عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ئازادبوون ژ دەستووری 
1
گەلی خویشك و برایان، ئەز بۆ كەسێن زانین ل دۆر دەستووری هەی دئاخڤم: ما هوین نزانن كو دەستووری دەستهەلات ل سەر مرۆڤی هەیە هندی ئەو یێ زیندی؟
2
بۆ نموونە، ژن ب رێكا دەستووری ب مێرێ خۆ ڤە دهێتە گرێدان هندی مێرێ وێ یێ زیندی بیت، لێ ئەگەر مێرێ وێ بمریت، ئەو ژ دەستوورێ شویكرنێ ئازاد دبیت.
3
ئەڤجا ئەگەر ئەو شوی ب زەڵامەكێ دی بكەت و هێشتا مێرێ وێ یێ زیندی بیت، ئەو ب دەهمەنپیس دهێتە نیاسین. لێ ئەگەر مێرێ وێ مر، ئەو ژ وی دەستووری ئازاد دبیت، ئەڤجا ئەو نە یا دەهمەنپیسە، خۆ ئەو شوی ب زەڵامەكێ دی ژی بكەت.
4
هۆسا هوین ژی خویشك و برایێن من، ب رێكا لەشێ مەسیحی دەربارەی دەستووری مرن، داكو هوین بۆ ئێكێ دی بن، بۆ ئەوێ ژ ناڤ مریان هاتیە راكرن، دا ئەم ژ بۆ خودێ بەرهەمی بدەین.
5
چنكو دەمێ ئەم ل دویڤ لەشی دژیاین، حەزێن گونەهێ یێن كو دەستووری ئازراندین، د ئەندامێن لەشێ مە دا كار دكر، دا ژ بۆ مرنێ بەرهەمی بدەین.
6
لێ نوكە ئەم ژ دەستووری ئازاد بووین، چنكو ئەم دەربارەی وی تشتێ پێ هاتینە گرێدان، مرین، دا ب رێیا نوی یا گیانی خزمەتێ بكەین، نە ب رێیا كەڤن یا پیتێ.
دەستوور و گونەه 
7
ئەڤجا ئەم چ بێژین؟ ئایا دەستوور گونەهە؟ حاشا! لێ ئەگەر دەستوور نەبا، من نەدزانی گونەهـ چیە. بۆ نموونە ئەگەر دەستووری نەگۆتبا: «دلچوونا خراب نەكە»[a] ، من نەدزانی دلچوون چیە.
8
لێ گونەهێ ب رێیا فەرمانێ دەرفەت دیت و هەمی جۆرێن دلچوونێ د دلێ من دا پەیدا كرن. چنكو بێی دەستووری گونەهـ یا مریە.
9
ئەز ژی دەمەكی بێی دەستوور دژیام، لێ دەمێ فەرمان هاتی، گونەهـ ژیا و ئەز مرم.
10
من دیت كو ئەو فەرمانا پێدڤی بوو ژیانێ بدەت، ئەنجامێ وێ بۆ من مرن بوو.
11
چنكو گونەهێ ب رێیا فەرمانێ دەرفەت دیت، ئەز خاپاندم و ب رێیا وێ ئەز كوشتم.
12
ئەڤجا دەستوور یێ پیرۆزە و فەرمان یا پیرۆز و دادپەروەر و باشە.
13
ئایا ما تشتێ باش مرن بۆ من ئینا؟ حاشا! لێ گونەهێ ئەڤ چەندە كر، دا ئاشكرا ببیت كو گونەهە، وێ ب رێكا تشتێ باش مرن بۆ من ئینا، داكو ب رێیا فەرمانێ بهێتە دیتن كو گونەهـ ب تەمامی یا خرابە.
14
چنكو ئەم دزانین دەستوور یێ روحانیە، لێ ئەز لەشكانیمە و وەكو بەنی بۆ گونەهێ هاتیمە فرۆتن.
15
ئەز تێناگەهم كا ئەز چ دكەم، ئەو تشتێ من دڤێت، ئەز ناكەم، لێ ئەو تشتێ من كەرب ژێ ڤەدبن، ئەز دكەم.[b]
16
ئەگەر ئەز وی تشتی بكەم یێ من نەڤێت، ئەز پەسەند دكەم كو دەستوور یێ باشە.
17
ئەڤجا ب راستی، یێ ڤی تشتی دكەت نە ئەزم، لێ ئەو گونەهە یا د من دا ئاكنجی.
18
ئەز دزانم تشتەكێ باش د من دا، ئانكو د سرۆشتێ من یێ لەشكانی دا، یێ ئاكنجی نینە. چنكو حەزا كرنا باشیێ د من دا هەیە، لێ شیانا باشیێ د من دا نینە.
19
چنكو ئەز وێ باشیێ ناكەم یا من دڤێت، لێ وێ خرابیێ دكەم یا من نەڤێت.
20
ئەگەر ئەز وی تشتی دكەم یێ من نەڤێت، ئێدی یێ ڤی تشتی دكەت نە ئەزم، لێ ئەو گونەهە یا د من دا ئاكنجی.
21
هۆسا ئەڤ یاسایە بۆ من ئاشكرا بوو: دەمێ من دڤێت ئەز باشیێ بكەم، خرابی ل نك من یا ئامادەیە.
22
چنكو د ناخێ خۆ دا، ئەز ب دەستوورێ خودێ دلشاد دبم،
23
لێ د ئەندامێن لەشێ خۆ دا، ئەز یاسایەكا دی دبینم، كو بەرهنگاریا یاسایا زێهنێ من دكەت و من دكەتە دیلێ وێ یاسایا گونەهێ، ئەوا د ئەندامێن لەشێ من دا.
24
ئەز چەند مرۆڤەكێ پەریشانم! كی دێ من رزگار كەت ژ ڤی لەشێ من بەرەڤ مرنێ دبەت؟
25
سوپاس بۆ خودێ، ئەوێ ڤێ رزگاركرنێ ب رێیا خودانێ مە عیسایێ مەسیح ددەتە مە!
ئەڤجا ئەز ب خۆ ب زێهنێ خۆ بەنیاتیا دەستوورێ خودێ دكەم، لێ ب لەشی بەنیاتیا یاسایا گونەهێ.
  1. a. 7‏:7 ئانكو دلێ خۆ نەبە ژن و مال و تشتێن كەسەكێ دی. بنێڕە دەركەفتن 20‏:17؛ گۆتارا مووسای 5‏:21
  2. b. 7‏:15 گالاتیا 5‏:17