عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
عیسا داخوازا شاگردێن ئێكەمین دكەت 
1
رۆژەكێ عیسا ل بەر لێڤا دەریاكا جەنیسارتێ[a] یێ راوەستیای بوو، خەلك ژ بۆ گوهدانا پەیڤا خودێ ل دۆرێن وی خڕڤە ببوون.
2
وی دوو بەلەم ل بەر كنارێ دەریاكێ دیتن، ماسیگر ژێ دەركەفتبوون و تۆڕێن خۆ دشویشتن.
3
عیسا ل ئێك ژ وان بەلەمان سیار بوو، ئەو ژی یا شەمعونی بوو. داخواز ژێ كر پیچەكێ ژ دێمی دویر بئێخیت، پاشی روینشت و ژ ناڤ بەلەمێ خەلك فێر كر.
4
دەمێ ئاخفتنێن خۆ ب دویماهی ئیناین، گۆتە شەمعونی: «بهاژو جهێ كویر و تۆڕێن خۆ بۆ نێچیرێ بهاڤێژن.»
5
ئینا شەمعونی بەرسڤا وی دا: «هێژا، مە ب درێژاهیا شەڤێ هەمیێ بزاڤ كر و مە چ ماسی نەگرتن، لێ ژ بەر پەیڤا تە ئەز دێ تۆڕان هاڤێژم.»
6
دەمێ تۆڕ هاڤێتین، گەلەك ماسی گرتن، تاكو داڤێن تۆڕێن وان دەست ب قەتیانێ كری.
7
ئەڤجا ب نیشانان گازی كرە هەڤپشكێن خۆ یێن دی، ئەوێن د بەلەما دی دا، داكو بهێن و هاریكاریا وان بكەن. ئینا هاتن و هەردوو بەلەم تژی ماسی كرن و ژ گرانیا ماسیان چ نەما بوو بەلەم نقووم ببن،
8
لێ دەمێ شەمعونی ئەڤ تشتە دیتی، خۆ هاڤێتە بەر پێیێن عیسای و گۆت: «خودان، ژ من دویر بكەڤە، چنكو ئەز مرۆڤەكێ گونەهكارم.»
9
چنكو ئەو و هەمی مرۆڤێن ل گەل وی، ژ بەر وێ نێچیرا ماسیێن وان گرتین، مەندەهۆش ببوون،
10
یەعقوب و یوحەننایێ كوڕێن زەبەدی هەڤپشكێن شەمعونی ژی مەندەهۆش ببوون. ئینا عیسای گۆتە شەمعونی: «نەترسە! ژ نوكە و پێڤە تۆ دێ نێچیرڤانیا مرۆڤان[b] كەی.»
11
پشتی وان بەلەم ڤەگەڕاندینە دێمی، هەمی تشت هێلان و ب دویڤ وی كەفتن.
عیسا زەڵامێ لەش گوڕی ساخ دكەت 
12
جارەكێ عیسا ل باژێڕەكی بوو، مرۆڤەك لێ هەبوو لەشێ وی هەمیێ گوڕی[c] بوو. دەمێ وی عیسا دیتی خۆ دەڤ و دەڤ هاڤێتە ئەردی و هیڤی ژێ كرن و گۆت: «خودان! ئەگەر تە بڤێت، تۆ دشێی من پاقژ بكەی.»
13
عیسای دەستێ خۆ درێژ كر و دەست كرێ و گۆت: «من دڤێت، پاقژ ببە.» د جهـ دا گوڕیاتی ژێ چوو
14
و شیرەت لێ كر كو ڤێ چەندێ نەبێژیتە كەسەكی، لێ گۆتێ: «هەڕە و خۆ نیشا كاهنی بدە و ئەوا مووسای فەرمان پێ دای پێش پاقژبوونا خۆ ڤە پێشكێش بكە، وەك شاهدەیی بۆ هەمیان.»
15
لێ ناڤودەنگێن عیسای پتر بەڵاڤ دبوون و خەلكەكێ زۆر كۆم دبوون، داكو گوهێ خۆ بدەنێ و ل سەر دەستێ وی ژ نەساخیێن خۆ ساخ ببن.
16
لێ وی خۆ ڤەدكێشا جهێن ڤەدەر و نڤێژدكرن.
لێبورین و ساخكرنا مرۆڤەكێ فاڵنجی 
17
رۆژەكێ عیسای فێركرن دكر، ل وێرێ هندەك فەریسی و مامۆستایێن دەستووری، ئەوێن ژ هەمی گوندێن جەلیل و یەهودیایێ و ئورشەلیمێ هاتین، د روینشتی بوون. هێزا خودانی بۆ ساخكرنێ ل گەل وی بوو.
18
وی دەمی هندەك زەڵامان فاڵنجیەك ل سەر نڤینان هەلگرتبوو، ئەوان بزاڤ دكر ببەنە ژۆر و داننە بەر عیسای.
19
دەمێ ژ بەر بۆشاتیێ ئەو نەشیاین بچنە ژۆر، برە سەربانی و هندەك قەرمید راكرن و ب نڤین ڤە داهێلا نیڤا مالێ، ل بەرسینگێ عیسای.
20
دەمێ عیسای باوەریا وان دیتی، گۆت: «كوڕێ من[d] ، ل گونەهێن تە هاتە بورین.»
21
ئینا مامۆستایێن دەستووری و فەریسیان دەست پێ كر د دلێ خۆ دا گۆتن: «ئەڤە كیە كوفریان دكەت؟ كی دشێت ل گونەهان ببوریت، ئەگەر خودێ نەبیت؟»
22
لێ عیسای زانی ئەو هزرێ د چ دا دكەن، ئەڤجا بەرسڤا وان دا و گۆتێ: «هوین چ هزرا د دلێ خۆ دا دكەن؟
23
كیژ ژ ڤان ب ساناهیترە مرۆڤ بێژیت: ‹ل گونەهێن تە هاتە بورین،› یان بێژیت: ‹رابە و بڕێڤە هەڕە!›؟
24
لێ ئەز دێ بۆ هەوە سەلمینم كو كوڕێ مرۆڤ[e] ل سەر ئەردی دەستهەلاتا هەی ل گونەهان ببوریت» و گۆتە ئەوێ فاڵنجی: «دبێژمە تە: رابە و نڤینێن خۆ هەلگرە و هەڕە مالا خۆ.»
25
د جهـ دا ل پێش چاڤێن وان رابوو و نڤینێن خۆ هەلگرتن و پەسنا[f] خودێ دكر و چوو مالا خۆ.
26
مەندەهۆشیێ هەمی گرتن، وان پەسنا خودێ دكر و پڕ ب ترس ڤە دگۆتن: «ئەڤرۆ مە تشتێن حێبەتی دیتن.»
عیسا گازی لێڤی دكەت 
27
پشتی هنگی دەركەفت و باجگرەك دیت، ناڤێ وی لێڤی بوو، ل جهێ باج وەرگرتنێ یێ روینشتی بوو، عیسای گۆتێ: «ب دویڤ من بكەڤە.»
28
ئەوی هەمی تشت ب جهـ هێلان و ب دویڤ وی كەفت.
29
پاشی لێڤی مێڤانداریەكا مەزن بۆ وی ل مالا خۆ دانا و جەماوەرەكێ مەزن ژ باجگر و كەسێن دی ل گەل وان ل سەر سفرێ د روینشتی بوون.
30
مامۆستایێن دەستووری و فەریسیان نەرازیبوونا خۆ بەرامبەری شاگردێن عیسای دیار كر و گۆتن: «بۆچی هوین ل گەل باجگر و گونەهكاران دخۆن و ڤەدخۆن؟»
31
ئینا عیسای بەرسڤا وان دا و گۆت: «مرۆڤێن ساخلەم پێدڤی ب نۆژداری نینە، لێ مرۆڤێن نەساخ.
32
ئەز نەهاتیمە گازی مرۆڤێن راستدار بكەم، لێ گازی یێن گونەهكار بكەم، دا ل خۆ بزڤڕن.»
دانوستاندن دەربارەی رۆژیان 
33
ئەڤجا گۆتنێ: «شاگردێن یوحەننای و فەریسی گەلەك جاران رۆژیان دگرن و نڤێژان دكەن، لێ شاگردێن تە دخۆن و ڤەدخۆن.»
34
عیسای بەرسڤا وان دا و گۆت: «ما هوین دشێن وە ل داخوازكریێن داوەتێ بكەن، ب رۆژی بن، هێشتا زاڤا د ناڤ وان دا؟
35
لێ رۆژ دێ هێن، زاڤا دێ ژ ناڤ وان هێتە راكرن، هنگی ل وان رۆژان ئەو دێ رۆژیان گرن.»
36
نموونەیەك ژی بۆ وان ئینا «كەسەك نینە پاتەكی ژ جلكەكێ نوی ڤەكەت، داكو جلكەكێ كەڤن پێ پنی بكەت. ئەگەر وە بكەت، دێ جلكێ نوی دڕینیت، پاتێ ژ جلكێ نوی ڤەكری ب كێر جلكێ كەڤن ناهێت.
37
كەس ژی شەرابا نوی ناكەتە مەشكێن كەڤن، ئەگەر وە كر شەرابا نوی دێ مەشكان پەقینیت و شەراب دێ هێتە رشتن و مەشك دێ پویچ بن.
38
لێ دڤێت شەرابا نوی بكەنە مەشكێن نوی.
39
كەسەك ژی نینە شەرابا كەڤن ڤەخۆت و دلێ وی بچیتە شەرابا نوی، چنكو دێ بێژیت ‹یا كەڤن خۆشترە.›»
  1. a. 5‏:1 ئانكو دەریاكا جەلیل
  2. b. 5‏:10 ئانكو دێ مرۆڤان قاییل كەی كو ببنە شاگردێن مەسیحی.
  3. c. 5‏:12 q گوڕی: نەساخیەكا پیستیە، نەساخ وەكو كەسەكێ هەڕمی دهاتە دیتن. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  4. d. 5‏:20 q كوڕێ من: دەقێ رەسەن دبێژیت: ‹مرۆڤ›
  5. e. 5‏:24 q كوڕێ مرۆڤ: ناڤەكە د ناڤ جوهیان دا یێ بەرنیاس بوو، ژ بەر كو د پەرتووكا دانیێل پێغەمبەری دا هەیە دانیێل 7‏:13‏-14. دەمێ عیسای ب كار دئینا، وی بەحسێ خۆ دكر. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  6. f. 5‏:25 q پەسن: مەدح و سەنا