عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
تێركرنا چوار هزار كەسان 
1
د وان رۆژان دا، دیسان گەلەك خەلك كۆم بوون و چ خوارن ل گەل وان نەبوو بخۆن. ئینا عیسای گازی كرە شاگردێن خۆ و گۆتە وان:
2
«دلێ من یێ ب ڤی جەماوەری ڤە، چنكو ئەڤە سێ رۆژە ئەو ل گەل من و وان چ نینە بخۆن.
3
ئەگەر ئەز وان برسی بهنێرمە مالێن وان، دێ ب رێكێ ڤە كەڤن و هندەك ژ وان یێ ژ دویر هاتین.»
4
ئینا شاگردێن وی گۆتێ: «ژ كیڤە مرۆڤ دشێت ل ڤی چۆلی ڤان ژ نانی تێر بكەت؟»
5
ئینا پرسیار ژ وان كر: «هەوە چەند نان هەنە؟» وان گۆت: «حەفت.»
6
ئینا عیسای فەرمان ل جەماوەری كر كو ل سەر ئەردی رویننە خوار. پاشی هەر حەفت نان هەلگرتن و سوپاسیا خودێ كر و كەر كرن و دانە شاگردێن خۆ، دا ئەو ل بەر جەماوەری بدانن. وان ژی ل بەر وان دانا.
7
هەروەسا هندەك ماسیێن بچویك ل گەل وان بوون، ئینا عیسای ژ بەر وان ژی سوپاسیا خودێ كر و فەرمان ب بەڵاڤكرنا وان ژی دا.
8
ئەوان خوار و تێر بوون، پاشی پرتێن بەرمایكان راكرن، كو حەفت سەڤیك بوون.
9
ئەوێن ل وێرێ نێزیكی چوار هزار كەسان بوون. پشتی ئەو ڤەڕەڤاندین،
10
د گاڤێ دا ل گەل شاگردێن خۆ ل بەلەمێ سیار بوو و چوو دەوروبەرێن دەلمانوتە.
فەریسی نیشانەكێ دخوازن 
11
فەریسی دەركەفتن و ل گەل وی دەست ب گەنگەشەیێ كر و نیشانەك ژ ئەسمانی[a] ژێ خواست، داكو وی پێ تاقی بكەن.
12
ئینا ئاخینكەك ژ نیڤا دلێ خۆ راهێلا و گۆت: «بۆچی ئەڤ نفشە نیشانەكێ دخوازیت؟ راستیێ دبێژمە هەوە: چ نیشان بۆ ڤی نفشی ناهێنە دان.»
13
پاشی ئەو هێلان و جارەكا دی ل بەلەمێ سیار بوو، بۆ لێڤا دی یا دەریاكێ چوو.
هەڤیرترشێ فەریسیان و هەڤیرترشێ هێرودێسی 
14
شاگردان ژ بیر كربوو كو نانی ل گەل خۆ ببەن، ژ ئێك نانی پێڤەتر د بەلەمێ دا ل گەل وان نەبوو.
15
عیسای شیرەت ل وان كر و گۆت: «ئاگەهدار بن، ژ هەڤیرترشێ فەریسیان و هەڤیرترشێ هێرودێسی هشیار بن.»
16
ئینا ئەوان د ناڤبەرا خۆ دا دانوستاندن كر و گۆتن: «نان د گەل مە دا نینە، لەوما یێ ڤێ دبێژیت.»
17
ئینا عیسای زانی و گۆتە وان: «هوین بۆچی د ناڤبەرا خۆ دا دبێژن كو نان ل گەل هەوە نینە؟ ما هێشتا هەوە نەزانیە و هوین تێنەگەهشتینە؟ ئەرێ ما تا ڤێ گاڤێ ژی هوین د مەژی هشكن؟
18
ما هەوە چاڤ هەنە و هوین نابینن؟ هەوە گوهـ هەنە و هوین نابهیسن؟[b] ما ناهێتە بیرا هەوە،
19
دەمێ من پێنج نان بۆ پێنج هزاران كەر كرین، هەوە چەند سەڵكێن تژی ژ بەرمایكان راكرن؟» وان بەرسڤا وی دا: «دوازدە.»
20
هەروەسا وی گۆت: «و دەمێ من حەفت نان بۆ چوار هزاران كەر كرین، هەوە چەند سەڤیكێن تژی ژ بەرمایكان هەلگرتن؟» وان بەرسڤ دا: «حەفت.»
21
ئینا گۆتە وان: «ما هێشتا هوین تێنەگەهشتینە؟»
ساخكرنا كۆرەیەكی ل بێت‌سایدا 
22
ئەو گەهشتنە بێت‌سایدا و هندەكان كۆرەیەك ئینانە نك و هیڤی ژێ كرن كو ئەو دەستێ خۆ بكەتێ.
23
ئینا ئەوی دەستێ كۆرەی گرت و برە ژ دەرڤەی گوندی، ل وێرێ تف كرە چاڤێن وی و دەستێن خۆ دانانە سەر وی و پرسیار ژێ كر: «تۆ تشتەكی دبینی؟»
24
ئەوی ژی بەرێ خۆ دا دۆرێن خۆ و گۆت: «ئەز مرۆڤان دبینم، دێ بێژی دارن بڕێڤە دچن.»
25
عیسای دیسان دەستێن خۆ دانانە سەر چاڤێن وی. ئینا یێ كۆرە بەرێ خۆ دا دەوروبەرێن خۆ و بیناهی ڤەگەڕیا چاڤێن وی و هەمی تشت ب زەڵالی دیتن.
26
پاشی ئەو هنارتە مالا وی و گۆتێ: «نەچە د ناڤ گوندی دا.»
پەترۆس دانپێدانێ دكەت كا عیسا كیە 
27
پاشی عیسا و شاگردێن خۆ چوونە گوندێن قەیسەریا فیلیپۆسی و د رێكێ دا پرسیارا شاگردێن خۆ كر: «خەلك دبێژن ئەز كیمە؟»
28
ئینا بەرسڤا وی دان: «هندەك دبێژن تۆ یوحەننایێ تافیركەری و هندەك دبێژن تۆ ئلیاسی و هندەك دبێژن تۆ ئێك ژ پێغەمبەرانی.»
29
ئینا پرسیارا وان كر: «و هوین چ دبێژن، ئەز كیمە؟» پەترۆسی بەرسڤا وی دا و گۆت: «تۆ مەسیحی[c]
30
ئینا فەرمان ل وان كر كو بەحسێ وی بۆ كەسێ نەكەن.
عیسا بەحسێ مرن و رابوونا خۆ دكەت 
31
عیسای دەست ب فێركرنا وان كر، كو دڤێت كوڕێ مرۆڤ گەلەك ئازارێ بكێشیت و ژ لایێ ریهسپی و سەرۆكێن كاهنان و مامۆستایێن دەستووری ڤە بهێتە رەتكرن و بهێتە كوشتن و پشتی سێ رۆژان راببیتەڤە.
32
وی ئاخفتنا خۆ ب ئاشكرایی گۆت، ئینا پەترۆسی ئەو ڤەدەر كر و پاشڤە بر.
33
لێ عیسا زڤڕی و بەرێ خۆ دا شاگردێن خۆ و ل پەترۆسی حەیتاند و گۆت: «ژ بەر چاڤێن من هەڕە هەی ئبلیس! چنكو هزرێن تە نە ل سەر تشتێن خودێنە، لێ ل سەر تشتێن مرۆڤانە.»
34
پاشی گازی جەماوەری و شاگردێن خۆ كر و گۆتێ: «ئەگەر ئێكی بڤێت ل دویڤ من بهێت، بلا خۆ ماندەل بكەت[d] و خاچا خۆ هەلگریت و ب دویڤ من بكەڤیت.
35
ژ بەر كو ئەوێ بڤێت ژیانا خۆ قورتال بكەت، دێ وێ ژ دەست دەت، لێ ئەوێ ژیانا خۆ ژ پێخەمەتی من و مزگینیێ ژ دەست بدەت، دێ وێ قورتال كەت.
36
ئەڤجا دێ چ مفایێ مرۆڤی بیت، ئەگەر هەمی جیهان ب دەست خۆ ڤە ئینا، لێ ژیانا خۆ ژ دەست دا؟
37
مرۆڤ دشێت ب پێش ژیانا خۆ ڤە چ بدەت؟
38
چنكو هەر كەسێ ل بەر چاڤێن ڤی نفشێ دەهمەنپیس[e] و گونەهكار شەرم بكەت دانپێدانێ ب من و پەیڤێن من بكەت، كوڕێ مرۆڤ ژی، دەمێ ب مەزناهیا بابێ خۆ ڤە ل گەل فریشتەیێن پیرۆز دهێت، دێ شەرم كەت دانپێدانێ ب وی بكەت.»
  1. a. 8‏:11 q ژ ئەسمانی: ئانكو ژ خودێ
  2. b. 8‏:18 یەرمیا 5‏:21؛ حزقیێل 12‏:2
  3. c. 8‏:29 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە مەسیح*.
  4. d. 8‏:34 ئانكو: بلا دەست ژ حەز و خۆشیێن خۆ یێن ڤێ جیهانێ بەردەت.
  5. e. 8‏:38 q دەهمەنپیس: هێمایە بۆ كەسێن نە وەفادار ل گەل خودێ.