عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
بۆ جڤاكا ل ساردیسێ 
1
«بۆ فریشتەیێ جڤاكا باوەرداران ل ساردیسێ بنڤیسە:
‹ئەوێ حەفت گیانێن خودێ[a] و حەفت ستێر هەین، ڤان تشتان دبێژیت: من های ژ كریارێن تە هەیە، تۆ ب ناڤی یێ زیندی، لێ تۆ یێ مری.
2
هشیار بە و تشتێن ماین كو ل بەر مرنێنە قاییم بكە، چنكو من كریارێن تە ل بەرامبەر خودایێ خۆ كاملبووی نەدیتن.
3
دێ بینە بیرا خۆ كا تە چ وەرگرتیە و بهیستیە، وی تشتی ب جهـ بینە و ل خۆ بزڤڕە. ئەگەر تۆ هشیار نەبی، دێ وەكو دزەكی هێم و تۆ قەت نزانی كیژان دەمژمێرێ دێ هێمە تە.[b]
4
لێ تە چەند كەسەك ل ساردیسێ یێن هەین، جلكێن خۆ پیس نەكرینە، ئەو دێ ب جلكێن سپی ل گەل من گەڕیێن، چنكو د هەژینە.
5
هەر ئێكێ سەركەفتنێ بینیت، وەسا دێ جلكێن سپی ل بەر بن و ئەز قەت ناڤێ وی ژ پەرتووكا ژیانێ نابەم[c] و دێ ل پێشیا بابێ خۆ و ل پێشیا فریشتەیێن وی دانپێدانێ ب ناڤێ وی كەم.
6
ئەوێ گوهـ هەبن، بلا ببهیسیت كا گیانێ پیرۆز چ بۆ جڤاكێن باوەرداران دبێژیت.›»
بۆ جڤاكا ل فیلادەلفیایێ 
7
«بۆ فریشتەیێ جڤاكا باوەرداران ل فیلادەلفیایێ بنڤیسە:
‹یێ پیرۆز، یێ راست، ئەوێ كلیلا داوودی هەی، ئەوێ ڤەدكەت و كەس ناگریت، ئەوێ دگریت و كەس ڤەناكەت[d] ، ڤان تشتان دبێژیت:
8
من های ژ كریارێن تە هەیە. ئەڤە من دەرگەهەكێ ڤەكری دانا بەر تە، كو كەس نەشێت بگریت. ئەز دزانم تە هێزەكا كێم هەیە، لێ سەرەڕای هندێ تە پەیڤا من ب جهـ ئینا و ناڤێ من ماندەل[e] نەكر.
9
ئەڤە ئەز دێ وە ل وان كەم یێن ژ كنیشتەیا ئبلیسی، ئەوێن دبێژن ئەم جوهینە، لێ نە وەسایە، ئەو درەوان دكەن، ئەڤە ئەز دێ وە لێ كەم كو بهێن و ل بەر پێیێن تە سوجدێ ببەن و بزانن كو من یێ حەز ژ تە كری.
10
مادەم تە پەیڤا من ل دۆر خۆڕاگریێ ب جهـ ئینا، ئەز ژی دێ تە ژ دەمژمێرا تاقیكرنێ پارێزم، ئەوا كو نێزیكە بهێتە سەر هەمی جیهانێ، دا ئاكنجیێن ل سەر ئەردی تاقی بكەت.
11
ئەز دێ زوی هێم. ئەڤجا ئەو تشتێ تە هەی قاییم بگرە، دا كەس تانجا تە نەبەت.
12
هەر ئێكێ سەركەفتنێ بینیت، دێ وی كەمە ستوینەك د پەرستگەها خودایێ خۆ دا و ئێدی ئەو چ جاران ژێ دەرناكەڤیت. دێ ناڤێ خودایێ خۆ و ناڤێ باژێڕێ خودایێ خۆ، ئورشەلیما نوی، ئەوا ژ ئەسمانی ژ نك خودایێ من دهێتە خوارێ، ل سەر وی كەسی نڤیسم. دێ ناڤێ خۆ یێ نوی ژی ل سەر وی نڤیسم.[f]
13
ئەوێ گوهـ هەبن، بلا ببهیسیت كا گیانێ پیرۆز چ بۆ جڤاكێن باوەرداران دبێژیت.›»
بۆ جڤاكا ل لاودیكیایێ 
14
«بۆ فریشتەیێ جڤاكا باوەرداران ل لاودیكیایێ[g] بنڤیسە:
‹ئەوێ ب "ئامین" هاتیە بناڤكرن، شاهدێ دلسۆز و راست، سەرەكانیا ئافراندیێن خودێ، ڤان تشتان دبێژیت:
15
من های ژ كریارێن تە هەیە، تۆ نە یێ ساری و نە ژی یێ گەرمی. خوزی یێ سار یان یێ گەرم بای!
16
لێ چنكو تۆ یێ تێنشیری، نە یێ ساری و نە ژی یێ گەرمی، من ل بەرە تە ژ دەڤێ خۆ ڤەڕشینم.
17
تۆ دبێژی: ‹ئەز یێ دەولەمەندم، ئەز گەلەك یێ دەولەمەند بوویم و من پێدڤی ب چ نینە،› لێ تۆ نزانی كو تۆ یێ پەریشانی و رەبەنی و بەلەنگازی و كۆرەیی و رویسی.
18
ئەز شیرەتێ ل تە دكەم كو تۆ زێڕێ ب ئاگری هاتیە پارزناندن ژ من بكڕی، دا دەولەمەند ببی، جلكێن سپی ژی، دا بكەیە بەر خۆ و شەرما رویسبوونا تە دیار نەبیت، هەروەسا ملحەمەكا چاڤان بۆ چاڤێن خۆ، دا بیناهیێ بكەی.
19
هەر ئێكێ ئەز حەز ژێ دكەم ئەز وی پاشڤە دبەم و تەمبی دكەم،[h] لەوما یێ دلگەرم بە و ل خۆ بزڤڕە.
20
ئەڤە ئەز یێ ل بەر دەرگەهی راوەستیایمە و دەرگەهی دقوتم. ئەگەر ئێك دەنگێ من ببهیسیت و دەرگەهی ڤەكەت، ئەز دێ ب ژۆر كەڤمە نك وی و خوارنێ ل گەل خۆم و ئەو ل گەل من.
21
هەر ئێكێ سەركەفتنێ بینیت، دێ دەستویریێ دەمێ كو ل گەل من ل سەر تەختێ من روینیت، هەروەكو من ژی سەركەفتن ئینای و ل گەل بابێ خۆ ل سەر تەختێ وی روینشتیم.
22
ئەوێ گوهـ هەبن، بلا ببهیسیت كا گیانێ پیرۆز چ بۆ جڤاكێن باوەرداران دبێژیت.›»
  1. a. 3‏:1 q گیانێن خودێ: ئانكو فریشتەیێن خودێ
  2. b. 3‏:3 مەتتا 24‏:34‏-44
  3. c. 3‏:5 دەركەفتن 32‏:32‏-33
  4. d. 3‏:7 ئیشایا 22‏:22
  5. e. 3‏:8 q ماندەل: ئینكار
  6. f. 3‏:12 ئیشایا 62‏:2
  7. g. 3‏:14 كۆلۆسی 2‏:1؛ 4‏:13‏-16
  8. h. 3‏:19 پەند 3‏:11‏-12