عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
سەرەدانا موغان 
1
پشتی عیسا ل بێت‌لەحم، ل دەڤەرا یەهودیایێ ل سەردەمێ هێرودێسێ پاشا، ژ دایك بووی، وەسا چێبوو هندەك موغ[a] ژ لایێ رۆژهەلاتێ ڤە هاتنە ئورشەلیمێ
2
و پرسیار كرن: «كانێ ئەوێ ژ دایك بووی كو پاشایێ جوهیانە؟ چنكو مە ستێرا وی ل رۆژهەلاتێ دیتیە، ئەڤجا ئەم یێن هاتین بۆ وی سوجدێ ببەین.»
3
دەمێ هێرودێس پاشای ئەڤە بهیستی، ئەو و هەمی خەلكێ ئورشەلیمێ تێك چوون.
4
ئینا وی هەمی سەرۆكێن كاهنان ل گەل مامۆستایێن دەستووری یێن جوهیان[b] كۆم كرن و ژێ پرسی: «مەسیح دێ ل كیرێ ژ دایك بیت؟»
5
ئینا وان گۆتە وی: «ل بێت‌لەحما یەهودیایێ، چنكو هۆسا ل سەر ئەزمانێ پێغەمبەری یا هاتیە نڤیسین:
6
‹لێ تۆ، هەی بێت‌لەحما ل ئەردێ یەهودای،
قەت د ناڤ سەروەرێن یەهودای دا نە یا كێمترینی،
چنكو دێ ژ ناڤ تە سەروەرەك دەركەڤیت،
دێ شڤانیێ[c] ل گەلێ من ئیسرائیلێ كەت.›»[d]
7
پاشی هێرودێسی ب نهێنی ڤە گازی كرە موغان و دەمێ دیاربوونا ستێرێ ژ وان پرسی.
8
پاشی هنارتنە بێت‌لەحم و گۆت: «هەڕن و باش ل زاڕۆكی بگەڕن و دەمێ هوین دبینن بێژنە من، دا ئەز ژی بهێم و سوجدێ بۆ ببەم.»
9
پشتی وان ئاخفتنا پاشای بهیستی، ب رێ كەفتن، پاشی وەسا چێبوو ئەو ستێرا كو بەری هنگی وان ل رۆژهەلاتێ دیتی، ل پێشیا وان دچوو، هەتا ل هنداڤ وی جهی راوەستیای یێ زاڕۆك لێ.
10
دەمێ وان ستێر دیتی، كەیفخۆشیەكا گەلەك مەزن بۆ وان چێبوو.
11
دەمێ ب ژۆر كەفتینە مالێ، وان زاڕۆك ل گەل مەریەما دایكا وی دیت. ئینا چوك ڤەدان و سوجدە بۆ وی بر، پاشی سندوقێن خۆ ڤەكرن و خەلاتێن زێڕی و بخویر[e] و موڕ[f] پێشكێشی وی كرن.
12
ئەو د رێكەكا دی را بەرەڤ وەڵاتێ خۆ ڤەگەڕیانەڤە، ژ بەر كو د خەونێ دا هاتنە ئاگەهدار كرن كو نەزڤڕنەڤە نك هێرودێسی.
رەڤین بەرەڤ مسرێ 
13
دەمێ موغ چووین، وەسا چێبوو فریشتەیەكێ خودانی د خەونێ دا بۆ یوسڤی دیار بوو و گۆتێ: «رابە، زاڕۆكی و دایكا وی بڕەڤینە مسرێ و ل وێرێ بمینە هەتا ئەز دبێژمە تە، چنكو هێرودێسی ل بەرە ل زاڕۆكی بگەڕیێت، دا وی بكوژیت.»
14
ئەڤجا یوسڤ د وێ شەڤێ دا رابوو و زاڕۆك و دایكا وی بەرەڤ مسرێ ڤە برن
15
و هەتا مرنا هێرودێسی ل وێرێ ما. ئەڤ چەندە چێبوو دا ئەوا خودانی ل سەر ئەزمانێ پێغەمبەری گۆتی، ب جهـ بهێت: «من كوڕێ خۆ ژ مسرێ گازی كر.» [g]
16
دەمێ هێرودێسی زانی موغان رێز لێ نەگرت، گەلەك تۆڕە بوو. سەرباز هنارتن و هەمی كوڕكێن بێت‌لەحم و دەوروبەرێن وێ، ئەوێن ژ دوو ساڵیێ بچویكتر كوشتن، ل دویڤ وی دەمی یێ ژ موغان زانی.
17
هنگی ئەوا ل سەر ئەزمانێ یەرمیا پێغەمبەری هاتیە گۆتن، ب جهـ هات، ئەوا دبێژیت:
18
«دەنگەك ل رامە هاتە بهیستن،
گری و نالینەكا دژوار!
راحێل بۆ كوڕێن خۆ دكەتە گری
و رازی نابیت دلێ وێ بهێتە خۆشكرن،
چنكو ئەو نەماینە.»[h]
ڤەگەڕیان ژ مسرێ بۆ ناسیرەیێ 
19
پشتی هێرودێس مری، وەسا چێبوو فریشتەیەكێ خودانی ل مسرێ د خەونەكێ دا بۆ یوسڤی دیار بوو
20
و گۆتێ: «رابە زاڕۆكی و دایكا وی ببە و هەڕە ئەردێ ئیسرائیلێ، چنكو ئەوێن ل كوشتنا زاڕۆكی دگەڕیان، یێن مرین!»
21
ئەڤجا رابوو زاڕۆك و دایكا وی برن و چوو د ئەردێ ئیسرائیلێ دا.
22
لێ دەمێ گوهـ لێ بووی كو ئەرخیلاووس ل شوینا بابێ خۆ هێرودێسی یێ دەستهەلاتێ ل سەر دەڤەرا یەهودیایێ دكەت، ترسیا بچیتە وێرێ. هنگی د خەونێ دا هاتە ئاگەهدار كرن، ئەڤجا قەستا دەڤەرا جەلیل كر.
23
هات و ل باژێڕێ دگۆتنێ ‹ناسیرە› خۆجهـ بوو. ئەڤ چەندە چێبوو، دا ئەوا ل سەر ئەزمانێ پێغەمبەران هاتیە گۆتن، ب جهـ بهێت: «دێ بێژنێ یێ ناسیرەیی.»
  1. a. 2‏:1 q موغ: ب یونانی ‹مەغۆس›. دبیت زانایێن ئایینێ زەرەدەشتی بن كو ستێرناسی ژی دكر.
  2. b. 2‏:4 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە پەیڤێن كاهن* و مامۆستایێن دەستووری*.
  3. c. 2‏:6 q شڤانی: ئانكو چاڤدێری
  4. d. 2‏:6 میخا 5‏:2
  5. e. 2‏:11 ب یونانی ‹لبان›. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە لبان*.
  6. f. 2‏:11 q موڕ: روینەكێ بێهنخۆشە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە موڕ*.
  7. g. 2‏:15 هۆشێیەع 11‏:1
  8. h. 2‏:18 یەرمیا 31‏:15