عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
دۆزێن د ناڤبەرا باوەرداران دا 
1
ما ئێك ژ هەوە، یێ دۆزەك ل دژی ئێكێ دی هەی، دوێریت بۆ دادكرنێ بچیتە نك گونەهكاران، نە نك پیرۆزكریان؟
2
ما هوین نزانن كو پیرۆزكری دێ دادكرنا جیهانێ كەن؟ ئەڤجا ئەگەر جیهان ب دەستێ هەوە بهێتە دادكرن، ما هوین بكێر ناهێن دادكرنێ ل سەر تشتێن بچویك ژی بكەن؟
3
ما هوین نزانن ئەم دێ دادكرنا فریشتەیان كەین؟ پا چەوا ئەم دادكرنێ ل سەر دۆزێن ڤێ ژیانێ ناكەین؟
4
ئەڤجا ئەگەر هەوە دۆز ل سەر كاروبارێن ڤێ ژیانێ هەبن، ما هوین دێ وان كەنە دادوەر یێن ژ لایێ جڤاكا باوەرداران ڤە ب كێم دهێنە دیتن؟
5
ئەز ڤێ دبێژم دا هوین شەرم ژ خۆ بكەن. ما ئێكێ ئاقلمەند د ناڤ هەوە دا نینە، بشێت دادڤانیێ د ناڤبەرا برایێن خۆ دا بكەت؟
6
لێ برا ل دژی برای دۆزەكێ ڤەدكەت و د سەر هندێ را ل نك بێباوەران!
7
ب راستی دۆزڤەكرنا هەوە ل دژی ئێكودوو، بۆ هەوە دۆڕاندنەكا رەهایە. ما باشتر نەبوو هەوە ستەم ل سەر خۆ قەبیل كربا؟ ما باشتر نەبوو هەوە شەلاندن ل سەر خۆ قەبیل كربا؟
8
لێ هوین ب خۆ ستەمێ و شەلاندنێ دكەن و د سەر هندێ را ل خویشك و برایێن خۆ.
9
ما هوین نزانن كو كەسێن خرابكار نابنە میراتگرێن پاشایەتیا خودێ؟ نەهێنە خاپاندن: بێنامویس، پووتپەرێس[a] ، دەهمەنپیس، ڵۆتی، نێرباز،
10
دز، چاڤبرسی، سەرخۆش، ئەزمانڕەش یان ژی تالانكەر، نابنە میراتگرێن پاشایەتیا خودێ.
11
هندەك ژ هەوە ژی د وەسا بوون. لێ هوین ب ناڤێ خودان عیسایێ مەسیح و ب گیانێ خودایێ مە هاتنە شویشتن، هوین هاتنە پیرۆزكرن، هوین هاتنە بێگونەهكرن.
ب لەشێ خۆ مەزناهیا خودێ دیار بكەن 
12
دبێژن: «هەمی تشت بۆ من د حەلالن»، لێ هەمی تشت ب مفا نینن. «هەمی تشت بۆ من د حەلالن»، لێ ئەز ناهێلم چ تشت ل سەر من زاڵ ببیت.
13
دبێژن: «خوارن بۆ زكیە، زك ژی بۆ خوارنێیە» و خودێ دێ هەردوویان ژ ناڤ بەت. لێ لەش نە بۆ دەهمەنپیسیێیە، لەش بۆ خودانیە و خودان ژی بۆ لەشیە.
14
خودێ، خودان ژ ناڤ مریان راكر و دێ مە ژی ب هێزا خۆ راكەت.
15
ما هوین نزانن، كو لەشێن هەوە ئەندامێن لەشێ مەسیحینە؟ ما ئەز ئەندامێن مەسیحی ببەم و بكەمە ئەندامێن لەشفرۆشەكێ؟ حاشا!
16
ما هوین نزانن یێ ب لەشفرۆشەكێ ڤە بنویسیێت، ل گەل وێ دبیتە ئێك لەش؟ نڤیسار دبێژیت: «هەردوو دێ بنە ئێك لەش.»[b]
17
لێ یێ ب خودانی ڤە بنویسیێت، ل گەل وی دبیتە گیانەك.
18
ژ دەهمەنپیسیێ بڕەڤن! هەر گونەهەكا مرۆڤ بكەت، ژ دەرڤەی لەشیە، لێ یێ دەهمەنپیسیێ دكەت، گونەهێ د دەرهەقا لەشێ خۆ دا دكەت.
19
یان ژی ما هوین نزانن كو لەشێ هەوە پەرستگەها گیانێ پیرۆزە، ئەوێ كو د ناڤ هەوە دایە، ئەوێ هەوە ژ خودێ وەرگرتی؟ هوین نە یێن خۆنە،[c]
20
چنكو هوین ب بهایەكێ گران یێن هاتینە كڕین. ژ بەر ڤێ چەندێ وە بكەن كو ب لەشێ هەوە مەزناهیا خودێ دیار ببیت.
  1. a. 6‏:9 q پووتپەرێس: صەنەمپەرێس
  2. b. 6‏:16 دەستپێكرن 2‏:24؛ مەتتا 19‏:5
  3. c. 6‏:19 1 كورنتۆس 3‏:16؛ 2 كورنتۆس 6‏:16