عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
عیسا ب رێزگرتن ب ژۆردكەڤیتە ئورشەلیمێ 
1
دەمێ نێزیكی ئورشەلیمێ بووین و گەهشتینە گوندێن بێت‌فاجی و بێت‌عەنیا ل نك چیایێ زەیتوونان، دوو شاگردێن خۆ هنارتن
2
و گۆتە وان: «هەڕنە ڤی گوندێ بەرامبەری هەوە، دەمێ هوین دچنە ناڤ گوندی، ئێكسەر دێ جانەكەرەكێ گرێدای بینن كو هێشتا كەس لێ سیار نەبوویە. وی ڤەكەن و بینن.
3
ئەگەر ئێكی گۆتە هەوە: ‹بۆچی هوین هۆ دكەنە هە؟› بێژنێ: ‹خودانی پێدڤی یا پێ هەی و ئەو دێ ئێكسەر هنێریتە ڤێرێ ڤە.›»
4
ئینا هەردوو شاگرد چوون و جانەكەرەك دیت یێ ژ دەرڤە ل بەر دەرگەهی ل سەر رێكێ گرێدایە و هەفسارێ وی ڤەكر.
5
هندەكان ل وێرێ پرسیار ژێ كر: «بۆچی هوین هەفسارێ جانەكەری ڤەدكەن؟»
6
شاگردان بەرسڤا وان دا ب ئەوا عیسای گۆتیە وان، ئینا ئەو هێلان.
7
وان جانەكەر بۆ عیسای ئینا و جلكێن خۆ دانانە سەر و ئەو لێ سیار بوو.
8
گەلەك مرۆڤان جلكێن خۆ ل سەر رێكێ رائێخستن و هندەكێن دی ژ بیستانان چەقێن داران بڕین و رێك پێ رائێخست.
9
ئەوێن بەری وی دچوون و یێن ل پشت وی دهاتن دكرە گازی:
«هۆساننا[a] ! ‹یێ بەرەكەتدارە ئەوێ ب ناڤێ خودانی دهێت!›[b]
10
پاشایەتیا بابێ مە داوودی ئەوا دهێت یا بەرەكەتدارە،
هۆساننا ل بلنداهیان!»
11
عیسا ب ژۆر كەفتە ئورشەلیمێ و چوو د حەوشا پەرستگەهێ دا. پشتی سەحكریە دەوروبەرێن خۆ، ل گەل هەر دوازدە شاگردێن خۆ دەركەفتە بێت‌عەنیا، چنكو دەم درەنگی بوو.
عیسا نفرینان ل دارهژیرێ دكەت 
12
ل رۆژا د دویڤ دا، پشتی ژ بێت‌عەنیا دەركەفتین، برسی بوو.
13
دارهژیرەكا كەسك ژ دویر ڤە دیت و قەستا وێ كر، بەلكو هندەك هژیران پێڤە ببینیت. دەمێ گەهشتیە نك، چ پێڤە نەدیت ژبلی بەلگان، چنكو دەمێ هژیران هێشتا نەهاتبوو.
14
وی گۆتە دارێ: «ئێدی هەتا هەتایێ كەس ژ بەرهەمێ تە نەخۆت.» شاگردان ژی گوهـ ل ڤێ چەندێ بوو.
عیسا پەرستگەهێ ژ فرۆشكاران پاقژ دكەت 
15
هاتنە ئورشەلیمێ، چوو د حەوشا پەرستگەهێ دا و دەست ب دەرئێخستنا وان كر یێن كڕین و فرۆتن د حەوشا پەرستگەهێ دا دكر، مێزێن پارەگوهۆڕان و تەختكێن كووترفرۆشان وەرگێڕان
16
و هەر كەسێ كەلوپەلەك د گەل دا با نەدهێلا د حەوشا پەرستگەهێ را دەرباز ببیت.
17
وی دەست ب فێركرنێ كر و گۆتە وان: «ما نەهاتیە نڤیسین: ‹مالا من ب مالا نڤێژێ بۆ هەمی مللەتان دێ هێتە نیاسین› [c] ؟ لێ هەوە یا كریە ‹كونجا رێگران›[d]
18
سەرۆكێن كاهنان و مامۆستایێن دەستووری گوهـ ل ڤێ چەندێ بوو و دەست پێ كر ل رێیەكێ گەڕیان كو وی بكوژن. ئەو ژ وی دترسیان، چنكو مللەت هەمی ب فێركرنا وی حێبەتی ببوون.
19
دەمێ بوویە شەڤ، عیسا و شاگردێن خۆ دەركەفتنە ژ دەرڤەی باژێڕی.
سەرهاتیا دارهژیرێ 
20
سپێدێ زوی، دەمێ دبورین، وان دیت ئەو دارهژیر ژ رەهان یا هشك بووی.
21
بیرا پەترۆسی ل ئاخفتنا عیسای هات و گۆتێ: «بنێڕە، مامۆستا! ئەو دارهژیرا تە نفرین لێ كری، یا هشك بووی.»
22
ئینا عیسای بەرسڤا وان دا: «بلا هەوە باوەری ب خودێ هەبیت.
23
راستیێ دبێژمە هەوە: هەر كەسێ بێژیتە ڤی چیای: ‹رابە و خۆ بهاڤێژە د دەریایێ دا،› گۆمان د دلی دا نەبیت، لێ باوەر بكەت كو ئەو تشتێ ببێژیت دێ چێبیت، تشتێ گۆت دێ بۆ وی ب جهـ هێت.
24
ژ بەر هندێ ئەز دبێژمە هەوە: دەمێ نڤێژێ دكەن هەر تشتێ هوین داخواز بكەن، باوەریێ بینن هەوە یا وەرگرتی و دێ بۆ هەوە بیت.
25
هەر دەمێ هوین بۆ نڤێژێ رادوەستن و هەوە تشتەك ل سەر ئێكی هەبیت، لێ ببورن، داكو بابێ هەوە ژی ئەوێ ل ئەسمانان ل گونەهێن هەوە ببوریت.
26
لێ ئەگەر هوین لێ نەبورن، بابێ هەوە ژی ئەوێ ل ئەسمانی ل گونەهێن هەوە نابوریت.»
دەستهەلاتداری بۆ عیسای هاتیە دان 
27
زڤڕینە ئورشەلیمێ و دەمێ د حەوشا پەرستگەهێ دا دگەڕیا، سەرۆكێن كاهنان و مامۆستایێن دەستووری و ریهسپی هاتنە نك
28
و گۆتنە وی: «تۆ ب چ دەستهەلات ڤان كاران دكەی؟ كێ ئەڤ دەستهەلاتە دایە تە كو تۆ ڤان كاران بكەی؟»
29
عیسای گۆتە وان: «ئەز ژی دێ پرسیارەكێ ژ هەوە كەم. بەرسڤا من بدەن، ئەز ژی دێ بێژمە هەوە ب چ دەستهەلات ئەز ڤان كاران دكەم.
30
تافیركرنا یوحەننای ژ ئەسمانی بوو یان ژ مرۆڤان؟ بەرسڤا من بدەن.»
31
وان د ناڤبەرا خۆ دا گۆت: «ئەگەر ئەم بێژین: ‹ژ ئەسمانی بوو،› دێ بێژیت: ‹ئەڤجا بۆچی هەوە باوەر ژێ نەكر؟›
32
لێ ئەگەر ئەم بێژین: ‹ژ مرۆڤان بوو›...؟» (ئەو ژ خەلكی دترسیان، چنكو ل نك هەمیان ئەو باوەری هەبوو كو یوحەننا ب راستی پێغەمبەرە.)
33
ئەڤجا وان بەرسڤا عیسای دا: «ئەم نزانین.» عیسای گۆتە وان: «ئەز ژی نابێژمە هەوە ب چ دەستهەلات ئەز ڤان كاران دكەم.»
  1. a. 11‏:9 q هۆساننا: ب زمانێ عیبرانی رامانا وێ ‹مە قورتال بكە› یە، گۆتنەكە مەبەست پێ سوپاسیكرنا خودێیە.
  2. b. 11‏:9 زەبوور 118‏:25‏-26
  3. c. 11‏:17 ئیشایا 56‏:7
  4. d. 11‏:17 یەرمیا 7‏:11