عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
پیلانەك بۆ كوشتنا عیسای 
1
دوو رۆژ بۆ جەژنا دەربازبوونێ[a] و جەژنا نانێ شكەڤا[b] مابوون. هێشتا سەرۆكێن كاهنان و مامۆستایێن دەستووری ل رێكەكێ دگەڕیان كا چەوا عیسای ب فێلبازی بگرن و بكوژن.
2
وان دگۆت: «ئەم ل جەژنێ وی ناگرین، نەكو تێكدان د ناڤ خەلكی دا چێببیت.»
ژنەك گولاڤێ ل عیسای دكەت 
3
دەمێ عیسا ل بێت‌عەنیا ل سەر سفرێ یێ روینشتی ل نك شەمعونێ گوڕی، ژنكەك هات و گولاڤدانكەكا[c] روینێ بێهنخۆش یێ بهاگران ژ جۆرێ ناردینا خۆڕستی ڤێ بوو، گولاڤدانك شكاند و گولاڤ ب سەرێ وی دا كر.
4
هندەك دلتەنگ بوون و گۆتنە ئێكودوو: «بۆچی ئەڤ گولاڤە هاتە زەعێكرن؟
5
چێدبوو ئەڤ گولاڤە ب سێ سەد دیناران هاتبا فرۆتن و بهایێ وێ دابا هەژاران!» هۆسا نەرازیبوونا خۆ ژێ دیار كر.
6
لێ عیسای گۆت: «بهێلن! بۆچی هوین وێ تەنگاڤ دكەن؟ وێ كارەكێ باش بۆ من كر.
7
هەژار هەمی دەمان یێن ل نك هەوە هەین و هەر دەمێ هەوە بڤێت هوین دشێن چاكیێ لێ بكەن، لێ ئەز هەمی دەمان ل نك هەوە نابم.
8
ئەوێ ئەو كر یا وێ پێ چێدبیت: بەری دەمی لەشێ من بۆ ڤەشارتنێ گولاڤ كر.
9
راستیێ ژی دبێژمە هەوە: ئەڤ مزگینیە ل هەر جهەكی ل سەرانسەری جیهانێ بهێتە راگەهاندن، دێ بەحسێ ئەوا ڤێ ژنكێ كری ژی ژ بۆ بیرهاتنا وێ هێتە كرن.»
بێبەختیا یەهودایێ ئەسخەریوتی 
10
پاشی یەهودایێ ئەسخەریوتی، كو ئێكە ژ دوازدە شاگردان، چوو نك سەرۆكێن كاهنان، دا عیسای رادەستی وان بكەت.
11
دەمێ وان گوهـ ل ڤێ چەندێ بووی كەیفخۆش بوون، سۆز دایێ ئەو هندەك پارەیان بدەنێ. ئەڤجا یەهودا ل دەلیڤەیەكێ دگەڕیا، دا وی رادەستی وان بكەت.
شیڤا جەژنا دەربازبوونێ ل گەل شاگردان 
12
ل رۆژا ئێكێ ژ جەژنا نانێ شكەڤا، ل وێ رۆژێ بەرخێ دەربازبوونێ دهاتە سەرژێكرن، شاگردێن وی پرسیار ژێ كرن: «تە دڤێت ئەم بچین ل كیرێ شیڤا جەژنا دەربازبوونێ ئامادە بكەین، دا تۆ بخۆی؟»
13
ئینا دوو شاگردێن خۆ هنارتن و گۆتە وان: «هەڕنە باژێڕی، دێ زەڵامەك هێتە پێشیا هەوە، جەڕەكێ ئاڤێ یێ هەلگرتی، ئەڤجا ل دویڤ هەڕن،
14
دەمێ دچیتە د مالەكێ ڤە بێژنە خودانێ وێ مالێ: ‹مامۆستا دبێژیت: كانێ ئەو ژۆرا مێڤانان یا ئەز دێ ل گەل شاگردێن خۆ تێڤە شیڤا دەربازبوونێ خۆم؟›
15
ئەو دێ ل قاتێ سەری ژۆرەكا مەزن، یا رائێخستی و ئامادە نیشا هەوە دەت. ل وێرێ بۆ مە ئامادە بكەن.»
16
هەردوو شاگرد دەركەفتن و چوونە باژێڕی و هەروەكو گۆتبوویێ وەسا دیت، ئەڤجا شیڤا دەربازبوونێ ئامادە كر.
17
دەمێ بوویە شەڤ، عیسا ل گەل هەر دوازدان هات.
18
دەمێ ئەو د روینشتی بوون خوارن دخوار، عیسای گۆت: «ب راستی دبێژمە هەوە: ئێك ژ هەوە دێ بێبەختیێ ل من كەت و نوكە یێ خوارنێ ل گەل من دخۆت.»
19
ئەو دلتەنگ بوون و دەست پێ كر ئێك ل دویڤ ئێكی پرسیار ژێ كر: «ئەرێ ئەو ئەزم؟»
20
ئینا گۆتە وان: «ئەو ئێك ژ دوازدانە، ئەوێ ل گەل من پاریێ خۆ د سێنیكێ دهەلینیت.
21
كوڕێ مرۆڤ دێ وەسا چیت، هەروەكو دەربارەی وی هاتیە نڤیسین، لێ نەخوزیكێن وی كەسی یێ كوڕێ مرۆڤ رادەست بكەت. بۆ وی كەسی باشتر بوو ئەو ژ دایك نەببا.»
شیڤا خودانی 
22
دەمێ وان خوارن دخوار، وی نان هەلگرت و سوپاسیا خودێ كر، پاشی كەر كر و دا وان و گۆت: «وەرگرن، ئەڤە لەشێ منە.»
23
پاشی پەرداغ هەلگرت و سوپاسی كر و دا وان و هەمیان ژێ ڤەخوار
24
و گۆتێ: «ئەڤە خوینا منە، خوینا پەیمانێ، ئەوا ژ پێخەمەتی گەلەكان دێ هێتە رشتن.
25
راستیێ دبێژمە هەوە: ئێدی ئەز ژ بەرهەمێ مێوێ ڤەناخۆم تا وێ رۆژا ئەز ل پاشایەتیا خودێ ژ یا نوی ڤەدخۆم.»
26
پشتی وان سروودەك[d] بۆ پەسنا[e] خودێ گۆتی، چوونە چیایێ زەیتوونان.
عیسا دزانیت كو شاگرد دێ وی هێلن 
27
عیسای گۆتە وان: «هوین هەمی دێ هەلنگڤن، چنكو یا هاتیە نڤیسین:
‹ئەز دێ ل شڤانی دەم، پەز دێ بژاڵە بیت.›[f]
28
لێ پشتی رابوونا من، ئەز دێ بەراهیا هەوە چمە جەلیل.»
29
پەترۆسی گۆتێ: «خۆ ئەگەر هەمی ژی بهەلنگڤن، ئەز ناهەلنگڤم!»
30
عیسای گۆتێ: «ب راستی دبێژمە تە: ئەڤرۆ، هەر ئەڤ شەڤە، بەری دیكل دوو جاران بانگ بدەت، تۆ دێ سێ جاران من ماندەل[g] كەی.»
31
لێ پەترۆسی پتر دووپات كر: «ئەگەر یا پێدڤی بیت ئەز ل گەل تە بمرم ژی، ئەز تە ماندەل ناكەم!» هەمیان ژی وە گۆت.
عیسا نڤێژێ ل باغێ گەتسێمانیێ دكەت 
32
پاشی هاتنە جهەكی ناڤێ وی گەتسێمانی بوو و گۆتە شاگردێن خۆ: «ل ڤێرێ روینن، تا ئەز نڤێژێ بكەم.»
33
پەترۆس و یەعقوب و یوحەننا ل گەل خۆ برن و خەمگینیەكا دژوار و دلتەنگیێ ب سەر وی دا گرت.
34
گۆتە وان: «دلێ من تا رادەیێ مرنێ یێ ب خەمە! ل ڤێرێ بن و هشیار بمینن.»
35
پاشی پیچەكێ پێشڤە چوو و خۆ دەڤ و دەڤ هاڤێتە ئەردی و نڤێژ كر، دا ئەگەر چێببیت، ئەو دەم د سەر را ببوریت
36
و گۆت: «ئابا[h] ، بابۆ! تۆ دشێی هەمی تشتان بكەی، ڤێ پەرداغێ ژ من دەرباز بكە، لێ نە ئەو بیت یا من دڤێت، بەلكو بلا ئەو بیت یا تە دڤێت.»
37
پشتی هنگی ڤەگەڕیا و دیت د نڤستینە، ئینا گۆتە پەترۆسی: «تۆ ژی یێ نڤستی شەمعون؟ ما تۆ نەشیای دەمژمێرەكێ هشیار بمینی؟
38
هشیار بمینن و نڤێژان بكەن، دا هوین نەكەڤنە د تاقیكرنێ دا. گیان یێ ئامادەیە، لێ لەش یێ لاوازە.»
39
جارەكا دی چوو و نڤێژ كر و هەر ئەو ئاخفتن دووبارە كر.
40
ڤەگەڕیاڤە نك شاگردان، دیسان دیت د نڤستینە، چنكو خەوێ چاڤێن وان گران كربوون و نەدزانین ب چ بەرسڤا وی بدەن.
41
بۆ جارا سێیێ ڤەگەڕیا و گۆتە وان: «ئەڤە هێشتا هوین د نڤستینە و بێهنا خۆ ڤەددەن؟ بەسە! دەم هات، ئها ئەڤە كوڕێ مرۆڤ رادەستی گونەهكاران دهێتە كرن.
42
رابن دا بچین، ئها ئەڤە ئەوێ من رادەست دكەت نێزیك بوو!»
گرتنا عیسای 
43
هەر ل دەمێ ئەو دئاخفت، یەهودا، كو ئێك ژ هەر دوازدان بوو، گەهشت و كۆمەكا مرۆڤان ب شیر و دار ڤە ل گەل بوون. ئەو ژ لایێ سەرۆكێن كاهنان و مامۆستایێن دەستووری و ریهسپیان ڤە هاتبوونە هنارتن.
44
ئەوێ وی رادەست دكەت نیشانەك دابوو وان و گۆتبوویێ: «ئەوێ ئەز ماچی بكەم، ئەو ئەوە. وی بگرن و ببەن و باش لێ هشیار بن.»
45
دەمێ یەهودا گەهشتی، ئێكسەر هاتە نك عیسای و گۆت: «مامۆستا!» و ماچی كر.
46
ئینا وان دەستەسەر كر و گرت.
47
لێ ئێك ژ وان ئەوێن ل وێرێ راوەستیای شیرێ خۆ ئینا دەرێ و ڤەوەشاندە بەنیێ سەرۆككاهنی و گوهێ وی ژێڤە كر.
48
عیسای گۆتە وان: «دێ بێژی هوین بۆ ب سەرداگرتنا قاچاخەكی ب شیر و داران یێن دەركەفتین، دا من بگرن؟
49
هەر رۆژ ئەز ل پەرستگەهێ د ناڤ هەوە دا بووم و من فێركرن دكر و هەوە ئەز نەدگرتم. لێ ئەڤێ روی دا، دا نڤیسارێن پیرۆز ب جهـ بهێن.»
50
هەمیان ئەو هێلا و رەڤین.
51
گەنجەك ل دویڤ وی دچوو، تشتەك ل بەر نەبوو ژبلی پەڕوكەكێ كتانی، ئینا وان ئەو گەنج گرت،
52
لێ وی پەڕوكێ كتانی ل وێرێ هێلا و رویس رەڤی.
عیسا ل بەرامبەری جڤاتا جوهیان 
53
وان عیسا برە نك سەرۆككاهنی و هەمی سەرۆكێن كاهنان و مامۆستایێن دەستووری و ریهسپی لێ كۆم بوون.
54
پەترۆس ژ دویر ڤە ب دویڤ را تا ناڤ حەوشا سەرۆككاهنی چوو، ل گەل زێرەڤانان یێ روینشتی بوو، خۆ ل بەر ئاگری گەرم دكر.
55
سەرۆكێن كاهنان و جڤاتا بلند هەمی ل شاهدەییێ دەربارەی عیسای دگەڕیان، دا وی بدەنە كوشتن، لێ وان نەددیت،
56
گەلەكان شاهدەییا ب درەو ل سەر دا، لێ شاهدەییێن وان وەكو ئێك نەبوون.
57
هندەك رابوون ژ درەو شاهدەیی ل سەر دا و دگۆتن:
58
«مە یێ گوهـ لێ بووی دبێژیت: ئەز دێ ڤێ پەرستگەهێ هەڕفینم، ئەوا دەستان ئاڤا كری و دێ د سێ رۆژان دا ئێكا دی ئاڤا كەم كو ب دەستان نە هاتبیتە ئاڤاكرن.»
59
لێ خۆ د ڤێ چەندێ ژی دا شاهدەییا وان وەكو ئێك نەبوو.
60
سەرۆككاهن رابوو و د ناڤ جڤاتێ دا راوەستیا و پرسیار ژ عیسای كر: «ما تۆ چ بەرسڤان نادەی؟ ئەڤە چ شاهدەییە ئەڤ كەسە ل سەر تە ددەن؟»
61
لێ ئەو بێدەنگ ما، چ ئاخفتن نەدكرن. سەرۆككاهنی دیسان پرسیار ژێ كر و گۆت: «ئەرێ تۆی مەسیح، كوڕێ پیرۆزمەندی؟»
62
عیسای گۆت: «ئەز ئەوم و هوین دێ كوڕێ مرۆڤ بینن، ل دەستێ راستێ یێ هێزداری یێ روینشتی و ل گەل عەورێن ئەسمانی یێ دهێت.»[i]
63
ئەڤجا سەرۆككاهنی جلكێن خۆ دڕاندن و گۆت: «ما ئێدی مە چ پێدڤی ب شاهدان هەیە؟
64
هەوە كوفریا وی بهیست: ئەڤجا هوین چ دبێژن؟» هەمیان پێكڤە بڕیار دا، كو هەژی مرنێیە.
65
ئینا هندەكان دەست پێ كر تف كرنێ و سەروچاڤێن وی نخافتن و دا بەر كولمان و گۆتنێ: «ب رێكا سرۆشێ بێژە!» و زێرەڤانان ئەو بر و دا بەر زللەهان.
پەترۆس خۆ ب عیسای نائینیتە دەر 
66
دەمێ پەترۆس ل حەوشێ ل خوارێ، كچكەكا خزمەتكارا سەرۆككاهنی هات
67
و دەمێ پەترۆس دیتی یێ خۆ گەرم دكەت، لێ نێڕی و گۆتێ: «تۆ ژی ل گەل عیسایێ ناسیرەیی بووی!»
68
لێ وی ماندەل كر و گۆت: «ئەز نزانم و تێناگەهم تۆ چ دبێژی!» پاشی دەركەفتە بەر دەرگەهی و دیكلی بانگ دا
69
و كچكا خزمەتكار ئەو دیت، دیسان دگۆتە یێن ل وێرێ راوەستیاین: «ئەڤە ئێك ژ وانە.»
70
جارەكا دی ماندەل كر. پشتی دەمەكێ كورت، هندەكێن دی یێن راوەستیای ژی گۆتنە پەترۆسی: «ب راستی تۆ ژی ئێك ژ وانی، چنكو تۆ ژی ژ جەلیلێی.»
71
وی دەست ب نفرین و سویندخوارنێ كر و گۆت: «ئەز وی زەڵامێ هوین بەحسێ وی دكەن، نانیاسم.»
72
ئینا د جهـ دا دیكلی بۆ جارا دوویێ بانگ دا، ئەڤجا ئەو ئاخفتن هاتە بیرا پەترۆسی یا عیسای گۆتیێ: «بەری دیكل دوو جاران بانگ بدەت، تۆ دێ سێ جاران من ماندەل كەی.» دەمێ هزرا وی كری، نەشیا خۆ و گریا.
  1. a. 14‏:1 q جەژنا دەربازبوونێ: ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  2. b. 14‏:1 q جەژنا نانێ شكەڤا: ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  3. c. 14‏:3 q گولاڤدانك: ب یونانی ‹ئەلەباستر›ە، ئامانەكە ژ مەرمەری دهاتە دروستكرن.
  4. d. 14‏:26 خواندنا پارچەیەكا زەبوورێ ب شێوەیێ سترانێ. ل دویڤ نەریتێن جوهیان ل وی دەمی ژ پشكا 113 تاكو 118 دهاتە ستراندن.
  5. e. 14‏:26 q پەسن: مەدح و سەنا
  6. f. 14‏:27 زەكەریا 13‏:7
  7. g. 14‏:30 q ماندەل: ئینكار
  8. h. 14‏:36 پەیڤەكا ئارامیە ئانكو ‹باب›.
  9. i. 14‏:62 دانیێل 7‏:13