عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ژدایكبوونا عیسایێ مەسیح 
1
ل وی سەردەمی ئوگستۆسێ قەیسەر فەرمانەك دا، هەمی مرۆڤێن ئیمپراتۆریێ بهێنە سەرژمێركرن.
2
ئەڤە ئێكەم سەرژمێری بوو هاتیە كرن، دەمێ كرینیۆسی حوكمڕانی ل سوریایێ[a] دكر.
3
ئینا هەمی چوونە باژێڕێن خۆ، دا ناڤێن خۆ تۆمار بكەن.
4
یوسڤ ژی ژ باژێڕێ ناسیرە ل دەڤەرا جەلیل چوو باژێڕێ داوودی یێ كو دبێژنێ بێت‌لەحم ل دەڤەرا یەهودیایێ، چنكو ئەو ژ بنەمال و بابكێ داوودی بوو،
5
دا ناڤێ وی ل گەل دەزگرا وی، مەریەمێ ئەوا دووگیان، بهێتە تۆماركرن.
6
دەمێ ئەو ل وێرێ، رۆژێن مەریەمێ تەمامبوون و بوو دەمێ زاڕۆكبوونێ.
7
وێ كوڕێ خۆ یێ نەخری بوو و د پێچكەكێ پێچا و د هافڕی دا رازاند، چنكو د خانی ڤە جهێ وان نەبوو.
شڤان و فریشتە 
8
ل وێ دەڤەرێ هندەك شڤان هەبوون ل چۆلی دمان، ب شەڤێ نوبەداری ل كەرێ پەزی دگرت.
9
ژ نشكەكێ ڤە فریشتەیەكێ خودانی بۆ وان دیار بوو و مەزناهیا خودانی دەوروبەرێن وان كرە رۆناهی و ترسەكا مەزن ئەو گرتن.
10
فریشتەی گۆتە وان: «نەترسن، ئەڤە ئەز یێ مزگینیا دلخۆشیەكا مەزن ددەمە هەوە، كو دێ بۆ هەمی مللەتی بیت.
11
ئەڤرۆ ل باژێڕێ داوودی قورتالكەرەك بۆ هەوە یێ ژ دایك بووی، ئەو ژی مەسیحێ[b] خودانە.
12
نیشان ژی بۆ هەوە دێ ئەڤە بیت: دێ زاڕۆكەكێ د ناڤ پێچكێ دا پێچایی و د هافڕی دا رازایی بینن.»
13
ژ نشكەكێ ڤە گەلەك سەربازێن ئەسمانی ل گەل فریشتەی دیار بوون و پەسنا[c] خودێ كرن و گۆتن:
14
«مەزناهی بۆ خودێ ل بلنداهیان
و ل سەر ئەردی ژی ئاشتی بۆ مرۆڤان،
یێن كو خودێ ژێ رازی.»
15
دەمێ فریشتەیان شڤان هێلاین و چووینە ئەسمانی، شڤانان گۆتە ئێكودوو: «ئەڤجا دا بچینە بێت‌لەحم، دا ئەڤ تشتێ رویدای و خودانی گەهاندیە مە، ببینین.»
16
شڤان ب لەز چوون، مەریەم و یوسڤ دیتن و زاڕۆك د هافڕی دا یێ رازایی بوو.
17
دەمێ دیتین، ئەو ئاخفتنا دەربارەی زاڕۆكی بۆ وان هاتیە گۆتن بەڵاڤ كر.
18
هەمی ئەوێن ئەڤ ئاخفتنە ژ شڤانان گوهـ لێ بووی، گوهشین.
19
لێ هندی مەریەم بوو، ئەڤ تشتە هەمی د دلێ خۆ دا هەلدگرتن و ب كویری هزر تێدا دكر.
20
شڤان ڤەگەڕیان سوپاسی و پەسنا خودێ دكر، ژ بەر بجههاتنا هەمی تشتێن دیتین و گوهـ لێ بووین، هەروەكو فریشتەی گۆتیە وان.
بناڤكرنا عیسای 
21
پشتی هەشت رۆژ ب سەر ژدایكبوونێ ڤە بورین، دەمێ سونەتكرنا وی هات[d] و ناڤێ وی كرنە عیسا، هەروەكو ژ لایێ فریشتەی ڤە، بەری دایكا وی ب وی ب دووگیان بكەڤیت، ناڤ ل سەر هاتیە دانان.
عیسا بۆ خودێ دهێتە پێشكێشكرن 
22
دەمێ ل دویڤ دەستوورێ مووسای رۆژێن پاقژكرنا وان هاتین، وان كوڕك برە ئورشەلیمێ، دا پێشكێشی خودانی بكەن،
23
هەروەكو د دەستوورێ خودانی دا هاتیە نڤیسین: «هەر نەخریەك ژ نێران دبێژنێ پیرۆزێ خودانی»[e]
24
و داكو قوربانەكی بدەن، وەكو د دەستوورێ خودانی دا هاتی: «ژ جۆتەكێ كەڤۆكان یان دوو تێژكێن كووتران»[f] .
25
زەڵامەك ل ئورشەلیمێ هەبوو دگۆتنێ شەمعون. یێ راست و ژ خودێ ترس بوو. چاڤەڕێی دلخۆشكرنا[g] ئیسرائیلێ بوو و گیانێ پیرۆز ل سەر بوو.
26
ژ لایێ گیانێ پیرۆز ڤە بۆ وی هاتبوو دیاركرن، كو ئەو نامریت تاكو مەسیحێ خودانی نەبینیت.
27
گیانێ پیرۆز بەرێ شەمعونی دابوو پەرستگەهێ، ل دەمێ دایك و بابێن عیسایێ زاڕۆك ئەو گەهاندیە پەرستگەهێ، دا بۆ وی ئەوا د دەستووری دا هاتی، بكەن.
28
شەمعونی ئەو هەمبێز كر و سوپاسیا خودێ كر و گۆت:
29
«ئەڤجا خودانێ من یێ باڵادەست، نوكە تۆ ل دویڤ گۆتنا خۆ
بەنیێ خۆ ب ئاشتیانە بەرددەی،
30
چنكو ئەڤە چاڤێن من قورتالكرنا تە دیتن،
31
ئەوا تە ل بەر چاڤێ هەمی مللەتان ئامادەكری.[h]
32
ئەوە رۆناهی بۆ ڤەكرنا چاڤێن نەجوهیان
و شانازی بۆ گەلێ تە ئیسرائیل.[i] »
33
دایك و بابێن عیسای ژ ڤان ئاخفتنێن دەربارەی وی هاتینە گۆتن، گوهشین.
34
شەمعونی ئەو بەرەكەتدار كرن و گۆتە مەریەما دایكا وی: «بەرێ خۆ بدێ، ئەڤ زاڕۆكە بۆ كەفتن و رابوونا گەلەكان ل ئیسرائیلێ یێ هاتیە دانان و وەكو نیشانەكێ دێ بەرهنگاری لێ هێتە كرن،
35
داكو دلێن گەلەكان بهێنە ئاشكراكرن. دێ شیرەك دلێ تە ژی كون كەت.»
36
پێغەمبەرەكا ژن هەبوو، دگۆتنێ حەننا كچا پەنوئێلی ژ هۆزا ئاشێر بوو و گەلەك یا ب ناڤ ساڵ ڤە چوویبوو. پشتی شوی كرنێ حەفت ساڵان ل گەل مێرێ خۆ ژیابوو
37
و هەشتێ و چوار ساڵان بیژن مابوو. ئەوێ پەرستگەهـ ب جهـ نەدهێلا، ب شەڤ و رۆژان پەرستن دكر ب رۆژی گرتنێ و نڤێژان.
38
د وی دەمی دا ئەو هات و ل نك وان راوەستیا و دەست ب پەسنا خودێ كر و دەربارەی عیسای بۆ هەمیێن چاڤەڕێیا رزگاركرنا ئورشەلیمێ دكرن، ئاخفت.
مەریەم و یوسڤ و عیسایێ زاڕۆك ڤەدگەڕنە ناسیرە 
39
پشتی وان هەمی تشت ل دویڤ دەستوورێ خودانی ب جهـ ئیناین، بۆ باژێڕێ خۆ ناسیرە كو دكەڤیتە هەرێما جەلیل ڤەگەڕیانە ڤە.
40
زاڕۆك مەزن دبوو و ب هێز دكەفت و ژ ئاقلمەندیێ پڕ دبوو و كەرەما خودێ ل سەر بوو.
عیسایێ زاڕۆك ل پەرستگەهێ دمینیت 
41
دایك و بابێن وی ساڵێ جارەكێ ژ بەر جەژنا دەربازبوونێ[j] دچوونە ئورشەلیمێ.
42
دەمێ ژیێ وی گەهشتیە دوازدە ساڵیێ، ل دویڤ داب و نەریتێن جەژنێ چوونە ئورشەلیمێ.
43
پشتی رۆژێن جەژنێ تەمام بووین، دەمێ رێكا ڤەگەڕیانێ گرتی، عیسایێ لاوك ما ل ئورشەلیمێ و دایك و بابێن وی نەدزانی.
44
وان هزر كر یێ د ناڤ كاروانیان دا، رێیا رۆژەكێ چوون، پشتی هنگی د ناڤ كەس و ناسیارێن خۆ دا لێ گەڕیان.
45
لێ دەمێ نەدیتی، ڤەگەڕیانە ئورشەلیمێ و لێ گەڕیان.
46
پشتی هنگی ب سێ رۆژان عیسا ل پەرستگەهێ دیت یێ د ناڤبەرا مامۆستایێن دەستووری دا روینشتیە و گوهێ خۆ ددەتێ و پرسیاران ژ وان دكەت.
47
هەمی مرۆڤێن ئاخفتنێن وی دبهیستن، ژ تێگەهشتن و بەرسڤێن وی دگوهشین.
48
دەمێ چاڤێ دای و بابێن وی ب وی كەفتی، مەندەهۆش بوون و دایكا وی گۆتێ: «كوڕێ من، تە بۆچی ئەڤە ب سەرێ مە ئینا؟ ئەز و بابێ تە ب شەپرزەیی ل تە دگەڕیاین.»
49
عیسای بەرسڤا وان دا و گۆت: «بۆچی هوین ل من دگەڕیان؟ ئەرێ ما هەوە نەدزانی كو پێدڤیە ئەز ل مالا بابێ خۆ بم؟[k] »
50
لێ ئەو د ئاخفتنێن وی نەگەهشتن.
51
پاشی ل گەل وان بەرەڤ باژێڕێ ناسیرە ڤەگەڕیا و گوهدارێ وان بوو و دایكا وی ئەڤ تشتە هەمی د دلێ خۆ دا هەلدگرتن.
52
عیسای ژی ژ لایێ ئاقلمەندی و بەژنێ و رەزامەندیێ ل نك خودێ و مرۆڤان گەشە دكر.
 1. a. 2‏:2 q سوریا: ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 2. b. 2‏:11 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە مەسیح*.
 3. c. 2‏:13 q پەسن: مەدح و سەنا
 4. d. 2‏:21 پەرستن و پیرۆزی 12‏:3
 5. e. 2‏:23 دەركەفتن 13‏:2، 12‏-16
 6. f. 2‏:24 پەرستن و پیرۆزی 12‏:1‏-8
 7. g. 2‏:25 ئانكو قورتالكرن ژ بندەستیێ.
 8. h. 2‏:31 ئیشایا 40‏:5؛ 52‏:10
 9. i. 2‏:32 ئیشایا 42‏:6؛ 49‏:6؛ 52‏:10
 10. j. 2‏:41 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە جەژنا دەربازبوونێ*.
 11. k. 2‏:49 د شیان دایە هۆسا ژی بهێتە وەرگێڕان: پێدڤیە ئەز مژویلی كاروبارێن بابێ خۆ بم؟