردگریت و ل گەل وان دخۆت.»
3
ئەڤجا عیسای ئەڤ نموونە بۆ وان ئینا و گۆتێ:
4
«كی ژ هەوە سەد پەز هەبن و ئێك ژێ بەرزە ببیت، وان نۆت و نەهان ل چۆلی ناهێلیت و ل دویڤ یا بەرزە ناچیت تاكو ببینیت؟
5
پشتی دبینیت، ب كەیفخۆشی ددانیتە سەر ملێن خۆ
6
و ڤەدگەڕیتە مال و گازی هەڤال و هەڤسویێن[a] خۆ دكەت و دبێژیتە وان: ‹هوین ل گەل من دلخۆش ببن، چنكو من پەزێ خۆ یێ بەرزە دیت.›
7
ئەز دبێژمە هەوە: هۆسا دێ ل ئەسمانی، ژ بەر گونەهكارەكێ ل خۆ زڤڕی، دلخۆشی پتر هەبیت ژ نۆت و نەهـ راستدارێن نە پێدڤی لخۆزڤڕینێ.
نموونەیا دەرهەمێ بەرزە 
8
یان كیژ ژنە دەهـ دەرهەم هەبن، ئەگەر دەرهەمەك بەرزەكر، ئەرێ ما ئەو چرایەكی هەلناكەت و مالێ نامالیت و ب هویری لێ ناگەڕیێت تاكو ببینیت؟
9
پشتی دبینیت، دێ گازی هەڤال و هەڤسویان كەت و بێژیت: ‹هوین ل گەل من دلخۆش ببن، چنكو من دەرهەمێ خۆ یێ بەرزە دیت.›
10
ئەز دبێژمە هەوە: هۆسا دێ كەیف د ناڤ فریشتەیێن خودێ دا پەیدا بیت دەمێ گونەهكارەك ل خۆ دزڤڕیت.»
نموونەیا كوڕێ بەرزە 
11
پاشی گۆت: «مرۆڤەكی دوو كوڕ هەبوون.
12
كوڕێ بچویك گۆتە بابێ خۆ: ‹بابۆ، تۆ بەهرا من ژ میراتی بدە من.› ئینا بابێ هەر تشتێ هەیی ل سەر وان لێكڤەكر.
13
پشتی چەند رۆژان، كوڕێ بچویك هەمی تشتێن خۆ خڕڤەكرن و چوو وەڵاتەكێ دویر، ل وێرێ هەمی مالێ خۆ ب خۆشیێن ژیانێ ڤە مەزاخت.
14
پشتی وی تشتێن خۆ هەمی مەزاختین، كولبەكا دژوار ب سەر وی وەڵاتی دا هات، ئینا ئەو كەفتە تەنگاڤیێ.
15
ئەڤجا ئەو چوو خۆ گەهاندە ئێك ژ خەلكێ وی وەڵاتی، ئەوی ژی هنارتە ناڤ زەڤیێن خۆ، دا ببیتە گاڤانێ بەرازان.
16
خوزی رادهێلان كو زكێ خۆ ژ وان خڕنیڤكێن بەرازان دخوارن تژی كربا، لێ كەسێ چ نەددایێ.
17
پاشی هشێن وی هاتنە سەری و گۆتە خۆ: ‹چەند پالەیێن بابێ من نان ژ بەر دمینیت و ئەڤە ئەز یێ ژ برسا دمرم!
18
ئەز دێ رابم چمە نك بابێ خۆ و دێ بێژمێ: بابۆ، د راستا تە و ئەسمانی دا من گونەهـ كر،
19
ئێدی ئەز نە هەژی هندێمە، كو ب كوڕێ تە بهێمە بناڤكرن. من بكە ئێك ژ پالەیێن خۆ.›
20
ئینا رابوو و ڤەگەڕیا نك بابێ خۆ. لێ هەر ژ دویر ڤە بابێ وی ئەو دیت، دلێ وی پێ سۆت و كرە غار و هەمبێز كر و ب گەرمی ماچی كر.
21
كوڕی گۆتێ: ‹بابۆ، د راستا تە و ئەسمانی دا من گونەهـ كر. ئێدی ئەز نە هەژی هندێمە كو ب كوڕێ تە بهێمە بناڤكرن.›
22
لێ بابێ گۆتە بەنیێن خۆ: ‹ب لەز باشترین كراس بینن و بكەنە بەر و گوستیرەكێ بكەنە تبلێ و پێلاڤەكێ بكەنە پێیان
23
و جانەگایێ ربیتەكری بینن و سەرژێ كەن. بلا ئەم بخۆین و كەیفێ بكەین!
24
چنكو ئەڤ كوڕێ من یێ مری بوو و ساخ بووڤە، یێ بەرزە بوو و هاتە دیتن.› ئینا وان دەست ب كەیفێ كر.
25
د وی دەمی دا كوڕێ وی یێ مەزن ل ناڤ زەڤیێ بوو. گاڤا هاتی و نێزیكی مال بووی، گوهـ ل دەنگێ موزیكێ و سەمایێ بوو.
26
گازی ئێك ژ خزمەتكاران كر و پرسیار ژێ كر: ‹ئەرێ ئەڤە چیە؟›
27
بەرسڤا وی دا: ‹برایێ تە یێ هاتیەڤە و بابێ تە جانەگایێ ربیتەكری یێ سەرژێ كری، چنكو ئەو ب ساخی یێ ڤەگەڕیای.›
28
ئینا ئەو تۆڕە بوو و نەدڤیا بچیتە د ژۆرڤە. ئەڤجا بابێ وی دەركەفت و هیڤی ژێ كرن،
29
لێ وی بەرسڤا بابێ خۆ دا و گۆت: ‹ئەڤە چەندین ساڵە ئەز یێ خزمەتا تە دكەم و من چ جاران ئاخفتنا تە نەشكاندیە، لێ تە كاركەك ژی نە دایە من، كو ئەز ل گەل هەڤالێن خۆ كەیفێ بكەم.
30
لێ دەمێ ئەڤ كوڕێ تە، ئەوێ مالێ تە ل گەل لەشفرۆشان پویچ كری هاتیەڤە، تە جانەگایێ ربیتەكری بۆ سەرژێ كر.›
31
بابێ وی گۆتێ: ‹كوڕێ من، تۆ هەردەم یێ ل گەل من، هەر تشتێ من هەی یێ تەیە،
32
لێ یا فەر بوو ئەم دلشاد و كەیفخۆش ببین، چنكو ئەڤ برایێ تە، یێ مری بوو، ساخ بووڤە، یێ بەرزە بوو، هاتە دیتن.›»
  1. a. 15‏:6 جیران