عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
بەرێ زیندی و گەلێ هەلبژارتی 
1
ئەڤجا هەر كینێ، هەر فێلبازیێ، دووڕویاتیێ، زكڕەشیێ و هەر جۆرەكێ بوهتانێ[a] ژ دلێ خۆ بهاڤێژن.
2
‏-3 مادەم هەوە تام كریە كو خودان یێ باشە،[b] ئێدی وەكو زاڕۆكێن ساڤا، دلێ خۆ ببەنە شیرێ روحانی یێ بێسەختە، دا بۆ قورتالبوونێ وەرارێ پێ بكەن.
4
هوین خۆ نێزیكی وی دكەن، یێ كو بەرەكێ زیندی یێ رەتكریە ژ لایێ مرۆڤان ڤە، لێ یێ هەلبژارتی و بهاگرانە ژ لایێ خودێ ڤە،
5
ئەڤجا هوین ژی وەكو بەرێن زیندی بۆ خانیەكێ روحانی دهێنە بەستن، دا ببنە كاهنێن پیرۆز و ب رێكا عیسایێ مەسیح قوربانێن روحانی یێن جهێ رازیبوونا خودێ پێشكێش بكەن.
6
چنكو د نڤیسارێن پیرۆز دا دبێژیت:
«ئەڤە ئەز یێ ل سییۆنێ بەرەكێ بنیاتی، یێ هەلبژارتی و بهاگران، ددانم.
7
ئەڤجا ژ بۆ هەوە باوەرداران، ئەو یێ بهاگرانە، لێ ژ بۆ یێن نەباوەردار،
«ئەو بەرێ هۆستایان رەتكری،
8
و
«بەرێ هەلنگفتنێ
9
لێ هوین دویندەهەكا[c] هەلبژارتینە، كاهنێن پاشایانەنە، مللەتەكێ پیرۆزن و گەلێ تایبەت یێ خودێنە، دا هوین چاكیێن وی یێ هوین ژ تاریاتیێ گازی كرینە رۆناهیا خۆ یا سەیر، رابگەهینن.[d]
10
دەمەكی هوین نە گەل بوون،
لێ نوكە هوین گەلێ خودێنە.
وەكو بەنیێن خودێ بژین 
11
گەلی خۆشتڤیان، ئەز هیڤی ژ هەوە دكەم، هوین وەكو بیانی و رێڤنگ ل ڤێ جیهانێ، خۆ ژ ئارەزوویێن لەشی یێن دژی دەروونی شەڕی دكەن، دویر بئێخن.
12
بلا د ناڤ مللەتان دا رەفتارێن هەوە د باش بن، دا سەرەڕای كو ئەو نەكامیا هەوە دكەن كو هوین خرابكارن، كریارێن هەوە یێن باش ببینن و پەسنا خودێ بكەن د رۆژا هاتنا وی دا.
13
ژ بەر خاترا خودانی، خۆ ملكەچی هەر دەستهەلاتەكا مرۆڤكانی بكەن: چ بۆ پاشای، وەكو سەروەرێ ژ هەمیان بلندتر،
14
یان بۆ والیان، وەكو هنارتیێن وی دا خرابكاران سزا بدەن و پەسنا بكەرێن كارێ باش بكەن.
15
چنكو حەزا خودێ ئەڤەیە: ب كرنا باشیێ دەنگێ نەزانینا كەسێن دەبەنگ مت كەن.
16
وەكو مرۆڤێن ئازاد بژین، لێ ئازادیێ نەكەنە پەردەیا ڤەشارتنا خرابكاریێ، بەلكو وەكو بەنیێن خودێ بژین.
17
رێزێ ل هەمی مرۆڤان بگرن، حەز ژ برایەتیا باوەرداران بكەن، ژ خودێ بترسن، رێزێ ل پاشای بگرن.
نموونەیا ئازاركێشانا مەسیحی 
18
گەلی بەنیان، ب هەمی رێزگرتن ملكەچی خودانێن خۆ بن، نە ب تنێ بۆ یێن باش و دلنەرم، لێ بۆ یێن دلڕەق ژی.
19
چنكو جهێ رازیبوونێیە ئەگەر كەسەك ژ بەر وژدانا خۆ ل بەرامبەر خودێ، خۆ ل بەر ژانا ئازاردانەكا بێداد بگریت.
20
ما ئەگەر هوین خرابیەكێ بكەن و ژ بەر وێ قوتانێ بخۆن و خۆ راگرن، چ شانازی تێدا هەیە؟ لێ ئەگەر هوین ل سەر كرنا باشیێ بهێنە ئازاردان و خۆ راگرن، ئەو تشت جهێ رازیبوونا خودێیە.
21
بۆ وی تشتی هوین یێن هاتینە گازیكرن، چنكو مەسیحی ژی ژ پێخەمەت هەوە ئازار كێشان و هۆسا نموونەیەك بۆ هەوە ب جهـ هێلا، دا ل دویڤ شووپا وی بچن،
22
«ئەوێ چ گونەهـ نەكرین
و چ فێلبازی د دەڤی دا نەبوون.»[e]
23
دەمێ ئاخفتنێن كرێت دهاتنێ، وی ئاخفتنێن كرێت ل وان ڤەنەدگەڕاندن. دەمێ دهاتە ئازاردان، وی گەف نەدكرن، لێ خۆ رادەستی وی[f] دكر یێ دادوەرانە حوكمی ددەت.[g]
24
وی ب خۆ ل سەر خاچێ[h] گونەهێن مە د لەشێ خۆ دا هەلگرتن، دا ئەم دەربارەی گونەهان بمرین و بۆ راستیێ بژین. ب برینێن وی هوین ساخ بوون.[i]
25
چنكو هوین وەكو پەزێ بەرزەبووی بوون، لێ نوكە هوین ل شڤان و چاڤدێرێ گیانێ خۆ زڤڕین.
  1. a. 2‏:1 q بوهتان: تاوانباركرنا بێ بنیات
  2. b. 2‏:2‏-3 زەبوور 34‏:8
  3. c. 2‏:9 q دویندەه: نەسل یان زوڕیەت، ل ڤێرێ مەبەست پێ ‹گەلێ خودێ›
  4. d. 2‏:9 ئیشایا 43‏:20‏-21؛ دەركەفتن 19‏:5‏-6
  5. e. 2‏:22 ئیشایا 53‏:9
  6. f. 2‏:23 مەبەست پێ خودێیە
  7. g. 2‏:23 ئیشایا 53‏:7
  8. h. 2‏:24 q ل سەر خاچێ: دەق و دەق: ‹ل سەر داری›.
  9. i. 2‏:24 ئیشایا 53‏:5‏-6