عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
هەڤالینی ل گەل جیهانێ 
1
شەڕ و هەڤڕكیێن د ناڤ هەوە دا ژ كیڤە دهێن؟ ما نە ژ حەزێن هەوە دهێن، یێن د ناخێ هەوە دا دجەنگن؟
2
حەزا هەوە ل سەر تشتەكیە، لێ هوین ژێ د بێ بەهرن، ئەڤجا هوین كوشتنێ دكەن. دلچوونێ دكەن و نەشێن ب دەست خۆ ڤە بینن، ئەڤجا هەڤڕكیێ و شەڕی دكەن. هوین ژێ د بێ بەهرن، چنكو ژ خودێ ناخوازن.
3
هوین دخوازن، لێ وەرناگرن، چنكو ب نیازەكا شاش دخوازن، دا ل حەزێن خۆ بمەزێخن.
4
گەلی دەهمەنپیسان[a] ! ما هوین نزانن هەڤالینی ل گەل جیهانێ، دوژمناتیە ل گەل خودێ؟ لەوما یێ دڤێت ببیتە هەڤالێ جیهانێ، ئەو خۆ دكەتە دوژمنێ خودێ.
5
ما هوین هزر دكەن كو نڤیسار ژ قەستا دبێژیت: ‹خودێ ب ئیرەیی[b] بیریا وی گیانی دكەت یێ د مە دا ئاكنجی كری›؟
6
لێ ئەو كەرەمەكا مەزنتر ددەت، لەوما دبێژیت:
«خودێ بەرهنگاریا دفنبلندان دكەت،
لێ كەرەمێ ددەتە دەروونبچویكان.»[c]
7
لەوما ملكەچی خودێ ببن. دژی ئبلیسی راوەستن و ئەو دێ ژ بەر هەوە رەڤیت.
8
خۆ نێزیكی خودێ بكەن، ئەو ژی دێ خۆ نێزیكی هەوە كەت. دەستێن خۆ پاقژ بكەن، گەلی گونەهكاران. دلێ خۆ پاك بكەن، گەلی دوودلان.
9
خەمگین ببن، شینیێ دانن و بگریێن. بلا كەنیا هەوە ببیتە شینی، شادیا هەوە ژی ببیتە خەم.
10
خۆ ل بەرامبەر خودانی بشكێنن و ئەو دێ هەوە بلند كەت.
ئێكودوو داد نەكەن 
11
ب خرابی بەحسێ ئێكودوو نەكەن، خویشك و برایێن من. یێ ب خرابی بەحسێ برایێ خۆ بكەت و برایێ خۆ داد بكەت، ئەو ب خرابی بەحسێ دەستووری دكەت و دەستووری داد دكەت. ئەڤجا ئەگەر تۆ دەستووری داد بكەی، ئەو تۆ كارپێكەرێ دەستووری نینی، لێ تۆ دادوەری ل سەر دەستووری.
12
ب تنێ ئێك دەستووردانەر و دادوەر هەیە، ئەوە یێ دشێت قورتال بكەت و ژ ناڤ ببەت. ئەڤجا تۆ كی دا نێزیكێ خۆ داد بكەی؟
پشتا خۆ ب خۆ گەرم نەكەن 
13
وەرن، گەلی ئەوێن دبێژن: «ئەڤرۆ یان سوبەهی دێ چینە فلان یان بێڤان باژێڕی و دێ ساڵەكێ ل وێرێ مینین و بازرگانیێ كەین و قازانج كەین،»
14
هوین چ ژ سوبەهی نزانن. ما ژیانا هەوە چیە؟ هەلمەكە كو دەمەكێ كورت دیار دبیت، پاشی نامینیت.[d]
15
ل شوینا وێ دڤێت هوین بێژن: «ئەگەر خودان حەز بكەت، ئەم دێ ژین و فلان یان بێڤان كاری كەین.»
16
لێ نوكە هوین ب دفنبلندی شانازیێ ب خۆ دبەن. هەر شانازیەكا هۆسا یا خرابە.
17
ئەڤجا یێ بزانیت باشیێ بكەت و نەكەت، ئەو بۆ وی گونەهە.
  1. a. 4‏:4 q دەهمەنپیس: هێمایە بۆ كەسێن نە وەفادار ل گەل خودێ.
  2. b. 4‏:5 q ئیرە: ب عەرەبی ‹غیرە›.
  3. c. 4‏:6 پەند 3‏:34
  4. d. 4‏:13‏-14 پەند 27‏:1