عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
سڵاڤ 
1
ژ من، پاولۆسێ زیندانكری ژ پێخەمەت مەسیح عیسای،
ژ برایێ مە تیمۆتاوسی ژی،
بۆ هەڤكارێ مە یێ خۆشتڤی فلیمونی،
2
بۆ خویشكا مە ئاپفیایێ، بۆ ئارخیپۆسێ ل گەل مە سەرباز[a] و بۆ جڤاكا باوەرداران[b] یا ل مالا هەوە كۆم دبیت[c] :
3
ژ بابێ مە خودێ و ژ خودان عیسایێ مەسیح، كەرەم و ئاشتی ل سەر هەوە بن.
سوپاسیكرنا پاولۆسی ژ بەر باوەری و حەزژێكرنا فلیمونی 
4
ئەز هەردەم سوپاسیا خودایێ خۆ دكەم، دەمێ تە د نڤێژێن خۆ دا دئینمە بیرا خۆ،
5
چنكو ئەز حەزژێكرنا تە بۆ هەمی پیرۆزكریان و باوەریا تە ب خودان عیسای دبهیسم.
6
ئەز د نڤێژان دا داخواز دكەم كو پشكداریا تە د باوەریێ دا یا كاریگەر بیت، دا تۆ كویرتر د هەمی تشتێن باش بگەهی، یێن مە ژ پێخەمەت مەسیحی هەین.
7
ئەز ژ بەر حەزژێكرنا تە گەلەك دلخۆش بووم و هاتمە هاندان، چنكو دلێ پیرۆزكریان ب تە، هەی برا، گەش بوویە.
هیڤیكرنا پاولۆسی بۆ ئۆنیسیمۆسی 
8
لەوما، هەر چەندە من ب مەسیحی هەمی بستەهیا هەی كو دەربارەی وی تشتێ پێدڤیە بكەی، فەرمانێ ل تە بكەم،
9
لێ بۆ من خۆشترە كو ئەز ب حەزژێكرنێ هیڤیێ ژ تە بكەم. ئەز، پاولۆسێ پیرەمێر و نوكە ژی یێ زیندانكری ژ پێخەمەت مەسیح عیسای،
10
دەربارەی كوڕێ خۆ ئۆنیسیمۆسی[d] هیڤی ژ تە دكەم، ئەوێ ئەز د قەیدێ دا بۆ وی بوویمە باب.[e]
11
دەمەكی ئەو بۆ تە یێ بكێرنەهاتی بوو، لێ نوكە ئەو بۆ تە و بۆ من ژی یێ بكێرهاتیە.[f]
12
ئەز وی، ئانكو جەگەرا خۆ، بۆ تە دهنێرمەڤە.
13
من حەز دكر وی ل نك خۆ بهێلم، دا دەمێ ئەز ژ پێخەمەت مزگینیێ د قەیدێ دا، ل شوینا تە خزمەتا من بكەت،
14
لێ من نەڤیا ئەز بێی دلێ تە تشتەكی بكەم، دا ئەڤ چاكیا تە ژ نەچاری نەبیت، لێ ژ دل بیت.
15
بەلكو ژ بەر وێ چەندێ ئەو بۆ دەمەكێ كورت ژ تە جودا بوو، دا تۆ بۆ هەتا هەتایێ وی وەرگریەڤە،
16
ئێدی نەوەكو بەنی، لێ ژ بەنیەكی زێدەتر، وەكو برایەكێ خۆشتڤی، ب تایبەت بۆ من، ئەڤجا بۆ تە هێشتا پتر، كو ئەو د لەشی دا بەنیێ تەیە و د ئێكبوونا ل گەل خودانی دا برایە.
17
ئەڤجا ئەگەر تۆ من ب هەڤپشكێ خۆ ددانی، وی قەبیل بكە هەروەكو تۆ من قەبیل دكەی.
18
ئەگەر وی د تشتەكی دا زیان ل تە كربیت یان قەرەكێ تە ل سەر بیت، ل سەر من بنڤیسە.
19
ئەز پاولۆس، ڤێ ب دەستێ خۆ دنڤیسم: ئەز دێ وی قەری ل تە ڤەگەڕینم. من نەڤێت بێژمە تە كو تۆ ب ژیانا خۆ قەردارێ منی.
20
بەلێ، برایێ من! بلا ل سەر خاترا خودانی ئەز مفایەكی ژ تە ببینم، من د ئێكبوونا ل گەل مەسیحی دا دلگەش بكە.
21
ئەز ژ گوهداریا تە یێ پشتڕاستم، لەوما من بۆ تە نڤیسی، دزانم كو تۆ دێ پتر ژ وێ كەی یا ئەز دبێژم.
22
ل گەل ڤێ چەندێ، ژۆرەكێ بۆ مێڤانكرنا من ئامادە بكە، چنكو ئەز هیڤیدارم ب نڤێژێن هەوە، بۆ هەوە بهێمە بەخشین.
سڵاڤ و خاترخواستن 
23
ئێپافراس، ئەوێ ژ پێخەمەت مەسیح عیسای ل گەل من د زیندانێ دا، سڵاڤان ل تە دكەت.
24
هەڤكارێن من مەرقۆس، ئەرستارخۆس، دیماس و لوقا ژی سڵاڤان ل تە دكەن.
25
كەرەما خودان عیسایێ مەسیح ل گەل گیانێ هەوە بیت.
  1. a. 1‏:2 پاولۆسی خەباتا خۆ وەكو جەنگەكا روحانی ددیت. بنێڕە ئەفەسۆس 6‏:10‏-20
  2. b. 1‏:2 q جڤاكا باوەرداران: ئانكو كەنیسە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە جڤاك*.
  3. c. 1‏:2 كۆلۆسی 4‏:17
  4. d. 1‏:10 كۆلۆسی 4‏:9
  5. e. 1‏:10 مەبەست پێ: ژ لایێ باوەریێ ڤە بوویمە بابێ وی
  6. f. 1‏:11 رامانا ناڤێ ‹ئۆنیسیمۆس› ب زمانێ یونانی ئانكو ‹یێ بكێرهاتی›.