عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
دادكرنا خودێ یا دادپەروەرانە ل سەر مرۆڤان 
1
ژ بەر هندێ، هەی مرۆڤ، تۆ ئەوێ دادكرنێ دكەی، یێ بێ بەهانەی. دەمێ تۆ خەلكی داد دكەی، تۆ خۆ ژی گونەهبار دكەی، چنكو تۆ ئەوێ دادكرنێ دكەی، هەمان كریارێن وان دكەی.[a]
2
ئەم دزانین كو ل دویڤ راستیێیە، دەمێ خودێ وان كەسان داد دكەت، ئەوێن كریارێن هۆسا دكەن.
3
تۆ هزر دكەی، هەی مرۆڤ، ئەوێ تۆ كەسێن كریارێن وەسا دكەن داد دكەی و تۆ ب خۆ ژی هەمان كریاران دكەی، دێ ژ دادكرنا خودێ قورتال بی؟
4
یان تۆ سڤكاتیێ ب دەولەمەندیا قەنجی و بێهنفرەهی و هەداریا وی دكەی؟ ما تۆ نزانی كو قەنجیا خودێ تە بەرەڤ لخۆزڤڕینێ دبەت؟
5
لێ تۆ سەخمەراتی سەرڕەقیا خۆ و دلێ خۆ یێ نەتۆبەدار، بۆ رۆژا تۆڕەییێ و ئاشكرابوونا دادكرنا خودێ یا دادپەروەرانە، تۆڕەییێ بۆ خۆ كۆم دكەی.
6
ئەو دێ ل دویڤ كریارێن هەر كەسی دەتێ.[b]
7
دێ ژیانا هەروهەر دەتە وان، یێن ب رێكا بەردەوامبوونێ ل سەر كریارێن باش بزاڤێ دكەن كو مەزناهیێ و سەربلندیێ و نەمریێ وەكو خەلات ژ نك خودێ وەرگرن.
8
لێ دێ تۆڕەیی و كەربێ ل وان بارینیت، یێن خۆپەرێس و گوهداریا راستیێ ناكەن، لێ گوهداریا خرابیێ دكەن.
9
هەر مرۆڤەكێ خرابیێ دكەت، دێ نەخۆشیێ و تەنگاڤیێ كێشیت، ل پێشیێ یێ جوهی پاشی یێ یونانی[c] .
10
لێ مەزناهی و سەربلندی و ئاشتی، دێ بۆ هەر كەسی هێنە دان، یێ چاكیێ دكەت، ل پێشیێ یێ جوهی پاشی یێ یونانی[d] .
11
چنكو ل نك خودێ لایەنگری نینە.[e]
12
هەمی ئەوێن دەستوور[f] نەی و گونەهـ كری، دێ بێ دەستوور ژ ناڤ چن و هەمی ئەوێن دەستوور هەی و گونەهـ كری، دێ ب دەستووری هێنە دادكرن.
13
چنكو ل نك خودێ، نە ئەوێن دەستووری دبهیسن د بێگونەهن، لێ ئەوێن دەستووری ب جهـ دئینن، دێ راستدار دەركەڤن.
14
چنكو نەجوهی، كو د بێ دەستوورن، گاڤا ب سرۆشتێ خۆ وێ ب جهـ بینن یا دەستووری فەرمان پێ دای، ئەو ژ بۆ خۆ دەستوورن، هەر چەندە وان دەستوور ژی نینە.
15
ئەو دیار دكەن كو ناڤەرۆكا دەستووری د دلێ وان دا یا نڤیسیە. وژدانا وان ژی شاهدەییێ ل سەر ڤێ چەندێ ددەت و هزرێن وان جار وان تاوانبار دكەن جار ژی بەرگریێ ژێ دكەن.
16
ل دویڤ مزگینیا ئەز ددەم، ئەڤە هەمی دێ ل وێ رۆژێ چێبن دەمێ خودێ دادكرنا نهێنیێن مرۆڤان ب مەسیح عیسای دكەت.
جوهی و دەستوور 
17
ئەڤجا تۆ، ئەگەر وەكو جوهی دهێیە نیاسین و پشتا خۆ ب دەستووری گەرم دكەی و شانازیێ ب خودێ دبەی،
18
ئەگەر تۆ حەزا خودێ دزانی و تۆ دشێی باشی و خرابیێ ژ ئێك ڤاڤێری، چنكو تۆ ژ دەستووری یێ فێر بووی،
19
ئەگەر تۆ ژ خۆ یێ پشتڕاستی كو تۆ رێبەرێ كۆرەیانی و رۆناهی ژ بۆ ئەوێن د تاریاتیێ دا
20
و تۆ پەروەردەكەرێ سادەیان و مامۆستایێ نەزانانی، چنكو تۆ د دەستووری دا خودانێ هەمی زانین و راستیێی،
21
ئەڤجا تۆ ئەوێ كەسێن دی فێر دكەی، ما تۆ خۆ فێر ناكەی؟ تۆ یێ دژی دزیێ دئاخڤی، ما تۆ دزیێ دكەی؟
22
تۆ یێ دبێژی: «دەهمەنپیسیێ نەكەن»، ما تۆ ب خۆ دەهمەنپیسیێ دكەی؟ تۆ كەربێ ژ پووتان[g] رادكەی، ما تۆ پەرستگەهێن وان تالان دكەی؟
23
تۆ یێ شانازیێ ب دەستووری دبەی، ما تۆ ب زێدەگاڤیێ ل سەر دەستووری، خودێ بێڕومەت دكەی؟
24
هەروەكو هاتیە نڤیسین: «ناڤێ خودێ ژ بەر هەوە د ناڤ مللەتان دا دهێتە كرێت كرن.»[h]
25
ئەڤجا سونەتكرن یا ب مفایە ئەگەر تۆ دەستووری ب جهـ بینی، لێ ئەگەر تۆ زێدەگاڤیێ ل سەر دەستووری دكەی، سونەتكرنا تە بوو سونەتنەكرن.
26
هەروەسا ئەگەر یێ سونەتنەكری فەرمانێن دەستووری ب جهـ بینیت، ما سونەتنەكرنا وی ب سونەتكرن ناهێتە هژمارتن؟
27
و ئەوێ ب لەشی نەهاتیە سونەتكرن و دەستووری ب جهـ دئینیت، دێ تە گونەهبار كەت، چنكو پیتێن دەستووری و سونەتكرن ل نك تەنە، لێ تۆ زێدەگاڤیێ ل سەر دەستووری دكەی.
28
چنكو جوهی نە ئەوە یێ ژ سەر ڤە جوهی بیت، نە ژی سونەتكرن ئەوە كو ژ سەر ڤە د لەشی دا بهێتە كرن،
29
لێ جوهی ئەوە كو د ناخێ خۆ دا جوهی بیت، سونەتكرن ژی سونەتكرنا دلیە، ب گیانی نە ب پیتێن دەستووری. یێ وەسا پەسنێ[i] ژ خودێ وەردگریت، نە ژ مرۆڤان.[j]
  1. a. 2‏:1 مەتتا 7‏:1‏-2
  2. b. 2‏:6 زەبوور 62‏:12؛ پەند 24‏:12
  3. c. 2‏:9 مەبەست پێ نەجوهی
  4. d. 2‏:10 مەبەست پێ نەجوهی
  5. e. 2‏:11 گۆتارا مووسای 10‏:17
  6. f. 2‏:12 مەبەست پێ دەستوورێ مووسای
  7. g. 2‏:22 q پووتان: صەنەمان
  8. h. 2‏:24 ئیشایا 52‏:5
  9. i. 2‏:29 q پەسن: مەدح و سەنا
  10. j. 2‏:29 گۆتارا مووسای 30‏:6