عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
خەلكێ باژێڕێ ناسیرەیێ عیسای رەت دكەت 
1
عیسای ئەو جهـ هێلا و هاتە باژێڕكێ خۆ، شاگردێن وی ژی كەفتنە دویڤ.
2
دەمێ بوویە شەمبی، د ناڤ كنیشتەیێ دا دەست ب فێركرنێ كر. گەلەك كەس ل وێرێ بوون، دەمێ وان ئەو بهیستی، گوهشین و گۆتن: «ئەوی ئەڤ هەمی تشتە ژ كیڤە ئیناینە؟ و ئەڤە چ ئاقلمەندییە بۆ هاتیە دان؟ و ئەڤە چ حنێرن[a] ل سەر دەستێن وی چێ دبن؟
3
ئەرێ ئەڤە نە ئەو دارتاشێ كوڕێ مەریەمێیە، برایێ یەعقوب و یوسی و یەهودا و شەمعونیە؟ ئەرێ ما خویشكێن وی نە ل ڤێرێنە د ناڤ مە دانە؟» هۆسا ئەو ژ وی دلگران بوون.
4
ئینا عیسای گۆتە وان: «چ پێغەمبەر د بێ رێز نینن، ب تنێ د ناڤ باژێڕ و كەسوكار و مالا خۆ دا نەبیت.»
5
نەدشیا ل وێرێ چ حنێران بكەت، ژبلی كو دەستێ خۆ كرە چەند نەساخان و ساخ كرنەڤە.
6
ئەو ژ بەر بێباوەریا وان یێ گوهشی بوو.
پاشی ل گوندێن دەوروبەران دگەڕیا و فێركرن دكر.
هنارتنا هەر دوازدە شاگردان 
7
وی گازی كرە هەر دوازدە شاگردان و دەست پێ كر جۆت جۆتە هنارتن و دەستهەلات ل سەر گیانێن پیس دا وان.
8
ئەو راسپاردن كو چ تشتی بۆ رێكێ ژبلی دارەكی هەلنەگرن، نە نانی، نە چانتكی و نە پارەی د كەمەرێن خۆ دا،
9
لێ پێلاڤەك ل پێ وان بیت و دوو كراسان نەكەنە بەر خۆ.
10
هەروەسا گۆتە وان: «هەر گاڤا هوین چوونە د مالەكێ ڤە، تێدا بمینن هەتا هوین ژ وێرێ دچن.
11
ل هەر جهەكێ خەلكێ وی هەوە قەبیل نەكەن و گوهێ خۆ نەدەنە ئاخفتنێن هەوە، دەمێ وی جهی دهێلن، تۆزا بنێ پێیێن خۆ داقوتن، دا ل سەر وان ببیتە شاهدەیی.»
12
ئینا ب رێ كەفتن و گۆتنە خەلكی كو پێدڤیە ئەو ل خۆ بزڤڕن
13
و وان گەلەك ئەجنە دەرئێخستن و نەخۆش زەیت كرن[b] و ساخ كرن.
سەربڕینا یوحەننایێ تافیركەر 
14
هێرودێسێ پاشا گوهـ ل نوچەیێن عیسای بوو، چنكو ناڤێ وی بەڵاڤ ببوو. هندەك مرۆڤان دگۆت: «یوحەننایێ تافیركەر ژ ناڤ مریان یێ رابووی، ژ بەر هندێ ئەو حنێر ل سەر دەستێ وی چێدبن.»
15
لێ هندەكێن دی دگۆت: «ئەڤە ئلیاسە.» هەروەسا هندەكان دگۆت: «ئەڤە پێغەمبەرەكە وەكو پێغەمبەرێن بەرێ.»
16
دەمێ هێرودێسی گوهـ لێ بووی گۆت: «ئەڤە یوحەننایە ئەوێ من سەرێ وی دایە بڕین، ژ ناڤ مریان یێ رابووی!»
17
هێرودێسی یوحەننا گرتبوو و د ناڤ زیندانێ دا گرێ دابوو، ژ بەر هیرودیایێ ئەوا وی مارە كری، ئەو ژی هەڤژینا فیلیپۆسێ برایێ وی بوو.
18
ژ بەر كو یوحەننای دگۆتە وی: «نە یا رەوایە تۆ ژنبرا خۆ مارە بكەی.»
19
ئەڤجا كەربێن هیرودیایێ ژ یوحەننای ڤەدبوون و دڤیا بكوژیت، لێ نەدشیا،
20
چنكو هێرودێس ژ یوحەننای دترسیا و دزانی كو ئەو زەڵامەكێ راستدار و پیرۆزە، ژ بەر هندێ دپاراست. دەمێ وی گوهداریا یوحەننای دكر، تەنگاڤ دبوو، لێ ل گەل هندێ ب دلخۆشی دبهیست.
21
پاشی بۆ هیرودیایێ دەرفەت چێبوو دەمێ هێرودێسی ب هەلكەفتا ژدایكبوونا خۆ شیڤەكا بەركەفتی بۆ ماقویلێن خۆ و فەرماندە و ناڤدارێن دەڤەرا جەلیلێ چێكری.
22
دەمێ كچا هیرودیایێ ب ژۆر كەفتی و سەما كری، هێرودێس و مێڤانێن وی پێ دلخۆش بوون. ئینا پاشای گۆتە كچكێ: «تە چ دڤێت ژ من بخوازە، ئەز دێ دەمە تە.»
23
سویند ژی بۆ وێ خوار و گۆت: «تۆ چ بخوازی ئەز دێ دەمە تە، ئەگەر نیڤا پاشایەتیا من ژی بیت.»
24
ئینا كچك دەركەفت و پرسیار ژ دایكا خۆ كر: «ئەز چ بخوازم؟» بەرسڤا وێ دا: «سەرێ یوحەننایێ تافیركەر!»
25
د گاڤێ دا ب لەز ب ژۆر كەفت و داخواز ژ پاشای كر و گۆت: «من دڤێت تۆ ڤێ گاڤێ سەرێ یوحەننایێ تافیركەر ل سەر سێنیەكێ بدەیە من!»
26
پاشا گەلەك خەمگین بوو، لێ ژ بەر وان سویندێن وی خوارین و ژ بەر مێڤانان، وی نەدڤیا داخوازا وێ ڤەگەڕینیت.
27
ئێكسەر پاشای سەربڕەك هنارت و فەرمان دایێ، كو سەرێ یوحەننای بینیت. سەربڕ چوو و سەرێ وی د زیندانێ دا بڕی
28
و سەرێ وی ل سەر سێنیەكێ ئینا و دا كچكێ، كچكێ ژی دا دایكا خۆ.
29
دەمێ دەنگوباس گەهشتینە شاگردێن یوحەننای، هاتن و تەرمێ وی بر و دانا د گۆڕەكی دا.
عیسا خوارنێ ددەتە پێنج هزاران 
30
هنارتی ڤەگەڕیانە نك عیسای و هەمی كریار و فێركرنێن وان كرین گۆتنێ.
31
گەلەك خەلك دهاتن و دچوون، لەوما وان چ دەرفەت نەبوو كو خوارنا خۆ بخۆن، ئینا عیسای گۆتە وان: «هوین ب تنێ وەرنە جهەكێ ڤاڵا و پیچەكێ بێهنا خۆ ڤەدەن.»
32
ئەو ب تنێ ب بەلەمێ بۆ جهەكێ ڤەدەر چوون.
33
لێ خەلكی دیتن یێن دچن و گەلەك ژ وان ئەو نیاسین، ئەڤجا ژ هەمی باژێڕان ب پێیان غار دان و بەری وان گەهشتنە وێرێ و لێ كۆم بوون.
34
دەمێ عیسا ژ بەلەمێ هاتیە خوارێ، كۆمەكا مەزن یا مرۆڤان دیت، دلێ وی ب وان سۆت، چنكو ئەو وەكو پەزێ بێ شڤان بوون. ئینا ئەو فێری گەلەك تشتان كرن.
35
دەمەكێ درێژ ژ رۆژێ بوری، شاگردێن وی هاتنە نك وی و گۆتێ: «ئەڤە جهەكێ ڤەدەرە و هندە دێ رۆژ ئاڤا بیت،
36
ئەڤجا بێژە خەلكی داكو بچنە مال و گوندێن دەوروبەران و بۆ خۆ تشتەكی بكڕن و بخۆن.»
37
لێ عیسای بەرسڤا وان دا: «هوین تشتەكی بدەنێ دا بخۆن.» ئەوان گۆتێ: «ئەرێ تە دڤێت ئەم بچین و ب بهایێ دوو سەد دیناران[c] بۆ وان نانی بكڕین و بدەینێ دا بخۆن؟»
38
لێ عیسای گۆتە وان: «هەوە چەند نان هەنە؟ هەڕن سەحكەنێ.» دەمێ وان زانی چەندێ هەی، گۆتە وی: «پێنج نان و دوو ماسی.»
39
ئینا فەرمان دا وان، دا بێژنە خەلكی كو كۆم كۆم ل سەر گیایێ كەسك رویننە خوارێ.
40
ئینا سەد سەد و پێنجی پێنجی روینشتن.
41
پاشی عیسای هەر پێنج نان و هەردوو ماسی وەرگرتن، بەرێ خۆ دا ئەسمانی و سوپاسیا خودێ كر و نان كەر كر و داڤ شاگردێن خۆ، داكو بدەنە خەلكی و هەردوو ماسی ژی ل سەر هەمیان لێكڤە كرن.
42
هەمیان خوار و تێر بوون،
43
پاشی دوازدە سەڵكێن تژی پرتێن نانی و ماسیان راكرن.
44
ژمارەیا ئەوێن ژ وی نانی خواری پێنج هزار زەڵام بوون.
عیسا ل سەر ئاڤێ بڕێڤە دچیت 
45
هەر د وێ گاڤێ دا عیسای فەرمان ل شاگردێن خۆ كر كو ل بەلەمێ سیار بن و بەری وی بچنە بێت‌سایدا ل لایێ دی یێ دەریاكێ، هەتا ئەو جەماوەری ڤەدڕەڤینیت.
46
پشتی خاترخواستنێ، چوو چیای دا نڤێژێ بكەت.
47
دەمێ بوویە شەڤ بەلەم ل نیڤا دەریاكێ بوو و عیسا ب تنێ ل سەر هشكاتیێ بوو.
48
عیسای دیت شاگردێن وی گەلەك ب هاژوتنێ دوەستیێن، چنكو بەرێ بای دژی وان بوو. بەری ئەلندێ عیسا ب پێیان ل سەر ئاڤا دەریاكێ چوو نك وان و ڤیا ژ وان دەرباز ببیت.
49
دەمێ وان دیتی ئەو یێ ل سەر ئاڤێ بڕێڤە دچیت، هزر كرن رەشەیەكە، ئینا كرنە هەوار،
50
چنكو هەمیان ئەو دیت و ترسیان. لێ د گاڤێ دا ل گەل وان ئاخفت و گۆت: «پشتڕاست بن! ئەزم، نەترسن!»
51
ل گەل وان ل بەلەمێ سیار بوو و با راوەستیا، ئەڤجا گەلەك گوهشین و حێبەتی بوون،
52
چنكو ئەو د حنێرا نانی نە گەهشتبوون، ژ بەر كو د مەژی هشك بوون.
عیسا گەلەك نەساخان ساخ دكەت 
53
دەمێ ئەو دەربازی لایێ دی یێ دەریاكێ بووین، ل دەڤەرا جەنیسارتێ پەیا بوون و بەلەم گرێ دا.
54
دەمێ ژ بەلەمێ هاتینە خوار، خەلكی ئێكسەر عیسا نیاسی.
55
ئەڤجا رابوون و ب لەز ل وان دەوروبەران گەڕیان و نەساخ ل سەر نڤینان هەلگرتن و دئینانە هەر جهەكێ گوهـ لێ ببا كو یێ ل وێرێ.
56
هەر چ گوند یان باژێڕ و دەڤەرا چووبایێ، دا نەساخان داننە گۆڕەپانان و هیڤی ژێ دكرن كو ب تنێ دەستێ خۆ بكەنە ریشالۆكەكا[d] كراسێ وی و هەمیێن دەستێ خۆ گەهاندیێ ساخ دبوون.
  1. a. 6‏:2 q حنێر: ب عەرەبی ‹معجزة›.
  2. b. 6‏:13 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە زەیتكرن*.
  3. c. 6‏:37 ئێك دینار ل وی دەمی كرێیا پالەیەكی بوو كو بۆ ماوێ ئێك رۆژ كار كربیت.
  4. d. 6‏:56 q ریشالۆك: ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.