عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
گۆڕێ ڤاڵا 
1
ل رۆژا ئێكێ ژ حەفتیێ[a] ، بەری سپێدێ كو هێشتا تاری بوو، مەریەما مەجدەلی هاتە سەر گۆڕێ عیسای، وێ دیت كو بەرێ د دەرێ گۆڕی دا یێ هاتیە لادان.
2
ئینا ب غار چوو نك شەمعون پەترۆسی و شاگردێ دی، ئەوێ عیسای حەز ژێ دكر و گۆتە وان: «خودان یێ ژ گۆڕی بری و ئەم نزانین دانایە كیرێ.»
3
ئینا پەترۆس و شاگردێ دی دەركەفتن و بەرەڤ گۆڕی چوون.
4
هەردوویان پێكڤە دكرە غار، لێ شاگردێ دی د بەراهیا پەترۆسی راكر و بەری وی گەهشتە سەر گۆڕی.
5
وی خۆ چەماند و پارچەیێن كتانی دیتن ل وێرێ دداناینە، لێ نە چوو د ژۆرڤە.
6
پاشی شەمعون پەترۆس د دویڤ دا گەهشتە گۆڕی و چوو ژۆر و ئەوی ژی پارچەیێن كتانی دیتن ل وێرێ دداناینە
7
و ئەو دەرسۆكا د سەرێ عیسای هاتیە ئالاندن، نە ل نك پارچەیێن كتانیە، لێ یا ڤەدەرە ل جهەكێ دی هاتیە پێچان.
8
وی دەمی شاگردێ دی ژی، ئەوێ ل بەراهیێ گەهشتیە سەر گۆڕی، هاتە ژۆر. ئەڤ چەندە دیت و باوەری ئینا،
9
هێشتا ئەو د نڤیسارێ نەگەهشتبوون كو پێدڤیە ئەو ژ ناڤ مریان راببیت.
10
پاشی هەردوو شاگرد ڤەگەڕیانە جهێن خۆ.
مەسیح بۆ مەریەما مەجدەلی دیار دبیت 
11
لێ مەریەم ژ دەرڤەی گۆڕی ما راوەستیای و دگریا. دەمێ وێ دكرە گری، خۆ بەرەڤ گۆڕی چەماند،
12
ئینا وێ دوو فریشتە ب جلكێن سپی دیتن، ل وی جهی یێ تەرمێ عیسای لێ هاتیە دانان د روینشتی بوون، ئێك ل جهێ سەرێ وی و یێ دی ل جهێ پێیێن وی.
13
ئینا ئەوان پرسیار ژێ كر: «خانم، تۆ بۆچی دكەیە گری؟» وێ بەرسڤا وان دا: «وان خودانێ من بر و ئەز نزانم دانایە كیرێ!»
14
دەمێ وێ ئەڤ چەندە گۆتی، ل پشت خۆ زڤڕی و عیسا دیت یێ راوەستیای بوو، لێ نەزانی ئەو عیسایە.
15
ئینا عیسای پرسیار ژێ كر: «خانم، تۆ بۆچی دكەیە گری؟ تۆ ل كێ دگەڕیێی؟» وێ هزر كر ئەو باغچەڤانە، ئینا گۆتێ: «ئەزبەنی، ئەگەر تە بریە، بێژە من تە دانایە كیرێ، دا ئەز ببەم.»
16
عیسای گۆتێ: «مەریەم!» ئینا ئەو ل خۆ زڤڕی و ب عیبرانی گۆتێ: «رابۆنی!» ئانكو «مامۆستا.»
17
عیسای گۆتێ: «من نەگرە، چنكو هێشتا ئەز بلند نەبوویمە نك بابی. لێ هەڕە نك برایێن من و بێژە وان كو ئەز دێ بلند بمە نك بابێ خۆ و بابێ هەوە، نك خودایێ خۆ و خودایێ هەوە.»
18
ئینا مەریەما مەجدەلی ڤەگەڕیا نك شاگردان و گۆت: «من خودان دیت!» و تشتێن وی گۆتینە وێ، گەهاندنە وان.
مەسیح بۆ شاگردێن خۆ دیار دبیت 
19
ل ئێڤاریا وێ رۆژێ، كو ئێكەمین رۆژا حەفتیێ بوو، شاگرد ل مالەكێ كۆم ببوون و ژ ترسا جوهیان[b] ، دەرگەهـ ل خۆ دائێخستبوون. عیسا هات و د ناڤەڕاستا وان دا راوەستیا و گۆتێ: «ئاشتی بۆ هەوە بیت!»
20
پشتی ئەو چەند گۆتی، دەستێن خۆ و كێلەكا خۆ نیشا وان دان. ئینا شاگرد گەلەك دلخۆش بوون، چنكو وان خودان دیت.
21
دیسان گۆتە وان: «ئاشتی بۆ هەوە بیت! كا چەوا بابی ئەز هنارتم، وەسا ئەز ژی هەوە دهنێرم.»
22
دەمێ وی ئەڤ چەندە گۆتی، پف كرە وان و گۆتێ: «گیانێ پیرۆز وەرگرن.
23
هوین ل گونەهێن كێ ببورن، دێ لێ هێتە بورین و یێ هوین لێ نەبورن، ل وی ناهێتە بورین.»
مەسیح بۆ توماسی ژی دیار دبیت 
24
لێ توماس، كو ئێك ژ هەر دوازدە شاگردان بوو، ب ناڤێ ‹دێدیمۆس› یێ ناڤدار بوو، دەمێ عیسا هاتی، ئەو ل گەل شاگردان نەبوو.
25
ئینا شاگردێن دی گۆتێ: «مە خودان دیت!» لێ وی بەرسڤا وان دا: «ئەگەر ئەز جهێ بزماران ل سەر دەستێن وی نەبینم و تبلا خۆ نەكەمە د جهێ بزماران را و دەستێ خۆ نەكەمە د كێلەكا وی را، ئەز ئێكجار باوەر ناكەم.»
26
پشتی هەشت رۆژان، شاگردێن وی جارەكا دی ل مالەكێ بوون و توماس ژی ل گەل وان بوو. هەر چەندە دەرگەهـ د دائێخستی بوون، لێ عیسا هات و د ناڤەڕاستا وان دا راوەستیا و گۆت: «ئاشتی بۆ هەوە بیت!»
27
پاشی گۆتە توماسی: «تبلا خۆ بینە ڤێرێ و بەرێ خۆ بدە دەستێن من و دەستێ خۆ بینە و بكە د كێلەكا من را و یێ بێباوەر نەبە، لێ یێ ب باوەر بە.»
28
ئینا توماسی بەرسڤا وی دا و گۆت: «خودانێ من و خودایێ من!»
29
عیسای گۆتێ: «چنكو تە ئەز دیتم، تە باوەری ئینا؟ خوزیكێن وان كەسان یێن نەدیتی و باوەری ئینای.»
ئارمانجا ڤێ پەرتووكێ 
30
عیسای ل پێش چاڤێن شاگردێن خۆ گەلەك نیشانێن دی كرن، كو د ڤێ پەرتووكێ دا نەهاتینە نڤیسین،
31
لێ ئەڤە هاتنە نڤیسین دا هوین باوەریێ بینن كو عیسایە مەسیحێ كوڕێ خودێ و هەوە ب رێكا وێ باوەریێ ژیان ب ناڤێ وی هەبیت.
  1. a. 20‏:1 ئانكو ئێكشەمبێ. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە رۆژا شەمبی*.
  2. b. 20‏:19 مەبەست پێ رێبەرێن جوهیانن.