عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ژ پووتپەرێسیێ (صەنەمپەرێسیێ) دویر بن 
1
من نەڤێت هوین، گەلی خویشك و برایان، د بێ ئاگەهـ بن كو بابكالێن مە هەمی د بن عەوری دا بوون و هەمی ژ دەریایێ دەرباز بوون،[a]
2
هەمی د عەوری و د دەریایێ دا هاتنە تافیركرن و هۆسا ب مووسای ڤە هاتنە گرێدان،
3
هەمیان هەمان خوارنا روحانی خوار،[b]
4
هەمیان ژی هەمان ڤەخوارنا روحانی ڤەخوار. چنكو ژ وی كەڤرێ روحانی ڤەدخوار[c] ، یێ ل گەل وان دهات، ئەو كەڤر ژی مەسیح بوو.
5
لێ خودێ ژ پڕانیا وان یێ رازی نەبوو، ئەڤجا تەرمێن وان ل بیابانێ بەڵاڤە بوون.[d]
6
ئەڤان تشتان بۆ مە وەكو نموونە روی دا، دا دلێ مە نەچیتە تشتێن خراب، هەروەكو دلێ وان چوویێ.[e]
7
نەبنە پووتپەرێس ژی هەروەكو هندەك ژ وان بووینێ، كا چەوا هاتیە نڤیسین: «مللەت بۆ خوارن و ڤەخوارنێ روینشت، پاشی بۆ كەیفكرنێ رابوو.»[f]
8
پێدڤیە ئەم دەهمەنپیسیێ ژی نەكەین، هەروەكو هندەك ژ وان دەهمەنپیسی كری، ئینا د رۆژەكێ دا بیست و سێ هزار كەس مرن.[g]
9
مەسیحی تاقی نەكەین ژی هەروەكو هندەك ژ وان تاقی كری، ئینا ژ لایێ ماران ڤە هاتنە ژناڤبرن.[h]
10
پتەپتێ ژی نەكەن هەروەكو هندەك ژ وان پتەپت كری، ئینا ژ لایێ فریشتەیێ وێرانكەر ڤە هاتنە ژناڤبرن.[i]
11
ئەڤ هەمی تشتە وەكو نموونە ب سەرێ وان هاتن و ئەو هاتینە نڤیسین داكو بۆ مە، ئەوێن دویماهیا سەردەمان ب سەرێ وان هاتی، ببنە ئاگەهداری.
12
ئەڤجا یێ هزر دكەت ئەو قاییم یێ راوەستیایە، بلا هشیار بیت كو نەكەڤیت.
13
چ تاقیكرن ب سەرێ هەوە نەهاتینە، ژبلی یێن ب سەرێ هەمی مرۆڤان دهێن. خودێ یێ دلسۆزە[j] : ئەو ناهێلیت هوین زێدەتر ژ شیانا هەوە بهێنە تاقیكرن، ئەو دێ ل گەل تاقیكرنێ دەرگەهەكێ خۆ رزگاركرنێ ژی ڤەكەت، دا هوین بشێن خۆ ل بەر بگرن.
14
ژ بەر ڤێ چەندێ، خۆشتڤیێن من، ژ پووتپەرێسیێ بڕەڤن.
15
ئەز وەسا دئاخڤم هەروەكو ئاخفتنا من بۆ كەسێن ئاقلمەند بیت. هوین ب خۆ ئاخفتنا من بهەلسەنگینن.
16
پەرداغا سوپاسیكرنێ[k] یا ئەم ژ بەر وێ سوپاسیێ دكەین، ما نە پشكداریە د خوینا مەسیحی دا؟ ئەو نانێ ئەم كەر دكەین، ما نە پشكداریە د لەشێ مەسیحی دا؟[l]
17
ئەڤجا ئەم، سەرەڕای گەلەكیا خۆ لەشەكین، چنكو ب تنێ نانەك یا هەی و ئەم هەمی د خوارنا وێ نانێ دا د پشكدارین.
18
ل گەلێ ئیسرائیل بنێڕن: ما ئەوێن قوربانان دخۆن نە پشكدارێن قوربانگەهێنە؟[m]
19
ئەڤجا مەبەستا من چیە؟ ما قوربانێ بۆ پووتان دهێتە پێشكێشكرن تشتەكێ گرنگە؟ ما پووت تشتەكێ گرنگە؟
20
نەخێر! لێ مەبەستا من ئەوە كو تشتێن پووتپەرێس پێشكێش دكەن، ئەو بۆ ئەجنەیان پێشكێش دكەن، نەكو بۆ خودێ. من ژی نەڤێت هوین ل گەل ئەجنەیان د پشكدار بن.[n]
21
هوین نەشێن ژ پەرداغا خودانی و ژ پەرداغا ئەجنەیان ژی ڤەخۆن، هەروەسا هوین نەشێن پشكدارێن سفرا خودانی و سفرا ئەجنەیان ژی بن.
22
ما مە دڤێت ئیرەییا خودانی[o] بئازرینین؟ ما ئەم ژ وی بهێزترین؟
هەمی تشتان بۆ مەزناهیا خودێ بكەن 
23
دبێژن: «هەمی تشت د حەلالن»، لێ هەمی تشت ب مفا نینن. «هەمی تشت د حەلالن»، لێ هەمی تشت ئاڤەدانیێ ناكەن.
24
بلا هەر كەس نە ل بەرژەوەندیا خۆ، لێ ل بەرژەوەندیا یێن دی بگەڕیێت.
25
هەر تشتەكێ ل گۆشتفرۆشیێ دهێتە فرۆتن بخۆن، بێی كو هوین ژ پێخەمەت وژدانێ پرسیارێ ل دۆر وی گۆشتی بكەن،
26
چنكو «ئەرد و هەمی تشتێن تێدا، یێن خودانینە.»[p]
27
ئەگەر نەباوەردارەك هەوە داخواز بكەت و هەوە بڤێت بچن، هەر تشتێ دانیتە بەر هەوە بخۆن، بێی كو هوین ژ پێخەمەت وژدانێ پرسیارێ ل دۆر وێ خوارنێ بكەن.
28
لێ ئەگەر ئێك بێژیتە هەوە: «ئەڤە گۆشتێ قوربانیە»، ژ پێخەمەت وی یێ ئەڤ چەندە گۆتیە هەوە و ژ پێخەمەت وژدانێ نەخۆن.
29
مەبەستا من نە وژدانا هەوەیە، لێ وژدانا یێ دیە. چنكو ما بۆچی ئازادیا من ژ لایێ وژدانا كەسەكێ دی ڤە بهێتە سنووردان؟
30
ئەگەر ئەز د خوارنەكێ دا یێ پشكدار بم و سوپاسیا خودێ بكەم، ئەڤجا بۆچی ئەز ژ بەر تشتێ من بۆ وی سوپاسی كری بهێمە تاوانبار كرن؟
31
ئەڤجا ئەگەر هوین بخۆن، یان ڤەخۆن، یان چ تشتێ بكەن، هەمی تشتان بۆ مەزناهیا خودێ بكەن.
32
نە بۆ جوهیان، نە بۆ مللەتێن دی و نە ژی بۆ جڤاكا گازیكریێن خودێ، نەبنە ئاستەنگ،
33
هەروەكو ئەز ژی هەوڵ ددەم د هەر تشتی دا هەمیان رازی بكەم، ئەز ل مفایێ خۆ ناگەڕیێم، لێ ئەز ل مفایێ گەلەكان دگەڕیێم، دا ئەو قورتال ببن.
 1. a. 10‏:1 دەركەفتن 13‏:21‏-22؛ 14‏:22‏-29
 2. b. 10‏:3 مەبەست پێ ‹مەننا›یە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 3. c. 10‏:4 دەمێ خودێ بۆ وان ئاڤ ژ كەڤری دەرئێخستی. بنێڕە دەركەفتن 17‏:6؛ سەرژمێری 20‏:11
 4. d. 10‏:5 سەرژمێری 14‏:29‏-30
 5. e. 10‏:6 سەرژمێری 11‏:4
 6. f. 10‏:7 دەركەفتن 32‏:6
 7. g. 10‏:8 سەرژمێری 25‏:1‏-18
 8. h. 10‏:9 سەرژمێری 21‏:5‏-6
 9. i. 10‏:10 سەرژمێری 16‏:41‏-49
 10. j. 10‏:13 q دلسۆز: ئانكو وەفادار
 11. k. 10‏:16 مەبەست پێ ئەو پەرداغە یا د شیڤا خودانی دا نیشانا رشتنا خوینا مەسیحیە. بنێڕە 1 كورنتۆس 11‏:23‏-26
 12. l. 10‏:16 مەتتا 26‏:26‏-28
 13. m. 10‏:18 پەرستن و پیرۆزی 6‏:7
 14. n. 10‏:20 گۆتارا مووسای 32‏:17
 15. o. 10‏:22 q ئیرە: ب عەرەبی ‹غیرە›.
 16. p. 10‏:26 زەبوور 24‏:1؛ 50‏:12؛ 89‏:11