عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
تاقیكرنا گیانێ مرۆڤان 
1
گەلی خۆشتڤیان، باوەر ژ هەر گیانەكی نەكەن، لێ گیانان تاقی بكەن، كا ئەو ژ خودێنە یان نە، چنكو گەلەك پێغەمبەرێن درەوین یێن دەركەفتینە جیهانێ.
2
هوین ب ڤێ چەندێ دێ گیانێ خودێ نیاسن: هەر گیانەكێ دانپێدانێ بكەت كو عیسایێ مەسیح ب لەشی یێ هاتی، ئەو گیان ژ خودێیە،
3
لێ هەر گیانەكێ دانپێدانێ نەكەت كو عیسایێ مەسیح ب لەشی یێ هاتی، ئەو گیان نە ژ خودێیە. ئەو گیانێ دژەمەسیحیە، ئەو گیانێ هەوە بهیستی كو دێ هێت و نوكە ئەو د جیهانێ دایە.
4
هوین ژ خودێنە گەلی زاڕۆكان و هوین ل سەر پێغەمبەرێن درەوین ب سەركەفتن، چنكو گیانێ پیرۆز یێ د هەوە دا مەزنترە ژ گیانێ ئبلیسی یێ د جیهانێ دا.
5
ئەو ژ جیهانێنە، لەوما ل دویڤ دیتنا جیهانێ دئاخڤن و جیهان گوهێ خۆ ددەتێ.
6
ئەم ژ خودێینە. ئەوێ خودێ دنیاسیت گوهێ خۆ ددەتە مە و ئەوێ نە ژ خودێیە، گوهێ خۆ نادەتە مە. ژ بەر وێ چەندێ ئەم گیانێ راستیێ[a] و گیانێ شاشیێ ژ ئێك جودا دكەین.
خودێ حەزژێكرنە 
7
گەلی خۆشتڤیان، بلا ئەم حەز ژ ئێكودوو بكەین، چنكو حەزژێكرن ژ خودێیە. هەر كەسێ حەزژێكرنێ دكەت، ئەو یێ ژ خودێ بووی و خودێ دنیاسیت.
8
ئەوێ حەزژێكرنێ ناكەت، خودێ نانیاسیت، چنكو خودێ حەزژێكرنە.
9
هۆسا حەزژێكرنا خودێ د ناڤ مە دا دیار بوو: خودێ كوڕێ خۆ یێ ئێكانە هنارتە جیهانێ، داكو ئەم ب وی بژین.
10
حەزژێكرن ئەڤەیە: نە كو مە حەز ژ خودێ كریە، لێ وی حەز ژ مە كر و كوڕێ خۆ هنارت دا ببیتە كەفارەتا گونەهێن مە.
11
گەلی خۆشتڤیان، مادەم خودێ هۆسا حەز ژ مە كر، پێدڤیە ئەم ژی حەز ژ ئێكودوو بكەین.
12
چ جاران كەسێ خودێ نەدیتیە. ئەگەر ئەم حەز ژ ئێكودوو بكەین، خودێ د ناڤ مە دا بنەجهـ دبیت و حەزژێكرنا وی د مە دا كامل دبیت.[b]
13
ئەم ب ڤێ چەندێ دزانین كو ئەم د ناڤ خودێ دا د بنەجهین و خودێ ژی د ناڤ مە دا یێ بنەجهە، چنكو وی ژ گیانێ خۆ دایە مە.
14
مە دیتیە و ئەم شاهدەییێ ددەین كو بابی كوڕێ خۆ هنارت دا ببیتە قورتالكەرێ جیهانێ.
15
ئەوێ دانپێدانێ دكەت كو عیسا كوڕێ خودێیە، خودێ د ناڤ وی دا یێ بنەجهە و ئەو ژی د ناڤ خودێ دا.
16
ئەڤجا ئەم وێ حەزژێكرنا خودێ بۆ مە هەی دزانین و باوەر ژێ دكەین.
خودێ حەزژێكرنە. ئەوێ د ناڤ حەزژێكرنێ دا بنەجهـ دبیت، د ناڤ خودێ دا یێ بنەجهە و خودێ د ناڤ وی دا.
17
ب وێ چەندێ حەزژێكرن د ناڤ مە دا دهێتە كاملكرن، دا د رۆژا دادكرنێ دا دپشتڕاست بین، چنكو مەسیح یێ چەوایە، ئەم ژی ل ڤێ جیهانێ د وەساینە[c] .
18
د حەزژێكرنێ دا ترس نینە، لێ حەزژێكرنا كامل ترسێ ژ دلی دەردئێخیت، چنكو ترس گرێدای سزایە. ئەوێ دترسیت، ئەو د حەزژێكرنێ دا كامل نەبوویە.
19
ئەم حەزژێكرنێ دكەین، چنكو ل بەراهیێ وی حەز ژ مە كر.
20
ئەگەر ئێك ببێژیت: «ئەز حەز ژ خودێ دكەم» و كەربێن وی ژ خویشك یان برایێ وی ڤەببن، ئەو یێ درەوینە. چنكو ئەو كەسێ حەز ژ خویشك یان برایێ خۆ نەكەت یێ كو دبینیت، ئەو نەشێت حەز ژ خودێ بكەت یێ كو نابینیت.
21
مە ئەڤ فەرمانە ژ وی وەرگرتیە: ئەوێ حەز ژ خودێ دكەت، پێدڤیە حەز ژ خویشك و برایێن خۆ ژی بكەت.
  1. a. 4‏:6 q گیانێ راستیێ: ئانكو گیانێ پیرۆز
  2. b. 4‏:12 یوحەننا 1‏:18
  3. c. 4‏:17 ئانكو: پەیوەندیا مەسیحی ل گەل بابی یا چەوایە، پەیوەندیا مە ژی ل ڤێ جیهانێ ل گەل خودێ یا وەسایە.