عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
پەرستن ل ئەسمانی 
1
پشتی ڤان تشتان، من بەرێ خۆ دایێ، ئەڤە دەرگەهەك ل ئەسمانی یێ ڤەكری بوو! ئەو دەنگێ من ل بەراهیێ بهیستی یێ وەكو دەنگێ بۆڕیزانێ ل گەل من ئاخفتی، گۆت: «سەر بكەڤە ڤێرێ و ئەز دێ وان تشتان نیشا تە دەم یێن كو دڤێت پشتی ڤان تشتان روی بدەن.»
2
ئێكسەر ئەز كەفتمە د گیانێ پیرۆز دا[a] و ئەڤە تەختەك ل ئەسمانی یێ دانای بوو و ئێك ل سەر تەختی یێ روینشتی بوو!
3
ئەوێ روینشتی خولكێ وی وەكو بەرێ یەشپ و یاقوتێ سۆر[b] بوو، كەسكوسۆرەك ل دۆرێن تەختی هەبوو وەكو زەمروودی دبرسقی.
4
ل دۆرێن تەختی بیست و چوار تەخت هەبوون، ل سەر وان تەختان بیست و چوار ریهسپی د روینشتی بوون، جلكێن سپی ل بەر بوون و تانجێن زێڕی ل سەر سەرێ وان بوون.
5
ژ تەختی برویسی و دەنگەدەنگ و گڕگڕا عەوران دەردكەفتن. ل پێشیا تەختی حەفت خەتیرەیێن هەل هەبوون، كو هەر حەفت گیانێن خودێنە.[c]
6
هەروەسا ل پێشیا تەختی تشتەكێ وەكو دەریایەكا شویشەی هەبوو، وەكو كریستالی.
ل دۆرێن تەختی و ژ هەمی لایان ڤە، چوار ئافراندیێن زیندی هەبوون، ل پێش و ل پاش د پڕی چاڤ بوون.
7
ئافراندیێ زیندی یێ ئێكێ وەكو شێری بوو، یێ دوویێ وەكو جانەگای بوو، یێ سێیێ دێمەكێ وەكو یێ مرۆڤی هەبوو و یێ چوارێ وەكو ئەلهۆیەكی بوو، كو د فڕینێ دایە.
8
هەر چوار ئافراندیێن زیندی، هەر ئێكی شەش چەنگ هەبوون، سەرڤەیا وان و بن چەنگێن وان ب چاڤان د پڕ بوون،[d] ب شەڤ و رۆژ، بێی راوەستیان دگۆتن:
«یێ پیرۆزە، یێ پیرۆزە، یێ پیرۆزە،
خودان خودێ، هێزدارێ هەر تشتی،
ئەوێ هەبوو و ئەوێ هەی و ئەوێ دێ هێت.»[e]
9
هەر دەمێ ئافراندیێن زیندی مەزناهی و رێز و سوپاسیا وی دكر، یێ روینشتی ل سەر تەختی، ئەوێ هەروهەر دژیت،
10
وی دەمی هەر بیست و چوار ریهسپی ل پێشیا ئەوێ روینشتی ل سەر تەختی خۆ دهاڤێتە ئەردی و سوجدە بۆ وی دبر، یێ هەروهەر دژیت. تانجێن خۆ ژی دهاڤێتنە پێشیا تەختی و دگۆت:
11
«تۆ یێ هەژی، هەی خودان و خودایێ مە، كو مەزناهی و رێز و هێزێ وەرگری،
چنكو تە هەمی تشت ئافراندن
و ئەو ب حەزا تە هاتنە ئافراندن و هەنە.»
  1. a. 4‏:2 ئانكو: ئەز كەفتمە بن كارتێكرنا گیانێ پیرۆز.
  2. b. 4‏:3 q یەشپ و یاقوتێ سۆر: دوو جۆرێن بەرێن بهاگرانن
  3. c. 4‏:5 دەركەفتن 19‏:16
  4. d. 4‏:2‏-8 حزقیێل 1‏:5‏-28
  5. e. 4‏:8 ئیشایا 6‏:3؛ عامۆس 4‏:13؛ ئیشایا 41‏:4