عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
موهرا حەفتێ و بخویردانكا زێڕین 
1
دەمێ بەرخی موهرا حەفتێ ڤەكری، نێزیكی نیڤ دەمژمێرێ بێدەنگێەكێ ئەسمان گرت.
2
من هەر حەفت فریشتەیێن راوەستیای ل پێشیا خودێ دیتن و حەفت بۆڕیزان بۆ وان هاتنە دان.
3
فریشتەیەكێ دی هات و ل نك قوربانگەهێ راوەستیا، بخویردانكەكا زێڕین ڤێ بوو. گەلەك بخویر بۆ وی هاتە دان، دا ل گەل نڤێژێن هەمی پیرۆزكریان، ل سەر قوربانگەها زێڕین، ئەوا ل پێشیا تەختی، پێشكێش بكەت.[a]
4
ئەڤجا دویكێلا بخویرێ ل گەل نڤێژێن پیرۆزكریان ژ دەستێ فریشتەی بلند بوو پێشیا خودێ.
5
پشتی هنگی فریشتەی بخویردانك بر و ژ ئاگرێ قوربانگەهێ پڕ كر و هاڤێتە سەر ئەردی، ئینا گڕگڕا عەوران، دەنگەدەنگ، برویسی و بیڤەلەرز چێبوون.
چوار بۆڕیزانێن پێشین 
6
هنگی هەر حەفت فریشتەیان، ئەوێن حەفت بۆڕیزان ڤێ، خۆ ئامادە كر دا وان لێ بدەن.
7
یێ ئێكێ لێ دا، ئینا تەرگ و ئاگرێن تێكهەلی خوینێ چێبوون و بۆ سەر ئەردی هاتنە هاڤێتن. ئەڤجا سێئێكا ئەردی سۆت و سێئێكا داران سۆت و هەمی گیایێ كەسك سۆت.[b]
8
فریشتەیێ دوویێ لێ دا، ئینا تشتەكێ وەكو چیایەكێ مەزن یێ ب ئاگری هەل، بۆ ناڤ دەریایێ هاتە هاڤێتن. ئەڤجا سێئێكا دەریایێ بوو خوین
9
و سێئێكا ئافراندیێن د دەریایێ دا دژین مرن و سێئێكا گەمیان ژ ناڤ چوون.
10
فریشتەیێ سێیێ لێ دا، ئینا ستێرەكا مەزن یا وەكو خەتیرەیا هەل ژ ئەسمانی كەفتە سەر سێئێكا رویباران و سەر كانیێن ئاڤێ.
11
(ناڤێ ستێرێ تەحلیشكە[c] .) ئینا سێئێكا ئاڤان تەحل بوو و ژ بەر وان ئاڤان گەلەك مرۆڤ مرن، چنكو تەحل ببوو.
12
فریشتەیێ چوارێ لێ دا، ئینا ل سێئێكا رۆژێ، سێئێكا هەیڤێ و سێئێكا ستێران هاتە دان، ئەڤجا سێئێكا وان تاری بوو و سێئێكا رۆژێ رۆناهی نەدا، هەروەسا شەڤێ ژی.[d]
13
هنگی من بەرێ خۆ دایێ و دەنگێ ئەلهۆیەكی ل ناڤەڕاستا ئەسمانی دفڕی بهیست، ب دەنگەكێ بلند دگۆت: «نەخوزیكێن، نەخوزیكێن، نەخوزیكێن ئاكنجیبوویێن ل سەر ئەردی، ژ بەر دەنگێ بۆڕیزانێن ماین یێن سێ فریشتەیێن دی كو ل بەرە لێ بدەن.»
  1. a. 8‏:3 دەركەفتن 30‏:1‏-3
  2. b. 8‏:7 دەركەفتن 9‏:23‏-25؛ حزقیێل 38‏:22
  3. c. 8‏:11 q تەحلیشك: گیایەكێ گەلەك تەحلە.
  4. d. 8‏:12 ئیشایا 13‏:10؛ حزقیێل 32‏:7؛ یۆئێل 2‏:10، 31؛ 3‏:15