عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
رابوونا عیسای 
1
دەمێ شەمبی ب دویماهی هاتی، مەریەما مەجدەلی ل گەل مەریەما دایكا یەعقوبی ل گەل سالومەیێ دەرمانك كڕین داكو بچن تەرمێ عیسای پێ چەور بكەن.
2
سپێدێ زوی ژ رۆژا ئێكشەمبێ، ل گەل هەلاتنا رۆژێ هاتنە نك گۆڕی.
3
بڕێڤە وان دگۆتە ئێكودوو: «كی دێ بۆ مە بەری ژ بەر دەرگەهێ گۆڕی گڕێل كەت؟»
4
لێ وان سەحكرە بەری و سەرەڕای هندێ كو گەلەك یێ مەزن بوو، بەر یێ هاتیە گڕێل كرن.
5
دەمێ چووینە د ناڤ گۆڕی دا، ل رەخێ راستێ گەنجەكێ روینشتی دیت، كراسەكێ سپی ل بەر بوو، ئینا مەندەهۆش بوون.
6
وی گۆتە وان: «نەترسن! هوین ل عیسایێ ناسیرەیی یێ خاچدای دگەڕیێن. ئەو یێ رابووی! نە ل ڤێرێیە. ئەڤە ئەو جهە یێ وان لێ دانای.
7
نوكە هەڕن و بێژنە شاگردێن وی و بێژنە پەترۆسی ژی، كو ئەو دێ بەری هەوە چیتە جەلیلێ و ل وێرێ دێ وی بینن هەروەكو گۆتیە هەوە.»
8
دەركەفتن و ژ سەر گۆڕی رەڤین، چنكو سەهمێ ئەو گرتبوون و دلەرزین و چ تشت نەگۆتنە كەسێ چنكو دترسیان.
عیسا بۆ مەریەما مەجدەلی دیار دبیت 
9
پشتی عیسا ل رۆژا ئێكشەمبێ سپێدێ زوی رابووی، ل پێشیێ بۆ مەریەما مەجدەلی ئەوا حەفت ئەجنە ژێ دەرئێخستین دیار بوو.
10
ئەو ژی چوو و مزگینی گەهاندە شاگردێن وی، كو ب هەوار و گری بوون.
11
دەمێ ئەوان بهیستی كو عیسا یێ ساخە و ئەوێ یێ دیتی، وان باوەر نەكر.
عیسا بۆ دوو شاگردان دیار دبیت 
12
پشتی هنگی عیسا ب رەنگەكێ دی بۆ دوو ژ وان شاگردان دیار بوو دەمێ ئەو ب رێكێ ڤە ل چۆلی دچوون.
13
ئەو زڤڕین و گۆتنە یێن دی، لێ ژ وان ژی باوەر نەكر.
عیسا بۆ هەر یازدە شاگردان دیار دبیت 
14
پاشی بۆ هەر یازدە شاگردان، دەمێ خوارنا خۆ دخوار دیار بوو. ژ بەر بێباوەری و سەرهشكیا وان، وی ئەو پاشڤە برن، چنكو ئەوان باوەر ژ وان نەدكر یێن عیسا پشتی رابوونا وی دیتی.
15
وی گۆتە وان: «هەڕنە هەمی جیهانێ و مزگینیێ بدەنە هەمی ئافراندیان.
16
یێ باوەریێ بینیت و بهێتە تافیركرن، دێ قورتال بیت و یێ باوەریێ نەئینیت دێ هێتە گونەهباركرن.
17
ئەوێن باوەری ئینای، ئەڤ نیشانە دێ ل گەل وان بن: ب ناڤێ من دێ ئەجنەیان دەرئێخن، دێ ب زمانێن نوی ئاخڤن،
18
دێ ب دەستێ خۆ ماران گرن و ئەگەر ژەهر ژی ڤەخوار چ زیان ناگەهیتە وان و دێ دەستێن خۆ داننە سەر نەساخان و نەساخ دێ ساخ بن.»
بلندبوونا عیسای بۆ ئەسمانان 
19
ئەڤجا پشتی كو خودان عیسا ل گەل وان ئاخفتی، بلند بوو ئەسمانی و ل ملێ راستێ یێ خودێ روینشت.
20
شاگرد ژی چوون و ل هەمی جیهانێ مزگینی ددا و خودانی ل گەل وان كار دكر و پەیاما وان پەسەند دكر ب رێكا نیشانێن ل سەر دەستێ وان دهاتنە كرن.