عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
سۆزا هاتنا خودانی 
1
گەلی خۆشتڤیان، ئەڤە دووەمین نامەیە ئەز بۆ هەوە دنڤیسم، د وان دا ئەز ب رێكا بیرئینانێ، هزرێن هەوە یێن پاقژ هشیار دكەم،
2
دا بیرا هەوە بهێتە پەیڤێن پێغەمبەرێن پیرۆز و فەرمانێن خودان و قورتالكەری یێن هنارتیێن هەوە هوین پێ ئاگەهدار كرین.
3
بەری هەر تشتەكی ڤێ چەندێ بزانن: د رۆژێن دویماهی دا، دێ هندەك تڕانەكەرێن چڤێل دەركەڤن، یێن كو ل دویڤ ئارەزوویێن خۆ یێن خراب بڕێڤە دچن.[a]
4
دێ بێژن: «كا سۆزا هاتنا وی؟ چنكو ژ دەمێ نڤستنا[b] بابكالان، هەمی تشت ژ دەستپێكا ئافراندنێ وەرە وەكو خۆ ماینە.»
5
ئەو ب مەبەست ڤێ راستیێ ب پشت گوهـ ڤە دهاڤێژن كو ب پەیڤا خودێ هەر ژ كەڤن دا ئەسمان هەبوون و ئەرد ژی ژ ئاڤێ و د ئاڤێ را چێبوویە.[c]
6
ب وان ژی، ئاڤ ل سەر جیهانا بەرێ رابوو و ئەو ژ ناڤ چوو.[d]
7
لێ ئەرد و ئەسمانێن نوكە هەین، ب هەمان پەیڤێ بۆ ئاگری د هەلگرتینە، تا رۆژا دادكرن و ژناڤبرنا بەدكاران دهێنە هێلان.
8
لێ بلا ئەڤ تشتە ژ بیرا هەوە نەچیت، گەلی خۆشتڤیان: ل نك خودانی رۆژەك وەكو هزار ساڵانە و هزار ساڵ ژی وەكو رۆژەكێنە.[e]
9
خودان بجهئینانا سۆزا خۆ گیرۆ ناكەت، هەروەكو هندەك كەس ب گیرۆبوون دزانن، لێ ئەو بێهنا خۆ ل هەوە فرەهـ دكەت، چنكو وی نەڤێت كەس ژ ناڤ بچیت، لێ بەرێ هەمیان بكەڤیتە لخۆزڤڕینێ.
10
لێ رۆژا خودانی دێ وەكو دزەكی هێت[f] ، كو تێدا ئەسمان دێ ب گورمێنەكا مەزن ژ ناڤ چیت و توخم ب سۆتنێ دێ حەلیێن و ئەرد و هەمی كارێن تێدا هاتینە كرن، نامینن.[g]
11
‏-12 ئەڤجا، مادەم ئەڤ تشتە هەمی دێ ب ڤی شێوەی حەلیێن، ئێدی پێدڤیە هوین چ جۆرە مرۆڤ بن؟ ل ڤی دەمێ كو هوین ل چاڤەڕێیا رۆژا خودێنە و لەزێ ل هاتنا وێ دكەن، پێدڤیە هوین ب پیرۆزی و خودێترسی بژین. د وێ رۆژێ دا ئەسمان دێ ب ئاگری ژ ناڤ چن و توخم دێ ب سۆتنێ حەلیێن.
13
لێ ئەم ل گۆر سۆزا وی، چاڤەڕێی ئەسمانێن نوی و ئەردەكێ نوی دكەین، كو راستداری تێدا یا خۆجهە.
14
لەوما گەلی خۆشتڤیان، مادەم كو هوین ل چاڤەڕێی ڤان تشتانە، بزاڤێ بكەن كو ئەو هەوە هۆسا ببینیت، هوین یێن د ئاشتیێ دا د بێكێماسینە و گازندە ل سەر هەوە نینن.
15
بهژمێرن كو بێهنفرەهیا خودانێ مە دەرفەتەكە بۆ قورتالبوونێ، كا چەوا برایێ مە یێ خۆشتڤی پاولۆسی ژی ل دویڤ وێ ئاقلمەندیا بۆ وی هاتیە دان بۆ هەوە نڤیسی،
16
هەروەكو د هەمی نامەیێن خۆ دا، بەحسێ ڤان تشتان دكەت. د وان دا هندەك تشتێن ب زەحمەت بۆ تێگەهشتنێ یێن هەین كو مرۆڤێن نەزان و لقلقۆك شاش شڕۆڤە دكەن، هەروەكو نڤیسارێن پیرۆز یێن دی شاش شڕۆڤە دكەن، ب ڤێ چەندێ ژی ئەو ژناڤچوونێ ب سەرێ خۆ دا دئینن.
17
لەوما گەلی خۆشتڤیان، مادەم هوین پێشوەخت هاتینە ئاگەهداركرن، د هشیار بن نەكو ب شاشیا بەدكاران بهێنە خڕاندن و خۆڕاگریا خۆ ژ دەست بدەن.
18
لێ د كەرەم و نیاسینا خودان و قورتالكەرێ مە عیسایێ مەسیح دا وەرارێ بكەن. مەزناهی بۆ وی بیت، نوكە و هەتا هەتایێ. ئامین.
  1. a. 3‏:3 یەهودا 1‏:18
  2. b. 3‏:4 q نڤستن: ئانكو مرن
  3. c. 3‏:5 دەستپێكرن 1‏:6‏-9
  4. d. 3‏:6 دەستپێكرن 7‏:11
  5. e. 3‏:8 زەبوور 90‏:4
  6. f. 3‏:10 مەتتا 24‏:42‏-43؛ 1 سالونیكی 5‏:2؛ ئاشكراكرن 3‏:3؛ 16‏:15
  7. g. 3‏:10 د هندەك دەستنڤیسان دا دەق هۆسایە: «پەردە دێ ل سەر ئەردی و هەمی كارێن تێدا هاتینە ئەنجامدان هێتە راكرن.»