عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
سڵاڤێن تایبەت 
1
ئەز خویشكا مە فیبیێ بۆ هەوە پەسەند دكەم، ئەوا كو خزمەتكارە ل جڤاكا باوەرداران[a] ل كەنخریایێ.
2
ب ناڤێ خودانی وێ ب شێوەیەكێ وەسا قەبیل بكەن كو ئەو شێوە بۆ پیرۆزكریان یێ گونجای بیت و د هەر تشتەكی دا وێ پێدڤی ب هەوە هەبیت، هاریكاریا وێ بكەن، چنكو هاریكاری بۆ گەلەك كەسان و بۆ من ب خۆ ژی كریە.
3
سڵاڤان ل پریسكیلایێ و ئەكیلای بكەن، كو د خزمەتا مەسیح عیسای دا هەڤكارێن منن.
4
ئەوان ژ پێخەمەت ژیانا من سەرێ خۆ دانا بەر مرنێ. نە ب تنێ ئەز، لێ هەمی جڤاكێن باوەردارێن نەجوهی ژی، سوپاسدارێن وانین.
5
سڵاڤان ل وێ جڤاكا باوەرداران ژی بكەن، ئەوا ل مالا وان كۆم دبیت. سڵاڤان ل خۆشتڤیێ من ئەپاینەتۆسی بكەن، كو ئەو كەسێ ئێكێیە ل هەرێما ئاسیایێ باوەری ب مەسیحی ئینای[b] .
6
سڵاڤان ل مەریەمێ بكەن، ئەوا ژ بۆ هەوە خۆ گەلەك وەستاندی.
7
سڵاڤان ل ئەندرونیكۆسی و ل یونیاسێ بكەن، كو مرۆڤێن منن و هەڤالێن من یێن زیندانێ بوون، ئەو د ناڤ هنارتیان دا د ناڤدارن و وان بەری من باوەری ب مەسیحی ئینایە.
8
سڵاڤان ل ئەمپلیاتۆسی بكەن، كو ژ بەر خودانی خۆشتڤیێ منە.
9
سڵاڤان ل ئوربانۆسی بكەن، هەڤكارێ مە د خزمەتا مەسیحی دا، هەروەسا ل خۆشتڤیێ من ستاخیسی ژی.
10
سڵاڤان ل ئەپەلیسی بكەن، ئەوێ باوەریا خۆ ب مەسیحی سەلماندی. سڵاڤان ل خەلكێ مالا ئەریستوپولۆسی بكەن.
11
سڵاڤان ل مرۆڤێ من هیرودیونی بكەن. سڵاڤان ل خەلكێ مالا ناركیسۆسی بكەن، ئەوێن باوەری ب خودانی هەی.
12
سڵاڤان ل تریفانایێ و تریفۆسایێ بكەن، ئەوێن خۆ د خزمەتا خودانی دا دوەستینن. سڵاڤان ل پەرسیسا خۆشتڤی بكەن، ئەوا گەلەك خۆ د خزمەتا خودانی دا وەستاندی.
13
سڵاڤان ل هەلبژارتیێ خودانی روفۆسی بكەن، هەروەسا دایكا وی ژی كو بۆ من وەكو دایكەكێیە.
14
سڵاڤان ل ئەسینكریتۆس، فلێگون، هێرمیس، پەتروباس، هێرماس و خویشك و برایێن ل گەل وان بكەن.
15
سڵاڤان ل فیلولوگۆس، یولیا، نیریۆس و خویشكا وی، ل ئۆلومپاس و هەمی پیرۆزكریێن ل گەل وان بكەن.
16
ب ماچەكا پیرۆز ژ لایێ من ڤە سڵاڤان ل ئێكودوو بكەن. هەمی جڤاكێن باوەرداران كو مەسیح خودانێ وانە سڵاڤان ل هەوە دكەن.
شیرەتێن دویماهیێ و خاترخواستن 
17
ئەڤجا، گەلی خویشك و برایان، ئەز هیڤی ژ هەوە دكەم كو هوین هشیاری وان مرۆڤان بن، یێن بەروڤاژی وێ فێركرنا هەوە وەرگرتی، ناكۆكی و هەلنگفتنێ دروست دكەن. خۆ ژ وان دویر بئێخن.
18
چنكو كەسێن هۆسا، خزمەتێ بۆ خودانێ مە مەسیحی ناكەن، لێ بۆ زكێ خۆ دكەن. ب خۆشخۆشك و سالویسیێ[c] دلێ كەسێن سادە دخاپینن.
19
گوهداریا هەوە گەهشتە گوهێن هەمیان، لەوما ئەز ب هەوە دلخۆشم. لێ من دڤێت هوین ل سەر باشیێ د هشیار بن و ل سەر خرابیێ د بێگونەهـ بن.
20
خودایێ ئاشتیێ د دەمەكێ نێزیك دا دێ ئبلیسی د بن پێیێن هەوە ڤە هەڕشینیت. كەرەما خودانێ مە عیسای ل سەر هەوە بیت.
21
هەڤكارێ من تیمۆتاوس و مرۆڤێن من لوكیۆس، یاسون و سوسیپاترۆس سڵاڤان ل هەوە دكەن.
22
ئەز تەرتیۆس، یێ ئەڤ نامەیە نڤیسی، وەكو خزمەتكارەكێ خودانی سڵاڤان ل هەوە دكەم.
23
‏ گایۆسێ مێڤاندارێ من و هەمی جڤاكا باوەرداران سڵاڤان ل هەوە دكەت. خەزنەدارێ باژێڕی ئەراستۆس و برایێ مە كوارتۆس سڵاڤان ل هەوە دكەن.
24
كەرەما خودانێ مە عیسایێ مەسیح ل سەر هەوە هەمیان بیت. ئامین.
پەسنكرن بۆ خودێ 
25
ئەڤجا مەزناهی بۆ وی بیت، یێ دشێت هەوە د باوەریێ دا موكم كەت، ل دویڤ وێ مزگینیا كو ئەز ژ بۆ عیسایێ مەسیح رادگەهینم، ل دویڤ ئاشكراكرنا وێ نهێنیا كو هەر ژ كەڤن دا یا ڤەشارتی بوو،
26
لێ نوكە ل دویڤ فەرمانا خودایێ هەروهەر هەی، ب رێكا نڤیسارێن پێغەمبەران، ئاشكرا بوو، دا هەمی مللەت باوەریێ پێ بینن و گوهداریا وی بكەن،
27
بۆ خودایێ ئێكانە كو ب تنێ ئەو یێ ئاقلمەندە، بۆ وی ب رێكا عیسایێ مەسیح، هەروهەر مەزناهی بیت! ئامین.
  1. a. 16‏:1 q جڤاكا باوەرداران: ئانكو كەنیسە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە جڤاك*.
  2. b. 16‏:5 دەق ب خۆ دبێژیت: خێڤەیێ ئاسیایێیە بۆ مەسیحی.
  3. c. 16‏:18 q سالویسی: ب عەرەبی ‹مەلاقی›