Isa got,
«Erd û ezman wê bibihûrin, lê peyvên min tu caran nabihûrin.»

Isa bersîv da û got:
«... Ez ji bo vê yekê ji dayik bûme û ji bo vê yekê hatime dinyayê,
da ku ez ji rastiyê re şahidiyê bikim.
Her kesê ku ji aliyê rastiyê be, guhê xwe dide dengê min.»

Bible Multi-Read
#Nava kitebSelectedBase Bible
14کتێبی پیرۆز
16Încîl (Mizgînî)
49په‌رتوکا پیرۆز
57Kurmanji New Testament
65پرتوکا پیرۆز
66کتێبی پیرۆز
67کتێبی پیرۆز
68پرتوکا پیرۆز
69پرتوکا پیرۆز
70پرتوکا پیرۆز
71پرتوکا پیرۆز
72کتێبی پیرۆز
73کتێبی پیرۆز
74کتێبی پیرۆز
75پرتوکا پیرۆز
76پرتوکا پیرۆز
77پرتوکا پیرۆز
78پرتوکا پیرۆز
79پرتوکا پیرۆز
80پرتوکا پیرۆز
81پرتوکا پیرۆز
82پرتوکا پیرۆز
83پرتوکا پیرۆز
84پرتوکا پیرۆز
85پرتوکا پیرۆز
86پرتوکا پیرۆز
87پرتوکا پیرۆز
88کتێبی پیرۆز
89کتێبی پیرۆز
90کتێبی پیرۆز
91کتێبی پیرۆز
92کتێبی پیرۆز