عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
دیاربوونا مەزناهیا عیسای بۆ شاگردان 
1
پشتی شەش رۆژان، عیسای پەترۆس، یەعقوب و برایێ وی یوحەننا ل گەل خۆ برن و سەرئێخستنە چیایەكێ بلند، ل وێرێ ئەو ب تنێ بوون.
2
دیمەنێ وی ل بەر چاڤێن وان هاتە گوهۆڕین و دێمێ وی وەكو رۆژێ روهن بوو، جلكێن وی وەكو رۆناهیێ سپی بوون،
3
ژ نشكەكێ ڤە مووسا و ئلیاس بۆ وان دیار بوون، كو یێ ل گەل عیسای دئاخڤن.
4
ئینا پەترۆسی گۆتە عیسای: «خودان، باش بوو ئەم ل ڤێرێ! ئەگەر تە بڤێت، ئەز دێ سێ كەپران ل ڤێرێ چێكەم: ئێك بۆ تە، ئێك بۆ مووسای و ئێك ژی بۆ ئلیاسی.»
5
هێشتا ئەو دئاخفت، وەسا چێبوو عەورەكێ رۆناهیدار سیبەر ل وان كر و دەنگەك ژ عەوری هات و گۆت: «ئەڤەیە كوڕێ من یێ خۆشتڤی، ئەوێ دلێ من پێ خۆش بووی، گوهێ خۆ بدەنێ!»
6
دەمێ شاگردان ئەو دەنگ بهیستی، دەڤ و دەڤ خۆ هاڤێتە ئەردی و گەلەك ترسیان،
7
عیسا ژی هات و دەستێ خۆ كرێ و گۆت: «رابن، نەترسن.»
8
وان سەرێ خۆ بلندكر، ژبلی عیسای كەس نەدیت.
9
دەمێ ئەو ژ چیای دهاتنە خوارێ، عیسای فەرمان ل وان كر و گۆت: «ئەوا هەوە دیتی نەبێژنە كەسێ، تاكو كوڕێ مرۆڤ ژ ناڤ مریان رانەبیت.»
10
ئینا شاگردێن وی پرسیار ژێ كر: «ئەرێ بۆچی مامۆستایێن دەستووری دبێژن پێدڤیە ل بەراهیێ ئلیاس بهێت؟»[a]
11
وی بەرسڤا وان دا و گۆت: «راستە، ئلیاس دێ هێت و هەمی تشتان رێك ئێخیتەڤە.
12
لێ ئەز دبێژمە هەوە: ئلیاس یێ هاتی و وان نەنیاسی، لێ وان چ تشتێ ڤیای ل گەل كر، هەروەسا كوڕێ مرۆڤ ژی ل سەر دەستێن وان دێ هێتە ئێشاندن.»
13
وێ گاڤێ شاگرد تێگەهشتن، كو وی بۆ وان بەحسێ یوحەننایێ تافیركەر دكر.
عیسا زاڕۆكەكێ هنگافتی ساخ دكەت 
14
دەمێ ئەو گەهشتینە نك جەماوەری، زەڵامەك هاتە نك عیسای و كەفتە سەر چۆكێن خۆ
15
و گۆت: «خودان، دلۆڤانیێ ب كوڕێ من ببە، چنكو تەپ دهێنێ و ئازارەكا دژوار دكێشیت و گەلەك جاران دكەڤیتە د ناڤ ئاگری یان ئاڤێ دا.
16
من ئینا نك شاگردێن تە، لێ ئەو نەشیان وی ساخ بكەن.»
17
عیسای بەرسڤ دا و گۆت: «هەی نفشێ بێباوەر و خوار، تا كەنگی دێ د ناڤ هەوە دا مینم؟ تا كەنگی دێ بێهنا خۆ ل هەوە فرەهـ كەم؟ وی بیننە نك من ل ڤێرێ.»
18
عیسای ل ئەجنەی حەیتاند، ئینا ژ كوڕكی دەركەفت و د وێ گاڤێ دا ساخ بوو.
19
ئینا شاگرد ب تنێ هاتنە نك عیسای و ژێ پرسین: «بۆچی ئەم نەشیاین ئەجنەی دەربئێخین؟»
20
وی گۆتە وان: «ژ كێمباوەریا هەوەیە. ئەز راستیێ دبێژمە هەوە: ئەگەر هەوە تەمەت دندكەكا خەردەلێ باوەری هەبیت، دێ بێژنە ڤی چیای: ‹ژ ڤێرێ هەڕە وێراهە،› دێ چیت. چ تشت ل بەر هەوە ئاسێ نابن.
21
لێ ئەڤ توخمە دەرناكەڤن، ئەگەر ب نڤێژ و رۆژیان نەبیت.»
عیسا جارەكا دی بەحسێ مرن و رابوونا خۆ دكەت 
22
دەمێ ئەو پێكڤە ل جەلیل كۆمبووین، عیسای گۆتە شاگردێن خۆ: «چ نەمایە دێ كوڕێ مرۆڤ رادەستی مرۆڤان هێتە كرن،
23
دێ وی كوژن و ل رۆژا سێیێ دێ رابیتەڤە.» ئینا گەلەك ب خەم كەفتن.
باجا پەرستگەهێ 
24
دەمێ ئەو گەهشتینە كەفەرناحوم، باجگرێن دوو دەرهەمان[b] هاتنە نك پەترۆسی و گۆتنێ: «ما مامۆستایێ هەوە باجا دوو دەرهەمی نادەت؟»
25
پەترۆسی بەرسڤ دا: «بەلێ.» دەمێ پەترۆس هاتیە د خانی ڤە، ئێكسەر عیسای پرسیار ژێ كر: «تۆ چ دبێژی شەمعون[c] : پاشایێن ئەردی باجێ یان خویكێ[d] ژ كێ وەردگرن؟ ژ كوڕێن خۆ یان ژ بیانیان؟»
26
پەترۆسی بەرسڤ دا: «ژ بیانیان.» عیسای گۆتێ: «ئەگەر هۆسایە، كوڕ ژ وێ د ئازادن.
27
لێ داكو ئەم بۆ وان نەبینە ئاستەنگ، هەڕە دەریاكێ و شوكێ بهاڤێژە و ئێكەمین ماسیا دەردكەڤیت بگرە و دەڤێ وێ ڤەكە، دێ ستاتیرەكی[e] بینی. ببە و باجێ ژ پێش من و خۆ ڤە بدە.»
  1. a. 17‏:10 مەلاخی 4‏:5
  2. b. 17‏:24 باجەكا تایبەتە بۆ پەرستگەهێ، ساڵانە دهاتە وەرگرتن. دەركەفتن 30‏:13
  3. c. 17‏:25 شەمعون ئانكو پەترۆس. مەتتا 4‏:18
  4. d. 17‏:25 q خویك: ئانكو ‹جزیة›
  5. e. 17‏:27 q ستاتیر: پارەیەكێ یونانی بوو، دبوونە چوار دەرهەم.