Jesus said,
"Heaven and earth will pass away,
but my words will never pass away."

Jesus answered,
"... for this reason I was born, and for this I came into the world,
to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me."

Bible
Em Barên Hevdû Hilgirin 
1
Birano, eger yek di neheqiyekê de bê girtin, hûn ên ku ruhanî ne, yekî weha bi ruhê nermîtiyê bînin ser rê. Tu jî hay ji xwe hebe, da ku tu neyî ceribandin.
2
Barên hevdû hilgirin û bi vî awayî Şerîeta Mesîh pêk bînin.
3
Çimkî eger yek ne tiştek be û xwe tiştek hesab bike, ew xwe bi xwe dixapîne.
4
Bila her kes karê xwe biceribîne. Hingê mirov ne bi kirinên hinekên din, lê tenê bi kirinên xwe dikare pesnê xwe bide.
5
Çimkî her kes wê barê xwe hilgire.
6
Yê ku di peyvê* de hatiye hînkirin, bila di hemû tiştên qenc de parê bide wî yê ku hîn dike.
7
Neyên xapandin! Tinaz bi Xwedê nayê kirin. Çimkî, mirov çi biçîne, wê wî bidirû.
8
Yê ku li nefsa xwe biçîne, wê ji nefsê rizîbûnê bidirû. Lê yê ku li Ruh biçîne, wê ji Ruh jiyana herheyî bidirû.
9
Û em ji qencîkirinê newestin, çimkî eger em sist nebin, emê di demsala wê de bidirûn.
10
Nexwe heta ku fersenda me hebe, em ji hemûyan re, bi taybetî jî ji xwişk û birayên bawermend re qenciyê bikin.
Şîretên Dawî û Silavên Aştiyê 
11
Binêrin, ez bi destê xwe ji we re bi çi herfên mezin dinivîsim.
12
Yên ku zorê li we dikin ku hûn sinet bibin, ew kes in ku dixwazin xwe bi tiştên bedenê derxin pêş. Ew bi tenê weha dikin, da ku mirov di ber xaça Mesîh de tengahiyê nedin wan.
13
Her çiqas ew sinetbûyî ne jî, ew bi xwe Şerîetê pêk naynin, lê belê dixwazin ku hûn sinet bibin, da ku bi bedena we pesnê xwe bidin.
14
Lê ji min dûr be ku ez ji xaça Xudanê me Îsa Mesîh pê ve bi tiştekî din pesnê xwe bidim. Bi wê xaçê dinya ji bo min hatiye xaçkirin û ez jî ji bo dinyayê.
15
Çimkî ne sinetbûn, ne jî sinetnebûn, bi tenê afirandina nû tiştek e.
16
Aştî û rehm li ser hemûyên ku li gor vê qeydeyî rêve herin û li ser Îsraêlê Xwedê be.
17
Bila ji niha û pê ve tu kes zehmet nede min, çimkî cih-birînên Îsa li ser bedena min in.
18
Birano, kerema Xudanê me Îsa Mesîh bi ruhê we re be. Amîn*.