عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
بنیاتێ عیسایێ مەسیح 
1
نەژادنامەیا عیسایێ مەسیح[a] ، كوڕێ داوودی، كوڕێ ئیبراهیمی، ئەڤەیە:
2
ئیبراهیمی ئیسحاق ژێبوو،
ئیسحاقی یەعقوب ژێبوو،
یەعقوبی یەهودا و برایێن وی ژێبوون،
3
یەهودای پێرێز و زەراح ژ تامارێ بوون،
پێرێزی حەسرۆن ژێبوو،
حەسرۆنی ئارام[b] ژێبوو،
4
ئارامی عەمیناداب ژێبوو،
عەمینادابی نەحشۆن ژێبوو،
نەحشۆنی سەلمۆن ژێبوو،
5
سەلمۆنی بۆعەز ژ راحابێ بوو،
بۆعەزی عوڤێد ژ رائووتێ بوو،
عوڤێدی یێشا ژێبوو
6
و یێشای داوود پاشا ژێبوو.
داوودی سلێمان ژ ژنا ئوریای بوو،
7
سلێمانی رەحەڤعام ژێبوو،
رەحەڤعامی ئەبیا ژێبوو،
ئەبیای ئاساف ژێبوو،
8
ئاسافی یەهۆشافات ژێبوو،
یەهۆشافاتی یەهۆرام ژێبوو،
یەهۆرامی عوزیا ژێبوو،
9
عوزیای یۆتام ژێبوو،
یۆتامی ئاحاز ژێبوو،
ئاحازی حزقیا ژێبوو،
10
حزقیای مناشە ژێبوو،
مناشەی ئامۆن ژێبوو،
ئامۆنی یۆشیا ژێبوو
11
و یۆشیای یەهۆیاخین و برایێن وی د دەمێ راگوهاستنێ[c] دا بۆ بابلێ ژێبوون.
12
پشتی راگوهاستنێ بۆ بابل:
یەهۆیاخینی شەئەلتئێل ژێبوو،
شەئەلتئێلی زەروبابل ژێبوو،
13
زەروبابلی ئەبیهود ژێبوو،
ئەبیهودی ئێلیاقیم ژێبوو،
ئێلیاقیمی عازور ژێبوو،
14
عازوری سادۆق ژێبوو،
سادۆقی ئەخیم ژێبوو،
ئەخیمی ئێلیهود ژێبوو،
15
ئێلیهودی ئێلعازار ژێبوو،
ئێلعازاری مەتتان ژێبوو،
مەتتانی یەعقوب ژێبوو
16
و یەعقوب بابێ یوسڤێ هەڤژینێ مەریەمێ بوو،
ئەوا عیسایێ كو دبێژنێ مەسیح ژێبووی.
17
ئەڤجا ژمارەیا بەرەبابان ژ ئیبراهیمی هەتا داوودی چواردەنە و ژ داوودی هەتا راگوهاستنێ بۆ بابلێ چواردەنە و ژ راگوهاستنێ بۆ بابلێ هەتا مەسیحی چواردە بەرەبابن.
ژدایكبوونا عیسایێ مەسیح 
18
ژدایكبوونا عیسایێ مەسیح هۆسا بوو: دایكا وی مەریەم دەزگرا یوسڤی بوو. ژ بەری كو ئەو هەردوو بگەهنە ئێك، دەركەفت كو مەریەم ژ گیانێ پیرۆز[d] یا ب دوو گیان كەفتی.
19
لێ چنكو یوسڤێ دەزگرێ وێ مرۆڤەكێ راستدار[e] بوو و نەدڤیا وێ شەرمزار بكەت، ئینا بڕیار دا ب نەپەنی ڤە بەردەت.
20
لێ دەمێ هزر د ڤێ چەندێ دا دكر، وەسا چێبوو فریشتەیەكێ خودانی[f] بۆ وی د خەونێ دا دیار بوو و گۆتێ: «یوسڤێ كوڕێ داوودی تۆ ژ هندێ نەترسە كو مەریەمێ وەكو هەڤژین بۆ خۆ ببەی، چنكو ئەوێ د زكێ وێ دا ژ گیانێ پیرۆزە.
21
دێ وێ كوڕەك بیت و تۆ دێ ناڤێ وی كەیە عیسا[g] ، چنكو ئەو دێ گەلێ خۆ ژ گونەهێن وان قورتال كەت.»
22
ئەڤە هەمی هاتە رویدان، دا ئەوا خودانی ل سەر ئەزمانێ پێغەمبەری[h] گۆتی، ب جهـ بهێت:
23
«ئەڤە دێ كچا پاكیزە[i] ب دووگیان كەڤیت و دێ كوڕەك بیت
و دێ بێژنێ عەمانوئێل»
و رامانا ڤی ناڤی ژی: «خودێ ل گەل مەیە[j]
24
دەمێ یوسڤ ژ خەو رابووی، وی ئەو كر یا فریشتەیێ خودانی فەرمان لێ كری و مەریەم وەكو هەڤژین بۆ خۆ بر.
25
لێ ئەو نەچوو د ناڤ نڤینێن وێ دا هەتا كوڕەك بووی و ناڤێ وی كرە عیسا.
  1. a. 1‏:1 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە مەسیح*.
  2. b. 1‏:3 ب یونانی دبێژیتێ ‹ئارام›، لێ د زمانێ عیبرانی دا ناڤێ وی ‹رام›ە. بنێڕە رائووت 4‏:19
  3. c. 1‏:11 دەمێ خەلكێ یەهودیایێ بۆ بابلێ ب نەچاری هاتیە راگوهاستن ل ساڵا 597 ب. ز. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە راگوهاستن بۆ بابل*.
  4. d. 1‏:18 q گیانێ پیرۆز: ئانكو گیانێ خودێ. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە گیانێ پیرۆز*.
  5. e. 1‏:19 ئەوێ كو كریارا وی یا راست و دروستە.
  6. f. 1‏:20 ل ڤێرێ ‹خودان› جهناڤێ خودێیە، ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە خودان*.
  7. g. 1‏:21 ب یونانی ‹یێسوس›. ب عیبرانی ‹یێشوعا›. رامانا ناڤی ‹خودان قورتال دكەت›.
  8. h. 1‏:22 مەبەست ژێ ئیشایا پێغەمبەرە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  9. i. 1‏:23 q پاكیزە: ئانكو ئەوا كچینیا خۆ ژ دەست نەدای.
  10. j. 1‏:23 ئیشایا 7‏:14؛ 8‏:8