عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ئەگەرێ نڤیسینا ڤێ پەرتووكێ 
1
تیوفیلۆسێ هێژا، ژ بەر كو گەلەكان دەست هاڤێتیە نڤیسینا وان رویدانێن د ناڤ مە دا پەیدا بووین،
2
هەروەكو ژ لایێ ئەوێن ل دەستپێكێ ب چاڤێن خۆ دیتی و بووینە خزمەتكارێن پەیڤێ[a] ، بۆ مە هاتیە راگەهاندن،
3
پشتی من هەمی تشت ژ دەستپێكێ ب هویری شڕۆڤە كرین، من ژی ب باشی دیت، ب رێكوپێكی بۆ تە بنڤیسم،
4
دا تۆ راستیا وان پەیڤێن تۆ پێ هاتیە فێركرن بزانی.
مزگینیا ژدایكبوونا یوحەننایێ تافیركەر 
5
ل سەردەمێ هێرودێسی، پاشایێ یەهودیایێ، كاهنەك هەبوو ناڤێ وی زەكەریا بوو، ژ ئویجاخا[b] ئەبیای بوو و هەڤژینا وی ژ دویندەها[c] هارونی بوو، ناڤێ وێ ئەلیزابێت بوو.
6
هەردوو بەرامبەری خودێ د راست بوون و بێ گازندە فەرمان و شیرەتێن خودانی ب جهـ دئینان.
7
لێ چ زاڕۆك نەبوون، چنكو ئەلیزابێت یا خرش بوو و هەردوو ژی ب ناڤ ساڵ ڤە چووبوون.
8
هۆسا چێبوو دەمێ وی د گەڕا ئویجاخا خۆ دا خزمەتا خۆ یا كاهنایەتیێ بەرامبەر خودێ دكر،
9
ل دویڤ داب و نەریتێن كاهنایەتیێ پشك بۆ زەكەریای كەفت كو بچیتە د پەرستگەها خودانی ڤە، دا بخویرێ بسوژیت.
10
ل دەمێ بخویر سۆتنێ، هەمی كۆمەڵا خەلكی ژ دەرڤە نڤێژ دكر.
11
هنگی فریشتەیەكێ خودانی[d] بۆ وی دیار بوو و ل رەخێ راستێ ژ قوربانگەها بخویرێ یێ راوەستیای بوو.
12
دەمێ زەكەریای فریشتە دیتی، تێكچوو و ترس كەفتە دلێ وی.
13
فریشتەی گۆتێ: «زەكەریا نەترسە، چنكو داخوازا تە هاتە بهیستن و دێ هەڤژینا تە ئەلیزابێتێ كوڕەك بیت و تۆ دێ ناڤێ وی كەیە یوحەننا.
14
ئەو دێ بیتە كەیف و دلخۆشیا تە و دێ گەلەك مرۆڤ ب ژدایكبوونا وی دلشاد بن.
15
چنكو دێ ل بەرامبەری خودانی گەلەك یێ مەزن بیت. ب ئێكجاری شەراب و مەیێ ڤەناخۆت و هێشتا ئەو د زكێ دایكا خۆ دا، دێ ژ گیانێ پیرۆز[e] پڕ بیت.[f]
16
دێ گەلەكان ژ گەلێ ئیسرائیل بۆ خودان خودایێ وان ڤەگەڕینیت.
17
دێ ب گیان و شیانا ئلیاسی ل پێش وی چیت، داكو دلێن بابان ڤەگەڕینیتە سەر زاڕۆكان و نەگوهداران ڤەگەڕینیتە ئاقلمەندیا چاكان[g] ، داكو مللەتەكی بۆ خودانی ئامادە بكەت.»
18
ئینا زەكەریای پرسیارا فریشتەی كر: «دێ چەوا ژ ڤێ ئاخفتنێ پشت راست بم؟ چنكو ئەز كالەمێرم و هەڤژینا من ژی یا ب ناڤ ساڵ ڤە چووی.»
19
ئەڤجا فریشتەی بەرسڤا وی دا: «ئەز جبرائیلم[h] ئەوێ ل بەر دەستێ خودێ راوەستیای، ئەز یێ هنارتیم داكو ل گەل تە بئاخڤم و ڤێ مزگینیێ بدەمە تە.
20
ئەڤە تۆ دێ بێدەنگ مینی و نەشێی بئاخڤی تا وێ رۆژا ئەڤ تشتە ب جهـ بهێن، چنكو تە باوەری ب ئاخفتنا من نەئینا، ئەوا دێ د دەمێ خۆ دا ب جهـ هێت.»
21
د وی دەمی دا خەلكێ ژ دەرڤە چاڤەڕێی زەكەریای بوو، ئەو ژ بەر گیرۆبوونا وی د ناڤ پەرستگەهێ دا حێبەتی مابوون.
22
دەمێ زەكەریا دەركەفتی، نەشیا بۆ وان بئاخڤیت، ئینا وان زانی ئەوی د پەرستگەهێ ڤە بینینەكا دیتی. ئەو ب ئاماژەیان ل گەل وان ئاخفت و لال ما.
23
دەمێ رۆژێن خزمەتا وی ب دویماهی هاتین، بەرەڤ مالا خۆ ڤەگەڕیا.
24
پشتی وان رۆژان هەڤژینا وی ئەلیزابێت ب دوو گیان كەفت، لێ وێ پێنج هەیڤان خۆ ڤەشارت و گۆت:
25
«خودانی د ڤان رۆژان دا چەند باشی ل من كر! وی بەرێ خۆ دا رەوشا من و ئەو شەرمزاریا من د ناڤ مرۆڤان دا هەی، راكر!»
مزگینیا ژدایكبوونا عیسای 
26
ل هەیڤا شەشێ جبرائیل ژ لایێ خودێ ڤە بۆ باژێڕەكێ جەلیل هاتە هنارتن، ناڤێ وی ناسیرە بوو،
27
داكو بچیتە نك كچەكا پاكیزە[i] دەزگرا زەڵامەكێ ژ بنەمالا داوودی، ناڤێ وی یوسڤ بوو و ناڤێ وێ پاكیزەیێ مەریەم بوو.
28
فریشتە چوو ژۆر و گۆتێ: «سڵاڤ ل تە بن ئەوا كەرەم ل گەل هاتیە كرن، خودان ل گەل تەیە.»
29
ئینا مەریەم ژ بەر گۆتنێن فریشتەی تێكچوو و پرسیار ژ خۆ كر: «ئەرێ تۆ بێژی ئەڤ سڵاڤە چ بیت؟»
30
ئەڤجا فریشتەی گۆتێ: «مەریەم، تۆ نەترسە، كەرەم ژ نك خودێ بۆ تە هاتیە دان.
31
ئەڤە تۆ دێ ب دوو گیان كەڤی و دێ تە كوڕەك بیت، دێ ناڤێ وی كەیە عیسا.
32
دێ مەزن بیت و ب كوڕێ یێ هەری بلند[j] هێتە نیاسین و خودان خودێ دێ تەختێ بابێ وی داوودی دەتێ.
33
دێ هەتا هەتایێ پاشایەتیێ ل بنەمالا یەعقوبی كەت و دویماهی بۆ پاشایەتیا وی نینە.»
34
مەریەمێ گۆتە فریشتەی: «دێ چەوا ئەڤ تشتە چێبیت، چنكو ئەز هێشتا كچم؟»
35
فریشتەی گۆتێ: «گیانێ پیرۆز دێ دادەتە سەر تە و شیانا یێ هەری بلند دێ سیبەرێ ل تە كەت. ژ بەر هندێ ئەو پیرۆزێ ژ تە دبیت دێ بێژنێ كوڕێ خودێ.
36
ئەڤە مرۆڤا تە ئەلیزابێت ژی د پیراتیا خۆ دا ب كوڕكەكی یا ب دوو گیان كەفتی. ئەوا ب خرشی دهاتە نیاسین، ئەڤە هەیڤا وێ یا شەشێیە.
37
چنكو چ تشت نینە د شیانا خودێ دا نەبیت.»
38
ئینا مەریەمێ گۆت: «ئەڤە ئەز بەنیا خودانیمە. بلا ئەوا تە گۆتی ب جهـ بهێت.» پاشی فریشتە ژ نك چوو.
مەریەم ل نك ئەلیزابێتێ 
39
ل وان رۆژان مەریەم رابوو ب لەز چوو دەڤەرا چیایی بۆ باژێڕەكێ هۆزا یەهودای
40
و چوو د مالا زەكەریای ڤە و سڵاڤ ل ئەلیزابێتێ كر.
41
دەمێ ئەلیزابێتێ گوهـ ل سڵاڤا مەریەمێ بووی، ئەو زاڕۆكێ د زكێ وێ دا خۆ هەڵاڤێت و ئەلیزابێت ژ گیانێ پیرۆز پڕ بوو
42
و ب دەنگەكێ بلند گازی كر و گۆت: «تۆ ل ناڤ ژنان یا بەرەكەتداری، بەرهەمێ زكێ تە ژی یێ بەرەكەتدارە.
43
ئەڤە چ بەختەوەریەكە كو دایكا خودانێ من سەرەدانا من بكەت؟
44
چنكو دەمێ دەنگێ سڵاڤا تە گەهشتیە گوهێ من، زاڕۆكێ د زكێ من دا خۆ ژ كەیفان دا هەڵاڤێت.
45
خوزیكێن وێ یا باوەری ئینای، كو ئاخفتنا خودانی دێ ب جهـ هێت، ئەوا ژ زاردەڤێ خودێ بۆ وێ هاتیە گۆتن.»
مەریەم پەسنا خودێ دكەت 
46
مەریەمێ گۆت:
«دەروونێ من پەسنا[k] خودانی دكەت
47
و گیانێ من ب خودێ، قورتالكەرێ من، گەلەك كەیفخۆش دبیت،
48
چنكو ئەوی بەرێ خۆ دا بەلەنگازیا بەنیا خۆ
و ئەڤە ژ نوكە و پێڤە هەمی بەرەباب دێ بێژنە من: خوزیكێن تە.
49
شیانداری گەلەك كارێن مەزن ل من كرن،
ناڤێ وی پیرۆزە.
50
دلۆڤانیا وی بەرەباب ل دویڤ بەرەبابی بۆ وانە،
یێن كو ژ وی دترسن.
51
وی ب زەندێن خۆ كارەكێ ب هێز كر
و ئەوێن د دلێ خۆ دا دفنبلند بەڵاڤ كرن.
52
ئەوێن ب شیان ژ تەختێ وان ئینانە خوارێ
و ئەوێن هەژار بلند كرن.
53
یێن برسی ب تشتێن باش تێر كرن
و یێن دەولەمەند ژی دەستڤاڵا هنارتن.
54
ئەوی دلۆڤانی ئینا بیرا خۆ
و هاریكاریا خزمەتكارێ خۆ ئیسرائیل كر،
55
هەروەكو بۆ هەتا هەتایێ سۆز دایە باب و باپیرێن مە
ئیبراهیم و دویندەها وی.»
56
مەریەم نێزیكی سێ هەیڤان ل نك ئەلیزابێتێ ما و پاشی ڤەگەڕیا مالا خۆ.
ژدایكبوونا یوحەننایێ تافیركەر 
57
هندی ئەلیزابێت بوو، رۆژێن وێ ب دویماهی هاتن و زاڕۆك بوو.
58
هەڤسوی[l] و مرۆڤێن وێ گوهـ لێ بوو، كو خودانی گەلەك دلۆڤانی یا پێ بری و گەلەك ل گەل وێ دلخۆش بوون.
59
ل رۆژا هەشتێ هاتن دا كوڕكی سونەت بكەن و وان دڤیا ب ناڤێ بابێ وی زەكەریای ناڤ بكەن،
60
لێ دایكا وی گۆت: «نەخێر، دێ ناڤێ وی كەینە: یوحەننا.»
61
وان گۆتێ: «كەسەك ژ هۆزا تە ب ڤی ناڤی نەهاتیە ناڤكرن.»
62
ئینا ئەوان ب ئاماژەیان گۆتە بابێ وی كا دڤێت ناڤێ وی بكەتە چ.
63
زەكەریای دەپەك ژ وان خواست و ل سەر نڤیسی: «ناڤێ وی یوحەننایە.» ئینا هەمی گوهشین.
64
ئێكسەر دەڤێ زەكەریای ڤەبوو و ئەزمانێ وی گەڕیا و ئاخفت و پەسنا خودێ كر.
65
هەمی ئاكنجیێن دەوروبەرێن وان ترسیان و ئەڤ رویدانە ل هەمی چیایێن یەهودیایێ بوونە بابەتێن ئاخفتنێن وان.
66
هەمی گوهداران كرە د دلێ خۆ دا و گۆتن: «ئەرێ تۆ بێژی ئەڤ كوڕكە دێ بیتە چ؟» چنكو دەستێ خودانی د گەل دا بوو.
سروودا زەكەریای 
67
بابێ وی زەكەریا ژ گیانێ پیرۆز پڕ بوو و ب سرۆشێ[m] ئاخفت و گۆت:
68
«مەزناهی بۆ خودان خودایێ ئیسرائیل،
چنكو سەرا گەلێ خۆ دا و رزگار كر
69
و بۆ مە شاخەكێ قورتالبوونێ[n]
ژ بنەمالا خزمەتكارێ خۆ داوودی دروست كر،
70
وەكو خودێ ل سەر ئەزمانێ پێغەمبەرێن خۆ یێن بەرێ و پیرۆز گۆتی،
71
بۆ قورتالبوونێ ژ هەمی دوژمن و كیندارێن مە،
72
‏-73 دا دلۆڤانیێ بەرامبەری بابكالێن مە تەمام بكەت
و پەیمانا خۆ یا پیرۆز
ئانكو ئەو سویندا دایە بابێ مە ئیبراهیمی[o]
بینیتە بیرا خۆ و بۆ مە ببەخشینیت،
74
كو پشتی ئەم ژ دەستێ دوژمنێن مە قورتال كرین،
75
‏-76 بێ ترس، هەمی رۆژێن ژیانا خۆ
ب پیرۆزی و راستداری[p] ل بەرامبەر وی،
پەرستنا وی بكەین.
تۆ ژی زاڕۆكۆ، دێ بێژنە تە پێغەمبەرێ خودایێ هەری بلند،
چنكو تۆ دێ كەڤیە پێشیا خودانی، داكو رێیێن وی بۆ ئامادە بكەی،[q]
77
دا قورتالبوونێ ب رێكا لێبورینا گونەهێن وان
بۆ خەلكێ وی رابگەهینی.
78
ژ هەستێن وی یێن دلۆڤان، دێ خودایێ مە ژ ژۆری،
هەروەكو رۆژ دهەلێت،
هێتە سەرەدانا مە،
79
داكو رۆناهیێ بدەتە وان،
یێن ل تاریستان و سیبەرا مرنێ روینشتین،
بەرێ مە ژی بدەتە رێكا ئاشتیێ.»
80
ئەو زاڕۆك مەزن دبوو و ب گیانی ب هێز دكەفت و تا رۆژا بۆ ئیسرائیلێ دیار بووی، ل چۆلی دژیا.
 1. a. 1‏:2 ئانكو ئەوێن پەیاما خودێ د ناڤ خەلكی دا بەڵاڤ دكر.
 2. b. 1‏:5 1 دیرۆك 24‏:1‏-19
 3. c. 1‏:5 q دویندەه: نەسل یان زوڕیەت
 4. d. 1‏:11 ل ڤێرێ ‹خودان› جهناڤێ خودێیە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە خودان*.
 5. e. 1‏:15 q گیانێ پیرۆز: ئانكو گیانێ خودێ. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە گیانێ پیرۆز*.
 6. f. 1‏:15 سەرژمێری 6‏:1‏-21
 7. g. 1‏:17 مەلاخی 4‏:5‏-6
 8. h. 1‏:19 q جبرائیل: ئێكە ژ وان هەردوو فریشتەیێن ناڤێ وان د پەرتووكا پیرۆز دا هاتی. بنێڕە دانیێل 8‏:16‏
 9. i. 1‏:27 q پاكیزە: ئانكو ئەوا كچینیا خۆ ژ دەست نەدای.
 10. j. 1‏:32 q یێ هەری بلند: ئانكو خودێ.
 11. k. 1‏:46 q پەسن: مەدح و سەنا
 12. l. 1‏:58 جیران
 13. m. 1‏:67 q سرۆش: ب عەرەبی ‹وحي›.
 14. n. 1‏:69 q شاخەكێ قورتالبوونێ: ئانكو قورتالكەرەكێ ب هێز. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە شاخ*.
 15. o. 1‏:72‏-73 دەستپێكرن 17‏:1‏-14
 16. p. 1‏:75‏-76 q راستداری: راست و دروستی
 17. q. 1‏:75‏-76 ئیشایا 40‏:3؛ مەلاخی 3‏:1