عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
رابوونا مەسیحی 
1
نوكە ئەز دێ وێ مزگینیێ ئینمە بیرا هەوە، گەلی خویشك و برایان، ئەوا من دایە هەوە و هەوە ژی قەبیل كری و خۆ پێڤە گرێ دای.
2
هوین ب وێ قورتال دبن ژی، ئەگەر هوین وێ پەیامێ یا من بۆ هەوە راگەهاندی قاییم بگرن. ژبلی ئەگەر هەوە ژ قەستا باوەری ئینابیت[a] .
3
چنكو من بەری هەر تشتەكی ئەو بۆ هەوە راگەهاند یا من ژی وەرگرتی: كو مەسیح ژ پێخەمەت گونەهێن مە مر، هەروەكو بەری هنگی د نڤیسارێن پیرۆز[b] دا هاتبوو نڤیسین.
4
ئەو هاتە ڤەشارتن و ل رۆژا سێیێ رابوو، هەروەكو بەری هنگی د نڤیسارێن پیرۆز[c] دا هاتبوو نڤیسین.
5
ئەو بۆ كیفاسی[d] ، پاشی بۆ هەر دوازدان دیار بوو،[e]
6
پشتی هنگی بۆ پتر ژ پێنج سەد برایان[f] ب جارەكێ دیار بوو، پڕانیا وان تا نوكە یێن ماین، لێ هندەك یێن نڤستین[g] ،
7
پاشی بۆ یەعقوبی دیار بوو و پشتی هنگی بۆ هەمی هنارتیان،
8
ل دویماهیا هەمیان بۆ من ژی دیار بوو، هەروەكو ئەز ژ دایكبوویەكێ نە د دەمێ خۆ دا بم،[h]
9
چنكو ئەز كێمترین هنارتیمە، نە هەژیمە وەكو هنارتی بهێمە بناڤكرن، چنكو من جڤاكا گازیكریێن خودێ تەپەسەر كربوو.[i]
10
لێ ئەز چ بم، ئەز ب كەرەما خودێ ئەوم و كەرەما وی یا بۆ من هاتیە دان یا ژ قەستا نەبوو، ب راستی من ژ وان هەمیان پتر كار كر. لێ نە من كار دكر، كەرەما خودێ، ئەوا ل گەل من، كار دكر.
11
ئەڤجا چ ئەز بم یان ئەو، ئەم هۆسا رادگەهینین و هەوە ژی هۆسا باوەر كریە.
رابوونا مریان 
12
مادەم ئەم هەمی رادگەهینین كو مەسیح ژ ناڤ مریان رابوویە، چەوا هندەك ژ هەوە دبێژن: «رابوونا مریان نینە»!
13
ئەگەر رابوونا مریان نەبیت، مەسیح ژی نەهاتیە راكرن.
14
ئەڤجا ئەگەر مەسیح رانەبوویە، هنگی راگەهاندنا مە یا ژ قەستایە و باوەریا هەوە ژی یا ژ قەستایە.
15
ئەم ژی دێ د دەرهەقا خودێ دا دەركەڤین شاهدێن درەوین، چنكو مە بۆ خودێ شاهدەیی دا كو وی مەسیح ژ ناڤ مریان راكر، لێ ئەگەر ب راستی مری ناهێنە راكرن، هنگی وی ئەو رانەكریە.
16
چنكو ئەگەر مری رانابن، مەسیح ژی رانەبوویە.
17
ئەگەر مەسیح رانەببیت، باوەریا هەوە یا بێ مفایە، هوین هێشتا یێن د ناڤ گونەهێن خۆ دا.
18
وی دەمی، ئەوێن ل سەر باوەریێ ب مەسیحی نڤستین ژی یێن ژناڤچووین.
19
ئەگەر هیڤیا مە ب مەسیحی ب تنێ بۆ ڤێ ژیانێ بیت، هنگی ئەم ژ هەمی مرۆڤان پەریشانترین.
20
لێ راستی ئەوە كو مەسیح ژ ناڤ مریان رابوویە و ئەو خێڤەیێ[j] نڤستیانە.
21
مادەم مرن ب رێكا مرۆڤەكی هاتیە، رابوونا مریان ژی ب رێكا مرۆڤەكی هات.
22
كا چەوا هەمیێن ژ ئادەمی بووین دمرن، هۆسا هەمیێن ژ مەسیحی بووین دێ هێنە ڤەژاندن.
23
لێ هەر كەس ب دۆرا خۆ: ل بەراهیێ مەسیح كو خێڤەیە، پاشی د دەمێ هاتنا وی دا، ئەوێن كو یێن وینە.
24
پشتی هنگی دویماهی دێ هێت، دەمێ مەسیح پاشایەتیێ ددەتە دەستێ خودایێ باب، پشتی كو هەمی سەروەری و دەستهەلات و هێزان ژ ناڤ دبەت.
25
چنكو دڤێت مەسیح دەستهەلاتداریێ بكەت، تا ئەو هەمی دوژمنێن خۆ بكەتە دبن پێیێن خۆ ڤە.[k]
26
دوژمنێ دویماهیێ یێ كو دهێتە ژناڤبرن، مرنە.
27
چنكو خودێ «هەمی تشت ئێخستنە د بن پێیێن وی ڤە،»[l] هەروەكو د نڤیساران دا هاتی. لێ دەمێ دبێژیت «هەمی تشت» ملكەچی وی كرن، یا ئاشكرایە كو ژ خودێ ب خۆ ناگریت، ئەوێ هەمی تشت ملكەچی مەسیحی كرین.
28
دەمێ هەمی تشت ملكەچی وی هاتنە كرن، هنگی كوڕ ب خۆ ژی دێ ملكەچی وی بیت، یێ هەمی تشت ملكەچی وی كرین، داكو خودێ هەمی تشت بیت د هەر تشتەكی دا.
29
ئەگەر نە، ئەوێن ژ پێخەمەت مریان دهێنە تافیركرن، دێ چ كەن؟ ئەگەر مری ب ئێكجاری رانابن، ئەڤجا ئەو بۆچی ژ پێخەمەت وان دهێنە تافیركرن؟
30
و بۆچی ئەم هەردەم خۆ دئێخینە د مەترسیێ دا؟
31
ئەز ب وێ شانازیێ سویند دخۆم، یا من ب هەوە هەی ل نك مەسیح عیسایێ خودانێ مە، گەلی خویشك و برایان، ئەز هەر رۆژ دمرم.
32
ئەگەر ل ئەفەسۆسی من شەڕ ل گەل هندەكان كر بیت، ئەوێن مرۆڤ دشێت بێژیتە وان گیانەوەرێن دڕندە، چ مفای دگەهینیتە من؟ ئەگەر مری رانابن، ئەڤجا «دا بخۆین و ڤەخۆین، چنكو ئەم سوبەهی دێ مرین.»[m]
33
نەهێنە خاپاندن: «هەڤالینیا خراب رەوشتێ جوان پویچ دكەت.»[n]
34
وەرنە سەر هشێ خۆ یێ دروست و ئێدی گونەهێ نەكەن، چنكو دەربارەی خودێ هندەك ژ هەوە د نەزانن. ئەز ڤێ دبێژم دا هوین شەرم ژ خۆ بكەن.
لەشێ ژ مرنێ رابووی 
35
لێ دبیت ئێك بێژیت: «مری چەوا رادبن؟ لەشێ وان دێ یێ چەوا بیت؟»
36
هەی نەزان! ئەو تشتێ تۆ دچینی شین نابیت تاكو نەمریت.
37
تشتێ تۆ دچینی، تۆ وی لەشی ناچینی یێ كو دێ پاشی بیتێ، لێ دندكەكا رویتە، دبیت ژ گەنمی بیت یان ژی ژ دانەكێ دی بیت.
38
لێ خودێ هەروەكو وی ڤیای لەشەكی ددەتێ و هەر دندكەكێ لەشەكێ تایبەت ددەتێ.
39
پێكهاتەیا هەمی لەشان[o] وەكو ئێك نینە: پێكهاتەیا لەشێ مرۆڤان یا جودایە، پێكهاتەیا لەشێ گیانەوەران یا جودایە، پێكهاتەیا لەشێ باڵندەیان یا جودایە و پێكهاتەیا لەشێ ماسیان یا جودایە.
40
لەشێن ل ئەسمانی[p] هەنە و لەشێن ل ئەردی ژی هەنە، لێ رەونەقیا لەشێن ل ئەسمانی یا جودایە و رەونەقیا یێن ل ئەردی ژی یا جودایە.
41
رۆژێ رەونەقەكا جودا، هەیڤێ رەونەقەكا جودا و ستێران ژی رەونەقەكا جودا هەیە. د رەونەقیێ دا ستێر ژی ژ ستێرێ یا جودایە.
42
رابوونا مریان ژی یا وەسایە. ئەو لەشێ دهێتە چاندن رزی دبیت، ئەوێ دهێتە راكرن رزی نابیت.
43
دەمێ دهێتە چاندن یێ كرێتە و دەمێ دهێتە راكرن یێ ب رەونەقە. دەمێ دهێتە چاندن یێ لاوازە و دەمێ دهێتە راكرن یێ هێزدارە.
44
لەشەكێ سرۆشتی دهێتە چاندن، لەشەكێ روحانی دهێتە راكرن. كا چەوا لەشێ سرۆشتی هەیە، وەسا ژی لەشێ روحانی هەیە.
45
هۆسا ژی یا هاتیە نڤیسین: «مرۆڤێ ئێكێ، ئادەم، بوو هەبوویەكێ ژیاندار.»[q] لێ ئادەمێ دویماهیێ بوو گیانەكێ ژیاندەر.
46
لێ یێ روحانی نە یێ ئێكێیە، یێ سرۆشتی یێ ئێكێیە و پاشی یێ روحانی.
47
مرۆڤێ ئێكێ ژ ئەردی بوو، ژ ئاخێ هاتبوو چێكرن. مرۆڤێ دوویێ ژ ئەسمانی.
48
یێ ژ ئاخێ یێ چەوا بیت، ئەوێن ژ ئاخێ ژی د وەسانە، یێ ئەسمانی یێ چەوا بیت، ئەوێن ئەسمانی ژی د وەسانە.
49
كا چەوا وێنەیێ مرۆڤێ ژ ئاخێ ل بەر مە بوو، وێنەیێ مرۆڤێ ئەسمانی ژی دێ ل بەر مە بیت.
50
ئەز ڤێ دبێژم، گەلی خویشك و برایان: خوین و گۆشت نەشێن ببنە میراتگرێن پاشایەتیا خودێ، نە ژی یێ درزیت دبیتە میراتگرێ یێ نارزیت.
51
‏-52 ئەڤە ئەز بۆ هەوە نهێنیەكێ دبێژم: ئەم هەمی نانڤین[r] ، لێ ئەم هەمی دێ[s] د چركەیەكێ دا، د ناڤبەرا چاڤ و بریان دا، ل گەل دەنگێ بۆڕیزانا دویماهیێ هێینە گوهۆڕین. چنكو بۆڕیزان دێ هێتە لێدان و مری كو ئێدی تووشی رزیبوونێ نابن دێ هێینە راكرن و ئەم دێ هێینە گوهۆڕین.
53
چنكو دڤێت ئەڤێ درزیت رزینەبوونێ ل بەر خۆ بكەت و ئەڤێ دمریت نەمریێ ل بەر خۆ بكەت.
54
دەمێ ئەڤێ درزیت رزینەبوونێ و ئەڤێ دمریت نەمریێ ل بەر خۆ بكەت، هنگی ئەڤ گۆتنا نڤیسارێ دێ ب جهـ هێت:
«مرن د سەركەفتنێ دا هاتیە داعویران.»[t]
55
«هەی مرن، كانێ سەركەفتنا تە؟
هەی مرن، كانێ پێڤەدانا تە؟»[u]
56
پێڤەدانا مرنێ گونەهە، هێزا گونەهێ ژی دەستوورە.
57
لێ سوپاس بۆ خودێ، ئەوێ ب رێكا خودانێ مە عیسایێ مەسیح سەركەفتنێ ددەتە مە.
58
ژ بەر ڤێ چەندێ، هەی خویشك و برایێن من یێن خۆشتڤی، د قاییم بن، د نەلڤ بن، د كارێ خودانی دا هەردەم د پڕ بزاڤ بن، چنكو هوین دزانن رەنجا هەوە بۆ خودانی یا ژ قەستا نینە.
 1. a. 15‏:2 ئانكو ئەگەر ئەو تشتێ هەوە باوەری پێ ئینای، تشتەكێ راست نەبیت
 2. b. 15‏:3 ئیشایا 53‏:5‏-12
 3. c. 15‏:4 زەبوور 16‏:8‏-10
 4. d. 15‏:5 ناڤێ ئارامی یێ ‹پەترۆس›یە.
 5. e. 15‏:5 لوقا 24‏:34‏-36؛ مەتتا 28‏:16‏-17؛ مەرقۆس 16‏:14؛ یوحەننا 20‏:19
 6. f. 15‏:6 مەبەست پێ خویشك و برایێن باوەردار.
 7. g. 15‏:6 ئانكو یێن مرین
 8. h. 15‏:8 كارێن هنارتیان 9‏:3‏-6
 9. i. 15‏:9 كارێن هنارتیان 8‏:3
 10. j. 15‏:20 ئانكو بەرهەمێ دەستپێكێ. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 11. k. 15‏:25 زەبوور 110‏:1
 12. l. 15‏:27 زەبوور 8‏:6
 13. m. 15‏:32 ئیشایا 22‏:13؛ 56‏:12
 14. n. 15‏:33 ئەڤە گۆتنەكا نڤیسكارەكێ یونانیە ناڤێ وی ‹مەناندەر›ە، د سەدساڵیا چوارێ دا بەری زایینی ژیایە.
 15. o. 15‏:39 ل ڤێرێ ‹پێكهاتەیا لەشی› وەرگێڕانا پەیڤا ‹گۆشت› یا یونانیە.
 16. p. 15‏:40 q لەشێن ل ئەسمانی: مەبەست پێ ستێر و ئەختەر و رۆژ و هەیڤن.
 17. q. 15‏:45 دەستپێكرن 2‏:7
 18. r. 15‏:51 ئانكو: نامرین
 19. s. 15‏:51 1 سالونیكی 4‏:14‏-17
 20. t. 15‏:54 مەبەست پێ سەركەفتنا خودانیە ل سەر مرنێ. ئیشایا 25‏:8
 21. u. 15‏:55 هۆشێیەع 13‏:14