عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ئاشتی و شادی 
1
ئەڤجا ژ بەر كو ئەم ب باوەریێ بێگونەهـ هاتینە دەرئێخستن، ئەم ل گەل خودێ كەفتینە ئاشتیێ، ژ دەولەتسەرێ خودانێ خۆ عیسایێ مەسیح.
2
ب رێكا وی دەستویری بۆ مە هاتە دان، ب باوەریێ ئەم بچینە د ڤێ كەرەمێ ڤە، یا ئەم تێدا ئاكنجی، و شانازیێ ب وێ هیڤیێ دبەین، كو دێ مە پشكداری د مەزناهیا خودێ دا هەبیت.
3
نە ب تنێ ب ڤێ، لێ ئەم شانازیێ ب تەنگاڤیێن خۆ ژی دبەین، چنكو ئەم دزانین تەنگاڤی خۆڕاگرتنێ پەیدا دكەت،
4
خۆڕاگرتن ژی پەسەندكرنێ، پەسەندكرن ژی هیڤیێ،
5
هیڤی ژی مە شەرمزار ناكەت، چنكو حەزژێكرنا خودێ ب رێیا گیانێ پیرۆز، ئەوێ وی دایە مە، رژیایە دلێ مە.
6
ژ بەر كو هێشتا ئەم د بێ هێز بووین، مەسیح د دەمێ دەستنیشانكری دا ژ بۆ بەدكاران مر.
7
كێم جاران ئێك رازی دبیت ژ بۆ مرۆڤەكێ راستدار بمریت. دبیت ئێك بوێریت ژ بۆ مرۆڤەكێ چاك بمریت،
8
لێ خودێ حەزژێكرنا خۆ بۆ مە هۆسا دیار كر: هێشتا ئەم د گونەهكار بووین، مەسیح ژ بۆ مە مر.
9
ئەڤجا نوكە، پشتی ئەم ب خوینا وی بێگونەهـ هاتینە دەرئێخستن، چەند مسۆگەرتر ب رێیا وی دێ ژ تۆڕەبوونا خودێ قورتال بین.
10
ئەگەر دەمێ ئەم دوژمنێن وی بووین، خودێ ب مرنا كوڕێ خۆ ل گەل مە ئاشت بوو، نوكە پشتی ئەم ل گەل وی د ئاشت، چەند مسۆگەرتر ب ژیانا كوڕێ وی دێ قورتال بین.
11
و نە ب تنێ ئەڤە، لێ ئەم ب رێیا خودانێ خۆ عیسایێ مەسیح شانازیێ ژی ب خودێ دبەین، كو ب رێیا وی ئاشتبوون نوكە ب دەست مە ڤە هات.
ئادەم و مەسیح 
12
ب رێیا مرۆڤەكی گونەهـ هاتە د جیهانێ دا و ب گونەهێ ژی مرن هات، هۆسا مرنێ هەمی مرۆڤ ڤەگرتن، چنكو هەمیان گونەهـ كرن.[a]
13
بەری هاتنا دەستووری، گونەهـ د جیهانێ دا هەبوو، لێ گونەهـ ناهێتە هژمارتن ئەگەر دەستوور نەبیت.
14
لێ ژ دەمێ ئادەمی تاكو دەمێ مووسای، مرنێ دەستهەلاتی دكر، خۆ ل سەر ئەوان ژی یێن گونەهێن وان نە وەكو زێدەگاڤیا ئادەمی بوون.
ئادەم وێنەیەك بوو ژ وی كەسی یێ كو دا د دویڤ وی دا هێت.
15
لێ جوداهیەكا مەزن د ناڤبەرا دانا خودێ و گونەها ئادەمی دا هەیە، چنكو ئەگەر گەلەك ژ بەر گونەها ئێكی مربن، كەرەما خودێ و دیاریا ب كەرەما مرۆڤەكی، ئانكو عیسایێ مەسیح، ژ بۆ گەلەكان هێشتا پتر زێدە بوو.
16
هەروەسا جوداهیەكا مەزن د ناڤبەرا دیاریێ و ئەنجامێ گونەها مرۆڤەكی دا هەیە، چنكو دادكرن ل سەر گونەهەكێ گونەهباری ئینا، لێ كەرەما خودێ یا پشتی گەلەك گونەهان، بێگونەهی ئینا.
17
چنكو ئەگەر مرنێ ژ بەر گونەها مرۆڤەكی و ب رێیا وی دەستهەلاتی كربیت، پا ئەوێن كەرەما خودێ یا زێدە و دیاریا راستداریێ وەردگرن، ب رێیا ئێكی، ئانكو ب عیسایێ مەسیح، دێ د ژیانێ دا چەند پتر دەستهەلاتێ كەن!
18
ئەڤجا كا چەوا ب گونەها مرۆڤەكی، هەمی مرۆڤ گونەهبار بوون، هۆسا ژی ب كارەكێ راست یێ ئێكی، هەمی مرۆڤ بێگونەهـ دبن و ژیانێ وەردگرن.
19
كا چەوا ب نەگوهداریا مرۆڤەكی، گەلەك بوونە گونەهكار، هۆسا ژی ب گوهداریا ئێكی، گەلەك دێ راستدار هێنە هژمارتن.
20
لێ دەستوور پەیدا بوو دا گونەهـ زێدە ببیت، لێ ل وی جهێ گونەهـ زێدە بووی، كەرەم هێشتا پتر زێدە بوو،
21
داكو، كا چەوا گونەهێ ب مرنێ دەستهەلاتی كر، هۆسا كەرەم ژی ب رێیا راستداریێ دەستهەلاتێ بكەت و ب رێیا خودانێ مە عیسایێ مەسیح، مە ببەتە ژیانا هەروهەر.
  1. a. 5‏:12 دەستپێكرن 3‏:6