عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ئاگەهداركرنێن دویماهیێ 
1
ئەڤە سێیەمین جارە ئەز دهێمە نك هەوە. «دڤێت هەر تاوانەك ب دەڤێ دوو یان سێ شاهدان بهێتە سەلماندن.»[a]
2
بەری نوكە، دەمێ ئەز جارا دوویێ ل نك هەوە، من گۆتبوو و نوكە ژی، دەمێ ئەز نە ل نك هەوە، دبێژمە وان یێن بەری نوكە گونەهـ كرین و هەمیێن دی: دەمێ ئەز جارەكا دی بهێمە نك هەوە، ئەز یێ دلۆڤان نابم،
3
مادەم هوین داخوازا بەلگەیان دكەن كو مەسیح ب دەڤێ من دئاخڤیت. ئەو د سەرەدەریێ دا ل گەل هەوە نە یێ لاوازە، لێ د ناڤ هەوە دا یێ بهێزە.
4
راستە ئەو ژ لاوازی هاتە خاچدان، لێ ئەو ب هێزا خودێ یێ زیندیە. ئەم ژی د ئێكبوونا ل گەل وی دا د لاوازین، لێ ب هێزا خودێ ئەم د سەرەدەریا خۆ دا ل گەل هەوە دێ ل گەل وی زیندی بین.
5
نە من، لێ خۆ بپشكنن، دا بزانن كا هوین د باوەریێ دانە یان نە. نە من، لێ خۆ تاقی بكەن. یان هوین تێناگەهن كو عیسایێ مەسیح د ناخێ هەوە دایە؟ ژبلی ئەگەر هوین د پشكنینێ دا سەرنەكەڤن.
6
ئەز هیڤیدارم هوین تێبگەهن كو ئەم د سەرنەكەفتی نینین.
7
زێدەباری هندێ ئەم ژ خودێ دخوازین كو هوین چ خرابیان نەكەن، مەبەستا مە نە ئەوە كو ئەم د تاقیكرنێ دا سەركەفتی دیار ببین، لێ مەبەست ئەوە كو هوین باشیێ بكەن، خۆ ئەگەر ئەم وەكو سەرنەكەفتی ژی دیار ببین.
8
چنكو ئەم نەشێین تشتەكی ل دژی راستیێ بكەین، لێ ب تنێ دشێین خزمەتا راستیێ بكەین.
9
ئەم دلخۆش دبین، دەمێ ئەم لاواز دبین و هوین بهێز بن. ئەوا ئەم ژ خودێ دخوازین: راستڤەكرنا هەوەیە.
10
لەوما ئەز ڤان تشتان دنڤیسم و ئەز نە ل نك هەوە، داكو دەمێ ل نك هەوە ئامادە ببم، رەفتارەكا دژوار ل گەل هەوە نەكەم، ل دویڤ وێ دەستهەلاتا خودانی بۆ ئاڤاكرنێ دایە من، نە بۆ هەڕفاندنێ.
خاترخواستن 
11
ل دویماهیێ گەلی خویشك و برایان، د دلخۆش بن، خۆ راستڤە كەن، ئێكودوو هان بدەن، هەڤهزر بن، ب ئاشتیێ بژین، ئەڤجا خودایێ حەزژێكرنێ و ئاشتیێ دێ ل گەل هەوە بیت.
12
ب ماچەكا پیرۆز ژ لایێ من ڤە سڵاڤان ل ئێكودوو بكەن.
13
هەمی پیرۆزكری سڵاڤان ل هەوە دكەن.
14
كەرەما خودان عیسایێ مەسیح و حەزژێكرنا خودێ و هەڤپشكیا گیانێ پیرۆز ل گەل هەوە هەمیان بن.
  1. a. 13‏:1 گۆتارا مووسای 19‏:15