عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
پرسا هەڤژینیێ 
1
نوكە دەربارەی وان تشتێن هەوە بۆ من نڤیسین: «بۆ زەڵامی باشە، دەست نەكەتە ژنكەكێ.»
2
لێ دا دەهمەنپیسی نەبیت، بلا هەر زەڵامەكی پەیوەندی ل گەل ژنا خۆ و هەر ژنەكێ پەیوەندی ل گەل مێرێ خۆ هەبیت.
3
پێدڤیە مێر مافێ ژنا خۆ بدەتێ، هەروەسا ژن ژی مافێ مێرێ خۆ بدەتێ.
4
ژنێ دەستهەلات ل سەر لەشێ خۆ نینە، لێ مێری یا هەی. هەروەسا مێری ژی دەستهەلات ل سەر لەشێ خۆ نینە، لێ ژنێ یا هەی.
5
خۆ ژ ئێكودوو بێبەهر نەكەن، ب تنێ ئەگەر ب رێككەفتنا هەردوویان بیت بۆ دەمەكێ دیاركری، دا هوین وی دەمی بۆ نڤێژكرنێ تەرخان بكەن. پشتی هنگی بزڤڕنەڤە ژیانا هەڤژینیێ، دا ژ بەر خۆنەڕاگرتنا هەوە، ئبلیس هەوە تاقی نەكەت.
6
ئەز ڤێ چەندێ وەكو دەستویری، نە وەكو فەرمان، دبێژم.
7
ئەز حەز دكەم هەمی كەس وەكو من بن، لێ هەر ئێكی دیاریا خۆ یا تایبەت ژ خودێ هەیە، یا ئێكی ب ڤی شێوەیە و یا ئێكێ دی ب شێوەیەكێ دیە.
8
نوكە بۆ بێ هەڤژین و بیژنان[a] ئەز دبێژم: بۆ وان باشە ئەگەر ئەو وەكو من بمینن.
9
لێ ئەگەر نەشێن خۆ بگرن، بلا هەڤژینیێ پێك بینن، چنكو هەڤژینیكرن باشترە ژ گڕگرتنێ[b] .
10
بۆ یێن ب هەڤژین ژی، ئەز فەرمانێ ل وان دكەم، نە ئەز لێ خودان، كو ژن مێرێ خۆ نەهێلیت[c] ،
11
ئەگەر وێ مێرێ خۆ هێلا ژی، بلا بێ مێر بمینیت یان ژی ل گەل مێرێ خۆ ئاشت ببیتەڤە. زەڵام ژی بلا ژنا خۆ بەرنەدەت.
12
لێ بۆ یێن دی ئەز دبێژم، نەكو خودان دبێژیت: ئەگەر برایەكی[d] ژنەكا نەباوەردار هەبیت و ژن یا رازی بیت ل گەل وی بژیت، بلا وێ بەرنەدەت.
13
ئەگەر ژنەكێ[e] ژی مێرەكێ نەباوەردار هەبیت و مێر یێ رازی بیت ل گەل وێ بژیت، بلا وی نەهێلیت،
14
چنكو مێرێ نەباوەردار ب ژنا خۆ پیرۆز دبیت، ژنا نەباوەردار ژی ب مێرێ خۆ یێ باوەردار پیرۆز دبیت، ئەگەر هۆسا نەبا دا زاڕۆكێن هەوە د هەڕمی بن، لێ ب راستی ئەو د پیرۆزن.
15
لێ ئەگەر نەباوەردار خۆ جودا بكەت، بلا جودا ببیت. خویشك یان برا د رەوشەكا هۆسا دا نە د گرێداینە. خودێ بۆ ئاشتیێ یێ گازی هەوە كری.
16
تۆ چ دزانی، هەی ژنێ، بەلكو تۆ مێرێ خۆ قورتال بكەی؟ یان تۆ چ دزانی، هەی زەڵام، بەلكو تۆ ژنا خۆ قورتال بكەی؟
ل دویڤ گازیكرنا خودێ بژین 
17
سەرەڕای ڤێ چەندێ، هەر ئێك ل دویڤ وێ بەهرێ یا خودانی بۆ وی دانای، هەروەكو خودێ گازی هەر ئێكی كری، بلا وەسا بژیت. ئەز ڤێ فەرمانێ ل هەمی جڤاكێن باوەرداران دكەم.
18
ئەگەر ئێكێ سونەتكری هاتە گازیكرن، بلا سونەتبوونا خۆ نە گوهۆڕیت. ئەگەر ئێكێ سونەتنەكری ژی هاتە گازیكرن، بلا خۆ سونەت نەكەت.
19
سونەتبوون نە یا گرنگە و سونەتنەبوون ژی نە یا گرنگە، لێ یا گرنگ بجهئینانا فەرمانێن خودێیە.
20
بلا هەر كەسەك د وێ رەوشێ دا بمینیت، یا تێدا هاتیە گازیكرن.
21
ئەگەر دەمێ تۆ هاتیە گازیكرن، تۆ بەنی بووی، خەمێ نەخۆ. لێ ئەگەر تۆ بشێی ئازاد ببی، دەرفەتێ ژ دەست خۆ نەكە.
22
چنكو ئەو بەنیێ كو ژ لایێ خودانی ڤە هاتیە گازیكرن، ئەو ئازادكریێ خودانیە. هەروەسا یێ ئازاد ژی، ئەوێ هاتیە گازیكرن، ئەو بەنیێ مەسیحیە.
23
هوین ب بهایەكێ گران هاتنە كڕین، ئەڤجا نەبنە بەنیێن مرۆڤان.
24
هەر ئێك ژ هەوە، گەلی خویشك و برایان، د چ رەوشێ دا هاتیە گازیكرن، بلا د وێ رەوشێ دا ل گەل خودێ بمینیت.
دەربارەی كوڕك و كچكان 
25
نوكە دەربارەی كوڕ و كچان[f] ، من چ فەرمان ژ نك خودانی نینن، لێ ئەز، وەكو ئێكێ خودانی دلۆڤانی پێ بری، داكو جهێ باوەریێ بیت، دێ بۆچوونەكێ بێژم.
26
ژ بەر تەنگاڤیا ڤی دەمی، ئەز دبینم كو بۆ مرۆڤی باشە د رەوشا خۆ دا بمینیت.
27
ئەگەر تۆ یێ ب ژن بی، داخوازا جودابوونێ نەكە. ئەگەر تۆ یێ بێ ژن بی، داخوازا ژنێ نەكە.
28
لێ ئەگەر تۆ ژنێ بینی، تۆ گونەهێ ناكەی. ئەگەر كچەك شوی بكەت، گونەهێ ناكەت، لێ وان دێ د ڤێ ژیانێ دا تەنگاڤی هەبن، من ژی دڤێت هەوە ژێ بپارێزم.
29
مەبەستا من ئەوە، گەلی خویشك و برایان، كو دەم یێ كورت بووی، دا ژ نوكە پێڤە یێن ژن هەی، د وەسا بن هەروەكو وان ژن نەی،
30
ئەوێن شینیێ دكەن، د وەسا بن هەروەكو ئەو شینیێ نەكەن، ئەوێن شادیێ دكەن، د وەسا بن هەروەكو ئەو شادیێ نەكەن، ئەوێن دكڕن، د وەسا بن هەروەكو د بێ ملك،
31
ئەوێن ڤێ جیهانێ ب كار دئینن، پێڤە نەهێنە گرێدان، چنكو ئەڤ شێوازێ ژیانێ ل سەر ڤێ جیهانێ بەرەڤ نەمانێ دچیت.
32
من دڤێت هوین د بێ خەم بن. ئەوێ ژن نەئینای، پویتەی ددەتە كاروبارێن خودانی، كا دێ چەوا خودانی رازی كەت،
33
لێ یێ ژن ئینای، پویتەی ددەتە كاروبارێن جیهانێ، كا دێ چەوا ژنا خۆ رازی كەت،
34
هۆسا ئەو ژ دوو لایان ڤە دهێتە كێشان. ئەڤجا ژنا بێ مێر و كچك، پویتەی ددەنە كاروبارێن خودانی، كا دێ چەوا، ژ لایێ لەشی و گیانی ڤە، د پیرۆز بن. لێ ژنا ب مێر، پویتەی ددەتە كاروبارێن جیهانێ، كا دێ چەوا مێرێ خۆ رازی كەت.
35
ئەز بۆ باشیا هەوە ڤێ دبێژم، نەكو دا دەست و پێیێن هەوە گرێ دەم، لێ ژ پێخەمەت رێكوپێكی و خۆتەرخانكرنێیە بۆ خودانی، بێی كو هزرێن هەوە بەربەڵاڤ ببن.
36
لێ ئەگەر ئێك هزر دكەت كو ئەو باشیێ د دەرهەقا كچا خۆ دا ناكەت، ئەگەر كچا وی بەرەڤ قەیرەبوونێ ڤە دچیت و پێدڤیە ئەو شوی بكەت، بلا وێ بكەت یا وی دڤێت، ئەو گونەهێ ناكەت، بلا ئەو كچ و دەزگرێ خۆ هەڤژینیێ پێك بینن.
37
لێ ئەگەر ئێك ژ دلێ خۆ یێ قاییل بیت و یێ نەچار نەبیت، لێ وی دەستهەلات ل سەر حەزا خۆ هەبیت، ئەو بڕیارا وی ژ دلێ خۆ دای بۆ هندێ بیت كو كچا خۆ نەدەتە شوی، هنگی ئەوی باش كر.
38
ئەڤجا یێ كچا خۆ بدەتە شوی، ئەوی باش كر و یێ نەدەتە شوی، ئەوی باشتر كر.
دەربارەی بیژنان 
39
ژن گرێدای مێرێ خۆیە، هندی یێ ساخ بیت. لێ ئەگەر مێر مر[g] ، ئەو یا ئازادە شوی ب وی بكەت یێ وێ دڤێت، ب مەرجەكی كو وی كەسی باوەری ب خودانی هەبیت.
40
لێ ئەو ژن دێ یا بەختەوەرتر بیت، ئەگەر وەكو خۆ بمینیت، ئەڤە بۆچوونا منە و ئەز هزر دكەم گیانێ خودێ من ژی بڕێڤە دبەت.
  1. a. 7‏:8 د پەرتووكا پیرۆز دا مەبەست ژ ‹بیژن› ئەو ژنە یا مێرێ وێ مری، نە یا بەردای.
  2. b. 7‏:9 q گڕ: ب عەرەبی ‹شهوة›
  3. c. 7‏:10 مەتتا 5‏:32؛ 19‏:9؛ لوقا 16‏:18
  4. d. 7‏:12 مەبەست پێ مێرێ باوەردار.
  5. e. 7‏:13 مەبەست پێ ژنا باوەردار.
  6. f. 7‏:25 مەبەست پێ ئەون یێن ژن نەئینای و شوی نەكری.
  7. g. 7‏:39 دەق و دەق: ‹ئەگەر مێر نڤست›.