عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
1
گۆتە وان: «ب راستی دبێژمە هەوە: هندەك ژ ئەوێن ل ڤێرێ راوەستیاین، تاكو نەبینن پاشایەتیا خودێ ب هێز یا هاتی، تام ناكەنە مرنێ.»
مەزناهیا عیسای بۆ شاگردان دیار دبیت 
2
پشتی شەش رۆژان، عیسای پەترۆس، یەعقوب و یوحەننا ل گەل خۆ برن و سەرئێخستنە چیایەكێ بلند، ل وێرێ ئەو ب تنێ بوون. دیمەنێ وی ل بەر چاڤێن وان هاتە گوهۆڕین
3
و جلكێن وی سپی بوون و تەیسین، كو چ كەس ل سەر ئەردی نەشێن وەسا سپی بكەن.
4
بۆ وان ئلیاس و مووسا دیار بوون كو یێ ل گەل عیسای دئاخڤن.
5
پەترۆسی گۆتە عیسای: «مامۆستا، باش بوو ئەم ل ڤێرێ! ئەڤجا دا ئەم سێ كەپران چێكەین، ئێك بۆ تە، ئێك بۆ مووسای و ئێك بۆ ئلیاسی.»
6
پەترۆسی نەدزانی كا چ دبێژیت، چنكو هەر سێ شاگرد د بەهتی بوون.
7
پاشی عەورەك هات و سیبەر ل وان كر، دەنگەك ژ عەوری هات: «ئەڤەیە كوڕێ من یێ خۆشتڤی، گوهێ خۆ بدەنێ!»
8
ژ نشكەكێ ڤە ل دۆر خۆ زڤڕین و ژبلی عیسای كەس ل گەل خۆ نەدیت.
9
دەمێ ئەو ژ چیای دهاتنە خوارێ، عیسای فەرمان ل وان كر كو ئەو تشتێ وان دیتی نەبێژنە كەسێ، تاكو كوڕێ مرۆڤ ژ ناڤ مریان رانەبیت.
10
وان پەیڤ د دلێ خۆ دا ژ بەر كر و پرسیار ژ ئێكودوو كر: «رابوون ژ ناڤ مریان چیە؟»
11
و پرسیار ژێ كر: «بۆچی مامۆستایێن دەستووری دبێژن پێدڤیە ل بەراهیێ ئلیاس بهێت؟»[a]
12
وی بەرسڤا وان دا: «راستە، ئلیاس دێ ل بەراهیێ هێت و هەمی تشتان رێك ئێخیتەڤە. پا چەوا دەربارەی كوڕێ مرۆڤ هاتیە نڤیسین كو ئەو دێ گەلەك ئازارێ كێشیت و هێتە كرێت كرن؟
13
لێ ئەز دبێژمە هەوە: ئلیاس یێ هاتی و وان چ تشتێ ڤیای ل گەل كر، كا چەوا دەربارەی وی هاتیە نڤیسین.»
عیسا زاڕۆكەكی ژ گیانێ پیس ساخ دكەت 
14
دەمێ ڤەگەڕیاینە نك شاگردێن دی، دیت گەلەك یێ ل دۆران خڕڤەبووین و هندەك مامۆستایێن دەستووری گەنگەشە ل گەل دكر.
15
چەوا خڕڤەبوویان ئەو دیت، گوهشین و كرنە غار و سڵاڤ لێ كر.
16
عیسای پرسیار ژ وان كر: «هوین گەنگەشەیێ دەربارەی چ ل گەل دكەن؟»
17
ئینا ئێك ژ خڕڤەبوویان بەرسڤا وی دا: «مامۆستا، من كوڕێ خۆ یێ ئینایە نك تە، گیانەكێ پیس یێ تێدا وی لال دكەت،
18
ل هەر جهێ وی بهنگێڤیت تەپ دهێتێ و كەف ب سەر دەڤی دكەڤیت و ددانێن خۆ دقرچینیت و رەق دبیت. من داخواز ژ شاگردێن تە كر كو وی ژێ دەربئێخن، لێ نەشیان.»
19
ئینا بەرسڤا وان دا و گۆت: «هەی نفشێ بێباوەر، تا كەنگی دێ د ناڤ هەوە دا مینم؟ تا كەنگی دێ بێهنا خۆ ل هەوە فرەهـ كەم؟ وی بیننە نك من.»
20
ئینانە نك. دەمێ ئەو دیتی، ئێكسەر گیانێ پیس زاڕۆك ڤەهەژاند و كەفتە ئەردی و خۆ گەڤزاند و كەف ب سەر دەڤی كەفت.
21
عیسای پرسیار ژ بابێ كوڕكی كر: «ئەڤە ژ كەنگی وەرە هۆ لێ دهێتە هە؟» گۆت: «ژ بچویكاتی وەرە.
22
گەلەك جاران گیانێ پیس ئەو دهاڤێتە د ناڤ ئاگری یان ئاڤێ دا، داكو بكوژیت. ئەگەر تۆ دشێی تشتەكی بكەی، دلۆڤانیێ ب مە ببە و هاریكاریا مە بكە.»
23
عیسای گۆتێ: «تە گۆت: ‹ئەگەر تۆ بشێی؟› هەمی تشت بۆ خودان باوەری یێ بەردەستە.»
24
د جهـ دا بابێ كوڕكی گازی كر: «من باوەریا هەی، هاریكاریا بێباوەریا من بكە!»
25
دەمێ عیسای دیتی خەلك یێ دبەزنە نك و ل وێرێ خڕڤە دبن، ل گیانێ پیس حەیتاند و گۆتێ: «هەی گیانێ كەڕ و لال، ئەز فەرمانێ ل تە دكەم ژ كوڕكی دەركەڤە و ئێدی لێ نەزڤڕەڤە!»
26
گیانێ پیس كرە هەوار و زاڕۆك ب هێز ڤەهەژاند، پاشی دەركەفت و زاڕۆك وەكو مریان لێ هات، تاكو بەهرا پتر ژ خڕڤەبوویان گۆتی: «مر.»
27
لێ دەمێ عیسای دەستێ وی گرتی و راكریەڤە، ئەو رابووڤە.
28
دەمێ چوویە مال، شاگردێن وی ب تنێ پرسیار ژێ كر: «بۆچی ئەم نەشیاین گیانێ پیس دەربئێخین؟»
29
بەرسڤا وان دا: «ئەڤ توخمە ب چ تشتان دەرناكەڤن، ب تنێ ب نڤێژان نەبیت.»
عیسا جارەكا دی بەحسێ مرن و رابوونا خۆ دكەت 
30
ژ وێرێ چوون و ژ دەڤەرا جەلیل دەرباز بوون و عیسای نەدڤیا كەس پێ بزانیت،
31
چنكو وی شاگردێن خۆ فێر دكرن و دگۆتێ: «دێ كوڕێ مرۆڤ رادەستی مرۆڤان هێتە كرن و دێ وی كوژن و پشتی كوشتنا وی ل رۆژا سێیێ دێ رابیتەڤە.»
32
لێ ئەو د ڤێ ئاخفتنێ نەگەهشتن و ترسیان پرسیارێ ژێ بكەن.
كیە یێ هەری مەزن؟ 
33
گەهشتنە كەفەرناحوم و دەمێ ب ژۆر كەفتین، پرسیار ژ وان كر: «هەوە ب رێكێ ڤە گەنگەشە ل سەر چ دكر؟»
34
لێ ئەو بێدەنگ بوون، چنكو د رێكێ دا وان گەنگەشەیا هندێ دكر كا یێ هەری مەزن ژ وان كیە.
35
روینشت و گازی هەر دوازدە شاگردێن خۆ كر و گۆتێ: «ئەگەر ئێكی ڤیا خۆ بكەتە یێ پێشیێ، بلا ل دویماهیا هەمیان بیت و خزمەتكارێ هەمیان بیت.»
36
ئەوی زاڕۆكەك ئینا و د ناڤبەرا وان دا راوەستاند و هەمبێز كر و گۆتە وان:
37
هەر كەسێ زاڕۆكەكێ وەكو ڤی ب ناڤێ من قەبیل بكەت، ئەوی ئەز قەبیل كرم و یێ من قەبیل بكەت، ئەوی نە ب تنێ ئەز قەبیل كرم، لێ ئەو ژی قەبیل كر یێ ئەز هنارتیم.
ئەوێ دژی مە نەبیت د گەل مە دایە 
38
ئینا یوحەننای گۆتە وی: «مامۆستا، مە كەسەك دیت ب ناڤێ تە ئەجنە دەردئێخستن، لێ مە نەهێلا وی كاری بكەت، چنكو ئەو نە ژ مە بوو.»
39
عیسای گۆت: «رێكێ لێ نەگرن، چنكو كەس نەشێت حنێران ب ناڤێ من بكەت و بشێت زوی ب زوی ب خرابی بەحسێ من بكەت،
40
چنكو ئەوێ دژی مە نەبیت، د گەل مە دایە.
41
هەر كەسێ پەرداغەكا ئاڤێ ب ناڤێ من بدەتە هەوە چنكو هوین یێن مەسیحن، ئەز ب راستی دبێژمە هەوە، خەلاتێ وی چ جاران بەرزە نابیت.»
هشیاركرن ژ گونەهان 
42
«هەر كەسێ ببیتە ئەگەرێ هەلنگفتنا ئێك ژ ڤان بچویكێن باوەری ب من هەی، بۆ وی باشترە بەرئاشەك ب ستۆیێ وی ڤە بهێتە گرێدان و بهاڤێژنە د دەریایێ دا.
43
ئەگەر دەستێ تە ببیتە ئەگەرێ هەلنگفتنا تە، ببڕە. باشترە تۆ دەست بڕی بچیە د ژیانێ[b] دا، ژ كو تۆ یێ ب دوو دەستان بی و بچیە د دۆزەخێ[c] دا، د ناڤ ئاگرەكی دا، كو نەهێتە ڤەمراندن،
44
ل وێرێ نە ئەو كرم دمرن یێن لەشێ وان دخۆن، نە ژی ئەو ئاگر ڤەدمریت یێ لەشێ وان دسوژیت.
45
ئەگەر پێیێ تە ببیتە ئەگەرێ هەلنگفتنا تە، ببڕە. باشترە تۆ لەنگ بچیە د ژیانێ دا، ژ كو تۆ یێ ب دوو پێیان بی و بۆ دۆزەخێ بهێیە هاڤێتن،
46
ل وێرێ نە ئەو كرم دمرن یێن لەشێ وان دخۆن، نە ژی ئەو ئاگر ڤەدمریت یێ لەشێ وان دسوژیت.
47
ئەگەر چاڤێ تە ببیتە ئەگەرێ هەلنگفتنا تە، بینە دەر. باشترە تۆ یێ ب چاڤەكی بی و بچیە د پاشایەتیا خودێ دا، ژ كو تۆ یێ ب دوو چاڤان بی و بۆ دۆزەخێ بهێیە هاڤێتن،
48
ل وێرێ نە ئەو كرم دمرن یێن لەشێ وان دخۆن، نە ژی ئەو ئاگر ڤەدمریت یێ لەشێ وان دسوژیت.[d]
49
چنكو هەر كەسەك ب ئاگری دهێتە خوێ كرن.
50
خوێ یا باشە، لێ ئەگەر خوێ سویراتیا خۆ بەردا، دێ جارەكا دی ب چ سویر كەن؟ بلا خوێ د ناڤ هەوە دا هەبیت و ل گەل ئێكودوو د ئاشتیخواز بن[e]
  1. a. 9‏:11 مەلاخی 4‏:5
  2. b. 9‏:43 مەبەست پێ ژیانا هەروهەرە.
  3. c. 9‏:43 q دۆزەخ: ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە
  4. d. 9‏:48 ئیشایا 66‏:24
  5. e. 9‏:50 مەتتا 5‏:13