عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
نموونەیا رەزڤانێن خراب 
1
ئینا عیسای ب نموونەیان دەست ب ئاخفتنێ كر و گۆت: «مرۆڤەكی رەزەك دانا و پەرژان كر و ئویسلەیەك[a] كۆلا و بورجەكا نوبەداریێ د ناڤ دا ئاڤا كر، پاشی رەز ب كرێ داڤ رەزڤانان و چوو وەڵاتەكێ دی.
2
ل دەمێ چنینێ، وی بەنیەك هنارتە نك رەزڤانان، داكو پشكا خۆ ژ بەرهەمێ رەزی ژ وان وەرگریت،
3
لێ وان بەنی گرت و قوتا و دەستڤاڵا زڤڕاند.
4
پاشی ئەوی بەنیەكێ دی هنارتە نك وان، لێ وان سەرێ وی شكاند و كرێت كر.
5
پاشی ئێكێ دی هنارت و ئەو ژی كوشت. گەلەكێن دی هنارتن، لێ وان هندەك قوتان و هندەك كوشتن.
6
ئەوی ئێك مابوو، ئەو ژی كوڕێ وی یێ خۆشتڤی بوو، ئینا ل دویماهیێ هنارتە نك وان. وی د دلێ خۆ دا دگۆت: ‹دێ رێزێ ل كوڕێ من گرن.›
7
لێ وان رەزڤانان گۆتە ئێكودوو: ‹ئەڤە میراتگرە، وەرن ئەم وی بكوژین، دێ میرات بۆ مە مینیت.›
8
ئینا وان ئەو گرت و كوشت و هاڤێتە ژ دەرڤەی رەزی.
9
ئەڤجا خودانێ رەزی دێ چ كەت؟ ئەو دێ هێت رەزڤانان كوژیت و رەزی دەتەڤ هندەكێن دی.
10
ئەرێ ما هەوە ئەڤ نڤیسارە نەخواندینە:
‹ئەو بەرێ هۆستایان رەتكری،
یێ بوویە بەرێ بنیاتی.
11
ئەڤە ژ لایێ خودانی ڤە چێبوویە
و ئەو ل بەر چاڤێن مە تشتەكێ حنێرە!›[b] »
12
ئەوان بزاڤ كر عیسای بگرن، چنكو ئەوان زانی وی ب ڤێ نموونەیێ بەحسێ وان دكر، لێ ژ خەلكی ترسیان، ئینا وان ئەو هێلا و چوون.
دانا باجێ بۆ قەیسەری 
13
پاشی هندەك ژ فەریسیان و لایەنگرێن هێرودێسی هنارتنە نك، داكو ب ئاخفتنەكێ بئێخنە داڤان.
14
ئینا هاتن و گۆتنێ: «مامۆستا، ئەم دزانین تۆ یێ راستگۆی. تۆ هەمیان وەكو ئێك دبینی و تۆ بەرێ خۆ نادەیە ئاستێن مرۆڤان، لێ تۆ رێكا خودێ راست نیشا خەلكی ددەی. ئەرێ رەوایە باج بۆ قەیسەری بهێتە دان یان نە؟ ئەم بدەین یان نەدەین؟»
15
لێ عیسای ب دووڕویاتیا وان زانی و گۆتێ: «بۆچی هوین من تاقی دكەن؟ دینارەكێ بینن دا بەرێ خۆ بدەمێ.»
16
وان دینارەك ئینا، ئەڤجا وی گۆتە وان: «ئەڤ وێنە و ناڤە یێن كێنە؟» وان گۆتە وی: «یێن قەیسەرینە.»
17
ئەڤجا عیسای گۆتە وان: «یێ قەیسەری بدەنە قەیسەری و یێ خودێ ژی بدەنە خودێ.» ئینا ئەو ژ وی حێبەتی بوون.
پرس ل دۆر رابوونا مریان 
18
سەدوقی، ئەوێن دبێژن رابوونا مریان نینە، هندەك ژ وان هاتنە نك وی و پرسیار ژێ كر و گۆتێ:
19
«مامۆستا، مووسای بۆ مە یا نڤیسی: ئەگەر برایێ ئێكی مر و هەڤژینا وی ما و چ زاڕۆك نەبوون، پێدڤیە برایێ وی هەڤژینا وی بۆ خۆ بینیت و دویندەهێ[c] بۆ ناڤێ برایێ خۆ پەیدا بكەت.
20
ئەڤجا حەفت برا هەبوون، یێ ئێكێ ژن ئینا و مر و چ دویندەهـ ل دویڤ خۆ نەهێلا.
21
ئینا یێ دوویێ ئەو بۆ خۆ ئینا و ئەو ژی بێ زاڕۆك مر، هەروەسا یێ سێیێ ژی
22
و هەتا یێ حەفتێ مر و چ دویندەهـ ل دویڤ خۆ نەهێلان. ل دویماهیا هەمیان ژن ژی مر.
23
ل رۆژا رابوونێ، دەمێ رادبنەڤە، ئەو ژن دێ هەڤژینا كێ بیت؟ چنكو هەڤژینا هەر حەفتان بوو.»
24
ئینا عیسای گۆتە وان: «ما نە ژ بەر هندێ هوین شاش دبن، كو هوین نە د نڤیسارێن پیرۆز و نە د هێزا خودێ دگەهن؟
25
دەمێ مرۆڤ ژ مرنێ رادبنەڤە، نە ژنێ دئینن و نە شوی دكەن، لێ دێ وەكو فریشتەیێن ئەسمانان بن.
26
دەربارەی مریان و رابوونا وان، ما هەوە سەرهاتیا تڕاشێ د پەرتووكا مووسای[d] دا نە خواندیە، كا چەوا خودێ ل گەل وی ئاخفت و گۆتێ: ‹ئەز خودایێ ئیبراهیمی و خودایێ ئیسحاقی و خودایێ یەعقوبیمە›[e] ؟
27
ئەو نە خودایێ مریانە، لێ یێ زیندیانە. شاشیا هەوە گەلەك یا مەزنە.»
فەرمانا هەری مەزن 
28
ئێك ژ مامۆستایێن دەستووری ل وێرێ بوو، گوهـ ل گەنگەشەیا وان بوو و زانی عیسای ب رەنگەكێ باش بەرسڤا سەدوقیان دابوو، ئینا خۆ نێزیك كر و پرسیار ژێ كر: «كیژ فەرمان ژ هەمیان مەزنترە؟»
29
عیسای بەرسڤ دا: «مەزنترین فەرمان ئەڤەیە: ‹ئیسرائیل، گوهێ خۆ بدێ! خودان خودایێ مە ئێك خودانە.
30
ژ هەمی دلێ خۆ و ژ هەمی دەروونێ خۆ و ژ هەمی هزرا خۆ و ب هەمی هێزا خۆ حەز ژ خودان خودایێ خۆ بكە.›[f]
31
فەرمانا دوویێ ئەڤەیە: ‹حەز ژ نێزیكێ خۆ بكە، وەك چەوا تۆ حەز ژ خۆ دكەی.›[g] چ فەرمان ژ وان هەردوویان مەزنتر نینن.»
32
ئینا مامۆستایێ دەستووری گۆتێ: «باشە مامۆستا، ئەڤە تە ب راستی گۆت! خودێ ئێكە و كەسەك ژ وی پێڤەتر نینە[h]
33
و حەزژێكرنا مرۆڤی بۆ خودێ، ژ هەمی دل و ب هەمی تێگەهشتنێ و ب هەمی هێزێ، هەروەسا حەزژێكرنا مرۆڤی بۆ نێزیكێ خۆ هەروەكو حەز ژ خۆ دكەت، فەرترە ژ هەمی قوربانیێن سۆتنێ و سەرژێكریان.[i] »
34
عیسای دیت وی ب شارەزایی بەرسڤ دا و گۆتە وی: «تۆ ژ پاشایەتیا خودێ نە یێ دویری.» ئێدی كەس نەدوێریا پرسیاران ژێ بكەت.
مەسیح كوڕێ كێیە؟ 
35
دەمێ عیسای د حەوشا پەرستگەهێ دا فێركرن دكر گۆت: «چەوا مامۆستایێن دەستووری دبێژن مەسیح كوڕێ داوودیە؟
36
داوودی ب خۆ ب سرۆشێ گیانێ پیرۆز گۆت:
‹خودانی گۆتە خودانێ من: ل دەستێ من یێ راستێ روینە، تاكو ئەز دوژمنێن تە بكەمە دبن پێیێن تە ڤە.›[j]
37
داوود ب خۆ دبێژیتێ ‹خودان›، پا چەوا كوڕێ ویە؟» و وی جەماوەرێ مەزن گەلەك ب دلخۆشی گوهداریا وی دكر.
هشیاربوون ژ مامۆستایێن دەستووری 
38
ئەوی د فێركرنا خۆ دا گۆت: «هشیاری مامۆستایێن دەستووری بن. ئەو حەز دكەن ب جلكێن شۆڕ دەركەڤن و ل بازاڕان سڵاڤ لێ بهێنە كرن
39
و د كنیشتەیان دا ل كورسیكێن پێشیێ بن و ل مێڤانداریان ل سەرێ ژۆری بن.
40
ئەو مالێ بیژنان دخۆن و بۆ رویمەتی نڤێژان درێژ دكەن. ئەو دێ سزادانەكا گرانتر وەرگرن.»
بیژنا هەژار 
41
دەمێ عیسا بەرامبەری پارەدانكا پەرستگەهێ روینشتی، دیت كا چەوا خەلكی پارە دكرنە د پارەدانكێ دا و گەلەك ژ دەولەمەندان پارەیەكێ زۆر دكرە تێدا.
42
پاشی بیژنەكا هەژار هات و دوو فلس[k] كرنە د پارەدانكێ دا.
43
ئینا گازی كرە شاگردێن خۆ و گۆتە وان: «راستیێ دبێژمە هەوە: ڤێ بیژنا هەژار ژ هەمیان پتر كرنە د پارەدانكێ دا،
44
چنكو ڤان هەمیان ژ سامانێ خۆ یێ زێدە كرە تێدا، لێ وێ سەرەڕای بەلەنگازیا خۆ، هەر چ یێ وێ هەی، هەمی پارەیێ ژیارا خۆ، كرە تێدا.»
 1. a. 12‏:1 q ئویسلە: ئاڵاڤێ گڤاشتنا تریە د كەڤری دا دهێتە كۆلان و چێكرن.
 2. b. 12‏:11 زەبوور 118‏:22‏-23
 3. c. 12‏:19 q دویندەه: نەسل یان زوڕیەت
 4. d. 12‏:26 q پەرتووكا مووسای: ئانكو ‹تەورات› و مەبەست پێ هەر پێنج پەرتووكێن ئێكێنە د پەیمانا كەڤن دا.
 5. e. 12‏:26 دەركەفتن 3‏:6
 6. f. 12‏:30 گۆتارا مووسای 6‏:4‏-5
 7. g. 12‏:31 پەرستن و پیرۆزی 19‏:18
 8. h. 12‏:32 گۆتارا مووسای 6‏:4؛ 4‏:35؛ ئیشایا 45‏:21
 9. i. 12‏:33 گۆتارا مووسای 6‏:5؛ پەرستن و پیرۆزی 19‏:18؛ 1 ساموئێل 15‏:22؛ هۆشێیەع 6‏:6
 10. j. 12‏:36 زەبوور 110‏:1
 11. k. 12‏:42 ب یونانی دوو ‹لەپتۆن›.