عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ل مەقدۆنیا و یونانێ 
1
پشتی تێكدان ب دویماهی هاتی، پاولۆسی شاگرد گازی كرن، ئەو هاندان و خاترا خۆ ژێ خواست و ب رێ كەفت، دا بچیتە مەقدۆنیایێ.
2
ئەو د ناڤ وان دەڤەران دا گەڕیا و وی ب گەلەك پەیڤان شاگرد هاندان، پاشی گەهشتە یونانێ.
3
سێ هەیڤ ل وێرێ بوراندن و دەمێ وی خۆ بۆ وەغەرا سوریایێ ب گەمیێ بەرهەڤ دكر، جوهیان پیلانەك بۆ كوشتنا وی دانا، ئینا بڕیار دا ب رێكا مەقدۆنیایێ ڤەگەڕیتەڤە.
4
سوپاترۆسێ كوڕێ پیڕۆسی ژ بیرییە، ئەرستارخۆس و سكوندۆس ژ سالونیكی، گایۆس ژ دەربە، تیمۆتاوس، ژ هەرێما ئاسیایێ ژی تیخیكۆس و تروفیمۆس ل گەل وی چوون.
5
ئەو بەری مە چوون و ل ترویاسێ ل هیڤیا مە مان.
6
ئەم ژی پشتی جەژنا نانێ شكەڤا، ب گەمیێ ژ فیلیپی چووین و پشتی پێنج رۆژان ل ترویاسێ گەهشتینە وان و ئەم حەفت رۆژان ل وێرێ ماین.
سەرەدانا پاولۆسی یا دویماهیێ بۆ ترویاسێ 
7
ل رۆژا ئێكێ ژ حەفتیێ، دەمێ شاگرد بۆ كەركرنا نانی كۆمبووین، پاولۆسی دانوستاندن ل گەل وان كر و ژ بەر كو وی دڤیا ل رۆژا پاشتر بچیت، ئەوی ئاخفتن تا نیڤ شەڤ درێژ كر.
8
ل وێ ژۆرا سەری یا مە كۆمبوون تێدا دكر، گەلەك چرا د هەلبوون.
9
گەنجەكی ناڤێ وی یوتیخۆس بوو، ئەو د پەنجەرێ دا یێ روینشتی بوو. دەمێ پاولۆسی ئاخفتنا خۆ درێژ كری، خەوەكا گران ل سەر وی زاڵ دبوو و نڤست و ژ قاتێ سێیێ كەفت و ب مریاتی هاتە هەلگرتن.
10
پاولۆس هاتە خوارێ و خۆ ب سەر كەلەخێ وی دادا و هەمبێزكر و گۆت: «خۆ تێك نەدەن، چنكو گیانێ وی یێ تێدا!»
11
پاشی ب سەركەفت و نان كەركر و خوار و تا سپێدێ گەلەك ل گەل وان ئاخفت، پشتی هنگی ئەو دەركەفت و چوو.
12
وان ئەو گەنج ب ساخی ژ وێرێ بر و بۆ وان هاندانەكا مەزن بوو.
ژ ترویاس تا میلیتۆس 
13
ئەم ل گەمیێ سیار بووین و بەرەڤ ئاسۆسێ ب رێ كەفتین. مەرەما مە ئەو بوو كو ئەم ژ وێرێ پاولۆسی ب گەمیێ ببەین، چنكو وی نەخشە وەسا دانابوو كو ئەو ب پێیان بچیتە وێرێ.
14
دەمێ ل ئاسۆس گەهشتیە مە، مە ئەو ل گەل خۆ سیار كر و چووینە میتیلینی،
15
ئەم ژ وێرێ چووین و ل رۆژا پاشتر گەهشتینە بەرامبەری گزیرتەیا خیۆس و ل رۆژا سێیێ ئەم دەرباز بووینە سامۆس، ل رۆژا چوارێ ئەم گەهشتینە میلیتۆس،
16
چنكو پاولۆسی بڕیار دابوو، ب گەمیێ بێ راوەستیان د بەر ئەفەسۆس را دەرباز ببیت، دا ل هەرێما ئاسیا گیرۆ نەبیت، چنكو ئەو ب لەز دچوو داكو ئەگەر بشێت، ل جەژنا رۆژا پێنجیێ[a] ل ئورشەلیمێ بیت.
پەیڤا پاولۆسی بۆ ریهسپیێن ئەفەسۆسێ 
17
پاولۆسی ژ میلیتۆس هنارتە ب دویڤ ریهسپیێن جڤاكا باوەرداران را ل ئەفەسۆس.
18
دەمێ هاتینە نك وی، گۆتە وان: «هوین دزانن كو هەر ژ رۆژا ئێكێ یا پێ من كەفتیە د هەرێما ئاسیایێ دا، ئەز ب درێژاهیا دەمی، ل گەل هەوە یێ چەوا بووم.
19
من د ناڤ وان تاقیكرنان دا، یێن كو ژ پیلانێن جوهیان ب سەرێ من هاتین، ب هەمی خۆشكاندن و ب گەلەك رۆندكان خزمەتا خودانی دكر.
20
من خۆ ژ راگەهاندنا تشتەكی نەدایە پاش كو د مفایێ هەوە دا بیت، لێ من ل جهێن گشتی و مال ب مال هوین فێر دكرن.
21
من جوهی و نەجوهی ئاگەهدار كرینە، كو فەرە بۆ خودێ ل خۆ بزڤڕن و باوەریێ ب خودانێ مە عیسای بینن.
22
ئەڤە ئەز یێ قەیدكری ژ لایێ گیانی[b] ڤە، دچمە ئورشەلیمێ و نزانم ل وێرێ دێ چ هێتە سەرێ من.
23
لێ گیان ل هەر باژێڕەكی شاهدەییێ بۆ من ددەت و دبێژیت كو گرتن و تەنگاڤی ل هیڤیا منن.
24
لێ ئەز چ پویتەی ب ژیانا خۆ نادەم، ب تنێ ئارمانجا من ئەوە كو ئەز ئەركێ خۆ، ئانكو ئەو خزمەتا من ژ خودان عیسای وەرگرتی، ب دویماهی بینم، كو شاهدەییێ بۆ مزگینیا كەرەما خودێ بدەم.
25
ئەڤە ئەز دزانم، هوین هەمی، ئەوێن ئەز د ناڤ هەوە دا گەڕیایم و من مزگینیا پاشایەتیا خودێ راگەهاندی، ئێدی هوین رویێ من نابیننەڤە.
26
ژ بەر هندێ ئەڤرۆ بۆ هەوە شاهدەییێ ددەم، كو ئەز ژ خوینا هەوە هەمیان یێ بێگونەهم،
27
چنكو من خۆ نەدایە پاش كو بۆ هەوە هەمی حەزا خودێ دیار بكەم.
28
ئەڤجا هشیاری خۆ و هەمی كەرێ پەزی بن، ئەوێ گیانێ پیرۆز هوین وەكو چاڤدێر د ناڤ دا داناین، دا شڤانیێ ل جڤاكا گازیكریێن خودێ بكەن، ئەوا وی ب خوینا خۆ[c] كڕی.
29
ئەز دزانم پشتی چوونا من، گورگێن هار دێ هێنە د ناڤ هەوە دا و دلۆڤانیێ ب كەرێ پەزی نابەن.
30
ژ ناڤ هەوە ژی دێ هندەك كەس رابن و تشتێن خواروڤیچ بێژن، داكو شاگردان ل دویڤ خۆ رابكێشن.
31
ژ بەر ڤێ چەندێ د هشیار بن، ل بیرا هەوە بیت كو سێ ساڵان ب شەڤ و رۆژ، بێ راوەستیان، ب رۆندكان من هوین شیرەت كرینە.
32
نوكە ژی ئەز هەوە دهێلمە ب هیڤیا خودێ و پەیڤا كەرەما وی ڤە، ئەو پەیڤا شیان هەی كو هەوە ئاڤاكەت و میراتەكی ل گەل هەمی پیرۆزكریان بدەتە هەوە.
33
من دلێ خۆ نەبریە زیڤ، یان زێڕ، یان جلكێ كەسەكی.
34
هوین ب خۆ دزانن كو من ب ڤان دەستان كار كریە و پێدڤیێن من و یێن د گەل من دا دابین كرینە،
35
د هەمی تشتان دا، من نیشا هەوە دا، كو فەرە هوین هۆسا خۆ بۆ هاریكاریا بێهێزان بوەستینن، پەیڤێن خودان عیسای ل بیرا هەوە بن، كو گۆتیە: ‹بەختەوەریا دانێ ژ یا وەرگرتنێ پترە.›»
36
پشتی ئەڤە گۆتی، ل گەل هەمیان چۆكڤەدان و نڤێژ كر.
37
هەمی گەلەك گریان و وان خۆ د سەر و ستۆیێ پاولۆسی وەركر و ماچی كر.
38
گەلەك خەمبار بوون، ب تایبەت ژ وێ پەیڤا وی گۆتی: «هوین رویێ من نابیننەڤە.» پاشی ل گەل وی تا گەمیێ چوون.
  1. a. 20‏:16 جەژنەكا جوهیانە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە رۆژا پێنجیێ*.
  2. b. 20‏:22 q گیان: مەبەست پێ گیانێ پیرۆزە كو گیانێ خودێیە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە گیانێ پیرۆز*.
  3. c. 20‏:28 ئانكو خوینا مەسیحی