عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
نموونەیا پالەیان 
1
«پاشایەتیا ئەسمانان وەكو خودان ملكەكیە، سپێدێ زوی ژ مالێ دەركەفت دا بۆ رەزێ خۆ پالەیان بگریت.
2
ل گەل وان پێك هات كو هەر رۆژێ دینارەكێ بدەتێ، پاشی هنارتنە ناڤ رەزێ خۆ.
3
ل دۆرێن دەمژمێر نەه، دەركەفت و هندەكێن دی یێن بێكار ل بازاڕی دیتن.
4
گۆتە وان: ‹هوین ژی هەڕنە ناڤ رەزی، ئەز دێ وێ دەمە هەوە یا مافێ هەوە بیت.› ئەو ژی چوون.
5
ل دەمژمێر دوازدە و ل دەمژمێر سێیێ ژی ئەو دەركەفتە بازاڕی و هەمان تشت كر.
6
ل دۆرێن دەمژمێر پێنجێ ئێڤاری، جارەكا دی دەركەفت، هندەك پالەیێن دی دیتن و گۆتە وان: ‹بۆچی هوین ب درێژاهیا رۆژێ بێكار ل ڤێرێ د راوەستیاینە؟›
7
وان بەرسڤا وی دا: ‹چنكو كەسێ ئەم نەبرینە پالەتیێ.› گۆتە وان: ‹هوین ژی هەڕنە ناڤ رەزێ من.›
8
دەمێ بوویە شەڤ، خودانێ رەزی گۆتە سەركارێ خۆ: ‹گازی پالەیان بكە و مافێ وان بدێ، ژ یێن دویماهیێ دەست پێ بكە هەتا دگەهیە یێن بەراهیێ.›
9
ئەوێن دەمژمێر پێنجێ ئێڤاری دەست ب كاری كری، هاتن و هەر ئێكی دینارەك وەرگرت.
10
ئەڤجا یێن بەراهیێ هاتن، وان هزر كر ئەو دێ پتر وەرگرن، لێ هەر ئێكی ژ وان ژی دینارەك وەرگرت.
11
دەمێ وان دینار وەرگرتی گازندە ژ خودانێ مالی كرن
12
و گۆتنێ: ‹ئەوێن دویماهیێ هاتین ب تنێ دەمژمێرەكێ كار كر و تە ئەو ئینانە رێزا مە، و مە خۆ ل بەر گرانیا رۆژێ و گەرمێ گرتییە.›
13
بەرسڤا ئێك ژ وان دا: ‹هەڤال، من مافێ تە نەخوارییە. ما ئەز و تۆ ل سەر دینارەكێ پێك نەهاتبووین؟
14
مافێ خۆ وەرگرە و هەڕە سەر رێكا خۆ. من دڤێت وەكو تە بدەمە ئەڤێ دویماهیێ ژی.
15
ما من ماف نینە ب مالێ خۆ وێ بكەم یا من دڤێت؟ یان ژی چاڤێن تە ب مەردینیا من رانابن؟›
16
هۆسا ئەوێن پاشیێ دێ بنە یێن پێشیێ و یێن پێشیێ دێ بنە یێن پاشیێ.»
عیسا جارەكا دی بەحسێ مرن و رابوونا خۆ دكەت 
17
دەمێ عیسا بەرەڤ ئورشەلیمێ ب سەر دكەفت، هەر دوازدە شاگردێن خۆ بڕێڤە ڤەدەر كرن و گۆتە وان:
18
«ئەڤە ئەم یێ بەرەڤ ئورشەلیمێ ب سەر دكەڤین و كوڕێ مرۆڤ دێ رادەستی سەرۆكێن كاهنان و مامۆستایێن دەستووری هێتە كرن و ئەو دێ حوكمێ مرنێ ل سەر دانن
19
و دێ وی رادەستی مللەتان كەن، ئەڤجا ئەو دێ تڕانەیان پێ كەن و قامچی دەن و خاچ دەن، لێ ل رۆژا سێیێ دێ ژ ناڤ مریان رابیت.»
داخوازا دایكا كوڕێن زەبەدی 
20
وی دەمی دایكا كوڕێن زەبەدی ل گەل هەردوو كوڕێن خۆ نێزیكی عیسای بوون و وێ سوجدە بۆ بر و داخوازەك ژێ كر.
21
وی گۆتێ: «تە چ دڤێت؟» بەرسڤا وی دا: «فەرمانێ بدە كو هەردوو كوڕێن من د پاشایەتیا تە دا، ئێك ل دەستێ تە یێ راستێ و یێ دی ل دەستێ تە یێ چەپێ، روینن.»
22
عیسای بەرسڤ دا و گۆت: «هوین نزانن كا هوین چ دخوازن. ما هوین دشێن ژ وێ پەرداغێ ڤەخۆن، یا كو نێزیكە ئەز دێ ژێ ڤەخۆم؟» وان بەرسڤا وی دا: «ئەم دشێین.»
23
عیسای گۆتە وان: «راستە، هوین دێ ژ پەرداغا من ڤەخۆن، لێ دەستویریا روینشتنێ ل لایێ منێ راستێ و چەپێ، نە د دەستێ من دایە بدەم، لێ ب تنێ بۆ وانە یێن ژ لایێ بابێ من ڤە بۆ وان هاتیە ئامادە كرن.»
24
دەمێ هەر دەهـ شاگردێن دی ئەڤ تشتە بهیستی، ژ هەردوو برایان دلگران بوون.
25
لێ عیسای گازی وان هەمیان كر و گۆت: «هوین دزانن سەرۆكێن مللەتان زاڵدەستیێ ل وان دكەن و مەزنێن وان ژی دەستهەلاتداریێ ل سەر دكەن،
26
لێ د ناڤ هەوە دا وەسا نابیت. ئەوێ حەز بكەت د ناڤ هەوە دا یێ مەزن بیت، دڤێت ببیتە خزمەتكارێ هەوە
27
و ئەوێ حەز بكەت د ناڤ هەوە دا یێ پێشیێ بیت، دڤێت ببیتە بەنیێ هەوە.
28
هەروەسا كوڕێ مرۆڤ ژی نەهاتیە داكو خزمەتا وی بهێتە كرن، لێ دا ئەو خزمەتێ بكەت و خۆ ژ پێش گەلەكان ڤە بكەتە گۆری.»
ساخكرنا دوو كۆرەیان 
29
دەمێ عیسا و شاگردێن خۆ ژ ئەریحا دەردكەفتن، جەماوەرەكێ مەزن ل دویڤ وی چوون.
30
وەسا چێبوو دوو كۆرە ل رەخێ رێكێ د روینشتی بوون. دەمێ بهیستی كو عیسا یێ دبوریت، كرنە گازی: «خودان، كوڕێ داوودی، دلۆڤانیێ ب مە ببە!»
31
جەماوەری ئەو پاشڤە برن دا بێدەنگ ببن، لێ وان ب دەنگەكێ بلندتر كرە هەوار و گۆتن: «خودان، كوڕێ داوودی، دلۆڤانیێ ب مە ببە!»
32
عیسا راوەستیا و ئەو گازی كرن و گۆتە وان: «هەوە چ دڤێت ئەز بۆ هەوە بكەم؟»
33
وان گۆتێ: «خودان، بیناهیێ بدە چاڤێن مە.»
34
دلێ وی ما ب وان ڤە و دەستێ خۆ كرە چاڤێن وان. د گاڤێ دا وان بیناهی كر و ئەو ل دویڤ وی چوون.