عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ئەوێ هەری مەزن ل پاشایەتیا ئەسمانان 
1
د وی دەمی دا شاگرد بەرەڤ عیسای ڤە هاتن و گۆتنێ: «یێ هەری مەزن ل پاشایەتیا ئەسمانان كیە؟»
2
گازی كرە زاڕۆكەكی و د ناڤبەرا وان دا راوەستاند
3
و گۆت: «ب راستی دبێژمە هەوە: ئەگەر هوین نەهێنە گوهۆڕین و وەكو زاڕۆكان لێ نەهێن، چ جاران هوین ناچنە د پاشایەتیا ئەسمانان دا.
4
هەر كەسێ خۆ وەكو ڤی زاڕۆكی دەروونبچویك بكەت، ئەوە یێ هەری مەزن ل پاشایەتیا ئەسمانان.
5
هەر كەسێ زاڕۆكەكێ وەكو ڤی ب ناڤێ من قەبیل بكەت، ئەوی ئەز قەبیل كرم.
دژواریا گونەهێ 
6
لێ هەر كەسێ ببیتە ئەگەرێ هەلنگفتنا ئێك ژ ڤان بچویكێن باوەری ب من هەی، بۆ وی باشترە بەرئاشەك ب ستۆیێ وی ڤە بهێتە گرێدان و د كویراتیا دەریایێ دا بهێتە خەندقاندن.
7
نەخوزیكێن جیهانێ ژ بەر ئەگەرێن هەلنگفتنێ! پێدڤیە ئەگەرێن هەلنگفتنێ هەبن، لێ نەخوزیكێن وی كەسی یێ ئەگەرێ هەلنگفتنێ ل سەر دەستێ وی دهێت.
8
ئەگەر دەستێ تە یان پێیێ تە ببیتە ئەگەرێ هەلنگفتنا تە، ببڕە و بهاڤێژە. باشترە تۆ دەست بڕی یان لەنگ بچیە د ژیانێ دا[a] ، ژ كو تۆ یێ ب دوو دەست و دوو پێیان بی و بۆ ناڤ ئاگرێ هەروهەر بهێیە هاڤێتن.
9
ئەگەر چاڤێ تە ببیتە ئەگەرێ هەلنگفتنا تە، بینە دەر و بهاڤێژە. باشترە تۆ یێ ب چاڤەكی بی و بچیە د ژیانێ دا، ژ كو تۆ یێ ب دوو چاڤان بی و بۆ ناڤ ئاگرێ دۆزەخێ بهێیە هاڤێتن.»
نموونەیا پەزێ بەرزە 
10
«هشیار بن، كەس ب سڤكاتی بەرێ خۆ نەدەتە ئێك ژ ڤان بچویكان! ئەز دبێژمە هەوە: فریشتەیێن وان ل ئەسمانان هەردەم دێمێ بابێ من یێ ل ئەسمانان دبینن.
11
چنكو كوڕێ مرۆڤ یێ هاتی، دا یێن بەرزە قورتال بكەت.
12
هوین چ دبێژن؟ ئەگەر مرۆڤەكی سەد پەز هەبن و ئێك ژ وان بەرزە بوو، ما ئەو وان نۆت و نەهان ل چیای ناهێلیت و ناچیت ل دویڤ یا بەرزە بگەڕیێت؟
13
ب راستی دبێژمە هەوە: ئەگەر وی دیت، دێ كەیفا وی ب وێ پتر بیت ژ كەیفا وی ب وان نۆت و نەهـ پەزێن بەرزە نەبووی.
14
هۆسا بابێ هەوە ئەوێ ل ئەسمانان نەڤێت ئێك ژ ڤان بچویكان ژ ناڤ بچیت.
ئەگەر برایێ تە گونەهەك د دەرهەقا تە دا كر 
15
ئەگەر برایێ تە گونەهەك د دەرهەقا تە دا كر، تۆ ب تنێ هەڕە نك وی و گازندەیێ ژێ بكە. ئەگەر گوهێ خۆ دا تە، تە برایێ خۆ ب دەست خۆ ڤە ئینا.
16
ئەگەر گوهێ خۆ نەدا تە، كەسەكی یان دوویان ل گەل خۆ ببە، دا ‹هەر تاوانەك ب دەڤێ دوو یان سێ شاهدان بهێتە سەلماندن.›[b]
17
ئەگەر گوهێ خۆ نەدا وان، تۆ بێژە جڤاكا باوەرداران[c] و ئەگەر گوهێ خۆ نەدا جڤاتێ ژی، بلا ئەو ل نك تە وەكو ئێكێ پووتپەرێس[d] یان باجگر بیت.
18
ب راستی دبێژمە هەوە: هەر تشتەكێ هوین ل ئەردی گرێ دەن، دێ ل ئەسمانی یێ گرێدای بیت و هەر تشتەكێ هوین ل ئەردی ڤەكەن، دێ ل ئەسمانی یێ ڤەكری بیت.
19
دیسان دبێژمە هەوە: ئەگەر دوو ژ هەوە ل ئەردی ل سەر داخوازەكێ پێك هاتن، داخوازا وان چ تشت بیت، دێ بۆ وان ژ نك بابێ من یێ ل ئەسمانان ب جهـ هێت.
20
چنكو هەر جهەكێ دوو یان سێ ب ناڤێ من كۆم ببن، ئەز یێ ل وێرێ د ناڤ وان دا.»
نموونەیا بەنیێ نە دلۆڤان 
21
پاشی پەترۆس هاتە نك و پرسیار ژێ كر: «هەی خودان، چەند جاران برایێ من[e] دەربارەی من گونەهان بكەت، ئەز لێ ببورم؟ ئەرێ هەتا حەفت جاران؟»
22
عیسای بەرسڤا وی دا: «ئەز دبێژمە تە: نە هەتا حەفت جاران، لێ هەتا حەفتێ جاران حەفت!
23
چنكو پاشایەتیا ئەسمانان وەكو پاشایەكیە، ڤیا ژمێریاریێ ل گەل بەنیێن خۆ بكەت.
24
دەمێ ل گەل وان دەست ب ژمێریاریێ كری، ئێك ئینانە نك ب دەهـ هزار قالبێن زێڕی[f] یێ قەردار بوو،
25
لێ وی نەبوو قەرێ خۆ بدەت، خودانێ وی فەرمان دا كو ئەو و ژن و زاڕۆك و هەر تشتەكێ وی هەی بهێنە فرۆتن و قەرێ وی بهێتە دان.
26
ئەڤجا بەنی سوجدە بۆ بر و گۆت: ‹بێهنا خۆ ل من فرەهـ بكە، ئەز دێ هەمی قەرێ خۆ دەم.›
27
ئینا دلێ خودانی ما ب بەنی ڤە، ئەڤجا بەردا و قەرێ وی پێ هێلا.
28
دەمێ ئەو بەنی دەركەفتی، هەڤالەكێ خۆ یێ بەنی دیت، ئەوێ ب سەد دیناران[g] قەردارێ وی، حەفكا وی گرت و گۆتێ: ‹قەرێ من بدە!›
29
ئەڤجا هەڤالێ وی خۆ هاڤێتە بەر پێیێن وی و هیڤی ژێ كرن و گۆتێ: ‹بێهنا خۆ ل من فرەهـ بكە، ئەز دێ دەمە تە.›
30
لێ ئەو رازی نەبوو و هاڤێتە د زیندانێ دا، هەتا قەرێ خۆ بدەت.
31
دەمێ هەڤالێن وی یێن بەنی ئەڤ تشتە دیتی، گەلەك پێ نەخۆش بوون و چوون ئەڤ چەندە گۆتنە خودانێ خۆ.
32
ئینا خودانی ژی گازی كرێ و گۆتێ: ‹هەی بەنیێ خراب، ئەو قەر هەمی من ب تە هێلا، چنكو تە هیڤی ژ من كرن.
33
ئەرێ ما نە پێدڤی بوو تە دلۆڤانی ب هەڤالێ خۆ یێ بەنی بربا، هەروەكو من دلۆڤانی ب تە بری؟›
34
خودان گەلەك تۆڕە بوو، دا دەستێ ئەشكەنجەكەران، هەتا قەرێ خۆ هەمیێ بدەت.
35
هۆسا بابێ من یێ ئەسمانی ژی دێ ڤێ ب سەرێ هەوە ئینیت، ئەگەر هەر ئێك ژ هەوە ژ دل ل برایێ خۆ نەبوریت.»
  1. a. 18‏:8 مەبەست پێ ژیانا هەروهەرە.
  2. b. 18‏:16 گۆتارا مووسای 19‏:15
  3. c. 18‏:17 q جڤاكا باوەرداران: ئانكو كەنیسە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە جڤاك*.
  4. d. 18‏:17 q پووتپەرێس: صەنەمپەرێس
  5. e. 18‏:21 مەبەست پێ هەر باوەردارەكێ دیە، چنكو هەمی باوەردار خویشك و برانە.
  6. f. 18‏:24 ب یونانی: ‹دەهـ هزار تالانت›. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە تالانت*.
  7. g. 18‏:28 هەر دینارەك، كرێیا رۆژەكێ یا پالەی بوو.