عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
سەربڕینا یوحەننایێ تافیركەر 
1
ل وی دەمی، هێرودێسێ دەستهەلاتدار[a] نوچەیێن عیسای بهیستن،
2
ئینا گۆتە خزمەتكارێن خۆ: «ئەڤە یوحەننایێ تافیركەرە. ئەو ژ ناڤ مریان یێ رابووی، ژ بەر هندێ حنێر ل سەر دەستێ وی چێدبن.»
3
هێرودێسی یوحەننا ژ بەر هیرودیایا هەڤژینا برایێ خۆ فیلیپۆسی گرتبوو و ب زنجیران گرێ دابوو و كربوو د زیندانێ دا،
4
چنكو یوحەننای دگۆتە وی: «نە یا رەوایە تۆ وێ ل خۆ مارە بكەی.»
5
هێرودێسی دڤیا یوحەننای بكوژیت، لێ ئەو ژ خەلكی دترسیا، چنكو وان یوحەننا ب پێغەمبەر ددانا.
6
ل دەمێ گێڕانا ئاهەنگا ژدایكبوونا هێرودێسی، كچا هیرودیایێ ل ناڤەڕاستێ سەما كر و هێرودێس گەلەك پێ دلخۆش بوو.
7
ئینا سویند خوار و سۆز دایێ، كو هەر تشتەكێ وێ بڤێت بدەتێ.
8
كچكێ ل دویڤ هاندانا دایكا خۆ گۆتێ: «ل ڤێرێ تۆ سەرێ یوحەننایێ تافیركەر ل سەر سێنیەكێ بدە من!»
9
پاشا خەمگین بوو، لێ ژ بەر وان سویندێن وی خوارین و ژ بەر مێڤانان، وی فەرمان دا كو ئەو تشتێ وێ بڤێت وەرگریت.
10
فەرمان هنارتە زیندانێ و سەرێ یوحەننای بڕی
11
و سەرێ وی ل سەر سێنیەكێ ئینا و دا كچكێ، ئەوێ ژی ئینا نك دایكا خۆ.
12
شاگردێن یوحەننای هاتن و تەرمێ وی بر و ڤەشارت. پشتی هنگی چوون گۆتنە عیسای.
عیسا پێنج هزاران تێر دكەت 
13
دەمێ عیسای ئەو رویدان بهیستی، ب تنێ ب بەلەمێ بۆ جهەكێ ڤەدەر چوو. خەلكی ئەڤ چەندە بهیست، ئینا ژ باژێڕان ب پێیان خۆ گەهاندە وی.
14
دەمێ عیسا ژ بەلەمێ هاتیە خوارێ و كۆمەكا مەزن یا مرۆڤان دیتی، دلێ وی ب وان سۆت و نەساخێن وان ساخ كرن.
15
گاڤا بوویە ئێڤار، شاگرد هاتنە نك وی و گۆتنێ: «ئەڤە جهەكێ ڤەدەرە و دەم بوویە درەنگی. جەماوەری بڤەڕەڤینە، دا بچنە گوندان و خوارنێ بۆ خۆ بكڕن.»
16
لێ عیسای گۆتە وان: «چوونا وان نە یا پێدڤیە. هوین تشتەكی بدەنێ دا بخۆن.»
17
ئینا وان گۆتێ: «ل ڤێرێ مە ژبلی پێنج نان و دوو ماسیان تشتەكێ دی نینە.»
18
ئینا گۆت: بۆ من بیننە ڤێرێ.
19
عیسای گۆتە جەماوەری ل سەر گیای رویننە خوار. پاشی هەر پێنج نان و هەردوو ماسی وەرگرتن، بەرێ خۆ دا ئەسمانی و سوپاسیا خودێ كر و نان كەر كر و داڤ شاگردان، ئینا وان ل سەر جەماوەری بەڵاڤ كرن.
20
هەمیان خوار و تێر بوون، پاشی دوازدە سەڵكێن تژی پرتێن بەرمایكان راكرن.
21
ژمارەیا ئەوێن خواری نێزیكی پێنج هزار زەڵامان بوو، ژبلی ژن و زاڕۆكان.
عیسا ل سەر ئاڤێ بڕێڤە دچیت 
22
هەر د وێ گاڤێ دا عیسای لەز ل شاگردان كر، كو ل بەلەمێ سیار بن و بەری وی بچنە لایێ دی یێ دەریاكێ، هەتا ئەو جەماوەری ڤەدڕەڤینیت.
23
پشتی وی جەماوەر ڤەڕەڤاندی، ب تنێ ب سەر چیای كەفت دا نڤێژێ بكەت. شەڤ ب سەردا هات و ئەو ب تنێ ل وێرێ بوو،
24
لێ بەلەما شاگردان گەهشتبوو نیڤا دەریاكێ و پێلان لێ ددا، چنكو بەرێ بای دژی وان بوو.
25
بەری ئەلندێ، عیسا ب پێیان ل سەر ئاڤا دەریاكێ چوو نك وان.
26
دەمێ شاگردان دیتی ئەو یێ ل سەر ئاڤێ بڕێڤە دچیت، بزدیان و گۆتن: «ئەڤە رەشەیەكە!» و ژ ترسان دا كرنە هەوار.
27
هەر د گاڤێ دا عیسای گۆتە وان: «پشتڕاست بن! ئەزم، نەترسن!»
28
پەترۆسی گۆتێ: «خودان، ئەگەر تۆ ئەو بی، فەرمانێ بدە من، داكو ئەز ب پێیان ل سەر ئاڤێ بهێمە نك تە.»
29
عیسای گۆتێ: «وەرە!» ئینا پەترۆس ژ بەلەمێ هاتە خوار و ل سەر ئاڤێ بەرەڤ عیسای ڤە چوو.
30
لێ دەمێ وی دیتی با یێ دژوارە ترسیا و دەست ب نقوومبوونێ كر، كرە هەوار: «خودان، من قورتال بكە!»
31
لێ د گاڤێ دا عیسای دەستێ خۆ درێژ كرێ و گرت و گۆتێ: «هەی كێمباوەر، تۆ بۆچی ب گۆمان كەفتی؟»
32
دەمێ ئەو ل بەلەمێ سیار بووین، با راوەستیا،
33
ئینا ئەوێن د بەلەمێ دا سوجدە بۆ بر و گۆتن: «ب راستی تۆ كوڕێ خودێی.»
عیسا ل جەنیسارتێ نەساخان ساخ دكەت 
34
دەمێ ئەو دەربازی لایێ دی یێ دەریاكێ بووین، ل دەڤەرا جەنیسارتێ پەیا بوون.
35
خەلكێ وێ دەڤەرێ ئەو نیاسی و خەلكێ دەوروبەر ئاگەهدار كرن، ئەڤجا هەمی نەساخ ئینانە نك
36
و هیڤی ژێ دكرن، كو ب تنێ ئەو دەستێ خۆ بكەنە ریشالۆكەكا كراسێ وی و هەمیێن دەستێ خۆ گەهاندیێ ساخ بوون.
  1. a. 14‏:1 q هێرودێسێ دەستهەلاتدار: هێرودێس ئەنتیپاسە، حوكمدارێ هەرێما جەلیلێ بوو یا سەر ب ئیمپراتۆریا رۆمایێ ڤە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.