عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
1
بەرێ خۆ بدەنێ، چ حەزژێكرنە بابی دایە مە، داكو ب زاڕۆكێن خودێ بهێینە بناڤكرن! ب راستی ژی ئەم ئەوین. ژ بەر هندێ جیهان مە نانیاسیت، چنكو ئەو نەنیاسی.
2
گەلی خۆشتڤیان، نوكە ئەم زاڕۆكێن خودێینە و هێشتا دیار نەبوویە كا دێ بینە چ. لێ ئەم دزانین كو دەمێ ئەو[a] دیار دبیت، ئەم ژی دێ وەكو وی بین، چنكو كا ئەو یێ چەوایە، دێ وی وەسا بینین.
3
هەر كەسێ ئەڤ هیڤیە ب وی هەبیت، خۆ پاك دكەت، كا چەوا مەسیح یێ پاكە.
4
هەر كەسێ گونەهێ بكەت، سەرپێچیێ ژی دكەت، چنكو گونەهـ سەرپێچیە.
5
هوین دزانن كو مەسیح یێ دیار بووی، دا گونەهان راكەت. گونەهـ د وی دا نینە.
6
هەر كەسێ د ناڤ وی دا یێ بنەجهـ بیت، گونەهێ ناكەت[b] . هەر كەسێ گونەهێ بكەت، نە ئەو دیتیە و نە ژی ئەو نیاسیە.
7
گەلی زاڕۆكان، بلا كەس هەوە د سەر دا نەبەت. یێ راستداریێ دكەت، ئەو یێ راستدارە، كا چەوا مەسیح یێ راستدارە.
8
یێ گونەهان دكەت، ئەو ژ ئبلیسیە، چنكو ئبلیس هەر ژ دەستپێكێ وەرە گونەهێ دكەت. كوڕێ خودێ ژ بەر هندێ یێ دیار بووی، دا كارێن ئبلیسی ژ ناڤ ببەت.
9
هەر كەسێ ژ خودێ بووی، گونەهێ ناكەت، چنكو بنیاتێ خودێ[c] د وی دا یێ بنەجهە. ئەو نەشێت گونەهێ بكەت، چنكو ئەو یێ ژ خودێ بووی.
10
ب ڤێ چەندێ زاڕۆكێن خودێ و زاڕۆكێن ئبلیسی ژ ئێك دیار دبن: هەر كەسێ راستداریێ نەكەت، ئەو نە ژ خودێیە، هەروەسا یێ حەز ژ خویشك یان برایێ خۆ نەكەت.
حەز ژ ئێكودوو بكەن 
11
ئەو پەیاما هەوە ژ دەستپێكێ بهیستی ئەوە كو ئەم حەز ژ ئێكودوو بكەین.
12
ئەم وەكو قایینی[d] نەبین، ئەوێ كو ژ خرابكاری[e] بوو و برایێ خۆ كوشتی. بۆچی ئەو كوشت؟ چنكو كریارێن وی ب خۆ د خراب بوون و یێن برایێ وی د راستدار بوون.
13
مەندەهۆش نەبن، گەلی خویشك و برایان، ئەگەر جیهانێ كەرب ژ هەوە ڤەببن.
14
ئەم دزانین كو ئەم ژ مرنێ دەرباز بووینە ژیانێ، چنكو ئەم حەز ژ خویشك و برایان دكەین. ئەوێ حەزژێكرنێ نەكەت، ئەو د مرنێ دا بنەجهـ دبیت.
15
هەر كەسێ كەرب ژ خویشك یان برایێ خۆ ڤەببن، ئەو مێركوژە. هوین دزانن ژی كو چ مێركوژان ژیانا هەتا هەتایی، ئەوا بنەجهـ د ناڤ وی دا، نینە.
16
ئەم ب ڤێ چەندێ حەزژێكرنێ دزانین: عیسای ژیانا خۆ ژ پێخەمەت مە دانا[f] . ئەڤجا پێدڤیە ئەم ژی ژیانا خۆ ژ پێخەمەت خویشك و برایان بدانین.
17
لێ ئەگەر كەسەكی مالێ جیهانێ هەبیت و دیت كو خویشك یان برایێ وی د هەوجەیێ دایە و دلێ خۆ پێ نەسوژیت، چەوا حەزژێكرنا خودێ د ناڤ وی دا بنەجهـ دبیت؟
18
گەلی زاڕۆكان، بلا ئەم حەزژێكرنێ بكەین، نە ب پەیڤێ و ئەزمانی، لێ ب كریار و راستیێ.
19
ب ڤێ چەندێ ئەم دێ زانین كو ئەم ژ راستیێینە و دێ دلێ خۆ ل بەرامبەری خودێ ئارام كەین
20
دەمێ دلێ مە، مە گونەهبار دكەت، چنكو خودێ مەزنترە ژ دلێ مە و ئەو هەمی تشتان دزانیت.
21
گەلی خۆشتڤیان، ئەگەر دلێ مە، مە گونەهبار نەكەت، مە ل نك خودێ پشتڕاستی یا هەی
22
و ئەم چ ژێ بخوازین، ئەم ژێ وەردگرین، چنكو ئەم فەرمانێن وی ب جهـ دئینین و تشتێن ب دلێ وی دكەین.
23
فەرمانا وی ژی ئەڤەیە: ئەم باوەریێ ب ناڤێ كوڕێ وی، عیسایێ مەسیح، بینین و ئەم حەز ژ ئێكودوو بكەین، كا چەوا وی فەرمان ل مە كریە.
24
یێن فەرمانێن وی ب جهـ دئینن، د ناڤ وی دا د بنەجهن و ئەو ژی د ناڤ وان دا یێ بنەجهە. ئەم ژ ڤێ چەندێ دزانین كو ئەو د ناڤ مە دا یێ بنەجهە: ب وی گیانی[g] یێ وی دایە مە.
  1. a. 3‏:2 ئانكو مەسیح
  2. b. 3‏:6 q گونەهێ ناكەت: مەبەست پێ ئەوە كو: ‹د ناڤ گونەهان دا نامینیت›.
  3. c. 3‏:9 q بنیاتێ خودێ: دەق و دەق: ‹تۆڤێ خودێ›
  4. d. 3‏:12 q قایین: هندەك دبێژنێ ‹قابیل›. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە
  5. e. 3‏:12 مەبەست پێ ئبلیسە.
  6. f. 3‏:16 ئانكو: ژیانا خۆ كرە گۆری.
  7. g. 3‏:24 مەبەست پێ گیانێ پیرۆزە.