عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
عیسا ب رێزگرتن دچیتە د ئورشەلیمێ ڤە 
1
دەمێ نێزیكی ئورشەلیمێ بووین و هاتینە گوندێ بێت‌فاجی ل نك چیایێ زەیتوونان، عیسای دوو شاگردێن خۆ هنارتن
2
و گۆتە وان: «هەڕنە ڤی گوندێ بەرامبەری هەوە، ئێكسەر دێ ماكەرەكا گرێدای ل گەل جانەكەرەكی بینن، وان ڤەكەن و بۆ من بینن.
3
ئەگەر ئێكی تشتەك گۆتە هەوە، بێژنێ: ‹خودانی پێدڤی یا پێ هەی.› ئەو دێ ئێكسەر هنێریت.»
4
و ڤێ وەسا روی دا، داكو ئەو تشتێ ل سەر زارێ پێغەمبەری هاتیە گۆتن، ب جهـ بهێت:
5
‹بێژنە سییۆنا كچ[a] ،
ئها ئەڤە پاشایێ تە یێ دهێتە نك تە،
یێ دلنەرم و سیارە ل كەری،
ل جانەكەرێ تێژكێ ماكەرێ.›[b]
6
ئەڤجا شاگرد چوون و ئەو كر ئەوا عیسای فەرمان پێ دای.
7
ماكەر و جانەكەر ئینان و جلكێن خۆ دانانە سەر و عیسا لێ سیار بوو.
8
بەهرا پتر ژ جەماوەرێ خڕڤەبووی رێك ب جلكێن خۆ رائێخست و هندەكێن دی چەقێن داران بڕین و رێك پێ رائێخست.
9
جەماوەرێ بەری عیسای دچوو و یێ ل پشت وی دهات، گازی دكر و دگۆت:
«هۆساننا[c] بۆ كوڕێ داوودی!
‹یێ بەرەكەتدارە ئەوێ ب ناڤێ خودانی دهێت!›[d]
هۆساننا ل بلنداهیان!»
10
دەمێ عیسا ب ژۆر كەفتیە ئورشەلیمێ، هەمی باژێڕ تێكهەژیا و خەلكی دگۆت: «ئەڤە كیە؟!»
11
خڕڤەبوویان بەرسڤ دا: «ئەڤە عیسا پێغەمبەرە، ژ ناسیرەیا دەڤەرا جەلیلێیە.»
عیسا پەرستگەهێ ژ بازرگانیێ پاقژ دكەت 
12
ئەڤجا عیسا چوو د حەوشا پەرستگەهێ دا و هەمیێن كڕین و فرۆتن دكر دەرئێخستن. وی مێزێن پارەگوهۆڕان و تەختكێن كووترفرۆشان وەرگێڕان
13
و گۆتە وان: «یا هاتیە نڤیسین:
‹مالا من ب مالا نڤێژێ دێ هێتە نیاسین›[e] ،
لێ هەوە یا كریە ‹كونجا رێگران›[f]
14
ل پەرستگەهێ هندەكێن كۆرە و لەنگ هاتنە نك و وی ئەو ساخ كرن.
15
دەمێ سەرۆكێن كاهنان و مامۆستایێن دەستووری ئەو حێبەتیێن وی كرین، دیتین و گوهـ ل گازیكرنا زاڕۆكان د حەوشا پەرستگەهێ دا بووی دەمێ دگۆتن: «هۆساننا ژ بۆ كوڕێ داوودی!»، گەلەك پێ نەخۆش بوون.
16
ئینا گۆتنێ: «تە گوهـ لێ هەیە ئەوێن هەنێ چ دبێژن؟» عیسای گۆتێ: «بەلێ! ما هەوە ئەڤ تشتە نەخواندیە: ‹تە ل سەر زارێ زاڕۆكان و ساڤایان پەسن[g] بۆ خۆ ئامادە كرن›؟[h] »
17
پاشی هێلان و چوو ژ دەرڤەی باژێڕی بۆ گوندێ بێت‌عەنیا و ب شەڤ ما ل وێرێ.
عیسا نفرینان ل دارهژیرێ دكەت 
18
سپێدەیا رۆژا پاشتر، دەمێ ئەو دزڤڕی باژێڕی، یێ برسی بوو.
19
دارهژیرەك ل رەخێ رێكێ دیت و قەستا وێ كر، لێ وی چ پێڤە نەدیت ژبلی بەلگان ب تنێ. وی گۆتە دارێ: «ئێدی تۆ هەتا هەتایێ بەرهەمی نەدەی.» ئێكسەر دارهژیر هشك بوو.
20
دەمێ شاگردان ئەو دیتی، گوهشین و گۆتن: «چەوا ئێكسەر دارهژیر هشك بوو؟»
21
عیسای بەرسڤا وان دا: «راستیێ دبێژمە هەوە: ئەگەر هەوە باوەری هەبیت و د بێگۆمان بن، نە ب تنێ وەكو من ل دارهژیرێ كری هوین دێ كەن، لێ ئەگەر هوین بێژنە ڤی چیای ژی: ‹رابە و خۆ بهاڤێژە د دەریایێ دا،› دێ ئەڤ چەندە ب جهـ هێت.
22
هەر تشتێ هوین د نڤێژێ دا ب باوەری داخواز بكەن، دێ ب دەست ڤە ئینن.»
پرسیاركرن دەربارەی دەستهەلاتا عیسای 
23
دەمێ گەهشتیە پەرستگەهێ و دەست ب فێركرنێ كری، سەرۆكێن كاهنان و ریهسپیێن مللەتی هاتنە نك و پرسیار ژێ كرن: «تۆ ب چ دەستهەلات ڤان كاران دكەی؟ و كێ ئەڤ دەستهەلاتە دایە تە؟»
24
عیسای بەرسڤا وان دا و گۆت: «ئەز ژی دێ پرسیارەكێ ژ هەوە كەم، ئەگەر هەوە بەرسڤا من دا، ئەز ژی دێ بێژمە هەوە ب چ دەستهەلات ئەز ڤان كاران دكەم.
25
تافیركرنا یوحەننای ژ كیرێ بوو؟ ژ ئەسمانی یان ژ مرۆڤان؟» وان د ناڤبەرا خۆ دا گۆت: «ئەگەر ئەم بێژین: ‹ژ ئەسمانی بوو،› دێ بێژیتە مە: ‹ئەڤجا بۆچی هەوە باوەر ژێ نەكر؟›
26
لێ ئەگەر ئەم بێژین: ‹ژ مرۆڤان بوو،› ئەم ژ خەلكی دترسین، چنكو ئەو هەمی یوحەننای ب پێغەمبەر ددانن.»
27
ئەڤجا وان بەرسڤا عیسای دا: «ئەم نزانین.» وی گۆتە وان: «ئەز ژی نابێژمە هەوە ب چ دەستهەلات ڤان كاران دكەم.»
نموونەیا دوو كوڕان 
28
«هوین چ دبێژن؟ مرۆڤەكی دوو كوڕ هەبوون، ئەو چوو نك یێ ئێكێ و گۆتێ: ‹كوڕێ من، ئەڤرۆ هەڕە ناڤ رەزی كار بكە.›
29
وی بەرسڤ دا: ‹ئەز ناچم،› لێ پاشی پەشیمان بوو و چوو.
30
پاشی زەڵام چوو نك كوڕێ خۆ یێ دی و ئەوا گۆتیە كوڕێ خۆ یێ ئێكێ گۆتە وی ژی. بەرسڤ دا: ‹سەر چاڤان باب!› لێ ئەو نەچوو.
31
كێ ژ هەردوویان ب حەزا بابێ خۆ كر؟» ئەوان بەرسڤ دا: «یێ ئێكێ.» عیسای گۆتە وان: «راستیێ دبێژمە هەوە: باجگر و لەشفرۆش بەری هەوە دچنە د پاشایەتیا خودێ دا.
32
یوحەننا هات و رێیا راستداریێ نیشا هەوە دا، هەوە باوەر ژێ نەكر، لێ باجگر و لەشفرۆشان باوەر ژێ كر. خۆ پشتی هەوە ئەڤ تشتە دیتی ژی، هوین پەشیمان نەبوون كو باوەر ژێ بكەن.»
نموونەیا رەزڤانان 
33
«گوهـ بدەنە نموونەیەكا دی: خودان ملكەكی رەزەك دانا و پەرژان كر و ئویسلەیەك[i] د ناڤ دا كۆلا و بورجەكا نوبەداریێ د ناڤ دا ئاڤا كر، پاشی رەز ب كرێ داڤ رەزڤانان و چوو وەڵاتەكێ دی.
34
دەمێ گەهشتنا فێقی نێزیك بووی، وی بەنیێن خۆ هنارتنە نك رەزڤانان، داكو بەرهەمێ رەزی بۆ وی بینن.
35
رەزڤانان بەنیێن وی گرتن، ئێك ژ وان قوتا و ئێكێ دی كوشت و ئێكێ دی بەرباران كر.
36
پاشی خودانێ مالێ ژ جارا پێشیێ پتر بەنی هنارتن و رەزڤانان وە ل وان ژی كر، هەروەكو ل یێن پێشیێ كری.
37
ل دویماهیێ كوڕێ خۆ هنارت. وی د دلێ خۆ دا دگۆت: ‹دێ رێزێ ل كوڕێ من گرن.›
38
لێ دەمێ رەزڤانان كوڕێ وی دیتی، گۆتە ئێكودوو: ‹ئەڤە میراتگرە! وەرن ئەم وی بكوژین و میراتێ وی بدەست خۆ ڤە بینین.›
39
ئینا وان ئەو گرت و ژ ناڤ رەزی دەرئێخست و كوشت.
40
دەمێ خودانێ رەزی دهێت، دێ چ ل وان رەزڤانان كەت؟»
41
وان بەرسڤا عیسای دا: «ئەو دێ وان خرابكاران ب توندی ژ ناڤ بەت، پاشی دێ رەزی دەتەڤ هندەك رەزڤانێن دی، یێن كو دێ بەرهەمێ رەزی د دەمێ چنینێ دا دەنە وی.»
42
عیسای گۆتە وان: «ئەرێ ما هەوە د نڤیساران دا نەخواندیە:
‹ئەو بەرێ هۆستایان رەتكری،
یێ بوویە بەرێ بنیاتی.
ئەڤە ژ لایێ خودانی ڤە چێبوویە
و ئەو ل بەر چاڤێن مە تشتەكێ حنێرە!›[j]
43
ژ بەر هندێ ئەز دبێژمە هەوە: پاشایەتیا خودێ دێ ژ هەوە هێتە ستاندن و دێ بۆ مللەتەكی هێتە دان كو بەرهەمێ وێ بدەت.
44
هەر كەسێ بكەڤیتە سەر ڤی بەری، دێ پرتكیت و هەر كەسێ بەر بكەڤیتە سەر، دێ وی هەڕشینیت.»
45
دەمێ سەرۆكێن كاهنان و فەریسیان گوهـ ل نموونەیێن وی بووی، وان زانی ئەو بەحسێ وانە.
46
هەر چەندە وان بزاڤ دكر وی دەستەسەر كەن، لێ ئەو ژ خەلكی ترسیان، چنكو وان ئەو ب پێغەمبەر ددانا.
  1. a. 21‏:5 q سییۆنا كچ: ئانكو خەلكێ ئورشەلیمێ. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە سییۆن*.
  2. b. 21‏:5 زەكەریا 9‏:9
  3. c. 21‏:9 د زمانێ عیبرانی دا ب رامانا ‹مە رزگار بكە› دهێت.
  4. d. 21‏:9 زەبوور 118‏:25‏-26
  5. e. 21‏:13 ئیشایا 56‏:7
  6. f. 21‏:13 یەرمیا 7‏:11
  7. g. 21‏:16 q پەسن: مەدح و سەنا
  8. h. 21‏:16 زەبوور 8‏:2
  9. i. 21‏:33 q ئویسلە: ئاڵاڤێ گڤاشتنا تریە د كەڤری دا دهێتە كۆلان و چێكرن.
  10. j. 21‏:42 زەبوور 118‏:22‏-23